Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 15 · 22 april 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

På gång

Semester förläggning
Här kommer en påminnelse som berör all teknisk administrativ personal (TA-personal). Samtliga måste förlägga året semesterdagar senast den 15/5 samt ange om du har för avsikt att spara några dagar. Utförlig information fanns i förra numer av Numero och på vår hemsida.
Inom kort kommer respektive gruppansvarig att få en sammanställning över hur många dagar som är uttagna för gruppens TA-personal.

Professorer, forskare, forskningsassistenter, forsknings-ingenjörer, doktorander, fofu-ing och samtliga lärarkategorier inklusive övningsassistenter har redan skrivit på en blankett förra året som gäller även i år.

Reglerna och blanketter finns på Nadas hemsida.

Årets TGIF
Nada har under flera år arrangerat en våravslutning för Nadas personal så gör vi även i år. Det blir den 11 juni kl 15.00. Mera information kommer senare.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Hugo Cornelius, fofu-ing på Cvap/Cas
Claudia La Chioma, post-doc på Na

Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Person som slutar
Gian Luca Volpato, programutvecklare på PDC

Vi önskar honom lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

 

Cid-Seminarium

Uppdragssystem för massiva online-rollspel
Ex-jobb presenterat av William Saar.
28 april 2004: 14.00-15.00.
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.
KTHs huvudbyggnad, gå till höger i valvet mot stora gården.

Sammanfattning forts.

Licentiate Seminar

On the Security of Mix-Nets
and Related Problems
Douglas Wikström

Fredagen den 7 maj 2004 kl 10.00, sal D2, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 5, Stockholm

Abstract
We investigate a number of problems related to the notion of a mix-net. A mix-net is a cryptographic protocol that provides anonymity for a set of senders. The primary application for mix-nets is to ensure privacy in electronic elections.

The main contributions of this thesis are the following: We introduce a new technique for cryptographic protocols and propose a mix-net that is more efficient for a certain range of parameters than any mix-net previously proposed in the literature. Currently we are unable to give security proofs for our construction.

We prove that the security of a single mix-server is equivalent to the semantic security of the underlying cryptosystem.

We give a number of attacks on a mix-net protocol proposed by Golle, Zhong, Boneh, Jakobsson, and Juels (2002). Two of the attacks breaks two other protocols. Namely the protocol by Jakobsson (1998), including the modified version of Mitomo and Kurosawa (2000), and the protocol by Jakobsson and Juels (2001).

We extend the attack by Lim and Lee (1997) based on the malicious use of illegal inputs to protocols, and illustrate why their proposed countermeasure to such attacks is insufficient.

The El Gamal cryptosystem is malleable, i.e. cleartexts may be transformed while encrypted. We characterize a class of transformations that are hard to compute under encryption.

We generalize the algorithm of Shallit and Sorenson (1993) for computing the Jacobi symbol, and give efficient algorithms for computing the cubic residue character and the quartic residue character.

ram


Sören Lenman

Sören Lenman dog den 2 april efter fyra års kamp mot en mycket svår sjukdom.

Hans gärning på NADA var främst inom CID, där han var den förste som rekryterades och arbetat heltid sedan våren 1996. Redan i mitten av 1980-talet deltog Sören, då på FOA i Linköping, i samarbetsprojekt med oss på IPLab kring hur muspekande på den då nya grafiska arbetsstationen (vi hade en Perq) kunde utformas i olika text- och bildtillämpningar. Sörens akademiska bakgrund var psykologi och datalogi, från Umeå och Montréal.

Sören var en synnerligen tongivande person i forskarmiljön på CID, där han snart fick ta ansvar som ledare av området Connected Communities / Digitala samarbetsmiljöer. Han ligger i många avseende bakom vad CID är och står för. Vi alla på CID delar erfarenheten av otaliga mycket givande diskussioner och råd från Sören för vår verksamhet som forskare och forskarstuderande.

