Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 12 · 1 april 2004 · Årgång 34      
NADA

KTH grävde Guld i Prag!

När världsfinalen i programmering hade avgjorts igår i Prag, Tjeckien, höll KTHs representanter hårt i en eftertraktad guldmedalj. Efter kvaltävlingar och tusentals motståndarlag lyckades Per Austrin, Max Bennedich och Gunnar Kreitz nå en andraplacering i The 28th ACM International Collegiate Programming Contest World Finals.

Kvaltävlingar har pågått mellan september och december 2003 runt hela världen och tusentals lag från olika universitet har prövat sina kunskaper i programmering. 73 lag kvalificerade sig slutligen till världsfinalen i Prag där de fyra första fick dela på en guldmedalj. Bland dessa fanns ett rutinerat KTH-lag bestående av Per Austrin, Max Bennedich och Gunnar Kreitz. Redan i förra årets tävlingsomgång avancerade KTHs lag till världsfinalen och placerades sig då på en aktningsvärd 13:e plats. Igår klättrade de ännu högre.

Igår klättrade de ännu högre

Kl. 13.30 gick tiden ut och KTH-laget hade lyckats lösa 6 av 10 uppgifter. Lagen rankades först efter antal lösta problem och därefter den sammanlagda tid de spenderat på problemen. KTH-studenterna belönas, utöver äran, med en prissumma på 3000 dollar, motsvarande c:a 23 000 kr. Lagets coach, Mikael Goldmann, Nada, kan känna sig mycket stolt.

Grattis!

Rickard Buch

 

Tre miljoner kronor
i ögonforskningsstipendium


ONCE - Spaniens motsvarighet till Synskadades Riksförbund - delar ut totalt 300 500 Euro i internationellt stipendium för att stimulera forskning om och utveckling av ny teknik som är till nytta för synskadade. Det är ett första pris på 180 300 Euro och två andra priser på 60 100 Euro vardera.

Priset, som delas ut vartannat år, instiftades år 2000 och tidigare förstapristagare är bl. a. forskare vid Lunds universitet. Vid förra tävlingen år 2002 mottogs bidrag från tolv länder.

Anmäl dig själv eller nominera en kandidat senast den 31 maj 2004 på särskild blankett som du hittar på <http://www.once.es/R+D> Där finner du också mer information och allmänna villkor.
För frågor kontakta: Helena Sandorf tfn. 08 440 1234 eller 070 656 1229

KUNGÖRELSE OM STIPENDIUM

Till yngre forskare, doktorander och
examensarbetare

Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning utlyser stipendier för ansökan senast den 15 maj 2004.

Enligt stadgarna gäller följande:
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom ämnesområdena reglerteknik, särskilt differentiell dynamisk programmering (DDP) inkluderande metoden med konvergenskontrollparameter (CCP), spelteori, flygmekanik och tillämpad matematik i vid bemärkelse, t ex inom människa maskinproblematiken, ekonomi eller medicinsk teknik med matematisk iriktning.

Stiftelsen beviljar stipendier och anslag till såväl enskilda forskare som forskningsinstitutioner. I sin verksamhet skall stiftelsen särskilt uppmärksamma kvinnliga forskare. Stipendier beviljas t.ex. för att finansiera längre eller kortare vistelser vid forskningsinstitutioner i Sverige eller utomlands och för deltagande i konferenser, kurser eller symposier. Medel kan också sökas för att bereda utländska forskare möjlighet att verka i Sverige.

Ansökan skall skickas till Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning, c/o Stina Järmark, Bernshammar, 586 65 Linköping. I ansökan skall anges vilket belopp som sökes och till vilket ändamål. Därutöver krävs ett curriculum vitae samt särtryck av relevanta vetenskapliga publikationer och övriga handlingar eller referenser som den sökande önskar åberopa.

Beslut om utdelning av stipendier meddelas senast den 19 juni 2004. Medlen utdelas den 16 september i Linköping.

Vi räknar i år med att dela ut sammanlagt omkring 40 000 kronor.

Vidare upplysningar kan fås
Lars-Erik Andersson, tel 013-28 14 17 (arbetet) eller 013-17 82 78 (hem) samt av
Carleric Weiland, tel 013-18 16 74 (arbetet).


 

Välkommen till Öppen verkstad
i Lärandets galleria

Onsdagar kl 13-15!

