Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 36 · 13 november 2003 · Årgång 33      
NADA

På gång

Skyddsronder på Nada

Fysiska skyddsronder
Den 25 november kl 13.00 kommer vi att gå skyddsrond i datasalarna. Har du något som du vill framföra kontakta Staffan Romberger eller mig.

Den 24 november kl 13.00 går vi skyddsrond på plan 6. Bra om så många som möjligt finns på plats.

Psykosociala skyddsronder
Rektors prioriterade arbetsmiljöfråga för 2003/2004 är att genomföra skyddsronder, med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön, på hela KTH. Under detta år har olika metoder prövats på KTH, som Nada har varit med och utvecklat, bl a en ny enkät samt Metaplan-metoden. På Nada har vi beslutat genomföra psykosociala skyddsronder på alla grupper. Eftersom vi är många anställda och flera grupper kommer detta att ta tid och målsättningen är att detta ska vara genomfört under 2004.

Vi har redan genomfört en på Media. I slutet av november kommer IPLab och Cid att vara på tur att genomföra ronden.

Enkät om sjukfrånvaromönster på KTH
Här kommer en påminnelse till alla om att ni fyller i enkäten som ni fick i slutet av förra veckan i ert postfack. Syftet med enkäten är att få reda på våra sjukfrånvaromönster som är en del i arbetetet med KTHs hälsobokslut. Enkäten besvaras helt anonymt och behandlas konfidentiellt. Den bearbetas på KTHs personalavdelning och resultatet kommer att rapporteras tillbaka till institutionen. Förutom Nada kommer tre andra institutioner att ingå i samma undersökning.

Eva-Lena

 

Marie-Louise Rinman i Pressen

"Även robotar har känslor - Dataspel som reagerar på ditt humör, dina känslor och rörelser finns redan. På KTH i Stockholm testas den första empatiska datorn av entusiastiska niondeklassare".
Läs hela artikeln ur DN
www.nada.kth.se/numero/Rinman.pdf

NA seminar

Time: 13 Nov, 2003 at 14:15-15
Place: NADA seminar room, 4523
Speaker: Germund Dahlquist, NADA
Title: Some numerical questions concerning power series

Abstract:
It is well-known that the power series for cos(x) or J0(x) if, say, x=50, do not return a single correct digit in IEEE double precision arithmetic, although the series converges for all x. Such series may be called ill-conditioned. Traditionally they are just avoided. I shall show how to construct efficient pre-conditioners for some classes of such series. If there is enough time I shall also mention a couple of purely numerical algorithms for computing the coefficients of power series. One of them is related to Toeplitz matrices; the other (that is better known) is called Cauchy+FFT, you may guess why.

 

Stipendier - Lennanders
stiftelse


Lennanders stiftelse ledigkungör stipendeier för främjande av naturvetenskaplig och medicinsk forskning 5 st á 80 000 kr och 10 st á 65 000 kr.

Stipendiernas ändamål är att göra det ekonomiskt möjligt för yngre dugade svanska forskare att ägna sig åt självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, som lovar betydelsefulla resultat i vetenskapligt eller praktiskt hänseende. Stiftelsens bestämmelser gör det möjligt att utdela understöd såväl för direkta kostnader i samband med undersökning som för sökandens levnadsomkostnader under arbetet. I första hand delas stipendiet ut till nydisputerade forskare som saknar försörjning eller doktorander som befinner sig i slutfasen av sin utbildning.

Ansökan på särskild blankett kan skrivas ut på Uppsala universitets hemsida: www.student.uu.se senast den 30 januari 2004.


 

  Presentation av exjobb
i datalogi, människa-datorinteraktion och biomedicinsk teknik

 

Tisdagen den 18 november kl 13.15 i rum 1625 och 4523

Malin gör sin presentation i rum 1625 och därefter blir det en promenad till rum 4523 där Per gör sin presentation.

Bergenstråhle, Malin
Feedback gesture generation for embodied conversational agents. Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Information Technology Research Institute, University of Brighton, England
Handledare: Hercules Dalianis och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Tove Hernebrant
Rolfhamre, Per
Svensk titel: Utbrottsdetektering av smittsamma sjukdomar -- Design, analys och utvärdering av tre statistiska modeller för att detektera utbrott i epidemiologiska data för smittsamma sjukdomar.
Ämne: datalogi. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Smittskyddsinstitutet.
Handledare: Joel Brynielsson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Fredrik Husander
Presentationerna leds av Stefan Arnborg

Tisdagen den 18 november 2003 kl 15.15 i sal E35 OBS salen!

