Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 38 · 27 november 2003 · Årgång 33      
NADA

Ny chef i systemgruppen

Från och med den 25:e november är det Johan Berglund, jbe@nada.kth.se, som är chef för Nadas systemgrupp.

Johan tar över efter Fredrik Jönsson, fjo@nada.kth.se, som ska satsa helhjärtat på att slutföra sina studier på Datatekniklinjen.

Johan har jobbat i systemgruppen sedan 1993. Under de senaste åren har fokus legat på bl.a. Nadas Mac OS X miljö och ansvaret för Delfi, systemgruppens användarstöd.

 

Intresserad av hemdator?

KTH har vid två tidigare tillfällen (1999 och 2000) erbjudit all tillsvidareanställd personal en hemdator mot ett månatligt bruttolöneavdrag. Efter önskemål från många av KTHs anställda har vi undersökt möjligheten med ett antal leverantörer om ett nytt erbjudande. Om tillräckligt stort intresse finns bland personalen kan vi erbjuda en hemdator mot en rimlig kostnad.

Läs mer

Är du intresserad av en hemdator, så skicka gärna en intresseanmälan till buch@nada.kth.se. Det är endast en intresseanmälan och inte bindande.

 

Licentiate Thesis

Daniel Appelö: Non-reflecting Boundary Conditions for Wave Propagation Problems.

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl. Tekniska Höskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie licentiatexamen torsdagen den 12 december 2003 kl 10.00 i sal D31, huvudbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.Licentiate Thesis

Leif Handberg: On the implementation of production management systems in the graphic arts industry.

Thesis for the degree of Licentiate of Technology to be presented with due permission for public examination and criticism in "Salongen", KTH Learning Lab, Osqars backe 25, at the Royal Institute of Technology, KTH, on December 12, 2003, at 10.00.

 

Licentiate Thesis

Ronnie Johansson: Information Acquisition in Data Fusion Systems.

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl. Tekniska Höskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie licentiatexamen torsdagen den 18 december 2003 kl 14.00 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79.

 

Presentation av
exjobb i datalogi


Torsdagen den 4 december kl 15.15 i rum 4523

Savcenco, Valeriu
Bayesian methods for mixture modeling.
Ämne: Datalogi. Program: Int. master in scientific computing
Uppdragsgivare: TCS, Nada
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Magnus Jansson
Lönn, Annelie
Extracting precise information from semi-structured data.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: CognIt a.s. Oslo, Norge
Handledare: Viggo Kann och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Axel Liljencrantz
Amandusson, Sarah
Auditory display and the VTK sonification toolkit.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: VR-kuben, Nada
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Miriam von Tiedemann
Presentationerna leds av Stefan Arnborg


Inbjudan
Handledning och ledarskap


En utbildning för alla som är handledare vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet Plats: Tammsviks kursgård (internat)
Tid: 3 – 5 mars 2004

Innehåll:
Kursen behandlar handledarsituationen, bl.a. samspelet handledare/doktorand,
konflikthantering, interpersonella processer m.m. och ges i form av lektioner och gruppövningar.
Naturvetenskapliga fakultetens organisation och forskarutbildning
kommer även att belysas.

Deltagare:
Kursen är öppen för alla inom fakulteten som är handledare inom forskarutbildningen. Antalet deltagare begränsat till 14!

Kursledning:
Universitetslektorerna Krister Gerner och Ragnar Hagdahl, Institutet för
tillämpad beteendevetenskap (ITB), psykologiska institutionen, SU.
Kursen ges på svenska.

Anmälan:
Preliminär anmälan ska vara fakultetskansliet, att. Bibi Pehrson, Bloms Hus, Frescati, tillhanda senast 16 januari 2004.

Meddelande om antagning skickas ut senast första veckan i februari. Ev. frågor besvaras av Bibi Pehrson, tel. 16 22 92, e-post: bibi.pehrson@natkan.su.se eller Stefan Nordlund: stefan.nordlund@dbb.su.se

 

Exjobbspresentation
i numerisk analys


Fredag den 28 nov kl 14.15 - 15 (ca) presenterar Masterstudenten Ji Ping, SciComp-02 sitt examensarbete 'Numerical Simulations for Direct Initiation of 2D Detonation' i rum 1635. Handledare har varit Björn Sjögreen.

