Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 13 · 8 april 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

På gång

Det är dax att förlägga årets semester

Teknisk administrativ personal
Alla teknisk administrativ personal ska varje år göra en preliminär förläggning av årets semesterdagar samt önskemål om att få spara semester dagar senast den 15 maj. En blankett för detta ändamål finns i Nadas blankettarkiv. Blanketten ska skrivas under av den anställde och närmaste chef och sedan vidarebefordras till personalansvarig.
Regler för att spara semesterdagar finns på Nadas webb
(www.nada.kth.se/internt/semester/) och i KTH handboken
(www.kth.se/info/kth-handboken/IV/5/1_5_1.html)

Som ett förtydligande så är detta en preliminär förläggning av din semester som du lämnar in senast den 15 maj. När du sedan ska vara ledig gör du en vanlig semesteransökan som ska signeras av din närmaste chef. Den ska dessutom lämnas till personalansvarig senast 14 dagar innan semestern påbörjas. Semestertillägget betalas ut i samband med ledigheten.
En ny tillämpning är att, om en _ arbetsdag infaller mitt i en semesterperiod så kommer denna att betraktas som en semesterdag. Det innebär att man inte får avbryta en semesterperiod och ta kompledigt mitt i perioden.

Lärare och forskande personal
Anställda inom denna yrkesgrupp har undertecknat en blankett ”semesterhantering för forskare och undervisande personal”. Denna överenskommelse gäller tillsvidare och kan ändras när du begär det.

Även här förtydligar jag reglerna för semesteruttag. Hela årets semester ska förläggas till undervisningsfri tid. Ingen ledighetsansökan behöver då göras. Tänker du däremot ta semester vid annan tid, då ska en semesteransökan göras. Ansökan ska signeras av närmaste chef (studierektor, professor, handledare, prefekt) och sedan lämnas till personalansvarig för beslut.

Önskar du spara semester ska en ansökan göras på semesteransökningsblanketten och lämnas till personalansvarig senast den 15 maj för gällande år. Ansökan ska godkännas av prefekt. Vid slutet av det aktuella semesteråret betraktas årets semesterdagar som uttagna om ej prefekten ej beslutat om annat.

För tydlighetens skull redovisar jag de yrkesgrupper som omfattas av dessa regler, professorer, forskare, forskningsassistenter, forskningsingenjörer, doktorander,

fofu-ing, och samtliga lärarkategorier inklusive övningsassistenter.

Slutligen som ett sista förtydligande så finns det två blanketter, en förläggnings-blankett för teknisk administrativ personal och en semesteransökan. Bägge blanketterna finns på Nadas blankettarkiv (www.nada.kth.se/internt/blankettarkivet/)

Studiebesök på Operahögskolan

Vill du göra ett studiebesök på operahögskolan tisdagen den 11 maj kl 09.00. Besöket tar ca 1 timme.
Anmälan direkt till Solweig Gustafsson, solweig@kth.se, senast den 26/5.

All teknisk administrativ personal arbetar endast på förmiddagen
den 8/4
Det innebär att vaktmästeriet och administrativ personal inte kommer att finnas på
Nada utan har börjat sin påskledighet.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Eskil Stenberg, programmerare på PDC
Åke Edlund, projektledare på PDC
Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
OBS. Ett förtydligande om nedanstående personer. Personerna avslutar sina formella anställningar på Nada men kan ha kvar uppdrag att slutföra och kan därmed finnas inom Nada på ett eller annat sätt.
Suanne Zällh, forskningsingenjör på IPLab
Ann-Charlotte Berglund, forskare på TCS

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Till sista vill jag önska alla en riktigt GLAD PÅSK.
Har ni någon gång smakat på Memma. En efterrätt som är mycket vanlig i Finland och avnjuts under påsken. Personligen så tycker jag det är super gott. Pröva den om du har möjlighet.

Eva-Lena

ram

ram

Dörren mellan
Delfi och vaktmästeriet

Dörren mellan Delfi och vaktmästeriet på plan 2 kommer att var låst framöver. Orsaken är att obehöriga personer har vistats i vaktmästeriet och missbrukat kopieringsmaskiner och telefoner.


Öppettider under påskperioden

Expeditionen är stängd torsdag den 8/4.
Delfi kommer att stänga på torsdag kl. 12.00.

Expeditionen och Delfi kommer att hålla stängt under perioden 9/4-12/4

Glad påsk

önskar Delfi och studentexpeditionen

 

Inbjudan till
ANVÄNDARNAS DAG


20 april 2004, World Trade Center, StockholmAnvändarnas IT-pris fyller 5 år i år. Sedan starten 2000 har mer än 75 nominerade IT-lösningar och 25 finalister visat att det går att göra IT-stöd som användare uppskattar.

Vilka faktorer gör dessa system till vinnare bland sina användare? Vilka egenskaper är det användarna sätter värde på?

Du inbjuds till en spännande dag i användbarhetens tecken där användare, leverantörer och forskare visar upp resultaten från 5 års utvecklingsarbete.

Dessutom:
Vem vinner 2004 års Användarnas IT-pris?
Vilka är framgångsfaktorerna bakom de 5 årens finalister?
Vad kan vi idag säga om användbarhet?
Vilka konsekvenser har IT för arbetsmiljön och arbetsorganisationen?

Fullständigt program i bifogade pdf.
Anmäl dig på:
http://portal.VINNOVA.se/anmalan/anmal.asp?
kursid=42

Prefekten bortrest

Jag är bortrest den 7-18 april. Under den tiden är professor Stefan Arnborg ställföreträdande prefekt.

Jag är väl medveten om att ansökningar till VR ska vara insända senast den 20 april, signerade ansökningar senast den 23 april.

Den veckan finns jag på Nada.

Ingrid

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

ram

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

 Glad påsk!

ram

 

ram
"One of the true tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency."

Arnold Glasow

ram