Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 8 · 4 mars 2004 · Årgång 34      
NADA

Presentation av exjobb
i datalogi och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 9 mars 2004 kl 15.15 i rum 4523

Strobl, Andreas
Advanced visual information systems with contgent-basxed image querying: A user interface and system model.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Victoria Institute of Technology, Australien
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Lucien Bokouka
Man, Silvia
Innovativ design -- form och karaktär för mötessystem på distans.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare: Ann Lantz och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Jakob Widén
Presentationerna leds av Lars Kjelldahl

Torsdagen den 11 mars 2004 kl 15.15 i rum 4523

Orrestig, Dan
Stridsträning med klientkoppling till kartdatabas.
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Sjöland & Thyselius AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Karolin Jonsson och Johan Franzén
Freyhult, Stefan
Streaming video on IP networks.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Ericsson AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Joel Gunnarsson-Sjöstrand
Åberg, Pontus
Spindling av dynamiska webbplatser.
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Picsearch AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Maria Axelsson
Presentationerna leds av Stefan Arnborg

 

 

Kursanalyser – än sen då?

Pedagogiskt seminarium måndag 15 mars 2004 kl 15.15 i sal E32

Rektor har bestämt att vi ska göra kursanalyser. Och det gör vi (åtminstone de flesta av oss). Men de ska ju användas på ett vettigt sätt också och inte bara tillfredsställa rektor.

Vi får lyssna till tre mycket korta inledningsanföranden: Lars Kjelldahl berättar om hur arbetet kan fungera i en kursanalysgrupp. Viggo Kann berättar om hur han tänkt sig att en kursanalys kan diskuteras och användas. Och Daniel Pargman framför de idéer han fått om hur kursanalysen skulle kunna användas för att förbättra pedagogiken (framsprungna ur en viss frustration av brist på återkoppling på analysen).

Dessa introduktioner inspirerar förhoppningsvis till en livlig diskussion inte bara kring inledarnas utan även kring andras tankar om hur kursanalysen kan användas. Diskussionen inleds i salen och avslutas kring Nadatugg i fikarummet på plan 4.

Fler seminarier kommer

 

CID seminarium

LJUDSYNTES FOR DUMMIES
Tid: 10/3 kl. 14-17
Plats: CID-Torget

Vill du veta hur en synthesizer fungerar? Har du någonsin funderat över hur elektroakustisk musik komponeras? Nu har du chansen att få veta det - CID inbjuder till en ljudeftermiddag! Vi startar med ett vanligt CID-seminarium där Sten-Olof Hellström (kompositör) och Gustav Taxén (synthesizerfantast) berättar om ljudsyntes och komposition. Sedan får du själv chans att prova att skapa ljudmaskiner i workshopform!

Vi arbetar med Nord Modular-synthesizers
(www.clavia.se/nordmodular/).
Seminariet är fritt och öppet för alla!
Antalet deltagare till efterföljande workshop är begränsat, så först till kvarn...

Anmälan till: gustavt@nada.kth.se!

Välkomna!En forskarutbildning
för framtiden


Forskarutbildningsutredningen har nu överlämnat betänkandet "En Ny Doktorsutbildning - kraftsamling för excellens och tillväxt" (SOU 2004:27) till utbildnings- och forskningsministern Thomas Östros. Utredningen har haft i uppdrag att se över forskarutbildningen och perioden efter doktorsexamen. Utredaren Margareta Norell Bergendahl, prorektor vid KTH och professor i Integrerad produktutveckling, föreslår många och genomgripande förändringar av dagens system.

Forskarutbildningen ingår i ett större sammanhang och kan inte analyseras och diskuteras lösgjort från detta. Utredningens förslag ska därför betraktas och övervägas som en helhet.

- Forskarutbildningen har en central funktion i det moderna kunskapssamhället, säger Margareta Norell Bergendahl. Den ska förbereda för forskning och kvalificerade arbetsuppgifter såväl inom som utanför akademin. Forskarutbildningen är viktig för att stärka svensk forskning, förbättra innovationsklimatet, stimulera den svenska tillväxten och höja kunskaps- och bildningsnivån i både offentlig och privat sektor. Att satsa på forskarutbildningen ska därför ses som en kostnadseffektiv och nödvändig investering för framtiden.

Doktorsutbildning nya namnet
Målet för forskarutbildningen behöver definieras klarare, och på ett sätt som gör det tydligt att den förbereder för arbetsuppgifter även i samhället utanför akademin. Utredningen har formulerat mål som tar fasta på utbildningens dubbla roll, och föreslår att den benämns doktorsutbildning.

Förstärkt ekonomi för högskolan och doktoranden
Högskolorna förfogar i dag inte över tillräckliga medel för att kunna ansvara för en högkvalitativ doktorsutbildning. Därför behövs en förstärkning av de direkta statsanslagen, som bör tilldelas i proportion till de examinationsmål som statsmakterna ställer upp. Externa medel bör huvudsakligen gå till disputerade och seniora forskare.

