Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 20 · 3 juni 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Framgång genom samverkan -
KTH och forskningsinstituten

Datum: Onsdagen den 9 juni
Tid: 9.00 - 13.00 (inkl lunch)
Plats: Loungen KTHs nya Bibliotek

Onsdagen den 9 juni har vi bjudit in företrädare från samtliga KTH nära forskningsinstitut, för att berätta mer om vad de kan erbjuda KTHs institutioner. Temat är "Framgång genom samverkan - KTH och forskningsinstituten"

KTH med kringliggande forskningsinstitut svarar för nästan hälften av teknikvetenskaplig FoU i Sverige. Aktörerna är i allt väsentligt komplementära. Enkelt uttryckt bidrar högskolan med kunskap och instituten med problemformuleringar och företagskontakter. T ex har forskningsinstituten sammanlagt årligen kontakter med drygt 3000 svenska och minst 500 utländska företag. Dessa kontakter skulle kunna ge ett väsentligt bidrag till KTH:s företagsnät och vara en stor potential för ökat KTH-engagemang i svenska och internationella forskningssamarbeten och EU-projekt. Dessutom finns en stor potential till att samutnyttja dyrbar utrustning.

KTH har nu tillsammans med forskningsinstituten initierat ett projekt med syftet att stärka samverkan mellan KTH:s institutioner och forskningsinstituten. Projektet finansieras av VINNOVA.

O.S.A senast fredagen den 4 juni till Lisa Emanuelsson på lisaeman@kth.se. Vid frågor kontakta Lisa Emanuelsson på 08 - 790 9708 eller 0733-152662.

Välkommen!

Anders Flodström

 

INBJUDAN HANDLEDNING OCH LEDARSKAP

Plats: Tammsviks kursgård (internat)
Tid: 10 – 12 november 2004

Kursen behandlar handledarsituationen, bl.a. samspelet handledare/doktorand, konflikthantering, interpersonella processer m.m. och ges i form av lektioner och gruppövningar.

Ev. frågor besvaras av Bibi Pehrson, tel. 16 22 92, e-post: bibi.pehrson@natkan.su.se eller Stefan Nordlund: stefan.nordlund@dbb.su.se.

Anmälan: www.nada.kth.se/numero/bilagor/handledning.pdf

Exjobbspresentation

Fredag 4/6 kl 15.00 (prick) - 16 (ca) presenterar följande två F-teknologer sina exjobb i Numerisk Analys i rum 4523:

1) Anna Dzugutov, "An adaptive Monte Carlo algorithm for stopped diffusion". Handledare: Anders Szepessy.
2) Tommy Sundström, "Analysis of photonic waveguides by the use of FD-TD with regularization". Handledare: Ulf Andersson, PDC och Min Qiu, IMIT (Kista).

Lennart Edsberg

 

Uthyres

Uthyres från början av juli till början av augusti: möblerad 1:a med kök på Roslagsgatan nära Odengatan.

Lennart Edsberg, +4687908119
edsberg@nada.kth.se


IPLab-seminarium

Fredagen den 4 juni kl. 10.15-12.00
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6

"Presentation av Ozlab: ett verktyg för användartest av interaktiva prototyper"

John Sören Pettersson, Centrum för HumanIT, Karlstads universitet

Sammanfattning forts.

 

 

 

 ram
Presentation av exjobb
i datalogi, biomedicinsk teknik och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 8 juni 2004 kl 15.15 i rum 4523
Franzén, Johan
Differentiated service quality in IP networks using COPS - an object-oriented approach to the protocol .
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Ericsson AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg
Martinsson, Åsa
Ris och Ros för doRIS – en gränssnittsutvärdering av ett röntgenremissystem på Danderyds sjukhus
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Danderyds sjukhus
Handledare: Henrik Artman och examinator: Yngve Sundblad
Pamukci, Aziz
Outer join in Edutella.
Ämne: Datalogi. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare: Ambjörn Naeve och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Ninoa Malki
Presentationerna leds av Yngve Sundblad

Onsdagen den 9 juni 2004 kl 13.15 i rum 4523
Linde, Oskar
Objektigenkänning från receptiva fält.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Cvap, Nada
Handledare: Tony Lindeberg och Ivan Laptev och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Robert Zettinger
Cornelius, Hugo
Towards complete free-form reconstruction of complex 3D scenes from an unordered set of uncalibrated images
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Center for Machine Perception, Czech Technical University in Prague
Handledare och examinator: Jan-Olof Eklundh
Georgii-Hemming, Patrik
Functional annotation of gene products.
Ämne: Datalogi. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Karolinska institutet
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Presentationerna leds av Jan-Olof Eklundh

Onsdagen den 9 juni 2004 kl 15.15 i rum 4523

Heddad, Amine
Evolving classifiers for protein nuclear localisation using genetic programming.
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Stockholm Bioinformatic Center, Albanova
Handledare: Jens Lagergren och examinator: Stefan Arnborg

