Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 18 · 13 maj 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

IPLab-seminarium: Kidstory

Fredag 14 maj, kl. 10.15 - 12.00, Torget på CID, NADA, KTH,
Lindstedtsvägen 5, plan 6
Carina Fast, ILU (Institutionen för Lärarutbildning), Uppsala Universitet, och Yngve Sundblad, CID (Centrum för användarorienterad IT-Design), NADA, KTH:
Vad KidStory-projektet lärde oss om narration och kooperativ interaktionsdesign med lågstadiebarn.

Sammanfattning:
Carina Fast, doktorand i pedagogik med många års erfarenhet som lärare och lärarutbildare, och Yngve Sundblad, professor i datalogi, särskilt människa-datorinteraktion, deltog tillsammans med ett 15-tal forskare, i pedagogik, psykologi och datalogi, 5 lärare och ett 50-tal skolbarn, i EU-projektet KidStory, Developing Collaborative Storytelling Tools for Children - with Children, 1998-2002. Partners var Albany Infant School och universitetet (samordnare) i Nottingham, Rågsvedsskolan, SICS och CID/NADA/KTH i Stockholm, samt (informellt) barn och forskare från University of Maryland.

Under projekttiden samarbetade vi mycket nära, i skolan i stort sett varje vecka, med barn, 5-9 år, och lärare. Vi studerade och influerade barnens historieberättande (lärande, språk och samverkan), utan och med teknik, dokumenterat bl.a. i form av dagböcker. Vi genomförde ett stort antal kooperativa designsessioner i grupper med både barn och vuxna, resulterande i prototyper (historieberättarmaskiner mm) i enkla, formbara material och scenarios för dessa i användning. Den teknik som användes första året var främst KidPad (fritt tillgängligt på www.kidpad.org), ett ritprogram med oändlig, zoombar, länkningsbar rityta. En grundversion fanns utvecklad och vidareutvecklades på basis av erfarenheterna, bl.a med stöd för samarbete via flera möss och uppmuntran till gemensamt agerande genom spännande nya funktioner. Andra året kompletterades detta genom gemensamt uppfinnande och design av interaktiva "historieberättarobjekt", som tärningar, soffor, fotavtryck, mattor mm. Tredje året utvecklade vi och barnen tillsammans "historieberättarmiljöer", där scenbild mm påverkades via sensorteknik av deltagande dockors och mjukdjurs agerande.

Carina och Yngve beskriver och analyserar erfarenheterna ur sina perspektiv, barnens utveckling som historieberättare med och utan teknik, design med lärare och skolbarn och forskare, nya interaktionstekniker, påverkan på skolbarn, lärare och skolor.

Välkomna!

Leif Dahlberg

Doctoral Thesis

Image Analysis using
the Physics of Light Scattering
Peter Nillius

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga tekniska högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie doktorsexamen fredagen den 4 juni 2004 kl. 10.00 i sal D1, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.

 

Framtidens innovatörer
presenterar spännande projekt


Välkommen till projektpresentationer i kursen Användarcentrerad programutveckling vid Nada, KTH

Onsdagen den 19 maj mellan kl 14-17 kommer fem grupper med studenter från bland annat beteendevetenskap, datalogi, elektroteknik, media, industriell ekonomi och grafisk design vid KTH, Stockholms Universitet och Konstfack att presentera sina arbeten.

Årets tema är: "Delad underhållning"
Viktigt i arbetet är att ta reda på vad underhållning kan innebära för en målgrupp på en specifik plats eller i en specifik situation, vilka önskemål och behov som finns, samt att förstå hur man kan stödja och uppmuntra en gemensam upplevelse med hjälp av en teknisk lösning.

Kom och delta i en spännande eftermiddag i riktning mot framtiden! Vi startar klockan 14.15 i sal E1, Osquars Backe 2, plan 3,

Varmt välkommen!

Kursens alla lärare, handledare och studenter genom
Yngve Sundblad och Fredrik Winberg

ram

 

Seminars in Numerical Analysis

Time: Mon 17 May 14:15-15 in D4523
Speaker: Yueqiang Liu, Electric Field Theory, Chalmers
Title: Eddy current computations using edge elements and adaptive grids

Abstract: Since a few years, curl-conforming edge (Nedelec) elements are commonly used for solving Maxwell's curl-curl equations. We have investigated the properties of edge elements for low-frequency, eddy current calculations in 3D geometry with a number of complications occurring in practical applications such as: sharp corners, large jumps in material properties (permeability, permittivity, conductivity) and laminated materials (anisotropy). The main results are:
1. We introduced a new procedure to satisfy the solvability condition for the curlcurl equation, where the source was specified as a current density.
2. We found that the so-called "ungauged" formulation with vector and scalar potentials significantly improvements the convergence of iterative solvers. Moreover, special care must be paid to the null space of the curl-curl operator when choosing a preconditioner.
3. Using adaptive mesh refinement techniques based on a recent a-posteriori error estimates, we were able to restore the quadratic convergence w.r.t. the grid size for the magnetic energy, despite singularities occurring at corners.
4. We found that the lowest (mixed) order tetrahedral elements with incomplete basis functions produce inaccurate results for eddy currents in laminated conductors (e.g., the power dissipation cannot be even crudely estimated with a moderate number of elements). Much more accurate results are obtained by using mixed order hexahedral elements, aligned with the laminations, or by introducing the complete first order basis for tetrahedral elements.

