Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 4 · 5 februari 2004 · Årgång 34      
NADA

TCS-Seminar

Monday 16 February, 10:15, room 1537
Speaker: Alex Samorodnitsky, Hebrew University of Jerusalem
Title: Optimization versus counting

Abstract:
There are two closely related algorithmic problems which we want to address. Given a finite set X and a cost function W on its elements, one may be interested in computing the cost of X - the total cost of its elements. The other question is to find an element of X of largest cost.

For our purposes we must and will assume that the set X in question is endowed with a combinatorial structure that allows us to answer one of these questions efficiently, for any cost function W. Can this be of any use for the other question?

It is not hard to see that if we can count (i.e. compute the total cost of X), then optimization becomes easy. For instance, it is possible to solve the Assignment problem (finding a maximal-weight perfect matching in a bipartite graph) by computing appropriate determinants. What about the other direction?

It turns out that in a fairly general setting the two problems are 'equivalent'. This means that given an ability to optimize over a set one can estimate the total cost of the set. In fact, the estimates so obtained will be sufficiently precise to allow optimization.

The proofs use several tools from probability and statistics, such as the concentration of measure in product spaces, large deviations, asymptotics of order statistics etc.

Joint work with Alexander Barvinok

 

 

Kallelse till
Institutionskollegium

Måndagen den 9 februari 2004
Tid: 15.15-17
Plats: sal E3

På programmet
Prisutdelning
Nya ansikten
Aktuellt från institutionsstyrelsen
Aktuellt från prefekten
  - Har trenden vänt?
  - Motton?
Datorfrågor - ny ledare i systemgruppen
Kommentarer angående undersökningen
   - Sjukfrånvaromönsterstudien?
Lokalfrågor
Säkerhet på Nada
  - handlingsplan för brand, inbrott mm
KTH:s utvecklingsplan - idag och i morgon

Välkomna!

Ingrid

 

Exjobbseminarier

Time: Fri Feb 13th , 14h15
Place: Seminar room 4523, 5th floor, NADA

Title: Modelling the Price of a Credit Default Swap
Speaker: Agnieszka Zalewska (master student from Gdansk Uni Techn)
Opponent: Goran Svensson (exjobb KTH)

Title: Longstaff and Schwartz Models for American Options
Speaker: Goran Svensson (exjobb KTH)
Opponent: Agnieszka Zalewska (master student from Gdansk Uni Techn)

Andre Jaun


Vet din mamma
vad du sysslar med?

-Gör reklam för din forskning!

Måndag den 23 februari samt onsdag 3 mars, ordnar informationsenheten en populärvetenskapskurs för intresserade forskare, såväl doktorander som professorer. Målet är att ge er forskare en bättre förståelse för hur media arbetar, vad som är en nyhet samt ge inspiration till att skriva mer populärvetenskapligt för att på så sätt lättare kunna få publicitet kring er forskning.

Det är alltså inte en kurs i att lära sig hantera journalister eller undvika svåra frågor, utan en kurs i att få folk intresserade av det ni håller på med.

Kursen ges under en dag vid nämnda två tillfällen och består av föreläsning, diskussion och en skrivövning där ni får öva er i att skriva ett pressmeddelande.

Anmälan skickas till jacobsf@admin.kth.se senast den 15 februari, max antal deltagare per kurs är 15 och det är först till kvarn som gäller. (Såtillvida inte alla de först anmälda kommer från en och samma institution. Då tillämpas någon form av kvotering som jag enväldigt och godtyckligt beslutar om) Kursen kommer i detta skede att vara kostnadsfri och hållas på svenska. Jag tar dock gärna emot intresseanmälningar från folk som vill ha den på engelska så kan det finnas möjlighet till att hålla en särskild kurs vid ett senare tillfälle under våren.

Tid och plats meddelas de anmälda veckan innan, men det kommer att vara på KTH Campus, troligen i K:s lokaler. Till de prefekter som får detta mejl: ni får gärna vidarefordra detta meddelande till folk på er institution som ni tror kan vara intresserade av detta.

Populärvetenskapskursen är 1 dag lång och ges vid 2 tillfällen för att fler ska få chansen. Man anmäler sig alltså endast till EN av dagarna, 23e februari eller 3e mars.

