Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 28 · 18 september 2003 · Årgång 33      
NADA

SANS/TCS Seminar

Tuesday Sept 23 at 13:15, room 4523 at Nada, plan 5, Lindstedtsvägen 5.
Hava T. Siegelmann, University of Massachusetts:
Neural networks and analog computation -- Beyond the Turing limit.

Abstract:
Analysis of analog computers and neural networks leads to the Analog Computation Thesis: Any reasonable analog computer will have no more power, up to polynomial speedup, than the ARNN (analog recurrent neural network). Professor Siegelmann is faculty opponent at Roland Orre's Thesis defence on Sept 22 at 10.

Stefan Arnborg

 

Framtidens forskningsledare - Ingvar grants

Sista ansökningsdag är den 9 oktober

Ny utlysning av Framtidens forskningsledare - Ingvar grants. Utlysningen avser 17 anslag på vardera sex milj kr för fyra års forskning med möjlighet till fortsatt finansiering för vissa anslagsmottagare i ytterligare två år efter utvärdering. Det är alltså 102 milj kr som avsätts för denna utlysning. Till detta kommer tre milj kr som anslås till ledarskapsutbildning för mottagarna. Sista ansökningsdag är den 9 oktober.

Dessutom ges tillfälle för ytterliagre några kvinnliga sökande att erhålla ett mindre anslag om tillsammans 10 miljoner kr.
www.stratresearch.se

 

Institutionskollegium

Institutionskollegium måndagen den 29/9 kl 15.15-17
Sal E2

- Förändringar på KTH
- Hur pressad är ekonomin på KTH och Nada?
- Frågor i institutionsstyrelsen
- Nytt på datorsidan
- Nya ansikten

Välkomna!

Ingrid

 

 

På gång

Ändrade rutiner för administration
av subvention till motionsaktiviteter

Inger Bengtsson på plan 4 har tidigare administrerat subventionerna för motionsaktiviteter för alla på Nada. Nu ändrar vi det. I framtiden är det den administratör som finns i din grupp som handlägger ärendet.

Reglerna för subventionen är så här: Du kan få 50 % av avgiften betald, max 250 kr/termin. Du går med kvitto på erlagd avgift till administratören i din grupp. Har du/ni en banhyra för exempelvis innebandy, så behövs, förutom kvitto, även en deltagarförteckning.

Har du ytterligare frågor eller funderingar så hör av dig till mig.

GIH-badet
Tyvärr måste jag meddela att KTH-hallen inte har förnyat avtalet med GHI. Detta betyder att vi inte längre kan använda GIH-badet för simträning som tidigare på tisdagsmornarna.

Meddelande om adress ändring
Meddelande om adressändring ska göras till Agneta Jansson, agnetaj@nada.kth.se

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Ovidiu Sandor, doktorand på Cid

Jag ber honom presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada!

Personer som slutar
OBS. Ett förtydligande om nedanstående personer. Samtliga personer avslutar sina formella anställningar på Nada men flera av dem kan ha kvar uppdrag att slutföra och kommer att finnas inom Nada på ett eller annat sätt.

Mattias Lindström, fofu-ing på Cvap/Cas
Mikael Djurfeldt, fofu-ing på Sans
Hannelore Eklund, utbildningsassistent

Vi önskar samtliga lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

 Seminars in Numerical Analysis

Thursday September 18, 14:15-15 in room D4523
Speaker: Peter Kloeden, J.W. Goethe-Universität, Frankfurt
Title: Higher order numerical schemes for affinely controlled nonlinear systems and temporarily rough ordinary differential equations

Abstract:
Conventional numerical schemes such as the Runge-Kutta schemes do not achieve their usual order of convergence for control systems or temporarly rough ordinary differential equations beacuse of the nonsmoothness in the time variable. Here I present a systematic method for the derivation of high order schemes for affinely controlled nonlinear systems. Using an adaptation of the stochastic Taylor expansion for control systems we construct Taylor schemes of arbitrary high order and indicate how derivative free Runge-Kutta type schemes can be obtained. All of these schemes involve multiple control integrals. In addition, I will indicate how a higher order can be achieved in schemes for ordinary differential equations which are not smooth in time, such as random differential equations.

Literature
L. Grüne und P.E. Kloeden, Higher order numerical schemes for affinely controlled nonlinear systems. Numer. Math. 89 (2001), 669-690
L. Grüne und P.E. Kloeden, Pathwise approximation of random ordinary differential equations, BIT 41 (2001), 710-721
L. Grüne und P. E. Kloeden, Numerical schemes of higher order for a class of nonlinear control systems, In: Numerical Methods and Applications, Borovets, Bulgaria (2002), I. Dimov, I. Lirkov, S. Margenov, Z. Zlatev, eds, Springer Lecture Notes in Computer Science 2542(2003), 213-220

 

Thursday September 25, 14:15-15 in D4523
Speaker:Per-Olov Åsén, NADA, KTH
Title: Resolvent estimates for plane Couette flow

Abstract: See seminar homepage
http://www.nada.kth.se/na/seminars/

Welcome

Axel Ruhe

 

Presentation av exjobb
i datalogi och människa-datorinteraktion

Tissdagen den 23 september 2003 kl 15.15 i rum 4523
Vujovic, Gorana
Different methods for web traffic monitoring and usability evaluation.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: E
Uppdragsgivare: Mandator
Handledare: Ann Lantz och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Ylva Andersson
Johannesson, Martin
Realtidsrendering av terräng med konsumenthårdvara.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: egen
Handledare: Kaj-Mikael Jää-Aro och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Fredrik Bäckstrand
Seminariet leds av Ann Lantz

Pedagogiska seminarier
hösten 2003

Vilken är Nada-handledarens roll i samband med exjobb?
måndag 22 september kl 15-16 i sal E36

Vi har cirka 70 exjobbshandledare som handleder exjobb av mycket skiftande karaktär -- från stringent algoritmutveckling till användarstudier av internetcafé i Bosnien. Inte bara exjobbsuppgifter och handledare är olika utan även exjobbarna. Men någon form av samsyn kring handledarens roll behöver vi ändå ha.