Safar, Bassam
Att differentiera biokemiska gångstigar från genuttrycksdata
Ämne: Datalogi. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Institute of Environmental Medicine, KI
Handledare: Jens Lagergren och examinator: Stefan Arnborg
Malki, Ninoa
Rekonstruktion av evolutionära anfadersgensekvenser och detektion av adaptiv evolution med likelihoodmetod när substitutionshastigheten varierar över genpositioner.
Ämne: Datalogi. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Stockholm Bioinformatic Center, Albanova
Handledare: Jens Lagergren och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Aziz Pamukci
Presentationerna leds av Stefan Arnborg

Torsdagen den 10 juni 2004 kl 13.15 i rum 4523
Vilhelmsson, Monica
The effects of the allergen Mala s 11, from the opportunistic yeast Malassezia,
on antigen presenting cells.
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: K
Uppdragsgivare: Karolinska sjukhuset
Handledare: Erik Franzén och examinator: Anders Lansner
Björk Nilsson, Marina
A genetic study of MS by fine dissection of rat chromosome 10 with MOG induced EAE.
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: D
Uppdragsgivare: Centrum för molekylär medicin, Karolinska institutet
Handledare: Erik Franzén och examinator: Anders Lansner
Opponent: Johanna Åstrand
Bergman, Alexandra
Evaluation of novel electrode materials for electrical field-flow fractionation (ElFFF) of biopolymers.
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: E
Uppdragsgivare: Ytbioteknik, Uppsala
Handledare: Erik Franzén och examinator: Anders Lansner
Presentationerna leds av Erik Franzén/Anders Lansner

Torsdagen den 10 juni 2004 kl 13.15 i rum 1537

Hyltenfeldt, Stefan
Lag och ordning i ett onlinedatorspel --en studie av Dark Age of Camelot.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Medieteknik, Nada
Handledare: Daniel Pargman och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Eriksson, Andreas
Lag och ordning i en virtuell gemenskap -- en studie av EverQuest.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Medieteknik, Nada
Handledare: Daniel Pargman och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: William Saar
Presentationerna leds av Kerstin Severinson-Eklundh
Forts.

Forts. Presentation av exjobb

Torsdagen den 10 juni 2004 kl 15.15 i rum 4523

Zandén, Lars
Funktionell betydelse av co-lokalisering av transmittorer.
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: D
Uppdragsgivare: Sans, Nada
Handledare: Erik Franzén och examinator: Anders Lansner
Opponent: Mikael Svensson
Sveholm, Johan
Relation between Deterministic Boltzmann Machine Learning and Neural Properties.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Laboratory for Electronic Intelligent Systems, Tohoku University, Japan
Handledare: Örjan Ekeberg och examinator: Anders Lansner
Persson, Anders
Using temporal difference methods in combination with artificial neural networks to solve strategic control problems.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Nada och Politecnico di Milano
Handledare och examinator: Anders Lansner
Presentationerna leds av Anders Lansner

Torsdagen den 10 juni 2004 kl 15.15 i sal E36
Bergbom, John
Artificiella neuronnät för schackslutspel.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Bergbom Consulting
Handledare: Mikael Huss och examinator: Anders Lansner
Opponent: Johan Sveholm
Adolfsson, Samuel
Algorithms Regarding Automatic Retouching of User Selected Regions in Digital Image.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Révolte Development AB
Handledare Gustav Taxén och examinator: Lars Kjelldahl
Shokri, Ali
A subscription management system (SMS) in mobile internet services (MISER).
Ämne: Datalogi. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Ericsson Radio Systems, AB
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Lars Kjelldahl
Presentationerna leds av Lars Kjelldahl

Torsdagen den 10 juni 2004 kl 15.15 i rum 1537
Karimian, Maria
Operatörsgränssnitt för manöversystem.
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje
Uppdragsgivare: SL-infrateknik
Handledare och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Nalvarte, Maria
An Industrial Case Study: Identifying Customer Experience Requirements for Usability within a Monitoring and Control Application User Interface.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: ITT Flygt
Handledare: Ann Lantz och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Jacobson, Hjalmar
Prestandaoptimering av Web Services i J2EE-miljö.
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: R2Meton AB
Handledare: Linda Kann och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Johan Kannala
Presentationerna leds av Kerstin Severinson-Eklundh

forts. IPLab-seminarium

Ozlab är utvecklat för att stödja utforskandet av interaktionsmöjligheter i multimediala användargränssnitt genom användartest. Den bakomliggande idén är att prototyping inte ska kräva programmering (Wizard of Oz) men att man kan utföra test med användare som om de tänkta programmen redan funnes. Detta kräver att en eller flera testledare styr användargränssnittet under själva testen vilket är möjligt med Ozlab. Detta innebär förstås ett merarbete under testen men möjliggör å andra sidan snabba ändringar av systemsresponserna. Det möjliggör i viss mån också ett anpassande av systemresponser under pågående test. På detta sätt kan man dra nytta av människors förmåga att under en konversation anpassa sitt “språk” (sina uttryck) till sina samtalspartners. Huvudtes: Människor är normalt bra på att interagera men inte på att beskriva interaktionen i förväg.