Har du frågor kring IT i undervisningen? Vill du veta hur man skannar en bild eller hur man publicerar ett dokument på webben? Hur gör man elektroniska kursutvärderingar? Kanske du vill komma och söka information i ditt ämne tillsammans med en bibliotekarie så att du kan föra det vidare till dina studenter? Digital bild och video, hur arbetar man med det?

Varje onsdag kl. 13-15 finns minst en IT-pedagog från Universitetspedagogiskt centrum och en bibliotekarie från SUB på Öppen verkstad i Lärandets Galleria (Universitetsbiblioteket, plan 4).

Vårens teman:
Följande onsdagar har vi öppen verkstad med ett givet tema.
7 april - E-tidskrifter
Hur söker du information i ditt ämne i den stora mängd e-tidskrifter biblioteket prenumererar på? Vill du utveckla en egen kurs med inslag av detta?
14 april - kursutvärdering
Vi är ålagda att utvärdera våra kurser och det finns flera fördelar med att göra detta elektroniskt. Vilka möjligheter finns och vad bör man tänka på? Vi använder kursplattformen LUVITs e-Val som ett exempel.
5 maj - Skanna bild och text
Vi tittar grunderna i bild- och textskanning. Du som deltagare uppmanas att ta med något du vill skanna. Vi skannar i olika upplösning, sparar i olika format och tittar på kvalitet och filstorlek.
12 maj - Att värdera webbdokument
Mängden digitala dokument ökar och ökar. Kan dina studenter värdera informationen i sina Google-sökningar?
Källkritik är en självklar del av högre studier, hur kan du som lärare möta studenternas behov av kritiskt granskande?
26 maj - Visa din PowerPoint-presentation i en föreläsningssal
Vad behöver man tänka på då man kopplar en dator till en datorprojektor? Vilka handgrepp finns i PowerPoint för att underlätta bildskiftningen i föreläsningssituationen?
2 juni - Sökstrategi för uppsatshandledning
Vad behöver dina studenter kunna inom informationssökning i sitt uppsatsarbete? Hur kan du som lärare stötta dem?
16 juni - Digital video
Hur får man in sina filmer i datorn? Hur gör man med kablage och vilken mjukvara finns? Vi sparar filmerna i olika format och ser på resultatet.

Onsdagarna emellan de tematiserade tillfällena kan användas till fortsatt arbete och fördjupning med handledning. Hör gärna av dig om du har några frågor. Sprid gärna detta till intresserade lärarkollegor!

Hälsningar
Annika Hamrin och Magnus Tagesson
IT-pedagogiska konsulter
Universitetspedagogiskt centrum, UPC
Christina Tovoté
Pedagogisk utvecklare
Universitetsbiblioteket, SUB

 

EU-seminarium
Hur man lyckas med sina EU-ansökningar

Sal D3, Lindstedtsvägen 5
Tid: 16 april kl 13.30-15.00
Professor Henrik Christensen, NADA, ger en initierad genomgång om hur en framgångsrik EU-ansökan arbetas fram. Henrik är koordinator för tre EU-projekt i 6.e ramprogrammet och deltar i ytterligare ett. Vid seminariet kommer Henrik att tala i ca 45 min -1 timme och därefter blir det tillfälle till frågor.

Dokumentation kommer att finnas efter seminariet för deltagarna.

Välkommen!

Bengt Finnström, Astrid BorgÖppettider under påskperioden

Expeditionen är stängd torsdag den 8/4.
Delfi kommer att stänga på torsdag kl. 12.00.

Expeditionen och Delfi kommer att hålla stängt under perioden 9/4-12/4

Glad påsk

önskar Delfi och studentexpeditionen

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

mån. 5 april

kl 15.15 - 16.00kl 14.15

Docentföreläsning i datalogi. Jeanette Hellgren Kotaleski: "Klassisk” computational neuroscience – från grundläggande angreppssätt till visioner för framtiden. Sal E3 Lindstedtsvägen 3, plan 5

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Johan Håstad, Nada/TCS: Semidefinit programmering och NP-svåra optimeringsproblem. Rum 1537.

 

"Ideals are like stars: you will not succeed in touching them with your hands, but like the seafaring man on the desert of waters, you choose them as your guides, and following them you reach your destiny."

Carl Schurz