Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 33 · 23 oktober 2003 · Årgång 33      
NADA

På gång

Vaktmästarna
Tidigare har jag meddelat att Kent slutar på Nada. Vi har anställt Affe (välkänd av många på Nada) under en period för att kunna ge den vaktmästeriservice som det finns behov av. Vi kommer inom kort att annonsera efter ny vaktmästare.

Hälsobokslut på KTH

En modell för ett hälsobokslut håller på att utarbetas på KTH och syftet är att stödja institutionerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hälsobokslut är ett sätt att samla uppgifter om de anställdas hälsa och arbetsmiljö tillen form av redovisning.
Ett hälsobokslut kan synliggöra många olika saker som t ex personalomsättning, sjukfrånvaro samt satsning på kompetensutveckling.
Årsredovisningslagen ändrades den 1 juli 2003 med krav på redovisningar av bl.a sjukfrånvaro. I arbetet med att utforma en modell har Nada tillsammans med tre andra institutioner fått i uppdrag att genomföra en enkätundersökning kring sjukfrånvaromönstret hos våra anställda.
Enkäten kommer inom kort att distribueras till samtliga anställda på Nada. Svaren kommer att vara helt anonyma och behandlas konfidentiellt. De kommer att bearbetas av personalkonsulenterna på KTH. Bearbetningen av enkäten beräknas att vara klar till jul eller i början av nästa år.

Nyanställd
Följande person har fått anställning på Nada
Susanne Zällh, forskningsingenjör på IPLab
Välkomna till oss på Nada

Personer som slutar
OBS. Ett förtydligande om nedanstående personer. Samtliga personer avslutar sina formella anställningar på Nada men flera av dem kan ha kvar uppdrag att slutföra och kommer att finnas inom Nada på ett eller annat sätt.
Mostafa Bendahmane, forskare på NA
Christian Engström, programutvecklare på PDC
John Lundhgren, forskningsingenjör på Media
Mikael Naeslund, systemingenjör på Cvap/Cas
Björn Torkelsson, systemingenjör på PDC
Carsten Rother, forskare på Cvap/Cas
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

Doktorandkurs
i kretskomplexitet

Under resten av hösten genomför vi en kurs i kretskomplexitet med start fredagen 24/10. Information om kursen finns på
http://www.nada.kth.se/theory/kretskurs/index.html

Välkomna

Mikael Goldmann och Johan Håstad

 

Master thesis presentation

"An Interactive Interface for a service robot - Design and Experimental Implementation"

Elin Anna Topp, guest master student at CAS/CVAP

23/10 at 14:00, NADA main building, room 1537, 5th floor.
Supervisor: Henrik I. Christensen

ABSTRACT:
This thesis describes the design and experimental implementation of an interactive interface for a service robot. Based on some principles of interaction, the work concentrates on two aspects:
a) why and how would a user prefer to communicate with a service robot and which system components are needed to handle a respective situation
b) the user has to be assured, that she is in the focus of attention, when communicating with the robot.

In order to handle these aspects, a minimum set of sensory input types and modalities is proposed: Laser range data combined with vision for robust detection and tracking of the user and spoken control input and context based gesture recognition for the communication. The latter is taken into account for an example teaching scenario to point out the advantages of a context based integration of speech and gestures for the communication. An underlying question is, how the integration of different components can be done on a high level of abstraction, so that components can be kept independent and simple.

The thesis will be handed in as a "Diplomarbeit" to the department of computer science at Universität Karlsruhe (TH), Germany.Welcome!

 

Öppet hus på Nada

Öppet hus på Nada tisdag 28 oktober
På tisdag 28 oktober kl 15-17 kommer Nadas forskningslabb att invaderas? av nyfikna studenter som ska välja kompetensinriktning och/eller valbara kurser.

Kerstin

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

 

Kalendarium

Tors. 23 oktober

kl. 15.15


kl. 14:15-15kl. 14.00

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Benny Ferander, och Therese Fridman. Rum 4523.

Seminar in Numerical Analysis. Thomas Rylander, Dept of Electromagnetics, Chalmers: Estimation of Resonant Frequencies and Quality Factors from Time Domain Computations. Room D4523

Master thesis presentation. Elin Anna Topp, guest master student at CAS/CVAP: An Interactive Interface for a service robot - Design and Experimental Implementation. NADA main building, room 1537, 5th floor.

Fre. 24 oktober

kl 11.00

Sans seminar. Yuri Zilberter, Department of Neuroscience, KI: Calcium Dynamics in Individual Synapses and Its Link to Synaptic Plasticity. Room 4523.

Mån. 27 oktober

kl 14.00


kl. 14:15

Licentiate thesis. Stefan Hagdahl: Hybrid methods for computational electromagnetics in the frequency domain. Sal E2.

Seminarium i teoretisk datalogi. Mattias Johansson: Nyckel-revokerings protokoll. Rum 4329.

Tis. 28 oktober

kl 16.00


kl. 14.45


kl 15-17

Licentiate thesis. Christer Johansson: Numerical Methods for Ports in Closed Waveguides. Sal D31.

Licentiate thesis. Andreas Atle: Numerical approximations ot time domain boundary integral equation for wave propagation. Sal D31

Öppet hus på Nada

Tis. 10 november

kl. 13.15

Doctoral Dissertation. Karim Oukbir: Indiscernibility and Vagueness in Spatial Information Systems. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

 

"I have long considered it one of God's greatest mercies that the future is hidden from us.
If it were not, life would surely be unbearable. "

Eugene Forsey