Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 3 · 29 januari 2004 · Årgång 34      
NADA

På gång

God fortsättning på det nya året. Nu får vi se vad år 2004 för med sig. Jag är glad att Ingrid förlänger förra årets motto ”samarbete”. Att arbeta med samarbete sker inte av sig själv. Det måste finnas dels ett intresse och dels tid för detta. Jag vet att forskningsmässigt finns det ett utbrett samarbete men kanske även detta kan ökas.

På Nada bör vi arbeta mera med att få igång arbetsplatsträffar. Vissa grupper gör detta redan men det är flera som inte träffas regelbundet och utbyter synpunkter och aktuell information.

Brand- och säkerhetsrutin
Äntligen är den nya rutinen för brand och säkerhetsrutinen för Nada klar. Vi kommer att informera om denna på institutionskollegiet den 9 februari.

Postfack på plan 4
Ni har kanske observerat att vaktis nu har ordnat så att postfacken inte rasar på plan 4.
PDC som flyttat till 43:22 har nu fått ett samlingsfack på plan 4. Vaktis levererar posten till postrummet på 43:22 senast kl 13.30 varje dag. Administratörerna ser till att posten kommer till respektive grupp. Denna rutin gäller även Cvap/Cas och KTHNoc.

Enkät "sjukfrånvaromönster"
I dagarna har vi fått resultatet av enkäten som 130 personer har besvarat om sjukfrånvaro. Vi kommer att informera om resultatet på institutionskollegiet den 9 februari.

Information om lediga anställningar på KTH
KTH har tidigare varje vecka skickat ut en lista över lediga befattningar på KTH. Listan har satts upp på anslagstavlor på Nada. F r om januari 2004 skickas den inte ut längre. Alla annonser går nu att finna på KTHs hemsida, under ”lediga anställningar”.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Per Austrin, Fofu-ing på TCS
Anna Elin, doktorand på Cvap/Cas
Henrik Eriksson, programmerare på Cid
Alex Olwal, doktorand på PDC
Tomas Oppelstrup, doktorand på NA
Måns Elenius, doktorand på NA
Björn Löfgren, projektledare på Cvap/Cas

Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
OBS. Ett förtydligande om nedanstående personer. Samtliga personer avslutar sina formella anställningar på Nada men flera av dem kan ha kvar uppdrag att slutföra och kommer att finnas inom Nada på ett eller annat sätt.

Erik Abenius, doktorand på Na
Kai Oliver Arras, post-doc på Cvap/Cas
Jonas Persson, doktorand på Cvap/Cas

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

 

CAS Seminar

March 2, 2004 @ 1100 Teknikringen 13,
3rd floor seminar room
Title: Smelling mobile robots
Prof. Gurvinder S. Virk
School of Mechanical Engineering
University of Leeds, UK

Abstract
The seminar will describe the work in mobile robotics being carried out at the University of Leeds (see http://mech-eng.leeds.ac.uk/res-group/is/). Leeds is the coordinator of the EC thematic network on Climbing and walking robots (CLAWAR, see www.clawar.net) and many innovative machines have been developed for hazardous environments. In addition, research to develop mobile robots that can navigate by smelling has been carried out over the past 5 years and several machines that can locate the source of a compound by detecting the odour that it gives off.. The seminar will cover the general area, describe the main challenges for effective olfactory sensing and present the theoretical and experimental results achieved.


CAS Seminar

Wednesday 4 February 2004 @ 11.00
ADVANCED CONTROL STRATEGIES
FOR ROBOTS IN HUMAN ENVIRONMENTS
Elena Pacchierotti
SSSA, Pisa

Abstract
The successful integration of robots in human environment relies on the development of new competencies, in terms of autonomy, motion, manipulation and human-interaction capabilities.

This presentation will deal with the control issues of service and rehabilitation robotics. The dynamic nature of the environment and the integration of the user in the control task are the main issues that characterize service robotics with respect to industrial and field robotics. A special attention to user requirements is essential for robots that interact with people with low interest or knowledge of technology or people with physical problems operating a specific device.

Two different approaches to service robotics will be addressed. In the case of a mobile device for the assistance of disable people, the interest has been focused on the navigation aspects of the control, while in the case of a humanoid robot for personal assistance, the attention has been concentrated on the control of the interaction forces.

The developed mobile assistive device performs a tracking task of the user, with a functionality of objects transporting. The work has been focused on the interaction of the device with the user and with the environment. Reactive navigation algorithms have been designed in which an ultrasonic information is exploited to perform obstacle avoidance functionalities and user localization. A shared control strategy has been adopted to balance the degree of control between user and system: the partial autonomy of the system compensates the lack of functionality of the user, while the intelligence of the human is integrated as a deliberative control layer into the task to compensate the perceptive and cognitive limitations of the robot. The simplicity and the cost effectiveness of the device have been the main design issues.