Fem år med kvalificerad masternivå i botten
Antagningsprocessen bör professionaliseras vilket bl.a. innebär att antagningen sker samordnat och urvalet mellan sökande görs efter fastställda kriterier. Studenterna bör vara väl förberedda då de påbörjar doktorsutbildningen, och den bör därför bygga på en kvalificerad masternivå, som innebär sammanlagt fem års föregående utbildning.

Utbildningen ska vara mer strukturerad än i dag och präglas av goda arbets- och studievillkor för handledare och doktorander. Doktoranderna ska ha en tryggad finansiering genom doktorandanställning och kunna ägna sig effektivt åt avhandlingen, och handledarna ska avlastas bl.a. genom ett mindre beroende av externa medel.

Hela betänkandet finns på:
<http://www.sou.gov.se/foutb>

NHL-vinnarna överraskar!

En rafflande NHL-turnering avslutades vid 23-tiden söndagen den 15 februari i Kårhuset på KTH. Nadas Hockey Liga attraherade ett hundratal deltagare till programmeringstävlingen i ishockey, där både gymnasie- och högskolestudenter tävlade i lag. Efter en överraskande finalseger var tronskiftet ett faktum.

Med bl. a en annons i Metro lockade KTH Nada, tillsammans med Datasektionen, studenter och intresserade till att testa sina kunskaper i Java på ett lite annorlunda och underhållande sätt. Förutom programmering så skulle taktiska, strategiska, matematiska och geometriska fallenheter visa sig värdefulla.

Datorsalarna blev arbetsplatser för de 20-tal lag som var anmälda och vid 13-tiden var arbetet i full gång. Uppgiften bestod i att programmera spelarna så att det kunde manövreras, passa och förhoppningsvis göra mål. Resultaten var onekligen varierande. Matcherna som visades på storbildsskärmar avslöjade tidvis brisfällig programmering när målvakten plötsligt lämnar sitt mål i motståndarens anfall. Allt möttes dock med ett gott skratt.

Tio timmar senare stod uppstickarna "Die Eismänner", från Norra Real och Enskilda gymnasiet som vinnare. De regerande mästarna "Jon får bestämma", KTH-D, fick nöja sig med en andraplats.

Idén till tävlingen kom från ett liknande evenemang under ACMs (Association for Computing Machinery) världsfinal, där ett av de tävlande lagen kom från KTH (Mattias de Zalenski, Fredrik Niemelä och David Rydh). Mattias och Fredrik anordnade tillsammans med Per Austrin sedan en liknande turnering i samband med Datasektionens 20-års jubileum.

”Resultatet blev så bra att det skulle ha varit riktigt synd att inte återanvända det,” säger Mikael Goldmann, Nada, som tillsammans med Fredrik Niemelä är initiativtagare till Nadas Hockey League.

Prefekten på Nada, Ingrid Melinder, kläckte idén att bjuda in fler deltagare till ett liknande arrangemang under budkavleåret.

”Det är när man ser ett hundratal förväntansfulla deltagare som man känner glädjen i lärarjobbet. Nästa gång vill vi se fler kvinnor och kanske pröva deltagande på distans” säger Ingrid.

Och som svar på frågan när NHL kommer att arrangeras nästa gång svarar Mikael Goldmann:
”När vi förträngt hur jobbigt det var och bara kommer ihåg att det var väldigt kul.”

Numero

 

 


Miljöredovisning 2003

Nu finns KTHs miljöredovisning för år 2003 att ladda ned från nätet.

Redovisningen behandlar dels den indirekt miljöpåverkande verksamheten, det vill säga forskning och utbildning med miljöperspektiv, och dels den direkt miljöpåverkande verksamheten; KTHs resursförbrukning och avfall.

Läs miljöredovisningen 2003
http://www.kth.se/internt/sakerhet/ML_red_03_komp.pdf

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Fre. 5 mars

kl. 13.00

Doctoral Thesis. Kai-Mikael Jää-Aro: Reconsidering the avatar:
From user mirror to interaction locus. Sal E2.

Mån. 8 mars

kl 14.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Karl Meinke, Nada/TCS: A Stochastic Calculus for Program Correctness and Software Testing. Rum 1537.

Tis. 9 mars

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Andreas Strobl och Silvia Man. Rum 4523.

Ons. 10 mars

kl. 14.00-17.00

CID seminarium. LJUDSYNTES FOR DUMMIES. Plats: CID-Torget

Tors. 11 mars

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Dan Orrestig, Stefan Freyhult och Pontus Åberg. Rum 4523.

Fre. 12 mars

kl. 10.00

Doctoral Thesis. Erik Oskar Wallin: Individual Information Adaptation Based on Content Description - Personalization on the Internet with Metadata. Sal D3.

Mån. 15 mars

kl 15.15

Pedagogiskt seminarium. Kursanalyser – än sen då? Sal E32.

 

"Frustration is when someone can't handle their own thoughts"

Jennifer Leas