Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 19 · 27 maj 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Nya kopiatorer på Nada

Kopiatorerna på plan 2 och alla stora våningskopiatorer skaffades för fem år sedan, så nu är det dags att förnya allihop. Digitalkopiatorn på plan 2 är redan utbytt mot en ny. Christers stora kopiator på plan 2 kommer att bytas ut mot en ny i augusti. Plankopiatorerna på plan 4, 5, 6, medieteknik och Cvap kommer att bytas ut i mitten av juni. Nya kopiatorn på plan 5 kommer att stå i D-huset utanför Harriets rum. Övriga kopiatorer står på samma ställe som föregångarna.

Alla nya kopiatorer kommer från Koneo och är av märket Minolta. Dom nya plankopiatorerna är en modell bättre än dom gamla och gör 55 kopior per minut. Vi har förhoppningar om att dom ska krångla mindre än föregångarna.

Kopiatorerna på plan 2 klarar i princip samma sak som den gamla digitalkopiatorn men är lite snabbare.

Som vanligt skickar man brev till vaktis@nada.kth.se om det är något krångel med kopiatorerna.

Viggo

 

Det är tonen som gör musiken

Vid genomgången av gamla NUMERO-årgångar gör jag många fynd. Tiden går och tonfallen ändras.

Från en lärarträff oktober 1988: "Vi funderar fortfarande på hur man ska slippa bli störd av studenter som ständigt dräller in på kontoret."
Från ett institutionskollegium januari 1999: "Här ser vi stora möjligheter att bättre samla kontakterna med studenterna /.../ Samtidigt ser vi möjlighet att erbjuda vissa studenter bättre utrymme än idag."

Undras just hur man kommer att uttrycka sig år 2010.

Peter Pohl

 

Skolavslutning med rektor

Måndagen den 7 juni kl. 14.15 är du välkommen till sal E1, Lindstedtsvägen 3, då det som vanligt blir information och frågestund med Anders Flodström. Han har mycket att berätta.

Missa inte detta tillfälle att hålla dig informerad och ställa frågor om KTHs verksamhet och resultat.

Doctoral Dissertation

Local Spatio-Temporal Image Features for Motion Interpretation
Ivan Laptev

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga tekniska högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie doktorsexamen fredagen den 11 juni 2004 kl. 14.00 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Vallhallavägen 79, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

 

Licentiate Seminar

Towards Cortex Isomorphic Attractor Neural Networks
Christopher Johansson

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie licentiatexamen onsdagen den 9 juni 2004 kl 10.00 i sal D3, Lindstedtsvägen 3, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

 

Licentiate Seminar

Time-Domain Inverse Electromagnetic Scattering using FDTD and Gradient-based Minimization
Erik Abenius

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie licentiatexamen torsdagen den 10 juni 2004 kl 10.15 i sal D41, Lindstedtsvägen 3, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

 

Exjobbspresentation

SciComp studenten Sandeep Virdi presenterar sitt exjobb fredag 28/5 kl 13.15 -14 (ca) i rum 1537. Titel: Automatic segmentation of wound images using SVM".

Lennart Edsberg

ram

 

CAS Seminars

CAS Seminar June 2, 11.00 @ Teknikringen 14, Room 304
The extraction of 3D structure from motion in human and non human primates.
Guy A Orban, Neuroscience, KU Leuven

In a series of experiments involving single cell recordings and fMRI in the monkey as well as fMRI in human subjects, we have been able to show that MT/V5 is involved in extraction of 3D shape from motion in human and non human primates. In monkeys MT/V5 neurons are tuned to the direction of tilt in depth portrayed by the direction of speed gradients (Xiao et al EJNS 97). This selectivity relies on the properties of the antagonistic surround of MT/V5 neurons. FMRI in the awake monkey has revealed that monkey MT/V5 and FST are involved in the extraction of 3D from motion (Vanduffel et al Science 2002). Similar tests in humans reveal and involvement of the human MT/V5 complex both in passive subjects (Orban et al Neuron 1999) and active subjects (Peuskens et al JoCNS 2004). Direct comparison of human and monkey subjects also reveal that human intraparietal sulcus regions are more involved in the extraction of 3D shape from motion than their monkey counterpart, perhaps reflecting the increased use of tools in humans.


