Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 39 · 4 december 2003 · Årgång 33      
NADA

Nada står för mycket pengar till KTH

Vetenskapsrådet har fördelat forskningsbidrag för utbildningsvetenskap och KTH har fått stora bidrag, nästan 13 miljoner kronor, genom Kerstin Severinson Eklundh, totalt 3 645 000 SEK över tre år, till sitt projekt "IT-stöd för studenters samarbete och lärande i flexibla arbetsgrupper".

Kerstin är professor vid Nada, institutionen för numerisk analys och datalogi, där hennes kollega universitetslektor Per Anders Forstorp, också finns. Per Anders har fått 3 240 000 kr över tre år till sitt projekt "Det gränsöverskridande lärandets innehåll och organisering".

Vetenskapsrådet har också utsett postdoktors-stipendiater för år 2004 inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Två KTH-doktorander; Jonas Holmerin vid Nada och Martin Janson vid institutionen för mikroelektronik och informationsteknik, finns med bland de utvalda.

Ur KTH-ekot

 

Luciafirande

Nadas traditionella Luciafirande på Nada med glögg och sång fredagen den 12 december.

Tid och plats meddelas senare.

 


Dataspelsdag
seminarium och workshop

Dataspelsdag – seminarium och workshop, månd 8/12
Syftet med dagen är att knyta kontakter mellan högskola och industri för framtida forskning och utbildning.

Program, 8/12, plats KTH
9-12, sal E3, Osquars backe 14, plan 5

9.05 -9.15 Inledning
9.15-9.45 Kimmo Eriksson, professor,
Laboratorium för spelexperiment vid Mälardalens högskola
9.45-10.05 Wilhelm Österberg, KTH Game Awards, Professionellt datorspelande,
erfarenheter från en tävling vid KTH
10.05-10.20 Olle Bälter, Nada, Balansering av
dataspel
10.20-10.40 Kaffe
10.40-11.10 Tommy Palm, Jadestone, Massiva beständiga världar i flerpersonspel
11.10-11.30 Linus Feldt, Gammafon,
Dataspelsutveckling för barn - framtidens pedagogik?
11.30-12.00 Paneldiskussion om forskning och undervisning i dataspel

13-16, CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6
Workshop med bl.a. föredragshållare, särskilt inbjudna, begränsat antal deltagare. Workshopen består av två delar:
a. diskussioner i anslutning till förmiddagens föredrag
b. presentationer av deltagare i doktorandkursen samt diskussioner
Vi räknar med att ordna med lunch kl 12-13 för deltagare i workshopen.

Anmälan senast 4/12 till "Ulla-Britt Lindqvist" ubl@nada.kth.se med kopia till Lars Kjelldahl, lassekj@nada.kth.se, som också kan svara på frågor.

Deltagande är avgiftsfritt.
När det gäller eftermiddagen räknar vi med att lämna besked om deltagande under torsdagen 4/12.

Programkommitté: Lars Kjelldahl, Olle Bälter, Henrik Artman
Dagen genomförs av Nada tillsammans med SIGRAD och KTH Game Awards med stöd av Teknikbrostiftelsen


Bra att veta om din lön

Decemberlönen till KTHs anställda betalas ut den 23 december.

Kontrolluppgifterna för 2003 skickas ut i slutet av januari 2004. Samkörning med skattemyndigheten har skett efter oktoberlönen. För samtliga som fått lön i oktober överförs uppgift om preliminär skatt för 2004 maskinellt. Du behöver inte lämna någon skattsedel till Löneavdelningen.

Du som får din första lön i november eller i december måste däremot lämna skattsedel för preliminär skatt till din lönehandläggare. Om inga skatteuppgifter finns registrerade är KTH skyldig att dra skatt enligt den tabell som gäller för Stockholms stad + 10 % extra.

Jämkningsbesked som gäller 2003 upphör att gälla 2004-01-01.

Lönespecifikationen

Från och med 2004 kommer KTH att få ökade kostnader för framtagandet av lönespecifikationer. Du som är kund hos Nordea och inte får pengarna överförda till annan bank, kan få din lönespecifikation via Nordeas internettjänst, vilket hjälper KTH att hålla kostnaderna nere. Anmäl dig till denna tjänst hos Nordea.

Lönespecifikationen i januari 2004 innehåller fortfarande semestersaldot för 2003. Semestersaldo för 2004 ser du på lönespecifikationen i februari.

Klämdagar och förkortad arbetstid
Under året är 2 januari, 5 januari och 21 maj arbetsfria dagar för teknisk- och administrativ personal.

Följande arbetsdagar förkortas med fyra timmar för teknisk- och administrativ personal: Trettondagsafton, skärtorsdagen,
valborgsmässoafton, dagen före Alla helgons dag och dagen före julafton.

