Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 30 · 2 oktober 2003 · Årgång 33      
NADA

Licentiate Thesis

Christer Johansson

Numerical Methods for
Ports in Closed Waveguides

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för licentiatexamen tisdag den 28 oktober 2003, kl. 16.00 i sal D31, Lindstedtsvägen 5, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

 

Inbjudan till gratis
MATLAB-seminarium

Du är inbjuden till ett seminarium där vi visar hur MATLAB används för datainsamling, kommunikation och dataanalys. I MATLAB kan du behandla data både numeriskt och grafiskt, vilket möjliggör avancerad dataanalys, detta får du bland annat se på seminariet.

På programmet:
- Inläsning av filer: ljud, bilder, binära data, text och
diverse andra format
- Kommunikation med instrument och annan hårdvara
- Analys av tidsserier och bilddata

Anmäl dig nu, vi bjuder på kaffe och smörgås! Anmälningsformulär samt mer information om seminariet finns på:
www.comsol.se/activities/seminars/datauppsamling.php
Datum: 7:e oktober
Plats: KTH Campus
Adress: Teknikringen 33
Tid: 08:45 - 11:00

 

Licentiate Thesis

Stefan Hagdahl

Hybrid Methods for
Computational Electromagnetics
in the Frequency Domain

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för licentiatexamen måndagen den 27 oktober 2003, kl. 14.00 i sal E2, Vallhallavägen 79, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

 

Cid seminarium

Jussi Holopainen talar om “Game Design Patterns” på CID-torget måndag 6 oktober 13.00-15.00

Presentationen är en del av doktorandkursen HMI771 Datorspelsdesign

Jussi Holopainen is a research scientist working at the Visual Communications Laboratory of Nokia Research Center in Tampere, Finland.

He has been doing research on games and game play for the last three years, mainly looking at how to make good games for future mobile devices. This work has consisted of designing games, making playable prototypes (ranging from lo-fi to quite hi-fi) and trying to unravel the mystery of why people play games and especially how to create and design good and innovative games.

More information of public demos of the games he has been involved with, Pirates!

He have also co-organised a couple of public workshops: designing games for ubiquitous computers and recently the Computer Game Design Patterns at Computer Games & Digital Cultures. He was a member of the program committee for CGDC conference and are responsible for the seminar programme of Jyväskylä Arts Festival.

 Presentation av
exjobb i datalogi


Onsdagen den 8 oktober 2003 kl 11.15 i rum 4523

Rhoads, Jill
API analysis of financial exchange systems. Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: OM Technology AB
Handledare: Joel Brynielsson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Tobias Karlsson
Hjelm, Marcus
Två nya modeller för kromosomförändringar i tumörer: implementation och applikation.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Teoretisk datalogi, Nada
Handledare: Jens Lagergren och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Jeanette Pahlén
Seminariet leds av Stefan Arnborg

Torsdagen den 9 oktober 2003 kl 11.15 i rum 4523

Bernholc, Daniel
An evaluation of aplication server techniques.
Ämne: datalogi. Program: M
Uppdragsgivare: Trade doubler
Handledare: Tommy Palm och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Daniel Aarno
Ekendahl, Patrik
En fallstudie i att samla in, bearbeta och presenter krav.
Ämne: datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Accenture AB
Handledare: Karl Meinke och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Andreas Bigner
Bigner, Andreas
Oktalträd: den lilla människans väg in i tredje dimensionen?
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: egen
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Björn Ekengren
Seminariet leds av Stefan Arnborg

 

Stipendier för
läromedelsförfattare

Du kan söka SLFF:s författarstipendier  om du ensam eller tillsammans med någon annan har
- författat minst ett läromedel som utgivits i Sverige 2002 eller tidigare och som kan antas ha fotokopierats i Sverige.
- författat minst ett läromedel som utgivits i Sverige eller Norge 2002 eller tidigare och som kan antas ha fotokopierats i Sverige.

