Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 41 · 18 december 2003 · Årgång 33      
NADA

GOTT SLUT !

Julen närmar sig med stormsteg och år 2003 är snart slut. Jag hoppas att det är många, både barn och vuxna, som med glädje och tindrande ögon njuter av alla de ljus som lyser i vårt samhälle idag. En av de saker jag tänker på är centralstationens fasad, vilken fin juldekoration. Personligen njuter jag av alla ljus som sprider värme, kärlek, vänskap och förhoppningsvis även glädje och lugn.

Sen är det inte fel med lite mera snö för att riktigt få till julstämningen.

Året har som tidigare år varit fyllt av en mängd saker. Det som har präglat vår verksamhet är Ingrids motto för 2003, samarbete. Inom administrationen har vi påbörjat ett samarbete med en annan liknande institution på KTH. Syftet med detta samarbete är att utbyta erfarenheter och förhoppningsvis kunna hjälpa varandra att utveckla en ännu effektivare administration.

Till sist vill jag tacka Er alla för ett gott samarbete. Utan det hade vi inte kunnat nå det goda resultat som vi gjort.

Jag önskar Er alla en riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Eva-Lena

 

Konferensrum 4329

Konferensrum 4329 på plan 3 ligger i anslutning till forskargruppen Medieteknik och grafisk produktion som ständigt måste släppa in deltagare till de konferenser och seminarier som bokas där. Detta blir förståeligt aningen jobbigt i längden.

Numero vill nu framföra en vädjan till alla Nadaanställda som bokar och använder sig av konferensrummet att själva ansvara för att deltagarna släpps in.

Tack på förhand.Meddelande från Delfi

Dörrarna på Nada kommer att vara låsta.
22/12-03 t.o.m 7/1-04.

Ni behöver alltså era kort med er om ni jobbar perioden ovan.

God Jul & Gott nytt år

Önskar vi i Delfi

 

Hemdator

KTHs personalavdelning har uppmanat Nadaanställda (via Numero nummer 38) att visa ev. intresse för möjlighet till en hemdator mot ett månatligt bruttolöneavdrag. Det har redan gjorts en pris- och produktkontroll och ett förslag ligger färdigt för beslut.

Vi har nu samlat ihop intresseanmälningar från Nada och ytterligare information kommer att skickas ut under januari månad.

Vänliga hälsningar

Rickard Buch


Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånden för nästa år har kommit och går bra att hämta hos din administratör.Seminar with Bill Buxton
Sketching Interaction /
Interaction Sketching


December 18 at 10.15-12.00
Lecture hall: D1, Lindstedtsvägen 17, 2tr. KTH mainbuilding, go through the vault and to the right across the yard.

Abstract:
Sketching Interaction / Interaction Sketching
It is easy to say that there should be a strong design component in the creation of interactive systems. The problem is, what do we mean by design? Who should do it? How? In this talk, we explore the nature of one of the quintessential activities of design, sketching. We look at sketching in traditional industrial design, and then try to extract from that, at the meta level, its essential properties. We then try to pursue the following question: "If sketching is key to design, and we are doing interaction design, then what is the essence of sketching interaction?" "What would constitute the curriculum of Sketching 101 in an interaction design school?"

Using a large set of examples, we explore the nature of design, innovation, iterative design, rapid prototyping, user centred design, and yes, interaction Sketching.People attending the talk may be interested in reading the following article in advance, as it lays some of the foundation, and is the first in a series of two articles, of which the sketching talk will become the second:
http://www.billbuxton.com/SoftwareDesign.pdf

 

Innovation och Design
i människans tjänst


KTH, Astra Zeneca och Scania i samverkan, bjuder på en spännande eftermiddag med föreläsningar, där framtidens möjligheter inom naturvetenskap och teknik visas.

Tid: 27 januari 2004
Plats: Campus Telge, KTH Syd, Mariekällgatan 3, Södertälje

Arrangemanget är en KTH-aktivitet inom värdskapet för Vetenskapsrådets Budkavle, vilket innebär ett ökat ansvar att sprida intresse för naturvetenskap och teknik. Det blir en mötesplats för anställda i företag, lärare i Södertäljeregionen och KTHs forskare och lärare, som kan stärka ett framtida samarbete.

Välkommen till en spännande eftermiddag!

Läs mer under www.nada.kth.se/numero/bilagor/innovation.pdf

Förändringar i
TeX- och LaTeX-miljön


I samband med julen genomför jag ett flertal förändringar i TeX- och LaTeX-miljön på Nadas unixdatorer.

- Katalogen /pkg/texmf tas bort. Den innehåller en fem år gammal TeX-installation och är sedan ett par år tillbaka ersatt av installationen i /pkg/teTeX. Det kan dock vara värt att kontrollera att ni inte har några gamla beroenden på /pkg/texmf exempelvis i skript. Använder man »module add tex» för att få tillgång till TeX-miljön har man sedan länge slutat använda installationen i /pkg/texmf och borde då inte beröras av förändringen.

Nya mallar

- Jag har installerat nya mallar för tekniska rapporter och uppdaterat mallen för examensarbeten. Mallarna för doktors- och licentiatavhandlingar utgår och jag hänvisar istället för närvarande till min generella mall »kthesis» för KTH-avhandlingar.

De gamla mallarna kommer att finnas kvar till 1 mars 2004, sedan tas de bort. Mer dokumentation och exempel på hur mallarna används finns i filen nadarapp.pdf som kan laddas ner från www.sgr.nada.kth.se/misc/tex/ samt på webbsidorna som beskriver Nadas grafiska profil: www.nada.kth.se/internt/grafiskprofil.

- Jag har skapat mallar för kurs-PM, tentor och interna Nada-dokument som använder den nya KTH/Nada-logotypen. Dokumentation och exempel på användning finns i filen nadakurs.pdf som kan laddas ner från www.sgr.nada.kth.se/misc/tex/

- En ny brevmall är under utarbetning; jag kommer att annonsera den i Numero så snart den är färdig.

Lars Engebretsen

 

Delfis öppettider
under Jul & Nyår


22/12 8-17
23/12 8-12
24-26/12 STÄNGT
29-30/12 10-12
31/12-6/1 STÄNGT

Vid allvarliga driftstörningar då Delfi är stängt kan systemgruppens journummer användas. Detta återfinns i Nadas telefon- och adresslista.

 

Studentexpeditionens öppetider
under jul och nyår


Studentexpeditionen har stängt mellan den 22 december till den 6 januari. Mellan 7-9 januari är det endast öppet mellan kl. 10.00-11.00.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors. 18 december

kl 14.00kl. 14.14-15.00kl 15.15


kl. 10.15-12.00

Licentiate Thesis. Ronnie Johansson: Information Acquisition in Data Fusion Systems. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79 , Stockholm.

Seminar in numerical analysis. Zhaojun Bai, U California, Davis: SOAR: A Second-Order Arnoldi Method for Solving the Quadratic Eigenvalue Problem. Room D4523.

Presentation av exjobb i datalogi. Magnus Ehdwall, Björn Bökelund och Lucien Bokouka. Rum 4523.

Seminar with Bill Buxton. Sketching Interaction/Interaction Sketching.
Lecture hall: D1, Lindstedtsvägen 17, 2tr. KTH mainbuilding, go through the vault and to the right across the yard.

 

"There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up."

John Andrew Holmes