Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 16 · 29 april 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

På gång

En ny person till Nada
Den 17 maj börjar Gunnel Hartikainen på Nada. Många av er har kommit i kontakt med henne tidigare eftersom hon är vår lönehandläggare på KTHs löneavdelning. Gunnel kommer att arbeta med personalfrågor. Orsaken till denna förstärkning är att det är inom det området som vi har varit mest sårbara. Personligen är detta en oerhört skön lösning eftersom jag har haft svårt att hinna med allt det som har ålagts mig. Gunnel kommer inledningsvis att arbeta hos oss i sex månader. Jag återkommer till vad hon kommer att arbeta med.

Förändring inom vaktmästeriet igen
Christer har begärt att få gå i delpension från den 1 maj på 50%. Det innebär att han kommer att arbeta tre dagar ojämn vecka (onsdag-fredag) och två dagar jämn vecka (torsdag-fredag) mellan kl. 8.00-16.30. Vi kommer inte att rekrytera någon ny person utan Julio försöker ”snurra runt allt”. En förändring gör vi dock och det är att Sten Säfholm kommer att ta hand om posten då Christer inte är här.

Påminnelse om studiebesök på Operahögskolan
Vill du vara med på ett studiebesök på operahögskolan tisdagen den 11 maj kl. 09.00? Besöket tar ca 1 timme.
Anmälan direkt till Solweig Gustafsson, solweig@kth.se, senast den 3/5.

Brandövning!
Nada ser över säkerhetsrutinerna och uppgraderar brandlarmet. Som en del i detta arbete vill vi nu lära ut hur våra brandsläckare används. Det är viktigt att alla som jobbbar på Nada har denna kunskap.

Övningen planeras vid två tillfällen:
Torsdagen den 27/5 kl 15.7 kl 15.00
Tisdagen den 8/6 kl 15.00

Övningen sker utomhus vid Valhallavägen 79.
Du som vill deltaga i övningen skall anmäla dig senast den 15 maj till Susanne Bergman på e-post adress: susanneb@nada.kth.se.

Förkortad arbetsdag för många
på valborgsmässoafton den 30/4

All teknisk och administrativ personal har en förkortad arbetsdag den 30/4. Detta innebär att de arbetar förmiddagen och är lediga på eftermiddagen. Flera personer har även begärt ledigt på förmiddagen.
Till sista vill jag önska alla en riktigt trevlig valborgsmässo-firande.

Eva-Lena

Licentiate Seminar

Evaluation of Automatic Text Summarization
Martin Hassel

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie licentiatexamen måndagen den 17 maj 2004 kl 13.15 i E2, Osquars Backe 2 / Lindstedtsvägen 3, Kungl Tekniska högskolan, Stockholm.

Elektronisk version finns tillgänglig i KTH NADAs avhandlingsarkiv:
www.nada.kth.se/utbildning/forsk.utb/
avhandlingar/lic/Hassel040517.pdf
samt någon gång efter den 3:e maj även på KTHBs webb.

Abstract:
www.nada.kth.se/numero/bilagor/hassel.pdf

 

Doktorandseminarium
i teoretisk datalogi

3 maj, kl 14.15, rum 1537: Klustring av texter (Magnus Rosell, Nada/TCS)

Klustring används inom språkteknologi för att dela in en mängd texter i kluster (delmängder) av texter. Målet är att texterna inom respektive kluster ska vara lika till innehåll.

Texterna representeras i den så kallade "vector space model" som även används i sökmotorer. Jag kommer att ge en introduktion till denna och någon klustringsalgoritm, samt utvärdering av klustringsresultat.

För mer information om teorigruppens informella doktorandseminarieserie se
www.nada.kth.se/theory/
doktorandseminarier.html

Med vänlig hälsning,
Jakob Nordström

ram

Ärenden på gång i fakultetskollegiet

KTHs styrelse har idag lämnat förslag till regeringen att utse Anders Flodström till rektor på KTH under kommande treårsperiod. Beslutet stöds enhälligt av Fakultetsnämnden, Fakultetskollegiet, Studentkåren och de fackliga förbunden.

REMISSER
KTH arbetar just nu med tre stora remisser som kan få stor betydelse för vår framtida verksamhet. Jag bifogar ett inledande dokument och vill samtidigt påpeka att Nada inte har svarat på detta första utskick. Min bedömning är att det är bättre att reagera på ett förslag till remissvar, som kommer att skickas ut inom några dagar.

Den som är intresserad kan läsa hela remisserna, som finns i PDF-form och lämna synpunkter till dem som arbetar med frågan. Det gäller
- en av rektor utsedd beredningsgrupp bestående av Anders    Eriksson, Stefan Östlund och Lars Kloo
- fakultetsnämnden – där bl. a Henrik Christensen på Nada ingår
- fakultetskollegiet – där Stefan Arnborg, Kerstin Severinson-
  Eklundh och Ingrid Melinder representerar Nada.