Författarstipendier för verk fotokopierade i Norge
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utlyser under tiden 1 september - 15 oktober följande stipendier. Sista ansökningsdag: 15 oktober.

Internationellt samarbete
med världen utanför EU

Informationsmöte om program för internationellt samarbete med världen utanför EU

15 oktober 2003 kl. 14.00-16.00 i Geovetenskapernas hus, Högbomsalen (byggnad 1, U på campuskarta
http://www.su.se/icons/su/kartacampus.gif)

Program
- Universitetsledningens syn på internationaliseringen vid SU. Rektor Gunnel Engwall.
- Linnaeus-Palme, det svenska programmet för student- och lärarutbyte med u-länderna. Ulla Renqvist, studentbyrån.
- INCO och INTAS, två EU-program för samarbete med länder utanför EU. Ulla Jungmarker, enheten för kommunikation och samverkan.
- Tempus, ett EU-program för länderna i f.d. Sovjetunionen, Västra Balkan, Mellanöstern och Nordafrika. Åke Nagrelius, ledningskansliet.
- Stockholms universitets centrala avtal om forskarutbyte. Åke Nagrelius, ledningskansliet.
- Gemensam diskussionInformationen vänder sig till lärare, forskare och administrativ personal vid SU.

Välkomna!

 

Eigenvalue computation
graduate course

I intend to give a course on the numerical computation of eigenvalues of large matrices. We wrote a book, Templates for eigenvalues, SIAM Press 2000, that contains introductions to most of the interesting algorithms. G W Stewart is writing a series of books on Matrix Algorithms, where volume 2 deals with eigenvalues. I have a review in Encyclopedia of Numerical Analysis, written by Henk Van der Vorst, that covers solution of large eigenvalue problems.

I propose that we meet on Mondays at 13:15-15, starting Monday Oct 20 in D4523. Following Monday, Oct 27 there is a symposium organized by Olof Runborg, but then I have reserved all Mondays.

The course will include some individual assignments and will give 5 points. Planned end December 2003.

Tell me if you are interested and if the meeting times are appropriate for you! (ruhe@nada.kth.se)
Best regards

Axel Ruhe

 

 

Hans Werthén-fonden

Ingenjörsvetenskapsakademien utlyser stipendier ur Hans Werthén-fonden.

Stipendierna riktar sig till personer, ca 25-35 år, verksamma företrädesvis inom teknik- eller ekonomiområdena vid högskola/universitet eller näringsliv, som önskar vidareutveckla sin professionella kompetens på hög nivå genom ca ett års arbete eller studier i kvalificerad utländsk miljö. Stipendiaterna ska ha avlagt en relevant akademisk examen och därefter framgångsrikt verkat inom områden som genom kunskaps- eller erfarenhetsutveckling kan komma till nytta inom industri eller annat näringsliv. Stipendierna ligger normalt inom intervallet 100 000-250 000 kronor. Sista ansökningsdag 31 oktober 2003.

Mera upplysningar samt ansökningsblankett på IVAs hemsida, www.iva.se under rubriken Verksamhet, Stipendier och priser.

 

Resestipendier
ur Nils-Eric Svenssons Fond

Nils-Eric Svenssons Fond skall ge möjlighet för yngre disputerade svenska forskare inom Riksbanksfondens verksamhetsområde att resa till och under kortare tid vistas i en framstående europeisk forskningsmiljö.
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond utlyser härmed två resestipendier om vardera cirka 100.000 kr för detta ändamål.

Ansökan med styrkta merithandlingar sändes till Riksbankens Jubileumsfond, Box 5675, 114 86 Stockholm, senast torsdagen den 8 januari 2004.

I ansökan skall anges på vilket sätt resestipendiet kan vara till gagn för utvecklingen av den egna forskningen.