Sören var en aktiv medlem av den internationella MDI-gemenskapen. Han var en flitig deltagare på nationella och internationella konferenser och arrangemang. Hans kontaktnät var stort och han möttes av stor respekt. Hela hans professionella forskargärning har kännetecknats av upptäckarglädje, nyskapande, stor noggrannhet och alltid välinformerat. Han excellerade på många områden; alltid med ärlighet och öppenhet – "Inget kvackande!" – psykologi, programmering, grafiska 3D-miljöer, matematik, filosofi, litteratur, musik. Hans kunskapstörst och intresse för hur världen och människorna fungerade var enorm – alltid med viljan att se sambanden. Han hade en osviklig förmåga att ge perspektiv och nya uppslag i alla upptänkliga vetenskapliga knivigheter. Vi är många som har haft ynnesten att att ta del av denna förmåga. Han kallade sig forskare helt enkelt.

Han kunde med emfas recitera exempelvis Esaias Tegnérs "Det eviga", som han lärt sig utantill i småskolan. Som med allt annat han råkat läsa eller höra, så mindes han det. Vi väljer en del av slutstrofen:

Så fatta all sanning, så våga all rätt
Och bilda det sköna med glädje!
/---/

Detta sammanfattar på ett utmärkt sätt hur det var att arbeta med Sören och vilken moral han levde efter.

Bördig från Arvidsjaur, verksam i Linköping, Stockholm, Montréal, världen. Sören Lenman hade alltid sitt ursprung med sig. Det norrländska (vad det nu kan tänkas vara) fanns aktuellt och nära. Det gav en trygghet och säkerhet hos honom själv och för omgivningen. Sören Lenman ville göra nytta; medverka till saker och i sammanhang där det var nyttigt och användbart. Alltid med helheten i sikte och omtanke om detaljerna.

Han hade en devis om att ta ett problem i taget och lösa det väl innan man ger sig i kast med nästa. Ett föredömligt förhållningssätt för det vetenskapliga arbetet såväl som i livet. Han förhöll sig på samma sätt till sin sjukdom och det ledde till att han höll den stången under lång tid, en så lång tid och på ett så ovanligt sätt att läkarvetenskapen var förbluffad. Hans fall diskuterades på konferenser världen över – vilket gladde honom mycket. Tyvärr blev det till slut för många problem. Det gick inte längre att ta ett i taget. För att citera en av Sörens favoritförfattare (och tillika patafysiker), Boris Vian: "Läkekonsten/.../kan man ha mycket skojigt av, men inte går den upp mot att bygga modellflygplan." Låt oss hoppas att Sören sitter och bygger modellflygplan någonstans i stor förnöjsamhet.

Sören begravs den 7:e maj klockan 14.00 i Hedvig Eleonora kyrka
Minnesstund efteråt, o s a till Fonus 08-7098581 senast den 3:e maj.

Björn Thuresson Yngve Sundblad


Presentation av
exjobb i datalogi


Tisdagen den 27 april 2004 kl 15.15 i rum 4523
Poignant, Simon
Differentiated service quality in IP networks using COPS -- network device independency issues. Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Ericsson AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Amine Heddad
Olczak, Dominika
Soft Conditional Access for Digital Television
Ämne: Datalogi. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Ecton AB
Handledare: Kjell Lindqvist och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Viktor Lundström
Presentationerna leds av Stefan Arnborg

Onsdagen den 28 april 2004 kl 15.15 i rum 4523

Fernström, Andreas
Design av en plattform för online-spel med multiplattformsstöd.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Jadestone Group AB
Handledare: Sten Andersson och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Lars Forsberg
Hinnelund, Patrik
Autonomic computing - a method for automated systems management using distributed automated control.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Sics, Swedish institute of computer science
Handledare: Inge Frick och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Joel Mongård
Presentationerna leds av Stefan Arnborg

 

forts. Cid-seminarium

Sammanfattning:
Seminariet bygger på den problem- och metodstudie som jag gjorde för mitt examensarbete att utveckla ett uppdragssystem för massiva online-rollspel, spel där hundra- till tusentals människor kan spela tillsammans i en gemensam virtuell värld. Jag kommer presentera problemen och existerande lösningar för berättande och för att skapa uppdrag i datorrollspel. Området berör många discipliner och jag kommer belysa problemet från manusförfattarens, spelutvecklarens, samt den akademiska människa-datorinteraktionsforskarens perspektiv. Jag kommer även presentera det system jag utvecklade för It’s Alive Mobile Games spelplattform och den återkoppling jag fått på min rapport från andra utvecklare av dessa system. www.saar.se/

Kallelse till möte om utlysningen
"Starka forskningsmiljöer"

Medverkande: KTH:s rektor Anders Flodström,
tf. huvudsekreterare Lars Börjesson, Vetenskapsrådet och
programchef Hans-Örjan Nohrstedt, Formas.
Tid och plats: den 4 maj 2004, kl 13.00-14.30, sal E1, Lindstedtsvägen 3

Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Formas och Vinnova gör under våren en stor satsning på starka forskningsmiljöer i Sverige för att stödja framgångsrik svensk forskning och stärka Sveriges position i internationella sammanhang. Bidragens storlek kommer att vara mellan 3 och 10 miljoner kronor per år under tre till tio år beroende på projekt och finansiär.

