Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 40 · 11 december 2003 · Årgång 33      
NADA

På gång

Nu nalkas julen med stormsteg. Tänk vad tiden går fort. Under jul och nyårshelgen är det många helgdagar och få arbetsdagar vilket innebär att många kan vara lediga under en längre period. Teknisk administrativ personal har möjlighet att ta ledigt följande arbetsdagar 22-23/12, 29-30/12 och då blir 7/1-04 den första arbetsdagen.

Nya ledighetsblanketter
KTH har tagit fram två nya ledighetsblanketter, semesteransökan och tjänstledighet. Den sista nämnda är för alla ledigheter förutom semesterledighet. Blanketterna finns på Nadas blankettarkiv.

Påminnelse om enkät "sjukfrånvaromönster"
För några veckor sedan fick ni i ert postfack en enkät med medföljande kuvert om "sjukfrånvaromönster". Blanketten skulle vara inlämnad senast den 13 november. Enligt uppgift från Helena Aldèn, personalkonsult på KTHs personalavdelning, saknas det flera enkäter från Nada. Snälla ni, som inte redan skickat den till Helena, gör det. Materialet ska vi ha till KTHs första hälsobokslut.

Lucia
Vi firar traditionellt Lucia den 12 december kl 14.30 i fikarummet på plan 4. Det blir som vanligt luciatåg, glögg och kaffe.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada:
Emil Brink, programmerare på PDC
Oskar Linde, forskningsingenjör på Cvap/Cas
Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.
Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
OBS. Ett förtydligande om nedanstående personer. Samtliga personer avslutar sina formella anställningar på Nada men flera av dem kan ha kvar uppdrag att slutföra och kommer att finnas inom Nada på ett eller annat sätt.

Philipp Althaus, doktorand, Cvap/Cas
Hercules Dalianis, forskarassistent på IPLab
Karin Darin, forskningsingenjör på Cid
Allison Druin forskare på Cid
Staffan Erstam, TV-film-Web producent, AMT
Bo Jedeskog, föreståndare på AMT
Mattias Lindström, forskningsingenjör, Cvap/Cas
Samara Lundberg-Braga, konstnär på Cid
Joakim Nordström, studiochef på AMT
Britt Olsson, administratör
Patrik Rydberg, programmerare på AMT
Tomas Weber, systemtekniker på PDC
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Särskilda forskartjänster
 
Sedan år 2000 har Vetenskaps-akademien inrättat särskilda forskartjänster. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för mycket framstående forskare att verka i Sverige.

Tjänsterna är garanterade i fem år och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser samt Tobias Stiftelsen.

Forskartjänster 2004
Antalet tjänster och ämnesområden varierar från år till år. För närvarande är nedanstående tjänster planerade för tillsättning under 2004, men fler kan tillkomma.

Sju tjänster finansierade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse inom matematik, astronomi och rymd-vetenskap, fysik, kemi, geovetenskaper, biologiska vetenskaper, medicinska vetenskaper och tekniska vetenskaper.
Ansökningsperiod 2003-12-01 -- 2004-02-04

Ansökan och ytterligare information se
http://www.kva.se/KVA_Root/swe/
awards/scholarships/researchservices.asp

 

Luciafirande imorgon!

Nadas traditionella Luciafirande på Nada med glögg och sång äger rum imorgon, fredag den 12 december, kl. 14.30 på plan 4.


Master thesis
presentation


Fredagen den 12/12 kl 13.30 - 14.15 (ca) presenterar Masterstudenten Yuan Lin, SciComp 2002 sitt exjobb i Mekanik "Phase-Field simulation of Ni-Cu binary alloy solidification in Shear Flow"

Handledare har varit prof Gustav Amberg, Mekanikinstitutionen.

 

Seminar in
numerical analysis


Time: Thu 18 Dec in D4523
Speaker: Zhaojun Bai, U California, Davis
Title: SOAR: A Second-Order Arnoldi Method for Solving the Quadratic Eigenvalue Problem
http://www.cs.ucdavis.edu/~bai

Abstract:
In this talk, we first introduce a second-order Krylov subspace based on a pair of square matrices A and B and a vector u. The subspace is spanned by a sequence of vectors defined via a second-order linear homogeneous recurrence relation. It extends the well-known Krylov subspace,which is spanned by a sequence of vectors defined via a first-order linear homogeneous recurrence relation with a single coefficient matrix and an initial vector.

We present a second-order Arnoldi (SOAR, in short) procedure for generating an orthonormal basis the second-order Krylov subspace. A Rayleigh-Ritz orthogonal projection method is proposed for solving the quadratic eigenvalue problem (QEP). The new method is applied directly to the QEP. Hence it preserves essential structures and properties of the QEP.

Numerical examples demonstrate that the new method outperforms the standard Krylov subspace-based Arnoldi method applied to the linearized QEP.This is a joint work with Yangfeng Su at Fudan University, China.