För närmare upplysningar kontakta Margareta Bulér, telefon 08-50 62 64 01, fax 08- 50 62 64 31 eller e-post margareta.buler@rj.se.
Stockholm den 1 september 2003
Dan Brändström

 

 

CID seminarium

INTERACT'03:
tjänstekvalitet, e-handel och designmetodik
Åke Walldius
Datum: Onsdagen den 8 oktober, 2003
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.
Tid: kl 14.00- 15.00

Sammanfattning:
På seminariet kommer jag att berätta om två bidrag som presenterades på INTERACT-konferensen som i år arrangerades i Zürich. Först kommer Shailey Minocha och Liisa Dawsons arbete med analys av, och designrekommendationer till, engelska e-handelsplatser att refereras. De bidraget berör alla de tre nyckeorden i seminariets rubrik - tjänstekvalitet, e-handel och designmetodik.

Det andra bidraget handlar även det om de tre nyckelorden, men med betoning på designmetodik. Det är Martijn van Welies inlägg om hur designmönster kan bidra till att sprida, och ytterliggare förbättra, vunna lärdomar vid utformningen av e-handelsplatser.

Välkommen!

Åke Walldius

 

USAs nya visumregler

Den skärpta amerikanska visumpolitiken efter september 2001 har som bekant vållat en hel del problem i det akademiska utbytet. För att underlätta för utländska forskare att i tid kunna få sin visering har The National Academies i USA öppnat en särskilt hemsida på nätet där man kan får information om vad som gäller. Det finns också möjlighet att där rapportera om sin erfarenheter av visahanteringen vid amerikanska ambassader och konsulat utomlands. Enligt den information som ges av akademierna bör man ansöka om visum i god tid, dvs minst tre månader före resan. Det sägs samtidigt också att väntetiderna nu har minskat så att 90 procent av alla ansökningar hanteras inom en månad.

För svenskt vidkommande gäller att visum inte behövs om man stannar i USA mindre än 90 dagar.
Se vidare: www7.nationalacademies.org/visas/

 

Seminar in numerical analysis

Thursday Oct 2, 2003, at 14:15-15 in 4523.
Speaker: Daniel Noreland, TDB, UppsalaTitel: Numerical techniques for modelling and design of acoustical horns

Abstract:
The design of a brass wind instrument or a horn loudspeaker is a complicated and tedious task. Even for an experienced builder it is difficult to tell in advance how a certain design feature will affect the performance of the finished horn. A small change in the geometry may affect several of the acoustic properties in a way that is hard to predict. The human auditory system is also very delicate, and is capable of detecting small differences between sounds. It is therefore desirable to develop a numerical method by which it is possible not only to analyse a given horn, but also to solve the inverse problem of designing a horn geometry with a prescribed set of acoustic characteristics.

In this work, different numerical techniques for modelling and optimisation of acoustical horns are presented. The models feature hybriding techniques between time domain and frequency domain methods. It is shown how the methods can be used in conjunction with gradient based minimisation algorithms in order to design horns with prescribed acoustic impedance characteristics.

Axel Ruhe

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors 2 oktober

kl 14.15-15.00

Seminar in numerical analysis. Daniel Noreland, TDB, Uppsala: Numerical techniques for modelling and design of acoustical horns.
Room 4523.

Mån. 6 oktober

kl 13.00-15.00

Cid seminarium. Jussi Holopainen: Game Design Patterns. Plats: CID-torget, plan 6.

Ons. 8 oktober

kl 11.15


kl 14.00- 15.00

Presentation av exjobb i datalogi.
Jill Rhoads och Marcus Hjelm. Rum 4523 .

CID seminarium. Åke Walldius: INTERACT'03: tjänstekvalitet, e-handel och designmetodik. Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Tors 9 oktober

kl. 11.15

Presentation av exjobb i datalogi. Daniel Bernholc, Patrik Ekendahl och Andreas Bigner. Rum 4523 .

Fre. 10 oktober

kl. 10.00

Seminarieserie på IPLab. Narrativa leksaker: Narrativa leksaker. Konferensrum 1537, plan 5 i E-huset.

 

"Life moves pretty fast, If you don't take a look around once and awhile, you could miss it."

Ferris Bueller