Lennart Edsberg

 

Seminar in Numerical Analysis
and High Performance Computing


Time: Monday December 8 at 14:15-15 (Note day!)
Place: Room D4329, seminar room at Media technology, bottom floor (Note place!)
Speaker: Fred G. Gustavson, IBM T.J. Watson Research Center
Title: New Generalized Data Structures for Matrices lead to a Variety of High Performance Algorithms
Abstract: Look at
www.nada.kth.se/na/seminars/fgustavson.pdf

Welcome

Axel Ruhe

 

IPLAB-SEMINARIUM

Evaluating Summarization

Tid:      Fredag 28 november kl. 10.15 - 12.00
Plats:   Konferensrum 1537, NADA, KTH, plan 5 i E-huset
Martin Hassel, IPLab, NADA

Abstract
Evaluating summaries and automatic text summarization systems is not a straightforward process. What it exactly is that makes a good summary is an elusive property. In this seminar I will briefly dwell on different approaches to evaluating summarization systems, and present the construction of two Swedish corpora aimed at research on automatic text summarization. The first corpus, KTH News Corpus, was collected using Internet agents downloading Swedish newspaper text from various sources. The second corpus, KTH eXtract Corpus, was collected using several human informants submitting manually made extracts as sentence selection statistics to a database.

One criterion for judging a summary is to judge its usefulness; this is often called Task Based evaluation. A small part of the KTH News Corpus was manually annotated with keywords, named entities and topic questions. These annotated texts where used to evaluate the appropriateness of the generated summaries to perform a specific task, in our case to answer questions about the topic of the given news texts.
Another scheme for evaluation of summaries is measuring overlap with existing high quality summaries, in our case extracts. We have compared Gold Standard summaries produced by majority votes over a number of manually created extracts (KTHXC) with extracts generated with our extraction based summarization system, SweSum. In the process, we also took an in-depth look at how over-weighting of Named Entities affects the resulting summary when used in a naïve fashion.
 
Välkommen!


IPLAB seminar

Date: Monday, December 1st, at: 15.00 - 16.00,
Place: Room D2, Lindstedtsv. 5 (3rd floor), NADA, KTH, “D-building”
Title: “Human-interactive Robot for Psychological Enrichment and Robot Therapy”
Takanori Shibata
National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology (AIST), Japan

Abstract:
We have been developing mental commit robots that provide psycho?logical, physiological, and social effects to human beings through physical interaction. The appearances of these robots look like real animals such as cat and seal. The seal robot, Paro, was developed especially for therapy. We have been applied seal robots to assisting therapy of children at a pediatric ward, and to assisting activity of elderly people at a day service center. In order to investigate the effects of seal robots to people, we evaluated the people's moods by face scales (which express person's moods by illustration of person's faces). In the case of elderly people, questionnaires and urinary tests were conducted additionally. Moreover, stress of nursing staff was investigated. We evaluated their mental poverty by "Burnout Scale."

As the results, feelings of people were improved by interaction with the robots. Then, urinary tests of elderly people showed that their restoration abilities to the stress were also improved. Moreover, the nursing staff's mental poverty decreased because the elderly people spent their time by themselves with the seal robots. Consequently, the seal robots were useful at pediatric ward and at elderly institutions.

for more information, please visit:
http://iplab.nada.kth.se/iplab/jml.cgi/
eve_view.jml?name=takanori


Helge
-----
Helge Huettenrauch

CID seminarium

två kortseminarium på temat:
New Media och undervisning & CUU 2003
New Media och undervisning, Björn Thuresson
CUU 2003, Fredrik WinbergDatum: Onsdag 3 december, 2003
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, höger i valvet mot stora
gården.
Tid: kl 14.00-15.00.

Abstract:
New Media och undervisning, Björn Thuresson
La Femis (filmskolan i Paris, <http://www.femis.fr/>) har sedan ett antal år drivit workshopserie inom programmet Media+ kring Teaching of Trainers. Den övergripande idén är att föra samman pedagoger från runt om Europa för att vidareutbilda och dela erfarenheter kring New Media. Detta område har som bekant inte en självklar hemvist utan tas upp i filmskolor, designskolor, tekniska högskolor etc. Härförleden genomfördes en 14:e workshop i serien, denna gång på temat "Sound and Space", i Ludwigsburg den 13 - 15 november.