Många av er har säkert börjat förbereda ansökningar till VR och Formas där sista ansökningsdag är den 17 maj respektive den 10 juni. Därför har vi bjudit hit VRs tf huvudsekreterare Lars Börjesson och Formas programchef Hans-Örjan Nohrstedt som kommer att ge förstahandsinformation om utlysningen samt svara på era frågor som kan ha uppkommit under förberedelsen av ansökningarna. Jag kommer att ge allmän information om denna utlysning (inklusive SSF och Vinnovas del där sista ansökningsdag inträffar efter sommaren) samt prata om KTH:s möjligheter att delta.

Vi tror att mötet den 4 maj kan vara till stor hjälp i ansökningsprocessen och hoppas att så många som möjligt kan närvara.

Anmälan om deltagande görs till Kristine Dannenberg, e-post: kristine@admin.kth.se senast torsdagen den 29 april.
Välkommna!

Anders Flodström

 

Fulbright Opportunities
for Swedish Graduate Students
and Postdoctoral Scholars


Swedish Graduate Student Program: For Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. Cash grant varying between SEK 25,000 - 200,000, and possibilities for additional financial support from American universities and foundations.

Swedish Visiting Lecturer/Research Scholar Program: For Swedish postdoctoral scholars who wish to lecture and/or conduct advanced research in the United States and who have established affiliation with an American university or research center. Minimum period of stay in the U.S. is three months. Grants are not issued for the principal purpose of attending conferences. Cash grant of SEK 50,000 and round-trip travel.
Read more www.usemb.se/Fulbright/


Seminar in Numerical Analysis

Monday April 26, 2004
14:15-15 in D4523
Speaker: Örjan Ekeberg, NADA SANS
Title: Numerical Simulation as a Tool when Studying the Nervous System

Abstract:
At the SANS group at Nada we make extensive use of numerical simulation in our efforts to understand how various neural systems operate. Even if the numerical methods themselves are not our primary focus of interest, we rely on efficient simulations for our research. In contrast to the rather accurate simulations normally used in engineering contexts, we are often forced to base our mathematical models on qualitative data in combination with hypothetical mechanisms. Instead, we constrain the models via knowledge on how the model should behave in a number of situations.

In this talk I will present some simulation studies we have done with the aim of understanding the neural networks in the spinal cord responsible for generating and controlling locomotor movements, and reveal some of the numerical methods used behind the scenes.

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.


ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Mån. 26 april

kl 14:15-15

Seminar in Numerical Analysis. Örjan Ekeberg, NADA SANS: Numerical Simulation as a Tool when Studying the Nervous System. Room D4523.

ram
ram

Tis. 27 april

kl 15.15

Presentation av exjobb i datalogi. Simon Poignant och Dominika Olczak.
Rum 4523.

ram
ram

Ons. 28 april

kl. 14.00-15.00


kl 15.15

Cid-Seminarium. William Saar: Uppdragssystem för massiva online-rollspel. CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Presentation av exjobb i datalogi. Andreas Fernström och Patrik Hinnelund. Rum 4523.

ram
ram

Tors. 6 maj

kl. 10.00

Licentiate Seminar. Marco Kupiainen: LES for Compressible Turbulent and Reactive Flows. Location: E36 Lindstedsvägen 3, KTH.

ram
ram

Fre. 7 maj

kl. 10.00

Licentiate Seminar. Douglas Wikström: On the Security of Mix-Nets
and Related Problems. Sal D2, Kungliga Tekniska Högskolan.

ram
ram

Fre. 11 juni

kl. 15.00

TGIF. Nadas våravslutning.

ram

 

ram
"We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak."

Epictetus

ram