Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 10 · 18 mars 2004 · Årgång 34      
NADA

Flytt av samtliga servrar på Nada

Vi kommer att byta datorhall. Alla servrar kommer att flyttas till en ny ombyggd datorhall.

Flytten kommer att äga rum under perioden

fredagen den 19 mars kl. 18:00 - söndagen den 21 mars 24:00

Vårt mål är att minimera avstängningstiden för varje server, men alla tjänster och datorer kommer att påverkas under den period flytten pågår.

All servers at Nada will be moved

All servers will be moved to a new location. The move
will take place during the following period of time:

Friday 19 March 1800 - Sunday 21 March 2400

Our goal is to minimize the time each server is shut down, but all services and computers will be affected during the period of time mentioned above.

2004-03-17
Nadas systemgrupp
system@nada.kth.se

 

Jag flyttar!

Jag flyttar till Brasilien i sommar och kommer att bo i Sao Paulo i tre år. Min man har fått ett jobb på Scania där. Jag ser fram mot en spännande och lärorik tid där jag får lära mig ett nytt språk (portobraz), ett nytt land och nya människor. Jag hoppas knyta goda kontakter med personer på stadens välrenomerade universitet (som även fysiskt är en oas i staden) liksom hålla kontakten med Nada.

Kerstin

 

 

 

 Seminarium i
numerisk analys


Mon. 29 March
14:15-15
D 4523
Ren-Cang Li, Univ. of Kentucky
Structural Preserving Model Reductions Structural Preserving Model Reductions

A general framework for structural preserving model reductions by Krylov subspace projection methods is developed. The goal is to preserve any substructures of importance in the matrices $L, G, C, B$ that define the model prescribed by transfer function $H(s)=L^*(G+s C)^{-1} B$. As an application, quadratic transfer functions targeted by Su and Craig ({\em J. Guidance, Control, and Dynamics}, 14 (1991), pp.~260--267.) is revisited, which leads to an improved algorithm than Su's and Craig's original in terms of achieving the same approximation accuracy with smaller reduced systems. Other contributions include new Gram-Schmidt orthogonalization process and new Arnoldi process that only orthogonalize the prescribed portion of all basis vectors as opposing to whole vectors by existing counterparts. These new processes are designed as one way to numerically realize the idea in the general framework.

Welcome

Axel Ruhe

 

Cid seminarium

Design av digitala artefakter och behovet av en ny tradition
Professor Erik Stolterman, Institutionen för Informatik, Umeå Universitet

Fredag 26 mars kl 10.00 på CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6. KTHs huvudbyggnad, gå till höger i valvet mot stora gården.

Sammanfattning forts.Presentation av exjobb
i datalogi och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 23 mars 2004 kl 15.15 i rum 4523
Ullerstam, Måns
Teaching robots behavior patterns by using reinforcement learning. How to raise pet robots with a remote control.Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan
Handledare och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Dan Orrestig
Gunnarson Sjöstrand, Joel
Light scattering from paper surfaces -- a ray tracing approach.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Acreo
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Stefan Freyhult
Krusko, Armin
Complexity analysis of real time software. Using software complexity metrics to improve the quality of real time software.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Scania AB
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Erik Hansson
Presentationerna leds av Lars Kjelldahl

Onsdagen den 24 mars 2004 kl 15.15 i rum 4523
Jonsson, Karolin
A user interface for benefit-cost analysis -- A tool for evaluating simulations of urban development.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: F
Uppdragsgivare: Department of Computer Science and Engineering, University of Washington, Seattle, USA
Handledare och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Jesper Fernström
Hidén, Johanna
Framtidens text-TV. Utvärdering och utformning av ett interaktivt gränssnitt för digital-TV.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: Sveriges television
Handledare: Sinna Lindquist och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Maria Fahlén
Fernström, Jesper
Commercial graphical user interface for digital TV.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Ecton AB
Handledare: Sinna Lindquist och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Måns Ullerstam
Presentationerna leds av Yngve Sundblad