CAS Seminar June 2, 13.30 @ Teknikringen 14, Room 304
The neural representation of depth
P Janssen, Neuroscience, KU Leuven

The brain reconstructs the third dimension based on various depth cues. One of the most powerful of these cues is binocular disparity, the difference in the horizontal positions of the images on the two retinae. In recent years, considerable progress has been made in elucidating the neural processing of depth from disparity. The main focus of research has shifted from the study of simple disparity selectivity in early visual areas to the neural representation of 3D structure based on gradients of binocular disparity in mid- and high-level visual areas. We will review the most recent findings on the neural representation of disparity-defined 3D structure (first- and second-order disparities), with a special emphasis on our experiments in the inferior temporal cortex of the rhesus monkey, part of the ventral stream underlying object recognition. A restricted region in the lower bank of the Superior Temporal Sulcus (TEs) contains neurons that signal differences in disparity-defined 3D shapes. This neural selectivity was invariant over different positions in depth and in the frontoparallel plane, was prominent even for small differences in 3D structure and was particularly vulnerable to discontinuities in the disparity profile. Neurons in TEs signal differences between 3D surfaces curved along the vertical axis, along the horizontal axis, or combinations of vertical and horizontal curvature. Finally, comparing the neural responses to correlated and anticorrelated random-dot stereograms revealed that neurons at this high level in the ventral visual stream only signal differences in 3D shape when depth can be perceived, thereby rejecting false matches between the images in the two eyes. The coding of 3D shape in TEs may represent a general model for how the visual system extracts robust features of 3D objects, an essential requirement for 3D object recognition and grasping.


CAS Seminar June 3, 10.30 @ Teknikringen 14, Room 304
Visual Active Memory – The VAMPIRE Project
Gerhard Sagerer,
Faculty of Technology
University of Bielefeld,

Abstract
The main thesis put forth by the project VAMPIRE is that learning and cognitive capabilities in vision systems cannot be realized without Visual Active Memory (VAM) Processes. VAM maintains the visual history of the dynamic world over an extended period of time. It provides the context and background knowledge for learning and categorization of objects and motion behaviors in a dynamically changing environment. The categorization process is enforced by Interactive Retrieval where acquired concepts must be related to external queries and are revisualized to a user. The interactivity opens up the full cognitive performance of the system and provides transparent evaluation criteria. The aim of VAMPIRE is to test the scientific hypothesis that Visual Active Memory is instrumental to cognition. In particular, the project attempts to demonstrate that Visual Active Memory will facilitate the development of cognitive processes that can understand new scene situations, learn new spatio-temporal relationships, and learn new concepts as well as concept hierarchies.

 

IPLab-Seminarium

Spelutveckling med barn - "Det är någonting stort!"
Tid: Fredag 28 maj kl. 10.15 - 12.00
Plats: Rum 1635, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 3, plan 6
Ulrika Dovhammar och Anna Uleander, Data- och Systemvetenskap, KTH/SU

ABSTRACT
Vad skulle du tycka om att låta en tioåring hjälpa dig i ditt arbete? Detta är något som företag som utvecklar spel för barn kan konfronteras med när de ska involvera barn i utvecklingsprocessen. Är det inte så att barn kan vara ganska svåra att förstå ibland och allmänt krävande? Kan de verkligen hjälpa till att skapa bättre spel? Det är i alla fall vad många företag tror, dvs. att det blir en bättre produkt om barn involveras i utvecklingsarbetet och att barn har mycket att tillföra - men lever de som de lär?

Under seminariet kommer vi att presentera hur svenska spelutvecklingsföretag involverar barn i utvecklingsprocessen och vilka konsekvenser de tror att det kan få för slutresultatet. Vi kommer även att diskutera deras bild av barn och hur den hänger samman med vilken grad barn involveras och vilka arbetssätt och metoder de valt för att involvera barn. Vi kommer också att ta upp några metoder som utvecklats av forskarvärlden vid involvering av barn i produktutveckling och titta på hur väl förankrade dessa egentligen är i industrin. Seminariet avslutas med en informell diskussion.

Seminariet baseras på ett magisterarbete som genomförts av Ulrika Dovhammar och Anna Uleander, magisterstudenter vid Data- och Systemvetenskapliga Institutionen i Kista, på uppdrag av Anna Stockhaus, doktorand på IPLab.