Ny doktorsutbildning.
http://www.regeringen.se/propositioner/sou/index.htm

Tre Vägar till den öppna högskolan.
http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/
sou/2004/sou2004_29a.pdf


Högre utbildning i utveckling - Bolognaprocessen i svensk belysning.
http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/
sou/2004/Ds 2004 2.pdf


VAL AV NYTT FAKULTETSKOLLEGIUM
Mandatet för nuvarande ledamöter i Fakultetskollegiet gäller fram till den 2005-06-30. Redan nu planeras för val av nästa periods ledamöter för tiden 1/7 2005 – 30/6 2009. Nada har fått reda på att vi kommer att representeras av 4 lärare. Jag återkommer med information om hur valet ska genomföras.

DAGS ATT LÄMNA FÖRSLAG
TILL HEDERSDOKTORER PÅ KTH

Stefan Arnborg sitter med i den kommitté som bereder frågan. Kollegiet avser att fatta beslut i augusti.

FORMALIA KRING DISPUTATIONER
En beredningsgrupp diskuterar olika frågor angående bl. a disputation.
En fråga som hanterats är vem som bör vara ordförande under disputationsakten. Kollegiets ledamöter har olika åsikter och en strikt styrning har ännu inte fastställts. Den aktuella frågan är om det är lämpligt att huvudhandledaren är ordförande under disputationen.

En annan fråga gäller hur omfattande en sammanfattning bör vara och huruvida den bör innehålla mer än stoff än vad som finns i artiklarna i en sammanläggningsavhandling. Många röster hörs för att bibehålla nuvarande frihet.

En hel del formalia kring avhandling och disputation finns i KTH-handboken.
Se http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/26/1.html
Här kan man läsa om avhandlingens utformning, framställning, distributionslista och antal exemplar, disputation och disputationsakten.

Ingrid

W3C inbjuder till
seminarium om XML Schema

Tillsammans med den svenska avdelningen av World Wide Web consortium ordnar Metamatrix en workshop kring XML Schema. Fokus ligger på handfasta erfarenheter och case studies. Mer information om workshopen finns nedan och på
www.w3c.se/events/20040518-
xmlschema.html
.

Hoppas du har möjlighet att delta eller ännu hellre medverka med ett eget föredrag. Vi ser fram emot en spännande eftermiddag om ett aktuellt ämne. Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta Olle Olsson på W3C

Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret och SICS
tel: 08 - 633 15 19 e-post: <olleo@sics.se>

 

Nominering av
hedersdoktorer 2004


Inom Fakultetskollegiet finns det en kommitte för val av hedersdoktorer vid KTH. Kommittén består av Gustav Amberg, Mekanik, Stefan Arnborg, NADA, Göran Grimvall, Fysik, Lars Kloo, Kemi, Bengt Lindberg, Industriell produktion samt undertecknad som sammankallande.

Vi vill nu be om förslag till hedersdoktorer för 2004. Vi bifogar riktlinjer, som gäller för val av hedersdoktorer, och tillägger förslaget från KTHs rekryteringsannonser "vi ser gärna kvinnliga kandidater".

Vi ser fram emot förslag med motiveringar om möjligt före måndagen den 10 maj för behandling vid Fakultetskollegiets sista möte för terminen den 11 maj.

Skicka förslagen till undertecknad
lena.martensson@indek.kth.se
Lena Mårtensson
Professor
Vice ordförande i Fakultetskollegiet


Lägenhet uthyres

Uthyres i sommar från början av juli till början
av augusti: Lägenhet med 1 rum och kök belägen på
Roslagsgatan nära Odengatan. Pris SEK 4000

Lennart Edsberg

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.


ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Mån. 3 maj

kl 14.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Magnus Rosell: Klustring av texter. Rum 1537.

ram
ram

Tors. 6 maj

kl. 10.00

Licentiate Seminar. Marco Kupiainen: LES for Compressible Turbulent and Reactive Flows. Location: E36 Lindstedsvägen 3, KTH.

ram
ram

Fre. 7 maj

kl. 10.00

Licentiate Seminar. Douglas Wikström: On the Security of Mix-Nets
and Related Problems. Sal D2, Kungliga Tekniska Högskolan.

ram
ram

Mån. 17 maj

kl 13.15

Licentiate Seminar. Martin Hassel: Evaluation of Automatic Text Summarization. Sal E2, Osquars Backe 2.

ram
ram

Fre. 11 juni

kl. 15.00

TGIF. Nadas våravslutning.

ram

 

ram
"One does not discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time."

André Gide

ram