Christina Sörman
chrsor@admin.kth.se

 

IPLab/CAS seminar

Time: December 5th, 2003, 3:15 p.m.
Place: KTH/Nada/main building (E), Lindstedtsv. 3; room 1537
Invitation to a IPLab/CAS seminar on: "Total Impedance Modeling of Human Arm in Human-Robot Interaction"
Dr Goran S. Djordjevic, Assoc. prof.
University of Nis
Robotics Lab
Serbia and Montenegro
http://robot.elfak.ni.ac.yu

Abstract:
Whole variety of tasks can benefit of robot capable of proper understanding of human arm impedance. A Human Machine Interaction (HMI) will be more natural, reliable, safe and efficient if robot controller is be capable of understanding what human could or wanted to do, no matter his lack of capability, stress or any other constraint. Robot-aided physiotherapy in after-stroke recovery of arm is such a task.

Studies on what part of CNS adapts if subject was performing a target reaching task in a constant force field, are usually done with a planar, 2 dof manipulandum. Firmly holding a handle of the manipulandum, the subjects are asked to reach the targets from center to out on a 10 cm circle. Usually 8 targets are given. Target reaching has time constraint too. The manipulandum is precise measurement device and at the same time it can produce external force fields. Such force fields can be velocity and/or position coded to study whole variety of topics in human motor learning.

Our research was mostly focused on understanding how human adapts its impedance to cope with external, velocity dependent force field . It was expected that similar control scheme can be then used to control robot performance in environment that imposes similar force fields. Our findings suggest that human brain reacts as an adapting controller that learns internal model of the task, based on CNS change of sensory-motor feedback pathways. A practice not only modified an internal model with which the brain generates motor command that initiate movements, but also the internal model with which sensory feedback is integrated with the ongoing descending commands in order to respond to error during the movement. The main experiment consisted of asking a subject to hit the target after they have been kicked early in movement. The kicks coded in intensity and direction where used to build an impedance model of interaction between robot programmed impedance and arm with total impedance of muscles, bones and tendons along with all sensory-motor pathways with inherent delays. Such a comprehensive impedance model is then used to compare performance across similar trajectories and experiments. Already existing parametric modeling tool was used to build the model of total impedance.

Similar modeling procedure can be applied on many different HRI tasks that can be defined on a task-coordinate space. This parametric modeling supports random addressing which means that, even though we build impedance model on a straight-line movements in a force field, we may produce arbitrary trajectory that belongs to the same workspace in the same force field, as if it was human arm doing it.


Helge Huettenrauch


 

Delfis öppettider
under Jul & Nyår


22/12 8-17
23/12 8-12
24-26/12 STÄNGT
29-30/12 10-12
31/12-6/1 STÄNGT

Vid allvarliga driftstörningar då Delfi är stängt kan systemgruppens journummer användas. Detta återfinns i Nadas telefon- och adresslista.

 

Studentexpeditionens öppetider
under jul och nyår


Studentexpeditionen har stängt mellan den 22 december till den 6 januari. Mellan 7-9 januari är det endast öppet mellan kl. 10.00-11.00.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors. 4 december

kl 15.15

Presentation av exjobb i datalogi. Valeriu Savcenco, Annelie Lönn och Sarah Amandusson. Rum 4523.

Fre. 5 december

kl 15.15

IPLab/CAS seminar. Dr Goran S. Djordjevic, Assoc. prof., University of Nis, Robotics Lab, Serbia and Montenegro: Total Impedance Modeling of Human Arm in Human-Robot Interaction. Place: Lindstedtsv. 3; room 1537.

Mån. 8 december

kl 14.15-15

Seminar in Numerical Analysis and High Performance Computing. Fred G. Gustavson, IBM T.J. Watson Research Center: New Generalized Data Structures for Matrices lead to a Variety of High Performance Algorithms.
Place: Room D4329, seminar room at Media technology, bottom floor.

Fre. 12 december

kl 10.00kl 10.00

Licentiate Thesis. Leif Handberg: On the implementation of production management systems in the graphic arts industry. "Salongen", KTH Learning Lab, Osqars backe 25, at the Royal Institute of Technology, KTH.

Licentiate Thesis. Daniel Appelö: Non-reflecting Boundary Conditions for Wave Propagation Problems. Sal D31, huvudbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.

Luciafirande. Nadas traditionella Luciafirande på Nada med glögg och sång fredagen den 12 december. Tid och plats meddelas senare

Tors. 18 december

kl 14.00

Licentiate Thesis. Ronnie Johansson: Information Acquisition in Data Fusion Systems. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79 , Stockholm.

 

"Wisdom is like electricity. There is no permanently wise man, but men capable of wisdom, who, being put into certain company, or other favorable conditions, become wise for a short time, as glasses rubbed acquire electric power for a while."

Ralph Waldo Emerson