 

Framgång genom samverkan -
KTH och forskningsinstituten


Datum: Onsdagen den 9 juni
Tid: 9.00 - 13.00 (inkl lunch)
Plats: Loungen KTHs nya Bibliotek

Onsdagen den 9 juni har vi bjudit in företrädare från samtliga KTH nära forskningsinstitut, för att berätta mer om vad de kan erbjuda KTHs institutioner. Temat är "Framgång genom samverkan - KTH och forskningsinstituten"

KTH med kringliggande forskningsinstitut svarar för nästan hälften av teknikvetenskaplig FoU i Sverige. Aktörerna är i allt väsentligt komplementära. Enkelt uttryckt bidrar högskolan med kunskap och instituten med problemformuleringar och företagskontakter. T ex har forskningsinstituten sammanlagt årligen kontakter med drygt 3000 svenska och minst 500 utländska företag. Dessa kontakter skulle kunna ge ett väsentligt bidrag till KTH:s företagsnät och vara en stor potential för ökat KTH-engagemang i svenska och internationella forskningssamarbeten och EU-projekt. Dessutom finns en stor potential till att samutnyttja dyrbar utrustning.

KTH har nu tillsammans med forskningsinstituten initierat ett projekt med syftet att stärka samverkan mellan KTH:s institutioner och forskningsinstituten. Projektet finansieras av VINNOVA.

O.S.A senast Tisdagen den 2 juni till Lisa Emanuelsson på lisaeman@kth.se. Vid frågor kontakta Lisa Emanuelsson på 08 - 790 9708 eller 0733-152662.

Anders Flodström

Mediekonvergensseminarium:
DEMOKRATI OCH MEDIEKONVERGENS

Tid: Torsdag 3 juni, kl. 10.15-12.00
Plats: Konferensrummet, Medieteknik, NADA, Lindstedtsvägen 5, plan 3
Lars Ilshammar, Humanistiska institutionen, Örebro universitet

Sammanfattning
Den snabba mediekonvergensen ställer ett antal viktiga frågor om demokrati och medborgarskap. Hur går det med tillgängligheten om radion flyttar in på Internet? När datorn blir en TV - vem ska då betala licensen? Vilken lagstiftning skyddar vår yttrandefrihet i mobilen? När apparater och nätverk smälter samman uppstår ett glapp mellan teknik och politik.

Välkomna!

Leif Dahlberg

 

M.Sc. seminars
in scientific computing


Time: June 3, 14h15 - 15h00
Place: Seminar room 4523, 5th floor, NADA

Part 1: Galerkin Wavelet Method for Global Waves in 1D
by Jordi Besora

Part 2: Amplitude Transport along Electromagnetic Rays in Tokamak Plasmas
by Olga Mishchenko

 

Presentation av
exjobb i datalogi


Torsdagen den 27 maj 2004 kl 15.15 i rum 4523

Lundström, Viktor
Serverdelen av ett ramverk för webbtjänster.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: NF Teknik & Data
Handledare: Serafim Dahl och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Samuel Adolfsson
Fors, Tomas
Development of a modular API for the CAD-system Catia V5.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: DaimlerChrysler AG
Handledare Inge Frick och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Félix Mandoux
Zettinger, Robert
Dynamic Bayesian networks for language modeling.
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: École Nationale Supérieure des Télécommunications, Paris, Frankrike
Handledare: Viggo Kann och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Fredrik Niemelä
Presentationerna leds av Stefan Arnborg


CID Seminar

May 28th, at 13.15.
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6th floor. KTHs mainbuilding, to the right in the vault.

INTELLIGENT VIRTUAL CHARACTERS WITH LIFESTYLES
Ivica Mitrovic jr

Summary:
I will present multidisciplinary project/research on social aspects (believability) of socially intelligent agents (virtual characters). www.umas.hr/html/contents.html

 

Pedagogiskt seminarium

måndag 7 juni kl 15.15 i sal E36
Kritiskt tänkande -- vad är det?
Och hur får vi våra studenter att tänka kritiskt? Tänker vi förresten själva alltid så kritiskt?

Ewa Olstedt inleder med att dela med sig av sina idéer kring kritiskt tänkande. Ewa jobbar sen många år som pedagogisk konsult på KTH även om hon just nu mest jobbar inom ett pedagiskt projekt på Försvarshögskolan. Hon undervisar också våra exjobbare om kritisk granskning av rapporter.

Ewa lär inspirera oss till en intressant diskussion, som inleds i salen och avslutas kring Nadatugg i fikarummet på plan 4.

 

CID Seminar

"Experiences on assessing the user-centeredness of development organisations"
Prof. Timo Jokela (Oulu University, Finland)
June 2:nd, at 14.00-15.00
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6th floor. KTHs mainbuilding, to the right in the vault.

