Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 1 · 15 januari 2004 · Årgång 34      
NADA

Presentation av
exjobb i datalogi

Tisdagen den 20 januari kl 15.15 i rum 4523

Svennenfors, Björn
Population effects on the dynamics of a cortical network of pyramidal cells and FSN interneurons.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Sans, Nada
Handledare och examinator: Anders Lansner
Opponent: Sandra Jeldes
Sarr, Mansour
Improving precision and recall using a spellchecker in a search engine.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: IPLab, Nada
Handledare: Hercules Dalianis och examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Nienke Nijenhuis
Presentationerna leds av Anders Lansner

Torsdagen den 22 januari kl 15.15 i rum 4523

Rydergård, Staffan
Obstacle detection in a see-and-avoid system for unmanned aerial vehicles.
Ämne: datalogi. Program: T
Uppdragsgivare: Militärtekniska institutionen, Försvarshögskolan
Handledare: Henrik Christensen och
examinator: Tony Lindeberg
Opponent: Jonas Forsström
Jansson, Magnus
Fault isolation utilizing Bayesian network.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Scania AB
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Anders Knutsson
Presentationerna leds av Stefan ArnborgDoctoral Dissertation

Anders Hedman, CID, NADA will defend his Doctoral Thesis:
Visitor Orientation in Context -
The historically rooted production of soft places.

Thesis for the degree of Doctor of Technology to be presented with due permission for public examination and criticism in Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Valhallavägen 79, Stockholm.
Opponent is Pelle Ehn.

January 30 2004, at 13:15
Ph.D. Thesis

Abstract:
Visitor Orientation in Context -
The historically rooted production of soft place

Building on a detailed philosophical basis, this thesis offers visitor orientation as an alternative perspective on human-computer interaction with a focus on visitors and places. In our modern world we see that computers are no longer exclusively used as tools, but they also allow for the experience of being visitors in a large variety of places. Some examples of such places are online chat sites, web sites, online communities and 3D games. The work builds on Visitor Orientation in Human-Computer Interaction [Hedman ‘01] where the visitor oriented perspective was first established and a series of studies were performed in 3D digital environments. Here the main task is to further refine visitor orientation against the background of an extended examination of the history of philosophy and an ethnographic study of a mixed reality museum exhibition, Re-tracing the Past, which was conducted as part of the SHAPE project funded by the European Community. Against this background, a design philosophy is developed that suggests sensitivities for visitor oriented design in human-computer interaction. The thesis also provides many discussions of topics related to human-computer interaction in relation to positions discussed in the history of philosophy, in particular with respect to questions of place. It serves as a guide for anyone interested in understanding visitors and places within human computer interaction in a philosophically informed way.

Full thesis can be found here:
http://130.237.228.15/vo/
visitor_orientation_in_context.pdf

The seminar will be held in English.

Very welcome,

Yngve Sundblad, principal supervisor


CID seminarium
XML & co - informationen i centrum
istället för IT-applikationen

Pär Lannerö och Tobias Lidskog,
Metamatrix Development & Consulting AB
Datum: Onsdagen 21 Januari, 2004
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.
Tid: 13-15

Sammanfattning:

XML & co - informationen i centrum istället för IT applikationen Seminariet behandlar möjligheter och erfarenheter av att arbeta med den teknik som kan rubriceras XML & co. I det begreppet inkluderar vi både filformatet XML och alla de specifikationer och filosofier för informationshantering som vuxit fram runt XML. Exempel är "Semantic Web", RDF, Web Services, XHTML, XSLT, W3C XML Schema, samt OWL och andra projekt som handlar om att på ett öppet och systematiskt sätt hantera terminologier och begrepp, t.ex. Dublin Core.

En av poängerna med XML & co är att den information som hanteras i välstrukturerade och öppna format inte blir låst till en specifik programvara. Med XML som lagringsformat kan man använda många olika applikationer för att redigera respektive konsumera informationen. Till exempel kan ett XML-dokument skapas på en PC men automatiskt anpassas och visas i mobiltelefon, handdator, Macintosh, webbsida, blindskrift, röstsyntes osv. Väljer man dessutom att arbeta med standardiserade scheman och terminologier så underlättas automatisering och samarbete över organisations- och nationsgränser.

RDF, Semantic Web och Web Services handlar om att informationen görs tillgänglig för fortsatt bearbetning av olika programvaror (t.ex. specialiserade sökmotorer, intelligenta agenter, andra organisationers datasystem).

Med XML & co i botten kan alltså informationen bli mer tillgänglig, återanvändbar och enklare att anpassa till olika oförutsedda behov, vilket torde vara värdefullt för en nomadisk yrkesmänniska.

