Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 7 · 26 februari 2004 · Årgång 34      
NADA

På gång

Vår nya vaktmästare har börjat
Vår nye vaktmästare Julio Cabrera har nu arbetat på Nada i ca 14 dagar. För att underlätta för honom att kunna ge en bra service vill jag påminna om en sak. När ni skickar ett meddelande till ”vaktis” så, förutom att ni talar om vad ni heter, ange även vilket rumsnummer ni har.

Gardiner
Återigen måste vi ta in hantverkare för att sätta upp nedfallna gardiner i några arbetsrum. Nu är frågan om det finns flera gardinuppsättningar som inte fungerar som de ska? Meddela vaktis@nada.kth.se senast den 3 mars för att få saken åtgärdad.

Nyanställda
Följande person har fått anställning på Nada
Daniel Aarno, forskningsingenjör på Cvap/Cas

Jag ber honom presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Eva-Lena

 

Ericsson-stipendier

I dagarna publiceras den årliga annonsen för stipendier från Telefonaktiebolaget LM Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning på följande web-adress:
www.ericsson.se/om_ericsson/
forskstift_annons.shtml.

Allmän information om stiftelsen finns på
www.ericsson.se/om_ericsson/forskning.shtml.

Sista ansökningsdag är 26 mars 2004.
Stiftelsen är visserligen en egen juridisk person, men den är för sin ekonomi starkt beroende av Ericssons ekonomi, varför stiftelsens resurser för utdelning av stipendier är begränsade även detta år. Stiftelsens styrelse har beslutat att i år därför använda tillgängliga resurser i första hand för att delfinansiera forskningsvistelser utomlands för forskarstuderande.

Doktorandseminarium
i teoretisk datalogi

8 mars, kl 14.15, rum 1537:
A Stochastic Calculus for Program Correctness and Software Testing (Karl Meinke, Nada/TCS)

We introduce a stochastic calculus for program correctness that allows us to calculate the probability that a program S satisfies a Hoare triple {p}S{q}, contingent on the results of a finite set of black-box tests carried out on S. Correctness probabilities may be used as a measure of black-box test coverage.

We prove a 0-1 law for probabilistic program correctness which clarifies the scope and limits of testing from a logical viewpoint. Also we introduce techniques for the concrete calculation of correctness probabilities for computations over the ring of integers. These are based on random walk models of the finite dimensional distributions of programs and apply the reflection principle as a key tool for analysis.

Se www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html
för mer information om teorigruppens informella doktorandseminarieserie.

 

Cid-seminar

Quality assessment, user orientation and lifecycle analysis
Brian Sherwood Jones

March the 3'rd
10.00-12.00, CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6th floor.
KTH mainbuilding, go to the right in the vault.

Abstract:
Seminar on a recent standards initiative
Brian Sherwood Jones, Human-Centred Process Improvement Group (HCPIG), presents the technical report ISO/TR 18529 Human-centred lifecycle process description, an initiative which aims to support human-centred development methods (such as ISO 13407) by making them accessible for process assessments. The presentation and discussion will be carried out in english.Seminarieserie på IPLab
våren 2004
NARRATION, KOGNITION OCH MDI

I höstas genomförde IPLab ett antal seminarier om interaktivt berättande. Nu fortsätter vi denna seminarieserie med ytterligare fyra seminarier som behandlar interaktivt berättande, kognition och datorspel. Vi har bokat in fyra gästföreläsare som behandlar ämnet ifrån olika forskningsperspektiv.

De aktuella datumen är:
12/3, 10.15-12.00,
"Player Character Design Facilitating Emotional Depth in MMORPGs", Mirjam Eladhari, Institutionen för Teknik, Konst & Nya medier, Högskolan på Gotland
26/3, 10.15-12.00,
"'Harry Potter and the Philosopher's Stone' som roman och dataspel", Anna Gunder, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
7/5, 10.15-12.00,
"Kollaborativt berättande", Ylva Gislén, Malmö högskola
14/5, 10.15-12.00
"Narration och kooperativ interaktionsdesign, illustrerat med erfarenheter från samarbete med lågstadiebarn i projektet KidStory", Carina Fast, Institutionen för Lärarutbildning, Uppsala universitet & Yngve Sundblad, CID (Centrum för användarorienterad IT-Design), NADA, KTH

Lokalen är CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6. Till höger i valvet mot stora gården.

För information kontakta
Leif Dahlberg, dahlberg@nada.kth.se eller
Marie-Louise Rinman, rinman@nada.kth.se

Välkomna!

 

 

Sök pengar till
miljövård, energi,
samhällsbyggnad och transportteknik


Richert - Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning delar årligen ut pengar för att främja forskning, utveckling och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden. Ansökan står öppen företrädesvis för forskare vid Sveriges högskolor och universitet, men även forskare inom privat och annan offentlig verksamhet är välkomna att söka anslag.

För 2004 förväntas cirka 1,3 miljoner kronor stå till förfogande för utdelning.

Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 april 2004.

Mer information och ansökningsblanketter
www.sweco.se/templates/Page____3034.asp

 

 


Conference
Co-operation on Research Training
in the Baltic Sea Area


Riga, 10-11 May 2004

Venue: University of Latvia, RigaThe Nordic Academy for Advanced Study (NorFA) and the Nordic Research Policy Council (FPR) will organise a conference on research training co-operation between the Nordic countries and other countries in the Baltic Sea Area, with special focus on Estonia, Latvia, Lithuania and North-West Russia, but also including Poland and Germany.

The objectives of the conference are as follow:
- to stimulate networking between key actors in the organisation of research training in countries in the Baltic Sea Area
- to enhance co-operation between research schools and research training networks, to explore the possibilities for new joint training programmes and a more efficient use of existing training programmes as platforms for collaboration
- to disseminate information about research training systems in the region.

You can find the programme attached. Please register at the web-site
www.norfa.no/artikkel.cfm?OpenId= 126&OpenArt=
178&TID=876&LID=1

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors. 26 februari

kl 11.00kl. 15.15

Licentiate Thesis. Sara Leckner: Soft proofing using Liquid Crystal Displays - Colour management for media production processes.
Room D31, Lindstedtsvägen 17.

Presentation av exjobb i datalogi, människa-datorinteraktion och biomedicinsk teknik. Malin Sandström och Lars Forsberg. Rum 4523.

Mån. 1 mars

kl. 15.00

Träffpunkt Matte-Nada! Pausrummet, plan 4 på Nada. Därefter samlas vi i seminarierummet 4523 på plan 5

Tis. 2 mars

kl. 11.00

CAS Seminar . Prof. Gurvinder S. Virk, University of Leeds, UK: Smelling mobile robots. Teknikringen 13, 3rd floor seminar room.

Ons. 3 mars

kl. 10.00-12.00

Cid-seminar. Brian Sherwood Jones: Quality assessment, user orientation and lifecycle analysis. CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6th floor.

Fre. 5 mars

kl. 13.00

Doctoral Thesis. Kai-Mikael Jää-Aro: Reconsidering the avatar:
From user mirror to interaction locus. Sal E2.

Mån. 8 mars

kl 14.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Karl Meinke, Nada/TCS: A Stochastic Calculus for Program Correctness and Software Testing. Rum 1537.

Fre. 12 mars

kl. 10.00

Doctoral Thesis. Erik Oskar Wallin: Individual Information Adaptation Based on Content Description - Personalization on the Internet with Metadata. Sal D3.

 

When a man says he approves of something in principle,
it means he hasn't the slightest intention of carrying it out in practice."

Otto von Bismarck