Workshopserien finns i stora drag beskriven via <http://www.ddlv.org/femis/>. Jag kommer att översiktligt presentera vad som pågick under dessa intensiva dagar och även passa på att ge en aktuell rapport från ZKM i Karlsruhe
<http://www.zkm.de/>.

CUU 2003, Fredrik Winberg
10-11 november gick den andra CUU - Conference on Universal Usability i Vancouver, Kanada. Jag kommer att redogöra för konferensens huvudtema samt ge ett referat av ett par intressanta och tänkvärda artiklar som presenterades.Välkommen !

Björn Thuresson och Fredrik Winberg

Centrum för användarorienterad IT-design
NADA, Kungliga Tekniska Högskolan
Besöksadress: Lindstedtsvägen 5, plan 6
Postadress: 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 91 00
E-post: cid@nada.kth.se
Följ vårt seminareprogram på: http://cid.nada.kth.se
Våra seminarier är kostnadsfria och du behöver inte föranmäla dig.

 

Träff med EU-konsult

Dr Gavin thomson, som hjälper KTHs forskare med ansökningar till EU:s 6:e ramprogram, kommer hit den 3 december och tar emot på vårt kontor hela dagen. Du är välkommen att boka in dig för en diskussion med honom, kontakta mig på mejl så ger jag dig möjliga tider.

Välkommen med ett mejl! aborg@admin.kth.se
Astrid Borg, PhD
Royal Institute of Technology, KTH
Research Service

 

INDEK-disputation

Den 28 november i D2. Erik Pineiro försvarar avhandlingen "The aesthetics of code", som handlar om de inneboende värdena (i tillägg till de funktionella och instrumentella) i datorprogram. Bör intressera många på NADA. Se http://www.indek.kth.se/

Hälsningar,

Nils Enlund

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

 

Kalendarium

Fre. 28 november

kl 10.15 - 12.00

IPLab seminarium. Martin Hassel, IPLab, NADA: Evaluating Summarization.
Plats:   Konferensrum 1537, NADA, KTH, plan 5 i E-huset.

Mån. 1 december

kl 10.15


kl. 15.00 - 16.00

NA Seminar. Dr Peter Cotton (Morgan Stanley, New York): Trading Correlation. Place: Room E2, NADA.

IPLAB seminar. Takanori Shibata, National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology (AIST), Japan: Human-interactive Robot for Psychological Enrichment and Robot Therapy. Place: Room D2, Lindstedtsv. 5 (3rd floor), NADA, KTH, “D-building”.

Ons. 3 december

kl 14.00-15.00

CID seminarium. Björn Thuresson: New Media och undervisning. Fredrik Winberg: CUU 2003. Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, höger i valvet mot stora gården.

Tors. 4 december

kl 15.15

Presentation av exjobb i datalogi. Valeriu Savcenco, Annelie Lönn och Sarah Amandusson. Rum 4523.

Mån. 8 december

kl 14.15-15

Seminar in Numerical Analysis and High Performance Computing. Fred G. Gustavson, IBM T.J. Watson Research Center: New Generalized Data Structures for Matrices lead to a Variety of High Performance Algorithms.
Place: Room D4329, seminar room at Media technology, bottom floor.

Fre. 12 december

kl 10.00kl 10.00

Licentiate Thesis. Leif Handberg: On the implementation of production management systems in the graphic arts industry. "Salongen", KTH Learning Lab, Osqars backe 25, at the Royal Institute of Technology, KTH.

Licentiate Thesis. Daniel Appelö: Non-reflecting Boundary Conditions for Wave Propagation Problems. Sal D31, huvudbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.

Tors. 18 december

kl 14.00

Licentiate Thesis. Ronnie Johansson: Information Acquisition in Data Fusion Systems. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79 , Stockholm.

 

"Confusion is the welcome mat at the door of creativity."

Michael J. Gelb