The attention has then been focused on humanoid robot control. The anthropomorphic structure and functionalities of a humanoid robot seem to be key features to achieve those flexibility and user acceptability required for a service application robot. In a task of personal assistance, the robot may be required to manipulate and interact with objects in a close physical interaction with the human user. The capability to control the interaction forces with the external environment seems therefore particularly advisable to increase the overall safety and system functionality. A force control algorithm for a humanoid robot has been implemented, in the contest of kinematic redundancy. The whole robot motion control has been addressed in a framework which allows to control dynamically consistent task/posture behaviors of complex redundant branching mechanisms.

 

CID-seminar

Value Sensitive Design: Theory and Methods
Batya Friedman, The Information School, University of Washington
February 4 at 14.00-16.00
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6tr. KTH mainbuilding, go the right in the vault.

Abstract:
Value Sensitive Design (VSD) is a theoretically grounded approach to the design of information technology that attempts to account for human values in a principled and comprehensive manner throughout the design process. It employs an integrative and iterative tripartite methodology, consisting of conceptual, empirical, and technical investigations. I'll present VSD by drawing on two case studies, one conducted with my colleague Peter Kahn and the other conducted with my colleagues Alan Borning, Paul Waddell, and others. The "Augmented" Window study concerns using high-definition plasma displays in an office environment to provide a virtual window to the outside world. This study considers the direct stakeholders in the office, implicating the values of physical and psychological well-being. In addition, it considers the indirect stakeholders, whose images appear in the virtual window, implicating the value of privacy in a public place. The second study concerns UrbanSim, an integrated land use, transportation, and environmental simulation system to support public deliberation and debate on major land use and transportation decisions. The UrbanSim work implicates the values of fairness, accountability, and support for the democratic process, as well as a highly diverse range of values that might be held by different stakeholders, such as environmental sustainability, opportunities for business expansion, or walkable neighborhoods. I'll conclude with an open discussion in which I'd like to explore the relationship between VSD and Participatory Design.For more information on VSD, please see www.ischool.washington.edu/vsd/
and for Urbansim www.urbansim.org

Please note: In addition to this talk, Batya Friedman and Alan Borning will be visiting KTH for the morning of Wednesday, February 4 and are available to meet with interested faculty and students.Öka säkerhetsmedvetenheten!

Stölder och inbrott KTH campus Valhallavägen
- I december hade en institution inbrott i sina lokaler två gånger. Lokalerna var inte larmade. Datorutrustning stals.
- I december hade en annan institution inbrott där inget stals. Dessa lokaler var larmade och väktaren var snabbt på plats.
   I förra veckan:
- hade ett kansli påhälsning två gånger. Inget av värde stals men lokalen genom-söktes.
- stals en videoprojektor i en sal på Bergs, Brinellvägen 1.
- hade en institution inbrott då bl a annat ett nyckelskåp stals. En del av nycklarna har hittats.

  • Anmäl utan dröjsmål om ni blir av med nycklar eller inpasseringskort.
  • Var uppmärksamma på om det är papper eller annat hinder intryckt i kolven till en ytterdörr så att dörren inte går i lås.
  • Känn alltid efter att dörr, som skall vara låst verkligen går i lås.
  • Anmäl till KTHs larmnummer 790 7700 om ni ser något som inte verkar stämma.


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Fre. 30 januari

kl 13.15kl. 10.00-11.00

Doctoral Dissertation. Anders Hedman: Visitor Orientation in Context - The historically rooted production of soft places. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Valhallavägen 79, Stockholm.

CID seminarium. Professor Lars-Erik Janlert, Inst för Datavetenskap, Umeå Universitet: Tools for creativity - breakers & bracers. CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6th floor.

Mån. 2 februari

kl 14.15

TCS-seminarie. Hans Block: En (ganska) enkel krets som (oftast) sorterar. Plats: Seminarierum 1537.

Ons. 4 februari

kl 14.00-16.00kl. 11.00

CID-seminar. Batya Friedman, The Information School, University of Washington: Value Sensitive Design: Theory and Methods. CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6tr.

CAS Seminar. Elena Pacchierotti: ADVANCED CONTROL STRATEGIES
FOR ROBOTS IN HUMAN ENVIRONMENTS.

Mån. 9 februari

kl 15.15-17

Institutinskollegium. Sal E3.

Tis. 2 mars

kl. 11.00

CAS Seminar . Prof. Gurvinder S. Virk, University of Leeds, UK: Smelling mobile robots. Teknikringen 13, 3rd floor seminar room.

 

"Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision."

Peter Drucker