Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 37 · 20 november 2003 · Årgång 33      
NADA

På gång

Flytt till 43:22

Förändringar för
den administrativa personalen

PDC, Cvap/Cas och KTHnoc kommer att flytta till 43:22, Teknikringen 14, under veckorna 48, 49 och 50. Systemgruppen flyttar till de rum som PDC har idag på plan 5.

Flytten påverkar hur den administrativa supporten ska se ut i några av Nadas verksamhetsgrupper. Ett arbete har pågått med de berörda personerna och ledningen för att hitta en lösning. Det arbetet är nu klart. Resultatet blev så här. Lina-Beth som idag är administratör på systemgruppen kommer att bli administratör på PDC men inte på heltid. Inledningsvis kommer hon att arbeta 50% på PDC och 50% på systemgruppen. Från den 2004-02-01 kommer hon att arbeta 75% på PDC och 25% på systemgruppen. Och så kommer det att vara tills Sara Hasselgren kommer tillbaka från sin föräldraledighet, alltså i september nästa år.

Cvap/Cas har idag två administratörer, Jeanna Ayobi och Linda Ericson, ingen förändring.

KTHNoc har en administratör, Elisabeth Hegrad, här blir det inte heller någon förändring.

På plan 5 finns idag Harriett Johansson, Susanne Bergman och Britt Olsson. Britt slutar på Nada i slutet av denna månad. Susanne övertar delar av Moira von Knorrings (som idag finns på plan 2) arbetsuppgifter. Harriett ger idag ekonmisk administrativ support till samtliga grupper på plan 5. I fortsättningen kommer hon att ge all administrativ support till grupperna NA, Psci och Sans.

Förändringen kan innebära att det behövs en inkörningstid innan allt kommer att fungera. Jag tror det kan bli ”stökigt” ett tag innan allt faller på plats.

Jag hoppas alla har förståelse för detta och hjälper till för att vi får det att fungera.

Eva-Lena

Nya ramavtalet för
tryck- och kopieringstjänster


Från och med den 1 oktober har KTH nytt ramavtal för tryckeri- och kopieringstjänster.

Det nya avtalets olika kategorier,leverantörer och priser mm hittar du på www.kth.se/internt/
upphandling/ramavtal/kthavtal/tryck_media


Onsdagen den 3 december kl 11-13 bjuder vi in till en liten 'minimässa' där ni personligen kan träffa representanter från de leverantörer KTH skrivit avtal med.

Plats: KTHBs foajé, Osquars backe 31, Campus Valhallavägen. Ingen föranmälan.

Det kommer även att serveras något att äta.

Hälsningar

Görel Sjödin, upphandlingsansvarig och
Åsa Johansson, Informationsenheten

 

Karl Engvers Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning vid KTH genom att i första hand dela ut medel till forskare och lärare vid KTHs institutioner att användas till resor och deltagande i konferenser samt för presentationer av egna forskningsresultat. I andra hand får stiftelsens medel användas till andra projekt som drivs av studenter eller forskarstuderande vid högskolan.

I år finns sammanlagt 51.000 kronor tillgängliga för utdelning.

I ansökan skall anges ändamålet med den planerade resan, en resebudget samt om medel för resan sökts eller erhållits från annan bidragsgivare. Dessutom skall en tillstyrkan från prefekt, ämnesföreträdare eller motsv bifogas.

En ansökningsblankett i Wordformat, ifyllningsbar på skärmen, finns vid www.kth.se/aktuellt/stipendier/

Blanketten finns också att hämta i pappersform hos registrator (adress nedan).
Ansökan inlämnas senast den 3 december 2003 till Registrator, KTH, Valhallvägen 79, 100 44 STOCKHOLM.KTH-lag till VM-final i progammering

I helgen hölls de nordeuropeiska mästerskapen, The 2003 ACM Northwestern Europe Programming Contest, och vinnarlaget kom från KTH. "Three-headed Monkey" kallas laget, som består av Per Austrin och Gunnar Kreitz, datateknik, samt Max Bennedich, industriell ekonomi. Tillsammans lyckades de lösa sex av åtta problem inom loppet av en utsatt tid på 5 timmar. Tävlingen arrangeras på Lunds Tekniska Högskola och omfattade 50 lag från elva länder.

Genom vinsten i Lund kvalificerade sig KTH-laget för världsfinalen i Prag, den 28 mars-1 april 2004.

