Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 34 · 30 oktober 2003 · Årgång 33      
NADA

Ramavtal tryckeritjänster

KTH har tecknat ett nytt ramavtal avseende tryckeri-, kopieringstjänster och layout. Avtalet gäller fr o m 2003-10-01 t o m 2005-09-30 med möjlighet till förlängning i 1 + 1 år.

Avtalet omfattar kategorierna;
- tryckning av avhandlingar och kompendier,
- kontorstrycksaker,
- informationstrycksaker,
- layout.

Vi har valt fyra leverantörer, nämligen
Greenwood communications AB för kategorin layout.
Intellecta Docusys AB för samtliga kategorier.
Mediett AB för kategorierna informationstrycksaker och layout.

Universitetsservice USAB för samtliga kategorier.
Uppgift om innehållet i avtalet kommer att publiceras på webben inom kort.
http://www.kth.se/internt/upphandling/ramavtal/
kthavtal/tryck_media/index.html

 

Exjobbspresentation

Linus Kaisajuntti presententerar sitt exjobb "Pricing of interest rate derivatives with the LIBOR market model"
onsdagen den 5/11 kl 16.30 i sal 1537

Välkomna!

Anders Szepessy

 

Borttappat/Upphittat

Från den 27/10-03 är det Info-Center som tar hand om upphittade saker.

Har du hittat saker i KTHs lokaler?
Lämna in dessa på Info-Center på Drottning Kristinas väg 4.
Har du glömt eller tappat bort saker i KTHs lokaler?
Kom till Info-Center på Drottning Kristinas väg 4 eller ring 790 70 08.

Testa dina idéer!

Nu är det dags för inlämning i första steget i Venture Cup. Passa på och få feedback på dina idéer från en objektiv jury samtidigt som du har chans att vinna pengar.

Det är enkelt att testa dina idéer i Venture Cup! Lämna in 1-2 sidor senast tisdag 28/10.

Kontakta gärna forskaransvarig, Annika Skoglund, om du har specifika frågor.

Se gärna information om Venture Cup´s evenemang,
www.venturecup.org/ost

På hemsidan finns även en checklista under ”Ladda ner” som vägleder dig till inlämningen.

 

CID Seminar

Making Sense - Technology, Health and Product design
Sara Ilstedt Hjelm, slutseminarium.
Diskussant är Peter Ullmark.Datum: Måndag 3 november, 2003
Plats: Sal 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Tid: kl 10.15-12.00.

Abstract:
Making Sense - Technology, Health and Product design
The starting point for this thesis is to create a basis for an understanding between product design and Human computer interaction (HCI).

The empirical work revolves around two main fields: the first is general health issues in relation to technological products, the other studies ubiquitous computing for increased well being in the home.

The background is the increase of ill-health and stress related diseases among working adults in Sweden and many other western countries. Another factor is the ongoing demographic development towards and aging population, raising care costs and difficulties in recruiting professionals to the care sector.

Health is directly dependent on to what extend we perceive the world as meaningful. To health sociologists this has mainly to do with human relations. Following the idea of the construction of reality I would argue that the material culture is just as important for our making sense of things and therefore our health.

 

Utmärkesle "Best Paper"

Ulf Blomqvists, Medieteknik och Grafisk Produktion, artikel "Solving the 3G Content Dielmma as a Prerequisite for Traffic Generation" med nedanstående abstract, som framlades vid konferensen eChallenges e-2003 i Bologna den 22-24 oktober, fick i kamp med ca 230 artiklar utmärkelsen 'Best Paper'. Forskargruppen för Medieteknik hade skickat in 6 abstracts, varav 3 kom med till konferensen efter 'full paper review' och av dessa tre fick två utmärkelser. Förutom ett för 'Best Paper' fick ett omnämnandet 'First Runner-Up for Best Paper'. Ulfs handledare är Professor Roger Wallis. För hela den vinnande artikeln kontakta Ulf på e-post: ulfhb@nada.kth.se

Abstract: Recent research in Sweden has unveiled deep conflicts of interest between the main players in the 3G-mobile-telephony arena: Operators, Content Owners, and Consumers. By investigating com-promise opportunities in various scenarios, the study aims both to ana-lyse differences and to identify possible areas of convergence. Content owners, demanding extensive DRM applications, prefer event-related billing systems; operators prefer quantity-of-data related systems. Consumers referring to the music case want to know whether 3G can combine separate delivery channels. If 3G-terminals can offer that in-tegration/convergence opportunity then there could be an attractive consumer proposition as content continuously diverges. On the Inter-net, consumers' use of file-sharing systems is causing rifts between the players; conversely, consumers can hardly evaluate the benefits of 3G-services, and start paying for them, unless they can experiment. The development of common content-delivery standards, largely absent at present, is likely to be an important prerequisite for the creation of a self-regulative market.

Handledare Roger Wallis ansvarar tillsammans med Solveig Wickström vid SU för prjektet TIDE varur de tre deltagande artiklarna (Papers) har sitt ursprung.

Ulf Blomqvist

 

Lediga tjänster på Nada

Nada utlyser tjänster för lektorer, en doktorand och en vaktmästare. Läs mer under www.nada.kth.se/jobb

 

Presentation av exjobb
i datalogi och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 4 november 2003 kl 15.15 i rum 4523

Tiedemann, Miriam von
Automated image-adaptive point-spread function estimation for biological imaging.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Karolinska institutet
Handledare: Danica Kragic och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Johan Hjerling
Greiner, Rickard
Route finding with a hybrid of genetic algorithms. Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Saab Bofors Dynamics
Handledare: Anders Sandberg och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Marcus Hjelm, Bassam Safar och Torbjörn Nordling
Hasselström, Filippa
Introducing user centred development to a small software business.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: F
Uppdragsgivare: Popwire Stockholm A
Handledare: Anna Stockhaus och examinator: Kerstin Severinson Eklundh
Opponent: Cecilia Bingert och Alexander Tarnowski
Seminariet leds av Stefan Arnborg

 

Inbjudan till retorikseminarium
"Att tala eller inte tala - det är frågan"

Studievägledare, studierektorer, universitetslärare och andra intresserade inbjuds till retorikseminariet:
"Att tala eller inte tala - det är frågan"

19 november 13.00 ? 16.30 Sal A 207

För program och anmälan, se
www.pu.su.se/kalendarium/anmalan.asp?id=223

Seminariet är ett samarbete mellan Språkverkstan, Studievaneprogrammet,

Studenthälsan och PU-enheten vid Stockholms universitet

Magnus Tagesson
IT-pedagogisk konsult
PU-enheten

 

 

 

Nadas grafiska profil

Nu finns det mallar för omslag, logotyp, brevpapper, m.m., anpassade till KTHs nya grafiska profil på Nadas webb www.nada.kth.se/internt/grafiskprofil.

Läs också den bifogade informationen Nadas grafiska profil (pdf).

Rickard Buch

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

 

Kalendarium

Mån. 3 november

kl 10.15-12.00

CID Seminar. Sara Ilstedt Hjelm: Making Sense - Technology, Health and Product design. Plats: Sal 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Tid:

Tis. 4 november

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Miriam von Tiedemann, Rickard Greiner och Filippa Hasselström. Rum 4523.

Ons. 5 november

kl 16.30

Exjobbspresentation. Linus Kaisajuntti: Pricing of interest rate derivatives with the LIBOR market model. Sal 1537.

Tis. 10 november

kl. 13.15

Doctoral Dissertation. Karim Oukbir: Indiscernibility and Vagueness in Spatial Information Systems. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

 

"Modern man thinks he loses something; time; when he does not do things quickly. Yet he does not know what to do with the time he gains; except kill it."

Erich Fromm