Liljencrantz, Axel
Memory consolidation in artificial neural networks.
Ämne: biomedicinsk teknik. Program: F
Uppdragsgivare: Sans, Nada
Handledare: Anders Sandberg och examinator: Anders Lansner
Opponent: Rickard Greiner
Bingert, Cecilia
Mobila tjänster i vardagen.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: E
Uppdragsgivare: Design & Usability. TeliaSonera Sverige AB
Handledare: Anders Hedman och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Malin Bergenstråhle
Örsell, Jenny-Li
Manusverktyg för interaktiva produktioner.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Interaktiva institutet
Handledare: Björn Thuresson och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Per Wilhelmsson
Presentationerna leds av Anders Lansner


Onsdagen den 19 november 2003 kl 15.15 i rum 4523

Lundberg, Cecilia
Förbättring av webbplats för elektronisk handel baserad på användares synpunkter.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: F
Uppdragsgivare: Skanova Networks
Handledare: Olle Bälteroch examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Catarina Dudas
Dudas, Catarina
Flödessimulering av produktion.
Ämne: beräkningsteknik. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Volvo technology corporation
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Jesper Oppelstrup
Opponent: Daniel Kristensen
Presentationerna leds av Kerstin Severinson-Eklundh

Torsdagen den 20 november 2003 kl 15.15 i rum 4523
Byttner, Johan
The visual virtual machine -- a study of runtime visualization of Java programs.
Ämne: datalogi. Program: M
Uppdragsgivare: University of Californa, Irvine
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Daniel Bernholc
Sjögren, Fredrik
Micro processor based data carriers in security applications.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Cypac och Tritec
Handledare: Stefan Nilsson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Per Rolfhamre
Westerlund, Gustaf
Performance critical multiplayer game development for the mophun gaming platform.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Synergenix
Handledare: Lars Engebretsen och examinator: Johan Håstad
Opponent: Robert Flyg
Presentationerna leds av Yngve Sundblad

 

 

 

IPLab seminarium

Tid: Fredag 14 november kl. 10.15 - 12.00
Plats: Konferensrum 1537, NADA, KTH, plan 5 i E-huset
Kia Höök, DSV, Petra Fagerberg, DSV och Anna Ståhl, DSV

Abstract
INVOLVE is a newly formed group at DSV, SU/KTH. In this seminar, Kristina Höök, Petra Fagerberg and Anna Ståhl will present their focus of the research in the group: affective interaction through a user-centred perspective and examplify with the first application we are working on for the moment, an affective mobile messaging service using gestures.

By addressing human emotion explicitly in the design of interactive applications, the hope is to achieve both better and more pleasurable or expressive systems. The vision of the INVOLVE group is to create interactive applications that implement an affective loop. This is an approach where the users will be involved in an active manner - expressing their own emotions rather than having their emotions interpreted or influenced by the system.
The aim is to couple the affective channels of users closely to those of interactive applications, so that the user's emotions are influenced by those expressed by or through the application, and vice versa. Through designing for physical expressions of the end-user (e g body posture, gestures, tangible input through toys, speech) that makes sense with regards to the design of the overall interaction or narrative or the system they interact with, we try to make users involved both physically and cognitively. In particular, we are studying the use of gestures as a means to communicate affective states to an interactive mobile application.

Our research is firmly based in a user-centred perspective. In particular we are interested in: embodiment as a means to address physical and mental concepts in the interaction (inspired by Paul Dourish work), natural but designed expressions as a means to communicate affect instead of aiming for complete naturalness, and ambiguity of the designed expressions (inspired by Bill Gaver's work) to allow for open-ended interpretation by the end-users instead of simplistic, one-emotion one-expression pairs.
Our aim is to leave the control over the interaction with the user, rather than inferring human emotion, but still maintain the mystery and open interpretation of emotional interactions and expressions.

Välkomna!

 

Kvalitetsseminarium
om Bolognaprocessen


20 november kl 14-16!
Välkommen till kvalitetsseminarium om
Bolognaprocessen!

Vid Kvalitetsrådets seminarium den 20 november berättar Kerstin Dahlbäck, dekanus vid Humfak, och Sten Skånby, doktorand i religionshistoria, om Bolognaprocessen. Presentationen fokuserar särskilt på forskarutbildningen.

Kvalitetsrådet Tid: torsdag 20/11 kl 14-16
Plats: Bergsmannen, Aula Magna
Anmälan görs senast 18/11 till jonas.engman@pu.su.se
Kontakta gärna Jonas Engman, kvalitetssamordnare, för vidare information! Tel 16 22 78.

 

NU VÄNDER DET!

Visst är KTHs ekonomi kämpig just nu. Beror det på våra höga hyror? Har vi för få elever? Är vi för dåliga på att söka forskningspengar eller finns det inga pengar kvar att söka i stiftelserna? Är staten för snål eller är det helt enkelt lågkonjunkturens fel att pengarna tryter?