Mikael Goldmann på Nada var en av medlemmarna i tävlingsjuryn. Som medlem ingår det dels att vara med och konstruera problem, dels att ta emot och testa lagens lösningar under själva tävlingen.

- Kan du ge ett exempel på vilka typer av programmeringsproblem tävlingen innehöll?

Goldmann: Det var en salig blandning av problem. Ett roligt men svårt problem var att lista ut om det fanns något sätt att köra en sight seeing buss genom en stad så att man kör längs varje gata precis en gång. Så långt är det ett standardproblem i diskret matematik, men kruxet med den här staden vara att vissa gator var enkelriktade medan andra inte var det. Då blir problemet svårare.

Lagen skulle lösa så många problem de hann, av de 8 problem som ställdes, inom loppet av 5 timmar. Det måste vara väldigt psykiskt och fysiskt påfrestande. Hur förbereder man sig bäst inför en sådan påfrestning?

Goldmann: Det är bra att vara utsövd och ha ätit en stadig frukost eftersom tävlingen vanligen löper över lunch och man inte gärna sätter sig ner och äter ett ordentligt mål mitt under tävlingen. Sedan gäller det att ha tävlingshumör så man får en lagom dos adrenalin när det blir dags. Ibland verkar det nästan som det går bättre när det finns någon form av stressmoment innan man sätter igång, exempelvis att man är sent ute eller är irriterad på någon detalj i arrangemanget. Lund hade i och för sig ett utomordentligt bra arrangemang, så där fanns inget som kunde sätta fart på stresshormonerna.

Samarbetet inom laget måste vara väldigt viktigt för att lyckas. Såg du någon gemensam taktik lagen använde sig utav i samarbetet?

Goldmann: Olika lag har olika taktiker, men det är vanligt att man börjar med att sortera problemen efter hur svåra man tror de är och fördelar dem inom laget. Ofta är en medlem bättre än de övriga på vissa typer av problem. Man kan tänka sig att någon är specialist på geometriska problem medan någon annan är bra på grafproblem. Lagkaptenen brukar också via resultattavlan hålla ett öga på hur det går för övriga lag. På så sätt kan man till exempel dra slutsatsen att problem som många andra lag löst antagligen är enklare än de som få lag löst.

Till slut, hur ser du på KTH-lagets chanser inför världsfinalen i Prag?

Goldmann: Det är mycket svårbedömt, men jag tror säkert de kan placera sig lika bra som KTH-lag gjort de senaste två åren. Hur det går på tävlingsdagen beror i stor utsträckning på vilka problem som tävlingen har. Det brukar vara svårt att hota de bästa lagen från östeuropa, men lita på att "Three-headed monkey" kommer att försöka!

Numerored.

 

Seminarium i
teoretisk datalogi


Talare: Lars Engebretsen
Titel: More Efficient Queries in PCPs for NP and Improved Approximation Hardness of Maximum CSP
Tid och plats: Måndagen 1 december, 14:15, rum 1537

In the PCP model, a verifier is supposed to probabilistically decide if a given input belongs to some language by posing queries to a purported proof of this fact. The probability that the verifier accepts an input in the language given a correct proof is called the completeness c; the probability that the verifier rejects an input not in the language given any proof is called the soundness s. For a verifier posing q queries to the proof, the amortized query complexity is defined by q / log_2(c/s) if the proof is coded in binary. It is a measure of the average ``efficiency'' of the queries in the following sense: An ideal query should preserve the completeness and halve the soundness. If this were the case for all queries, the amortized query complexity would be exactly one.

Samorodnitsky and Trevisan (STOC 2000) gave a q-query PCP for NP with amortized query complexity (1 + 2/sqrt{q} + epsilon) for any constant epsilon > 0. In this paper, we examine to what extent their result
can be sharpened. In particular, we consider the dependency between the probability that a proof of an incorrect statement is accepted and the number of queries posed to the proof oracle.

Our main result is a PCP for NP that queries q positions in the proof and has amortized query complexity (1 + sqrt{2/q} + epsilon). As an immediate corollary, we also obtain an improved hardness of approximation result for the Maximum q-CSP problem. As can be seen, our improvements are in the lower order term. It is, however, not possible to improve the amortized query complexity much more unless P=NP; a consequence of a result due to Trevisan (Algorithmica, 21(1):72--88, 1998) is that unless P=NP no PCP verifier for NP that queries q positions in the proof can have amortized query complexity 1 + 1/(q-1).