Abstract:
Prof. Timo Jokela (Oulu University, Finland) has conducted assessments on how 'good' software or product development organizations are in user-centred design since 1997. The assessed organizations include R&D groups at Nokia, and SME companies in Finland. In this presentation, prof. Jokela presents his experiences and lessons learnt on conducting such assessments (including experiences on the ISO 18529 assessment model).

CID Seminar

Hyperinnovation: Managing the Iterative Capital Portfolio
Michael Schrage, Co-director of MIT Media Lab's eMarkets initiative.
Thursday June 3rd, at 14.00-15.00.
Torget på CID, Lindstedtsvägen 5, 6th floor.
KTHs mainbuilding, to the right in the vault.

Abstract:
This discussion will explore key considerations and decisions innovators must increasingly consider as they reexamine the role of internal economics in managing innovation and risk. How do the economics of innovation change as the economics of modeling, prototyping and simulation change, as well.

 

 

 

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Tors. 27 maj

kl 15.15

Presentation av exjobb i datalogi. Viktor Lundström, Tomas Fors och Robert Zettinger. Rum 4523.

ram
ram

Fre. 28 maj

kl. 13.15


kl. 10.15 - 12.00kl. 13.15

Exjobbspresentation. Sandeep Virdi: Automatic segmentation of wound images using SVM. Rum 1537.

IPLab-Seminarium. Ulrika Dovhammar och Anna Uleander, Data- och Systemvetenskap, KTH/SU: Spelutveckling med barn - "Det är någonting stort!" Plats: Rum 1635, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 3, plan 6.

CID Seminar. Ivica Mitrovic jr: Intelligent Virtual Characters with Lifestyles. CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6th floor.

ram
ram

Ons. 2 juni

kl. 11.00

kl. 13.30kl. 14.00-15.00

CAS Seminars. Guy A Orban, Neuroscience, KU Leuven: The extraction of 3D structure from motion in human and non human primates.
P Janssen, Neuroscience, KU Leuven: The neural representation of depth.
Teknikringen 14, Room 304.

CID Seminar. Prof. Timo Jokela (Oulu University, Finland): Experiences on assessing the user-centeredness of development organisations. CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6th floor.

ram
ram

Tors. 3 juni

kl. 10.30kl. 10.15-12.00kl.14.00-15.00
kl. 14.00-15.00

CAS Seminar. Gerhard Sagerer, Faculty of Technology University of Bielefeld: Visual Active Memory – The VAMPIRE Project. Teknikringen 14, Room 304.

Mediekonvergensseminarium. Lars Ilshammar, Humanistiska institutionen, Örebro universitet: Demokrati och mediekonvergens. Plats: Konferensrummet, Medieteknik, NADA, Lindstedtsvägen 5, plan 3.

M.Sc. seminars in scientific computing. Jordi Besora: Galerkin Wavelet Method for Global Waves in 1D. Olga Mishchenko: Amplitude Transport along Electromagnetic Rays in Tokamak Plasmas. Place: Seminar room 4523, 5th floor, NADA.

CID Seminar. Michael Schrage, Co-director of MIT Media Lab's eMarkets initiative: Hyperinnovation: Managing the Iterative Capital Portfolio. Torget på CID, Lindstedtsvägen 5, 6th floor.

ram
ram

Fre. 4 juni

kl. 10.00

Doctoral Thesis. Peter Nillius: Image Analysis using the Physics of Light Scattering. Sal D1, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.

ram
ram

Mån. 7 juni

kl 15.15

Pedagogiskt seminarium. Ewa Olstedt: Kritiskt tänkande – vad är det? Och hur får vi våra studenter att tänka kritiskt? Tänker vi förresten själva alltid så kritiskt? Sal E36.

ram
ram

Ons. 9 juni

kl. 10.00

Licentiate Seminar. Christopher Johansson: Towards Cortex Isomorphic Attractor Neural Networks. Sal D3, Lindstedtsvägen 3, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

ram
ram

Tors. 10 juni

kl. 10.15

Licentiate Seminar. Erik Abenius: Time-Domain Inverse Electromagnetic Scattering using FDTD and Gradient-based Minimization. Sal D41, Lindstedtsvägen 3, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

ram
ram

Fre. 11 juni

kl. 15.00

kl. 14.00

TGIF. Nadas våravslutning.

Doctoral Dissertation. Ivan Laptev: Local Spatio-Temporal Image Features for Motion Interpretation. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Vallhallavägen 79, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

ram

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram