Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 31 · 9 oktober 2003 · Årgång 33      
NADA

Licentiate Thesis

Andreas Atle

Numerical approximations ot time domain boundary
integral equation for wave propagation

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för licentiatexamen tisdag den 28 oktober 2003, kl. 14.45 i sal D31, Lindstedtsvägen 3, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

 

Öppet hus på CID

Centrum för användarorienterad IT-design
Öppet hus på CID, onsdag den 15 oktober klockan 14.00 Lindstedtsvägen 5, till höger i valvet mot gården, i KTHs huvudbyggnad.

Kl 14.00 Öppet Hus på CID
Välkommen till CID och vårt Öppna Hus. Här får du reda på mer om CIDs verksamhet och vi visar tillsammans med våra intressenter upp några spännande demonstrationer och prototyper. Du kan få prova på ett känselgränssnitt (haptik), ljudgränssnitt, ögonstyrning eller varför inte uppleva en "Tyst ljudskulptur".
Ta vara på tillfället att möta forskning i ett kompetenscentrum med perspektiv från både högskola och näringsliv.

Kl 14.00 inleder vi med ett spännande Seminarium i D2 på plan 3.
Programmet finns på vår webbplats :
http://cid.nada.kth.se

Kl 15.00 fortsätter vi till CID-torget på plan 6, för att se demonstrationerna och träffa forskarna.
Framåt kvällen bjuder vi på lättare tilltugg.

Välkommna

IPLab seminarium

Tid: Fredag 10 oktober kl. 10.15 - 12.00
Plats: Konferensrum 1537, NADA, KTH, plan 5 i E-huset.
Åsa Harvard, Interaktiva Institutet, Malmö

ABSTRACT
Detta är sista seminarium i serien om narration, kognition och MDI.

Inom projektet Narrative Toys har vi utvecklat en serie prototyper som undersöker temat digitala leksaker som medium för berättande: Videosandlådan, Psst, Cirkus Gluff-Gluff och Audioteatern. Utifrån dessa prototyper och våra erfarenheter av att utveckla och använda dem kommer jag att ta upp följande frågeställningar:
* kopplingarna mellan lek, leksaker och berättande ur ett kulturellt, narrativt och kognitivt
* att strukturera berättelser för mediering via fysiska användargränssnitt till flera samtidiga deltagare
* "framtidens bilderbok": vilka nya designmöjligheter ger digital teknologi att skapa leksaker och lekmiljöer för berättande

Åsa Harvard är konstnär och seniorforskare i Interactive Institute's Berättarstudio i Malmö. 1989 avslutade hon studier i teckning och grafik med ett DSAP (Diplome Supérieure des Arts Plastiques) vid Ecole des Beaux-Arts i Paris. 1995 till 1998 arbetade hon som adjunkt i datorrelaterad grafisk teknik på Konstfack i Stockholm. Där genomförde hon projektet På jakt efter den icke-linjära formen inom Konstfacks program för konstnärligt utvecklingsarbete. Syftet var att samla kunskap om interaktiva berättarformer i nya media. Åsa har föreläst och undervisat om design av digitala medier på universitet och designskolor i Sverige och Danmark: Malmö Högskola, Universitetet i Roskilde, Södertörns Högskola, Högskolan i Skövde, Danmarks Designskole, Designskolen i Kolding m.fl. Hon har vid ett flertal tillfällen anlitats som expert/utvärderare av EU-finansierade forskningsprojekt inom Information Society Technologies - Future and Emerging Technologies. Hon har också varit en del i teamet bakom KTH-projektet InterLiving.Computational Electromagnetics
Workshop


On 27-28 October there will be a workshop at
NADA on "Hybrid and Multiscale Methods for Electromagnetic Solvers" organized jointly by PSCI and INRIA in Paris, with participants from various French institutions and from PSCI members. The themes will be
* High frequency wave propagation, geometrical optics (GO)
* Wave equation to GO, inverting the GO ansatz
* Coupling different methods/models for CEM
* Born-Infeld modeling of GO particle behavior
* Heterogeneous multiscale method for GO/wave
equation
* Fast multipole methods
As a part of the workshop three NADA PhD students (Andreas Atle, Stefan Hagdahl, Christer Johansson) will present their licentiate's theses.

More information can be found on URL
www.nada.kth.se/~olofr/goes-ws-03.html

Welcome!

Olof Runborg

 

Operahögskolan bildar center
med KTH


Torsdagen den 2 oktober är det dags för officiell invigning av Operahögskolans nya lokaler vid Teknikringen på Campus Valhallavägen. Invigningstalar gör bland annat utbildningsminister Thomas Östros.