Tyvärr finns det argument mot XML & co också. XML är fullt ut etablerat bland programmerare, men filosofierna runt XML genomsyrar inte de programvaror som finns tillgängliga för vanligt folk. Microsoft använder t.ex. inte XML som standardiserat lagringsformat för Word och PowerPoint. Sökmotorerna på webben bryr sig inte om att dra nytta av standardiserade terminologier och scheman, vilket skulle möjliggöra långt mer precis sökning och inte minst sortering av sökresultat. Och visionerna om den Semantiska webben är än så länge mest visioner.

Metamatrix har stor erfarenhet av att bygga system som utnyttjar öppna XML-baserade format och som använder standardiserade, publikt tillgängliga terminologier. Vi kommer att berätta om våra erfarenheter samt diskutera hur XML & co skulle kunna vara värdefullt i de miljöer som CoPLand fokuserar på.

Särskilda forskartjänster  

Sedan år 2000 har Vetenskapsakademien inrättat särskilda forskartjänster. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för mycket framstående forskare att verka i Sverige.

Tjänsterna är garanterade i fem år och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser samt Tobias Stiftelsen.

Forskartjänster 2004
Antalet tjänster och ämnesområden varierar från år till år. För närvarande är nedanstående tjänster planerade för tillsättning under 2004, men fler kan tillkomma.

* Sju tjänster finansierade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse inom matematik, astronomi och rymdvetenskap, fysik, kemi, geovetenskaper, biologiska vetenskaper, medicinska vetenskaper och tekniska vetenskaper.

Läs mer under
http://www.kva.se/KVA_Root/swe/
awards/scholarships/researchservices.asp


Med vänlig hälsning
Karin Holmvall
Forskningshandläggare
Kungl. Vetenskapsakademin

 

Handledarutbildning

Anmälan till vårens kurs, som går av stapeln 3-5 mars på Tammsvik, ska vara kansliet tillhanda senast den 16 januari. Hittintills har åtta anmälningar inkommit. Då tiden är knapp kan vi inte förlänga ansökningstiden. Om vi inte får fler anmälningar är det stor risk att kursen måste ställas in. Sista anmälningsdag är fredagen den 16 januari 2004

Anmälningsblankett:
www.nada.kth.se/numero/bilagor/handledning.pdf
Med vänliga hälsningar

Bibi Pehrson, Naturvetenskapliga fakultetskansliet,
Bloms Hus, Frescati,
106 91 Stockholm .

 

Besök hos PDC

Numeriska seminariet besöker parallelldatorcentrum, PDC, i deras nya lokaler
Torsdagen 22 januari kl 14:15
Per Öster och Ulf Andersson presenterar.
Rum 523, Teknikringen 14.

Välkomna önskar
Axel Ruhe

 

Viktig påminnelse
om windowsdatorer!


På förekommen anledning vill Systemgruppen uttryckligen informera om att det generellt inte tas backup på lokala filer (dvs. varken på installerade program eller datafiler på c-disken) på Nadas windowsdatorer. Alla filer bör sparas i hemkatalogen på V:\ som alla användare når via utforskaren i windows. Kontakta gärna Systemgruppen vid oklarheter eller frågor.

Tack på förhand!

 

Uppgradering av AFS-servrar

Lördagen den 17 januari med start kl 10:00 kommer Nadas AFS-servrar att uppgraderas. Under det att arbetet pågår kommer många unix-datorer på Nada (inklusive Mac OS X) att vara ur funktion. Tjänster som e-post och WWW-servrar kommer också att påverkas.

The AFS servers at Nada will be upgraded on 17 January starting at 10 am. Most UNIX computers (Mac OS X included) at Nada will be inoperable during this time. Other services, like E-mail and WWW servers, will also be affected.

Nadas systemgrupp
system@nada.kth.se

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tis. 20 januari

kl 15.15

Presentation av exjobb i datalogi. Björn Svennenfors och Mansour Sarr. Rum 4523.

Ons. 21 januari

kl 13.00-15.00

CID seminarium. Pär Lannerö och Tobias Lidskog, Metamatrix Development & Consulting AB: XML & co - informationen i centrum istället för IT-applikationen. Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Tors. 22 januari

kl 15.15

Presentation av exjobb i datalogi. Staffan Rydergård och Magnus Jansson. Rum 4523.

Fre. 30 januari

kl 13.15

Doctoral Dissertation. Anders Hedman: Visitor Orientation in Context -
The historically rooted production of soft places.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Valhallavägen 79, Stockholm.

 

"We can't all be heroes because someone has to sit on the curb and clap as they go by."

Will Rogers