Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 14 · 15 april 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Utbildning om
säkerhet i applikationer


Microsoft inbjuder Nadas lärare till en utbildningsdag om säkerhet i applikationer tisdag 20 april i centrala Stockholm. Heldagen om säkerhet riktar sig till dig som är utvecklare med några års erfarenhet och nu vill få en djupare förståelse för hur du med tekniker och verktyg kan utveckla säkrare applikationer både med och utan .NET Framework. Under dagen kommer demonstrationer visas i både C++, C# och Visual Basic .NET
Läs mer på
www.microsoft.com/sverige/events/msdn_live/

Kerstin Frenckner

 

KTH och Chalmers
till Östros med samarbetsplanerna

”Vi vill gärna träffa Dig och inleda en dialog för att förankra våra lärosätens gemensamma arbete i den nationella politiken för framtidens högre utbildning”, skriver rektor Anders Flodström, KTH, och rektor Jan-Eric Sundgen, Chalmers, i ett gemensamt brev till utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.
”För landets väl önskar vi att för framtiden få ett uppdrag som innebär att det är med universitet som MIT, Stanford, Cambridge, Imperial College, Fudan, Tsinghua, ETH, Barcelona, ja listan kan göras lång, som Chalmers och KTH främst skall konkurrera”, skriver de båda rektorerna och framhåller vidare att Chalmers och KTHs inbördes konkurrens måste ersättas av ett tydligare samarbete, en kraftsamling, för att stärka de båda universitetens internationella positioner.

”Vi har därför gett ett uppdrag till utredningsinstitutet SISTER att ta fram ett underlag som kan tjäna som plattform för vårt framtida agerande inom utbildning och forskning. Denna åtgärd skall ses som en vision för att hävda Sverige i ett internationellt utbildnings- och forskningsperspektiv”, slutar Flodström och Sundgren sitt brev till Östros.

Olle Blomqvist, KTH

Läs hela brevet under
www.nada.kth.se/numero/bilagor/samarbete.pdf

Licentiate Seminar

LES for Compressible Turbulent and Reactive Flows
Marco Kupiainen

6 May,
Supervisors: Prof. Björn Sjögreen, KTH and Prof. Christer Fureby, FOI
Opponent/referee: Prof. Lars-Erik Eriksson, Chalmers
Location: E36 Lindstedsvägen 3, KTH
Time: 10.00.

Abstract
In this thesis the compressible Large Eddy Simulation (LES) equations and non-premixed combustion LES equations are considered. The thesis can be considered as a ”light” survey of LES for compressible and reactive flows, in order to gain more understanding of turbulence modeling and is to be used as a springboard for future work. The governing equations for compressible flow and combustion are presented and simplified models for some of the physical phenomena involved in turbulent flows and combustion are derived. Some common sub-grid models used in LES are also considered. The numerical methods used in the work are also summarized.

 

ram

Lärarkontakter nu via SMS

En SMS-tjänst har anslutits till KTHs digitala kursplattform Ping Pong. Med den nya tjänsten kan lärarna snabbt och enkelt meddela sig med studenterna.

Ping Pong är ett IT-verktyg som kan beskrivas som ett webbaserat rum för lärande, där användarna kan kommunicera med varandra samt publicera och ta del av olika slags digitalt producerat material.

Samtliga KTH-anställda har ett konto anknutet till Ping Pong, färdigt att aktiveras. Ungefär 350 av KTHs lärare är i dagsläget registrerade användare. De använder främst Ping Pong som kommunikationsforum och för att lägga upp olika typer av kursmaterial. Ping Pong startade som ett projekt i januari 2002. Från och med årsskiftet har systemet varit öppet att användas för alla anställda på KTH.

Den som vill veta mer eller själv vill göra en kurs inom ramen för Ping Pong-systemet kan vända sig till Anders Ambrén, KTH Learning Lab, ambe@kth.se, eller Anita Meurling, KTHB, am@lib.kth.se.

Christer Gummeson
gummeson@admin.kth.se

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.


ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Tors. 6 maj

kl. 10.00

Licentiate Seminar. Marco Kupiainen: LES for Compressible Turbulent and Reactive Flows. Location: E36 Lindstedsvägen 3, KTH.

ram

 

ram
"In any great organization it is far, far safer to be wrong with the majority than to be right alone."

John Kenneth Gabraith

ram