Det är KTHs gamla Elkraftcentrum som från och med i höst skänker akustik åt de blivande operasångarna. De ombyggda lokalerna inrymmer bland annat en studioteater med flexibelt orkesterdike för alltifrån föreläsningar och scenframställningar till konserter och färdiga föreställningar.

Förhoppningarna om att Operahögskolans närvaro på klassisk KTH-mark ska leda till nya intressanta samarbeten har redan infriats. Ett centrum för konstnärligt utvecklingsarbete kring opera och teknik har bildats av Operahögskolan tillsammans med KTH Tal, musik och hörsel.

Populärvetenskapskurs
för intresserade forskare?

Hej, Jacob Seth-Fransson, presskontakt på den centrala informationsenheten här. En del av er har jag varit i kontakt med tidigare.

Informationsenheten satsar det här året lite mer offensivt på att marknadsföra forskningen till pressen. Med rätt approach finns det mycket goda möjligheter att få sin forskning omskriven i pressen, vilket inte bara kan stärka egot utan även generera intresse från industrin och andra finansiärer. Det finns det mycket tydliga exempel på.

Hur som helst, jag har två korta frågor till er. Min idé är att ordna en kort populärvetenskapskurs för intresserade forskare. En 1,5-dagars kurs där vi berättar om hur man kan popularisera forskningen, vad man kan tjäna på det, vad medierna vill ha, mm. Tänkte också ha några externa föreläsare samt en enklare övning i att skriva pressmeddelanden. Frågorna är:
1. Skulle ni vara intresserade av att komma, tror ni? (kursen blir troligtvis gratis)
2. Kan ni tänka er att ägna 1,5 dagar åt detta?

Några av er kanske hellre kokas i brinnande olja än att lägga så mycket tid på detta. Very well, men ni kanske har andra i forskningsgruppen som skulle vara intresserade så ni får gärna vidarebefordra detta meddelande på institutionen. Det här är bara en liten ovetenskaplig marknadsundersökning för att få en hint om intresset.

Jacob Seth-Fransson
Kungliga Tekniska högskolan, Informationsenheten
100 44 Stockholm
tel. 08-790 7057, 070-570 43 50

 

The European Academic
Software Awards


The European Academic Software Awards, EASA, is a biennial competition for developers of academic software within higher education and research in Europe organised by the European Knowledge Media Association, EKMA.

The next competition, EASA 2004, will be held in Switzerland, 25-27:th of September 2004 in Le Locle and Neuchâtel, Switzerland, and the 27th-29th, an associated international conference, the Swiss Virtual Campus (http://www.virtualcampus.ch/). Organisers are EKMA, the Swiss EKMA-group, Ecole des Ingenieurs, LeLocle and the Université de Neuchâtel.

To enter the competition, visit the website http://www.easa-award.net/ and fill in the entry form between October 20 and December 23, 2003.

 

 

Ny bok om
Informationssökning på
Internet

Informationsökning på Internet
Dalianis, Hercules m.fl.

Internet har de senaste åren vuxit kolossalt och det har blivit svårare att hitta bland all information i detta jättelika nätverk.
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=1488&artnr=31497-01&csid=66&mp=67

 

Sommarinstitut
för universitetslärare och doktorander

6-11 Juni 2004
Rådet för högre utbildning inbjuder till ett Sommarinstitut för unga universitetslärare och doktorander (högst 35 år det år institutet genomförs). Syftet är bl a att öka entusiasmen och intresset för lärande och undervisning. Rådet står för alla kurskostnader inklusive resor.

Ansökan ska vara rådets kansli till handa senast den 17 oktober 2003.
Information och ansökningshandlingar finns på länken
http://hgur.hsv.se/sommarinstitutet/index.htm

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors 9 oktober

kl. 11.15

Presentation av exjobb i datalogi. Daniel Bernholc, Patrik Ekendahl och Andreas Bigner. Rum 4523 .

Fre. 10 oktober

kl. 10.00

Seminarieserie på IPLab. Åsa Harvard, Interaktiva Institutet, Malmö: Narrativa leksaker: Narrativa leksaker. Konferensrum 1537, plan 5 i E-huset.

Ons. 15 oktober

kl 14.00

Öppet hus på CID: onsdag den 15 oktober klockan 14.00 Lindstedtsvägen 5, till höger i valvet mot gården, i KTHs huvudbyggnad.

Mån. 27 oktober

kl 14.00

Licentiate thesis. Stefan Hagdahl: Hybrid methods for computational electromagnetics in the frequency domain. Sal E2.

Tis. 28 oktober

kl 16.00


kl. 14.45

Licentiate thesis. Christer Johansson: Numerical Methods for Ports in Closed Waveguides. Sal D31.

Licentiate thesis. Andreas Atle: Numerical approximations ot time domain boundary integral equation for wave propagation. Sal D31

 

"Genius is nothing but a great aptitude for patience."

George-Louis De Buffon