Testledarnas mänskliga förmåga att anpassa interaktionen till användarna kan utnyttjas i systemutvecklingssyfte när de tvingas uttrycka sig genom själva gränssnittet. På detta sätt kan ett explorativt experimenterande med multimediala användargränssnitt baseras på användartester.

Tekniken passar för utveckling av interaktivitet för många olika slags system. Även oerfarna gränssnittsdesigners (men gärna ’innehålls’-proffs) ska kunna improvisera fram och testa interaktiva idéer. Vi har framför allt använt Ozlab i MDI-undervisningen och examensarbeten men också som stöd i vissa forskningsprojekt och som studieobjekt i ett pågående doktorsavhandlingsprojekt.

På seminariet förklaras hur systemet är uppbyggt, systemkrav, hur dess funktioner är tänkta att användas, och hur det har fungerat i MDI-undervisning. Ett par laptops kommer att användas för att demonstrera systemet även om detta inte medger en ”full” Wizard of
Oz-miljö.

www.cs.kau.se/~jsp/ozlab

 


 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.


ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Tors. 3 juni

kl. 10.30kl. 10.15-12.00kl.14.00-15.00
kl. 14.00-15.00

CAS Seminar. Gerhard Sagerer, Faculty of Technology University of Bielefeld: Visual Active Memory – The VAMPIRE Project. Teknikringen 14, Room 304.

Mediekonvergensseminarium. Lars Ilshammar, Humanistiska institutionen, Örebro universitet: Demokrati och mediekonvergens. Plats: Konferensrummet, Medieteknik, NADA, Lindstedtsvägen 5, plan 3.

M.Sc. seminars in scientific computing. Jordi Besora: Galerkin Wavelet Method for Global Waves in 1D. Olga Mishchenko: Amplitude Transport along Electromagnetic Rays in Tokamak Plasmas. Place: Seminar room 4523, 5th floor, NADA.

CID Seminar. Michael Schrage, Co-director of MIT Media Lab's eMarkets initiative: Hyperinnovation: Managing the Iterative Capital Portfolio. Torget på CID, Lindstedtsvägen 5, 6th floor.

ram
ram

Fre. 4 juni

kl. 10.00kl. 10.15-12.00kl 15.00

Doctoral Thesis. Peter Nillius: Image Analysis using the Physics of Light Scattering. Sal D1, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.

IPLab-seminarium. John Sören Pettersson, Centrum för HumanIT, Karlstads universitet: Presentation av Ozlab: ett verktyg för användartest av interaktiva prototyper. CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Exjobbspresentation i numerisk analys. Anna Dzugutov and Tommy Sundström. Rum 4523:

ram
ram

Mån. 7 juni

kl 15.15

Pedagogiskt seminarium. Ewa Olstedt: Kritiskt tänkande – vad är det? Och hur får vi våra studenter att tänka kritiskt? Tänker vi förresten själva alltid så kritiskt? Sal E36.

ram
ram

Tis. 8 juni

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi, biomedicinsk teknik och människa-datorinteraktion. Johan Franzén, Åsa Martinson och Aziz Pamukci. Rum 4523

ram
ram

Ons. 9 juni

kl. 10.00kl. 13.15kl. 13.15

Licentiate Seminar. Christopher Johansson: Towards Cortex Isomorphic Attractor Neural Networks. Sal D3, Lindstedtsvägen 3, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

Presentation av exjobb i datalogi, biomedicinsk teknik och människa-datorinteraktion. Oskar Linde, Hugo Cornelius och Patrik Georgii-Hemming.

Amine Heddad, Bassam Safar och Ninoa Malki. Rum 4523.

ram
ram

Tors. 10 juni

kl. 10.15kl. 13.15kl. 13.15

kl. 15.15

kl. 15.15

kl. 13.15

Licentiate Seminar. Erik Abenius: Time-Domain Inverse Electromagnetic Scattering using FDTD and Gradient-based Minimization. Sal D41, Lindstedtsvägen 3, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

Presentation av exjobb i datalogi, biomedicinsk teknik och människa-datorinteraktion. Monica Vilhlemsson, Marina Björk Nilsson och Alexandra Bergman. Rum 4523

Stefan Hyltenfeldt och Andreas Eriksson. Rum 1537.

Lars Zandén, Johan Sveholm och Anders Persson. Rum 4523.

John Bergbom, Samuel Adolfsson och Ali Shokri. Sal E36

Maria Karimian, Maria Nalvarte och Hjalmar Jacobson. Rum 1537

ram
ram

Fre. 11 juni

kl. 15.00

kl. 14.00

TGIF. Nadas våravslutning.

Doctoral Dissertation. Ivan Laptev: Local Spatio-Temporal Image Features for Motion Interpretation. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Vallhallavägen 79, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

ram

 

ram
"Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent."

Robert H. Schuller

ram