Welcome

Axel Ruhe

 

 

 

Presentation av exjobb i datalogi

Tisdagen den 16 december kl 15.15 i rum 4523

Widmark, Mattias
Using a hierarchical terrain representation for optimisation of visibility computations.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Sjöland & Thyselius Datakonsulter AB
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Johan Söderberg
Bindzau, Stefan
Haptic rendering of subdivision surfaces.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Reachin Technologies
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Johan Byttner
Jonsson, Joacim
Pilot study of a parallel implementation of a Bayesian confidence propagating neural network.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Sans, Nada
Handledare: Christoffer Johansson och Anders Lansner och examinator: Anders Lansner
Opponent: Therese Fridman
Presentationerna leds av Anders Lansner

Onsdagen den 17 december kl 15.15 i rum 4523

Nordling, Viktor
Efficient compression of stereoscopic video using the MPEG standard.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Titech, Tokyo Institute of Technology, Japan
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Anneli Lönn
Aarno, Daniel
Autonomous path planning and real-time control. A solution to the narrow passage problem for path planners and an evaluation of real-time Linux derivatives for use in robotic control.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Cvap, Nada
Handledare och examinator: Henrik Christensen
Opponent: Stefan Bindzau
Presentationerna leds av Henrik Christensen

Torsdagen den 18 december kl 15.15 i rum 4523

Ehdwall, Magnus
Innehållsanpassning till heterogena, mobila plattformar.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: mBlox
Handledare: Kerstin Frenckner och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Viktor Nordling och Tomas Weber
Bökelund, Björn
Individual learning and population based learning combining reinforcement learning with a genetic algorithm.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Cvap, Nada
Handledare: Frank Hoffmann och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Jenny-Li Örsell
Bokouka ,Lucien
Designing for an emergency -- developing support for collaborative time-critical environment.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: IPLab, Nada
Handledare: Maria Normark och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Benny Ferander
Presentationerna leds av Yngve Sundblad

 

TCS Seminar

Rafael Pass (joint work with Alon Rosen)
Bounded-Concurrent Secure Two-Party Computation in a Constant Number of Rounds
Monday 15 December, 14:15, room 1537

Abstract:
The original setting in which secure two-party protocols were investigated allowed the execution of a single instance of the protocol at a time. A more realistic setting, however, is one which allows the concurrent execution of protocols. In the concurrent setting, many two-party protocols are executed at the same time, involving many parties which may be talking with the same (or many) other parties simultaneously. This setting presents the new risk of a coordinated attack in which an adversary controls many parties, interleaving the executions of the protocols and choosing messages based on other partial executions of the protocol.

In this work we consider the problem of constructing a general protocol for secure two-party computation in a way that preserves security under concurrent composition. In our treatment, we focus on the case where an a-priori bound on the number of concurrent sessions is specified before the protocol is constructed (a.k.a. bounded concurrency). We make no set-up assumptions.

Lindell (STOC 2003) has shown that any protocol for bounded-concurrent secure two-party computation, whose security is established via black-box simulation, must have round complexity that is strictly larger than the bound on the number of concurrent sessions. In this talk I will show how to construct a (non black-box) protocol for realizing bounded-concurrent secure two-party computation in a constant number of rounds. The only previously known protocol for realizing the above task required more rounds than the pre-specified bound on the number of sessions (despite usage of non black-box simulation techniques).

An extended abstract is available from the author's homepage
www.nada.kth.se/~rafael/.

Delfis öppettider
under Jul & Nyår


22/12 8-17
23/12 8-12
24-26/12 STÄNGT
29-30/12 10-12
31/12-6/1 STÄNGT

Vid allvarliga driftstörningar då Delfi är stängt kan systemgruppens journummer användas. Detta återfinns i Nadas telefon- och adresslista.

 

Studentexpeditionens öppetider
under jul och nyår


Studentexpeditionen har stängt mellan den 22 december till den 6 januari. Mellan 7-9 januari är det endast öppet mellan kl. 10.00-11.00.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges. 

 

Kalendarium

Fre. 12 december

kl 10.00
kl 10.00kl. 14.30


kl 13.30 - 14.15

Licentiate Thesis. Leif Handberg: On the implementation of production management systems in the graphic arts industry. "Salongen", KTH Learning Lab, Osqars backe 25, at the Royal Institute of Technology, KTH.

Licentiate Thesis. Daniel Appelö: Non-reflecting Boundary Conditions for Wave Propagation Problems. Sal D31, huvudbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.

Luciafirande. Nadas traditionella Luciafirande på Nada med glögg och sång fredagen den 12 december. Plan 4.

Master thesis presentation. Yuan Lin: Phase-Field simulation of Ni-Cu binary alloy solidification in Shear Flow. Rum 1635.

Mån. 15 december

kl 14.15

TCS Seminar. Rafael Pass (joint work with Alon Rosen): Bounded-Concurrent Secure Two-Party Computation in a Constant Number of Rounds. Room 1537.

Tis. 16 december

kl 15.15

Presentation av exjobb i datalogi. Mattias Widmark, Stefan Bindzau och Joacim Jonsson. Rum 4523.

Ons. 17 december

kl 15.15

Presentation av exjobb i datalogi. Viktor Nordling och Daniel Aarno. Rum 4523.

Tors. 18 december

kl 14.00kl. 14.14-15.00kl 15.15

Licentiate Thesis. Ronnie Johansson: Information Acquisition in Data Fusion Systems. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79 , Stockholm.

Seminar in numerical analysis. Zhaojun Bai, U California, Davis: SOAR: A Second-Order Arnoldi Method for Solving the Quadratic Eigenvalue Problem. Room D4523.

Presentation av exjobb i datalogi. Magnus Ehdwall, Björn Bökelund och Lucien Bokouka. Rum 4523.

 

"Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn't."

Erica Jong