As an example, we show computations for a hydrogenerator model.

Time: Mon 24 May, 14:15-15 in D4523
Speaker: Espen R Jakobsen,
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
Title: Error bounds for monotone approximation schemes for Hamilton-Jacobi- Bellman equations

Abstract: I will discuss recent results on error bounds for monotone approximation schemes for Hamilton-Jacobi-Bellman equations. These are second order degenerate elliptic and fully non-linear equations having non-smooth solutions. They appear in optimal stochastic control theory which has many applications e.g. in finance. For more than a decade, nobody was was able to obtain error bounds for numerical schemes for such equations. The breakthrough was made by Krylov in 1997 and 2000, and more recently these results have been improved and generalized by Barles and the speaker.


Time: Tue 25 May, 14:15-15 Note day! in D4523
Speaker: Michael W. Berry, University of Tennessee
Title: A Comprehensive Whole Genome Phylogeny Using Correlated Peptide Motifs Defined in a Multidimensional Vector Space
Abstract: Found at
www.nada.kth.se/na/seminars/Berry0405.html

Welcome,
Axel Ruhe

Brandövning!

Nada ser över säkerhetsrutinerna och uppgraderar brandlarmet. Som en del i detta arbete vill vi nu lära ut hur våra brandsläckare används. Det är viktigt att alla som jobbbar på Nada har denna kunskap.

Övningen planeras vid två tillfällen:
Torsdagen den 27/5 kl 15.7 kl 15.00
Tisdagen den 8/6 kl 15.00

Övningen sker utomhus vid Valhallavägen 79.
Du som vill deltaga i övningen skall anmäla dig senast den 15 maj till Susanne Bergman
på e-post adress: susanneb@nada.kth.se

Eva-Lena

 

CID-seminarium

Vad en undersökning av IT-företag i Kista kan lära oss om nätverk, kompetens och samverkan med IT-forskning

Åke Sandberg, CID och ALI – Arbetslivsinstitutet och Fredrik Augustsson, ALI

Tisdag 18 maj, kl 15.00 på CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6. KTHs huvudbyggnad, gå till höger i valvet mot stora gården.

Sammanfattning:
Rapporten bygger på enkätsvar från ca etthundra företagsledare i Kistas IT- och telekomföretag om företagens verksamhet, marknader, nätverk och kompetensfrågor. Resultatet är en unika karta över företagen i Kista och av Kistas styrka och svagheter som plats för företagen. Undersökningen gör att den gängse bilden delvis måste ritas om.

Efter en presentation av några av resultaten blir det tid för kommentarer och diskussion.

 


 Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.


ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Fre. 14 maj

kl. 10.15 - 12.00

IPLab-seminarium: Carina Fast, ILU (Institutionen för Lärarutbildning), Uppsala Universitet, och Yngve Sundblad, CID (Centrum för användarorienterad IT-Design), NADA, KTH: Vad KidStory-projektet lärde oss om narration och kooperativ interaktionsdesign med lågstadiebarn.
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

ram
ram

Mån. 17 maj

kl 13.15


kl 14.15


kl. 14.15-15.00

Licentiate Seminar. Martin Hassel: Evaluation of Automatic Text Summarization. Sal E2, Osquars Backe 2.

Doktorandseminarier i teoretisk datalogi. Magnus Jäverberg: Biometri och personlig integritet. Rum 1537.

Seminar in Numerical Analysis. Yueqiang Liu, Electric Field Theory, Chalmers: Eddy current computations using edge elements and adaptive grids. Room D4523.

ram
ram

Tis. 18 maj

kl. 10.00kl 15.00

Licentiate Seminar. Klas Wallenius: Generic Support for Decision-Making in Management and Command and Control. Sal E3, Osquars Backe 14, plan 5.

CID-seminarium. Åke Sandberg, CID och ALI – Arbetslivsinstitutet och Fredrik Augustsson, ALI: Vad en undersökning av IT-företag i Kista kan lära oss om nätverk, kompetens och samverkan med IT-forskning. Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

ram
ram

Ons. 19 maj

kl. 14.15

Projektpresentationer i kursen Användarcentrerad programutveckling. Årets tema är: "Delad underhållning". Sal E1, Osquars Backe 2, plan 3.

ram
ram

Mån. 24 maj

kl 14.15


kl. 14:15-15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Baran Sölen: Probabilistiska system för mikrobetalningar. Rum 1537.

Seminar in Numerical Analysis. Espen R Jakobsen, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim: Error bounds for monotone approximation schemes for Hamilton-Jacobi- Bellman equations. Room D4523.

ram
ram

Tis. 25 maj

kl. 14.15

Seminar in Numerical Analysis. Speaker: Michael W. Berry, University of Tennessee: A Comprehensive Whole Genome Phylogeny Using Correlated Peptide Motifs Defined in a Multidimensional Vector Space. Room D4523.

ram
ram

Fre. 4 juni

kl. 10.00

Doctoral Thesis. Peter Nillius: Image Analysis using the Physics of Light Scattering. Sal D1, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.

ram
ram

Fre. 11 juni

kl. 15.00

TGIF. Nadas våravslutning.

ram

 

ram
"To avoid criticism, do nothing, say nothing, be nothing."

Elbert Hubbard

ram