Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 11 · 25 mars 2004 · Årgång 34      
NADA

CVAP seminar

Tuesday 30 March 2004, 11:00, Room 304, Teknikringen 14

"On the Significance of Real-World Conditions for Material Classification" Eric Hayman, Barbara Caputo, Mario Fritz and Jan-Olof Eklundh

This seminar is based on our ECCV 2004 paper

Abstract:
Classifying materials from their appearance is a challenging problem, especially if illumination and pose conditions are permitted to change: highlights and shadows caused by 3D structure can radically alter a sample's visual texture. Despite these difficulties, researchers have demonstrated impressive results on the CUReT database which contains many images of 61 materials under different conditions. A first contribution of our work is to further advance the state-of-the art by applying Support Vector Machines to this problem.

In our work we additionally investigate the effect of scale since robustness to viewing distance and zoom settings is crucial in many real-world situations. We handle scale-variations using a pure-learning approach, incorporating samples imaged at different distances into the training set. An empirical investigation is conducted to show how the classification accuracy decreases as less scale information is made available during training.

Since the CUReT database contains little scale variation, we introduce a new database which images ten CUReT materials at differentdistances, while also maintaining some change in pose and illumination. The first aim of the database is thus to provide scale variations. A second objective is to attempt to recognise different samples of the CUReT materials. Results in these experiments are somewhat disappointing, leading us to conclude that impressive results even on a well-designed database such as CUReT, does not imply that material classification is close to being a solved problem under real-world conditions.

 

 

 

Doktorandseminarium
i teoretisk datalogi

5 april, kl 14.15, rum 1537: Semidefinit programmering och NP-svåra optimeringsproblem (Johan Håstad, Nada/TCS)

Vi kommer att diskutera semidefinit programmering med tillämpningar inom approximation av NP-svåra optimeringsproblem. Exakt innehåll är inte spikat men vi kommer i alla fall gå igenom den numera klassiska approximationsalgoritmen för Max-Cut som hittades av Goemans och Williamson.
Se www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html för mer information om teorigruppens informella doktorandseminarieserie.

 

Fågelskådning och kulturvandring
i Lilljansskogen


KTHs miljöombud och andra intresserade KTHare inbjuds till Fågelskådning och kulturvandring i Lilljansskogen.

Ciceron: Henrik Waldenström, en av Sveriges främsta ornitologer och välkänd Ekoparksprofil.
Tid: Torsdagen den 13 maj 2004
Start: Kl 7.00 vid KTH-Hallen

Efter vandringen, som varar till kl 9.00 bjuds deltagarna på frukost på SysterOBror, med kort information om KTHs miljöarbete. Vill man inte delta i vandringen, går det bra att bara komma till frukosten och informationen. Arrangemanget är kostnadsfritt.

Anmälan på bifogade blankett senast 3 maj. Behöver du låna kikare, tala om det i anmälan.
Anmälan:
www.nada.kth.se/numero/bilagor/anmalan.pdf


Om du anmäler dig och inte kommer utan att meddela debiteras institutionen 700 kr.

Om anmälda deltagare blir för stort så har KTHs miljöombud företräde.

Välkommen med din anmälan!
Upplysningar:
Lena Edvardsson Per Jacobsson
Universitetsförvaltningen Centrum för Miljövetenskap
lenaed@admin.kth.se perjac@admin.kth.se
Tel 08 -790 8805 Tel 08 - 790 9555
KTHare suveräna
i programmering
KTH-studenter har åter visat framfötterna i en stor internationell programmeringstävling. Det skedde lördagen den 20 mars vid en kvalificeringstävling till "4th BUTE International 24-hour Programming Contest". KTH lagen placerade sig på första och fjärde plats bland 245 lag från fyra kontinenter och 39 länder. De flesta deltagarna är studenter från universitet och högskolor men också yrkesverksamma programmerare är med och tävlar i tremannalagen.

KTH-lagen kallar sig:
* 1:a "Balloons 'R' Us" med Per Austrin (D), Fredrik Niemelä (D), Mattias de Zalenski (F).
* 4:a "Jon får bestämma" med Max Bennedich (I), Gunnar Kreitz (D), Jon Larsson (D).

Vid kvalificeringstävlingen, som kördes on-line på distans, skulle man lösa sex programmeringsuppgifter på fem timmar. Det meriterade KTH-laget Balloons 'R' Us, som vann förra året, var suveränt bäst även denna gång och klarade de sex uppgifterna på mycket kort tid.
I 24-timmars finalen i Budapest den 30 april-1 maj får KTH-lagen möta lag från Ungern, Polen, Rumänien, Litauen, Holland, Iran, Ryssland och Argentina.

BUTE står för Budapest University of Technology and Economics. Läs mer om tävlingen under www.challenge24.org.
Olle Blomqvist

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors. 25 mars

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Erik Hansson, John Philipson och Jacob Widén. Rum 4523.

Fre. 26 mars

kl 13.15kl 10.00

Doctoral dissertation. Sara Ilstedt Hjelm: Making Sense - Design for well-being.Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Valhallavägen 79, Stockholm.

CID seminarium. Professor Erik Stolterman, Institutionen för Informatik, Umeå Universitet: Design av digitala artefakter och behovet av en ny tradition. På CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Mån. 29 mars

kl. 14.15-15.00

Seminarium i numerisk analys. Ren-Cang Li, Univ. of Kentucky: Structural Preserving Model Reductions Structural Preserving Model Reductions. Place: D 4523.

Tis. 30 mars

kl. 11.00

CVAP seminar. Eric Hayman, Barbara Caputo, Mario Fritz and Jan-Olof Eklundh: On the Significance of Real-World Conditions for Material Classification. Room 304, Teknikringen 14.

mån. 5 april

kl 15.15 - 16.00kl 14.15

Docentföreläsning i datalogi. Jeanette Hellgren Kotaleski: "Klassisk” computational neuroscience – från grundläggande angreppssätt till visioner för framtiden. Sal E3 Lindstedtsvägen 3, plan 5

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Johan Håstad, Nada/TCS: Semidefinit programmering och NP-svåra optimeringsproblem. Rum 1537.

 

"I am only one; but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; I will not refuse to do the something I can do. Life is either a daring adventure or nothing. Security is mostly a superstition. It does not exist in nature. "

Helen Keller