Torsdagen den 25 mars 2004 kl 15.15 i rum 4523
Hansson, Erik
Coverage based regression test selection. Select regression tests for a JVM.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: BEA Systems
Handledare: Kjell Lindqvist och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Patrik Hinnelund
Philipson, John
Användbarhetsstudie av Bosch Rexroths interaktiva verktyg.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: E
Uppdragsgivare: Bosch Rexroth
Handledare: Björn Thuresson och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Claes-Johan Rydberg
Widén, Jacob
Analys av stöd i en metadata-editor för Resource Description Framework.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare: Ambjörn Naeve och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Peter Johansson
Presentationerna leds av Stefan Arnborg

 

Forts. Cid seminarium


Sammanfattning:
Design av digitala artefakter och behovet av en ny tradition Vi ställs idag inför allt mer komplexa designuppgifter. Den digitala transformationen suddar ut gränser mellan tidigare åtskilda designprofessioner. Ständigt utmanas våra uppfattningar om vad som utgör stabil kompetens för designarbete. Design av digitala artefakter är kanske inte en separat designdisciplin som enkelt kan skiljas från andra skapande discipliner. Kan en vetenskaplig ansats leda till att vi kan formulera en grund för designkompetens? Eller måste vi, som jag föreslår i denna presentation, formulera en ansats som bygger på design som en egen tradition. Föredraget bygger på boken "The Design Way" Intentional Change in an Unpredictable World? av Harold Nelson & Erik Stolterman.

Stor utlysning

Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Formas och Vinnova kommer under våren att göra en stor satsning på starka forskningsmiljöer i Sverige för att stödja framgångsrik svensk forskning och stärka Sveriges position i internationella sammanhang. Bidragens storlek kommer att vara mellan 3 och 10 miljoner kronor per år under tre till tio år beroende på projekt och finansiär.

Medel kommer att beviljas för grundforskning inom samtliga forskningsområden (VR), strategiska forskningscentra (SSF), forskningscentra inom miljö (Formas) samt kompetens-centra inom Vinnovas ansvarsområden.

Information om den stora utlysningen finns på respektive finansiärs hemsida. För mer information och hjälp kontakta finansiärerna samt Kristine Dannenberg (tfn 6622, e-post kristine@admin.kth.se).på UF/Enheten för externa relationer.

Länkar till finansiärernas hemsidor:
Vetenskapsrådet, www.vr.se
Stiftelsen för Strategisk Forskning, www.stratresearch.se
Formas, www.formas.se
Vinnova, www.vinnova.se


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Mån. 22 mars

kl 14.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Torsten Ekedahl, Matematiska institutionen, SU: Diffie-Hellman type cryptos, information leaks and quadratic residues. Rum 1537.

Tis. 23 mars

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Måns Ullerstam, Joel Sjöstrand Gunnarson och Armin Krusko. Rum 4523.

Ons. 24 mars

kl 10.00


kl. 15.15

Doctoral dissertation. Eva-Lotta Sallnäs: The Effect of Modality on Social Presence, Presence and Performance in Collaborative Virtual Environments.

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Karolin Jonsson och Jesper Fernström. Rum 4523.

Tors. 25 mars

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Erik Hansson, John Philipson och Jacob Widén. Rum 4523.

Fre. 26 mars

kl 13.15kl 10.00

Doctoral dissertation. Sara Ilstedt Hjelm: Making Sense - Design for well-being.Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Valhallavägen 79, Stockholm.

CID seminarium. Professor Erik Stolterman, Institutionen för Informatik, Umeå Universitet: Design av digitala artefakter och behovet av en ny tradition. På CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Mån. 29 mars

kl. 14.15-15.00

Seminarium i numerisk analys. Ren-Cang Li, Univ. of Kentucky: Structural Preserving Model Reductions Structural Preserving Model Reductions. Place: D 4523.

mån. 5 april

kl 15.15 - 16.00

Docentföreläsning i datalogi. Jeanette Hellgren Kotaleski: Klassisk” computational neuroscience – från grundläggande angreppssätt till visioner för framtiden. Sal E3 Lindstedtsvägen 3, plan 5

 

"In any great organization it is far, far safer to be wrong with the majority than to be right alone."

John Kenneth Gabraith