Ann Lantz inleder med att fritt ur hjärtat tala om sin syn på Nada-handledarens roll. Kerstin Frenckner berättar om en exjobbsadministratörs syn på vad som är viktigt för handledarrollen. Därefter vidtar en förhoppningsvis livfull diskussion, som avslutas vid Nadatugget på plan 4.

 

Sommaninstitutet 2004
Learners for Change

6-11 juni 2004
Nu finns chansen för dig som är en ung, välmeriterad och engagerad universitetslärare och lovande forskare att under en intensiv internatvecka utveckla dina pedagogiska förhållningssätt och färdigheter.

Sommarinstitutet genomförs i internatform och med sitt upplevelsebaserade genomförande samt internationella medverkande är det en unik möjlighet att utvecklas som universitetslärare i Sverige.

Ett övergripande syfte med Sommarinstitutet är att öka entusiasmen och intresset för lärande och undervisning och på så sätt höja undervisningens status.

Rådet för högre utbildning finansierar Sommarinstitutet, vilket innebär att det är helt kostnadsfritt för deltagarna.

Sista ansökningsdatum
Sök till Sommarinstitutet om du:
* är högst 35 år 2004,
* har undervisat minst 80 timmar vid högskola eller universitet och
* är antagen till forskarutbildning eller har disputerat.

Ansökan vara inne hos Rådet för högre utbildnings kansli senast den 17 oktober 2003.

Ansökningsblankett och ytterligare information finns på
http://www.hgur.se/sommarinstitutet/

 

 

Cid seminarium

Nästa Veckas (v.39) CID-seminarium är förlagt till Nacka Konsthall, där vi tillsammans med Ann Rosén & Sten-Olof Hellström besöker utställningen:

Träffas 1983-2003
Ann Rosén & Sten-Olof Hellström
Datum: Torsdagen 25 September
Plats: Nacka Konsthall, Dieselverkstaden
Tid: 15.00

Hitta hit:
Dieselverkstaden ligger på Marcusplatsen 17 i Sickla.
Kollektivtrafik: Saltsjöbanan samt buss 150, 401, 403, 404-422, 491, 492, 496, 497. Hållplats/station: Sickla Bro och Sickla Station.
Med bil: Kör Värmdövägen mot Nacka, av mot Sickla, rakt i rondellen och sedan höger vid Quality Hotel.
Utställningen pågår mellan 6 september - 4 oktober 2003
Öppet: mån 9-17, tis-fre 9-19, lör 11-16, sön stängt.

Varmt Välkommen

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors. 18 september

kl. 14.15


Seminarium i numerisk analys. Peter Kloeden, J.W. Goethe-Universität, Frankfurt: Higher order numerical schemes for affinely controlled nonlinear systems and temporarily rough ordinary differential equations. Room D4523.

Fre. 19 september

kl 10.15kl 10.15-12.00

Doctoral dissertation. Kyoung-Sook Moon: Adaptive Algorithms for Deterministic and Stochastic Differential Equations. I salongen, KTH biblioteket, Osquars backe 31.

Seminarieserie på IPLab. Martin Ingvar (Karolinska institutet): Narration och kognition. CID-torget, plan 6 i D-huset.

Mån. 22 september

kl. 10.00

 

kl 15-16


Doctoral dissertaion. Roland Orre: On Data Mining and Classification Using a Bayesian Confidence Propagation Neural Network.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Vallhallavägen 79, Stockholm.

Pedagogiska seminarier. Vilken är Nada-handledarens roll i samband med exjobb? Sal E36.

Tis. 23 september

kl 13.15

 

kl 15.15

SANS/TCS Seminar. Hava T. Siegelmann, University of Massachusetts:
Neural networks and analog computation -- Beyond the Turing limit. Room 4523 at Nada, plan 5, Lindstedtsvägen 5.

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Gorana Vujovic och Martin Johannesson. Rum 4523.

Tors. 25 september

kl 14.15-15.00


kl. 15.00

Seminarium i numerisk analys. Per-Olov Åsén: Resolvent estimates for plane Couette flow. Room D4523.

Cid seminarium. Utställningen: Träffas 1983-2003. Plats: Nacka Konsthall, Dieselverkstaden.

Fre. 26 september

kl. 10.30


kl.13.00


kl. 10.15-12.00

Seminarium i teoretisk datalogi. Thomas Johansson, Lunds Tekniska Högskola: Another attack on A5/1. Sal D35

Licentiate thesis. Anna Redz: On Equality Testing Protocols and their Security. Sal D3, Lindstedtsv. 5, KTH.

Seminarieserie på IPLab. Marie-Louise Rinman: Olika former av interaktivt berättande. Konferensrum 1537, plan 5 i E-huset.

Mån. 29 september

kl 15.15-17

Institutionskollegium. Sal E2

Fre. 10 oktober

kl. 10.00

Seminarieserie på IPLab. Narrativa leksaker: Narrativa leksaker. Konferensrum 1537, plan 5 i E-huset.

 

"Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door."

Kyle Chandler