Our improved construction uses the layered label cover problem recently introduced by Dinur et al. (STOC2003); based on such a label cover problem we devise a new ``outer verifier'' that allows us to construct an ``inner verifier'' that uses the query bits more efficiently than earlier verifiers.

 

NA Seminar

Title: Trading Correlation
Speaker: Dr Peter Cotton (Morgan Stanley, New York)
Time: Monday 1 Dec, 2003, at 10.15
Place: Room E2, NADA

Abstract:
Explosion in correlation markets: baskets, indexes, tranched indexes, credit default options (CDO), asset backed baskets. Demonstration of three ways of looking at correlation: Intensity models, Copula Models, Structural Models. Trading correlation. What is implied correlation?

The invited lecture is part of the course 2D4282 "Hedging your portfolio" organized in collaboration with the Summer University of Southern Stockholm and the Swedish Netuniversity (check
http://www.lifelong-learners.com/opt/nu)

 

Exjobbspresentation
i numerisk analys


Masterstudenten Zhao Wenwang, SciComp02, presenterar sitt exjobb på måndag 24/11 kl 14.15 - 15 (ca) i rum 1635. Titeln på exjobbet är "The fast sweeping method of Eikonal equation and its parallelism".

Handledare har varit Olof Runborg

Lennart Edsberg

 

CID seminarium

Workshop om kooperativ design
Datum: Onsdagen 26 November, 2003
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, KTHs huvudbyggnad till höger i valvet mot stora gården.
Tid: 13-16
Halvdagsworkshop om kooperativ design på CID den 26/11.

Inom människa-datorinteraktion har det sedan 80-talet talats mycket om kooperativ (cooperative) design och deltagande (participatory) design och om hur sådan metodik kan ge slutanvändare inflytande över arbetsprocesser och utformning av verktyg. På CID har kooperativ och deltagande design varit en central del av verksamheten sedan centrat grundades, vilket har resulterat i en mängd praktisk erfarenhet.

Målet med den här workshopen är inte bara att dela med oss av denna erfarenhet till deltagarna, utan också att ta del av deltagarnas eventuella erfarenheter kring kooperativ och deltagande design.

Deltagare från CID är:
Yngve Sundblad, Cristian Bogdan, Sinna Lindquist, Gustav Taxén Björn Thuresson, Åke Walldius, Bo Westerlund.

Platser kommer i första hand att erbjudas till CIDs intressenter, övriga i mån av utrymme. Frågor och anmälan om deltagande till Gustav Taxén, gustavt@nada.kth.se

Välkomna

 

AMT STÄNGT I DECEMBER

P.g.a nedskärningar och omorganisation håller AMT stängt fr.o.m. 1:a december. Utrustning som lånats från AMT bör därför återlämnas snarast.

Besked om ny organisation lämnas under december.

Vi som lämnar skutan vill tacka för ett gott samarbete!

Med Bästa Hälsningar

Personalen KTH-AMT Lab

 


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 


Kalendarium

Tors.
20 november

kl. 15.00


kl. 15.15


kl. 14:15-15

CAS Seminar. Ben Kröse, Informatics Institute, University of Amsterdam: Localization and navigation of Lino, the user-interface robot. Room (TBA).

Exjobbspresentation i datalogi. Johan Byttner, Fredrik Sjögren och Gustaf Westerlund. Rum 4523

NA Seminar. Einar M. Rønquist, Norwegian University of Science and Technology , Trondheim, Norway: The spectral element method. Room D4523.

Fre. 21 november

kl 13.00

Doctoral Dissertation. Philipp Althaus: Indoor Navigation for Mobile Robots:Control and Representations. Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79 Stockholm.

Mån.
24 november

kl 14.15 - 15.00

Exjobbspresentation i numerisk analys. Masterstudenten Zhao Wenwang, SciComp02: The fast sweeping method of Eikonal equation and its parallelism. Rum 1635.

Ons. 26 november

kl 13.00-16.00

CID seminarium. Workshop om kooperativ design. Plats: CID-torget.

Mån. 1 december

kl 10.15

NA Seminar. Dr Peter Cotton (Morgan Stanley, New York): Trading Correlation. Place: Room E2, NADA.

 

"Luck is when preparation meets opportunity."

Neil Peart