Jacob Seth-Fransson
Kungliga Tekniska högskolan, Informationsenheten
100 44 Stockholm
tel. 08-790 7057, 070-570 43 50

 

Grants for
Senior Researcher Positions

at Swedish Universities

Apply for grants within the field of natural and engineering sciences.The Swedish Research Council announces eleven grants for senior researcher positions at Swedish universities and research institutes. Read the instructions below to get detailed information on how to apply.

The application must be received by the Swedish Research Council no later than March 8, 2004.

More information can be found at www.vr.se/
naturteknik/index.asp?id=604&dok_id=4132

Presentation av exjobb i
datalogi och
människa-datorinteraktion


Onsdagen den 11 februari 2004
kl 15.15 i rum 4523

Saar, William
Quest system for massive multiplayer online role-playing games.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: It's Alive Mobile Games
Handledare: Björn Thuresson och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Silvia Man
Maria-Elena Nilsback
A cue-integration scheme for object recognition using discriminative accumulation.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Cvap, Nada
Handledare: Barbara Caputo och examinator: Henrik Christensen
Opponent: Ville Lumikero
Rosengren, Andreas
Digital geometrical verification of product and equipment changes in manufacturing.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Scania AB
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Johan Driessen
Presentationerna leds av Yngve Sundblad

Torsdagen den 12 februari 2004
kl 15.15 i rum 4523

Hernebrant, Tove
Användbarhetsutvärdering ur ett aktivitetsteoretiskt perspektiv av lojalitetsprogrammet Bluegrid Loyalty Suite.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: Bluegrid Plc
Handledare: Kristina Groth och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Johanna Hidén
Lumikero, Ville
Football tracking in wide-screen video sequences.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Cvap, Nada
Handledare och examinator: Stefan Carlsson
Opponent: Armin Krusko
Käck, Per-Jonny
Robust stereo correspondence using graph cuts. Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Cvap, Nada
Handledare: Mårten Björkman och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Maria-Elena Nilsback
Presentationerna leds av Stefan CarlssonPlanerat driftstopp -
Flytt av samtliga servrar på Nada!


Vi kommer att byta datorhall. Alla servrar kommer att flyttas till en ny ombyggd datorhall. Vi vet inte säkert när ombyggnaden är klar och måste därför reservera tre helger. Flytten kommer troligen att äga rum under någon av följande tre perioder:

fre. 19 mars kl. 18:00 - söndagen den 21 mars 24:00
fre. 26 mars kl. 18:00 - söndagen den 28 mars 24:00
fre. 2 april kl. 18:00 - söndagen den 4 april 24:00

Förhoppningsvis kan flytten äga rum under den första av dessa perioder. Vilken det blir kommer att meddelas senare.

Vårt mål är att minimera avstängningstiden för varje server, men alla tjänster och datorer kommer att påverkas under den period flytten pågår.

Planera inte in någon verksamhet som är beroende av datorerna under flyttperioderna!

Nadas systemgrupp


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Mån. 9 februari

kl 15.15-17

Institutinskollegium. Sal E3.

Ons. 11 februari

kl 15.15-17

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion
Rum 4523. William Saar, Maria-Elena Nilsback, Andreas Rosengren.

Tors. 12 februari

kl 15.15-17

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion
Rum 4523. Tove Hernebrant, Ville Lumikero, Per-Jonny Käck.

Fre. 13 februari

kl 14.15

Exjobbseminarier. Agnieszka Zalewska: Modelling the Price of a Credit Default Swap. Goran Svensson: Longstaff and Schwartz Models for American Options. Place: Seminar room 4523, 5th floor, NADA.

Mån. 16 februari

kl 10.15

TCS-Seminar. Alex Samorodnitsky, Hebrew University of Jerusalem: Optimization versus counting. Room 1537

Mån. 1 mars

kl. 15.00

Träffpunkt Matte-Nada! Pausrummet, plan 4 på Nada. Därefter samlas vi i seminarierummet 4523 på plan 5

Tis. 2 mars

kl. 11.00

CAS Seminar . Prof. Gurvinder S. Virk, University of Leeds, UK: Smelling mobile robots. Teknikringen 13, 3rd floor seminar room.

 

"The difference between a successful person and others is not a lack of strength,
not a lack of knowledge, but rather a lack of will."

Vince Lombardi