Den 5 december reder rektor ut begreppen om vår ekonomi, forskning, utbildning och annat som hänt och framförallt händer på KTH. Det finns mycket positivt att se fram emot. KTHs nya utvecklingsplan, som universitetsstyrelsen nyss fastställt, visar vägen mot en spännande framtid. Rektor presenterar några av de viktigaste målen i utvecklingsplanen.
Du är välkommen att lyssna på rektor Anders Flodström och få svar på dina egna frågor, fredagen den 5 december kl. 14.15 - 15.00 i sal Q1, Osquldas väg 6, Klockan 15.00 - 16.00 dukar vi upp med adventsfika i restaurang Quantum och som vanligt får du något trevligt att ta med hem.

Redan en timme före rektors information 5 december inbjuder Pro et Contra till debatt om
ETISK POLICY FÖR KTH
Fredagen 5 december kl. 13.15 - 14.00 i sal Q1, Osquldas väg 6

Debatten ska handla om det förslag till "Etisk policy för KTH" för grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, som nyligen lagts fram på KTH. Här finns även grundläggande förslag som berör och angår alla anställda och studerande vid KTH. Detta är ett bra tillfälle då alla har en chans att påverka ett viktigt dokument vid KTH. Missa inte det!
Det är Fakultetsnämnden vid KTH som tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram detta dokument om etisk policy för KTH. I arbetsgruppen ingår Fred Nilsson, sammankallande, Sven-Ove Hansson, Sigbritt Karlsson, Martin Peterson (sekr.), Eilert Berglind (adjungerad) och Joel Höglund (studerande).

Hela förslaget "Etisk policy för KTH" kommer att läggas ut på KTHs webplats i god tid före 5 december. Pro et Contra är KTHs öppna debattforum om teknik och samhälle.

KTH-EKOT

 

NA Seminar

Thursday November 20, 14:15-15 in room D4523
Speaker: Einar M. Rønquist,
Norwegian University of Science and Technology , Trondheim, Norway
Title: The spectral element method

Abstract:
In this talk, we present the basics of the spectral element method for the numerical solution of partial differential equations. Similar to low order finite element methods, the point of departure for the discretization is the weak formulation of the governing equations. We first perform a decomposition of the domain into elements. Within each element the geometry, the data, and the solution variables are approximated using high-order polynomials. For efficiency reasons, a key feature is the use of tensor-product bases and tensor-product quadrature. The convergence rate depends on the regularity of the underlying problem, with exponential convergence obtained for (piecewise) analytic solution and data. We consider applications of the spectral element method to the solution of incompressible fluid flow problems. Both steady Stokes and unsteady Navier-Stokes problems are considered. Finally, we briefly present the reduced basis element method where we use the spectral element method as an ingredient to contruct low dimensional models for partial differential equations.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 


Kalendarium

Tors. 13 november

kl 14:15-15

NA seminar. Germund Dahlquist: Some numerical questions concerning power series. Place: NADA seminar room, 4523.

Mån. 17 november

kl. 15-16kl. 14:15

Pedagogiska seminarier. Universitetsundervisning - hantverk eller industriell praktik? Sal E36

Seminarium i teoretisk datalogi. Per Austrin : Effektiv aritmetik i ändliga kroppar av liten udda karaktäristik. Rum 1537.

Tis. 18 novemberkl. 13.15Kl. 15.15

Exjobbspresentation i datalogi, människa-datorinteraktion och biomedicinsk teknik.
Malin Bergenstråhle och Per Rolfhamre. Malin gör sin presentation i rum 1625 och därefter blir det en promenad till rum 4523 där Per gör sin presentation.

Axel Liljencrantz, Cecilia Bingert och Jenny-Li Örsell. Sal E35

Ons. 19 november

kl. 15.15

Exjobbspresentation i datalogi, människa-datorinteraktion och biomedicinsk teknik. Cecilia Lundberg och Catarina Dudas. Rum 4523.

Tors. 20 november

kl. 15.00


kl. 15.15


kl. 14:15-15

CAS Seminar. Ben Kröse, Informatics Institute, University of Amsterdam: Localization and navigation of Lino, the user-interface robot. Room (TBA).

Exjobbspresentation i datalogi. Johan Byttner, Fredrik Sjögren och Gustaf Westerlund. Rum 4523

NA Seminar. Einar M. Rønquist, Norwegian University of Science and Technology , Trondheim, Norway: The spectral element method. Room D4523.

Fre. 21 november

kl 13.00

Doctoral Dissertation. Philipp Althaus: Indoor Navigation for Mobile Robots:Control and Representations. Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79 Stockholm.

 

"Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle. "

Abraham Lincoln