Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 26 · 4 september 2003 · Årgång 33      
NADA

På gång

Efter den härliga sommaren märks det att hösten kommer med stormsteg. Visst känns det som om sommaren redan är avlägsen. Kanske det beror på att jag redan arbetat i fem veckor, men varje årstid har sin tjusning så låt oss glädjas med en vacker höst.

Semester
Tyvärr måste jag återigen påminna om att alla, utom lärare och forskande personal, måste lämna in sina ledighetsansökningar. Jag kan konstatera att det fortfarande är de som inte lämnat in någon ansökan för sommarsemestern. Inom kort kommer vi att gå igenom samtligas semestersituation. Dessutom kommer vi att specialgranska er som har sparade dagar för att se till att ni inte överträder gränsen på 40 dagar.

Nadas blankettarkiv
Vi får ofta frågor om var den anställde kan hitta olika blanketter. För att underlätta sökandet för er har vi lagt in ett blankettarkiv på Nadas hemsida. De blanketter som är gemensamma för hela KTH finns att sökas på en länk till KTHs blankettarkiv. Exempel på blanketter som finns i Nadas arkiv är ledighetsansökan, sjukfrånvaro, reseorder, reseförskott etc. Du hittar blankettarkivet på hemsidan under internt. Vi kommer successivt att lägga in flera blanketter. Är det någon blankett som du anser ska vara med i blankettarkivet kan du kontakta Birgit Ekberg, birgit@nada.kth.se , eller ring 790 7276.

Personer som slutar
OBS. Ett förtydligande om nedanstående personer. Samtliga personer avslutar sina formella anställningar på Nada men flera av dem kan ha kvar uppdrag att slutföra och kommer att finnas inom Nada på ett eller annat sätt.

Hjöleifur Halldorsson, doktorand Cvap/Cas
Sara Leckner, fofu-ing på Media
Gabriela Maguid, utredare på Cid
Jakob Yström, forskarassistent
Per Alexius, programutvecklare på Na
Jürgen Buchman, datatekniker på Media
Johan Carstensen forskningsingenjör på Cvap/Cas
Niklas Jakobsson, systemingenjör på PDC
Martin Kempe, forskningsingenjör på Cvap/Cas
Hans Melkerud, forskningsingenjör på Cvap/Cas
Kyong-Sook Moon, doktorand på Na
Anders Orebäck, Fofu-ing på Cvap/Cas
Anna Redz, doktorand på TCS
Henrry Rodriguez, fofu-ing på Iplab
Ann Rosén, forksningsingenjör på Cid
Rasmus Sundmalm, lärare på Media

Vi önskar samtliga lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada

Kai Oliver Arras, post-doc på Cvap/Cas
Johannes Hjorth, doktorand på Sans
Vahid Mosavat, gästlärare
Mohammed Motamed, doktorand Na
Tomas Sandholm, doktorand PDC

Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Eva-LenaKTHs hedersdoktorer 2003

KTHs fakultetskollegium har utsett Jean Marie Lehn, Gunnela Westlander och Leif Östling till hedersdoktorer vid KTH 2003. De har alla sedan flera år tillbaka ett aktivt kontaktnät med KTH som medverkat till att utveckla KTHs utbildning och forskning.

Hedersdoktorerna promoveras i Stockholms stadshus fredagen den 14 november vid KTHs högtidliga installations - och promotionsceremoni.

 

NA seminar

Time and place: Thursday September 11 at 14:15-15 in 4523
Speaker: Yen-Hsi Richard Tsai, Department of Mathematics and PACM,Princeton University

TITLE: Heterogeneous Multiscale Methods for Stiff ODEs

Abstract: The heterogeneous multiscale methods (HMM) is a general framework for the numerical approximation of multiscale problems. It is here developed for ordinary differential equations containing different time scales. Stability and convergence results for the proposed HMM methods are presented together with numerical tests. The analysis covers some existing methods and the new algorithms that are based on higher order estimates of the effective force by kernels satisfying certain moment conditions and regularity properties. These new methods have superior computational complexity compared to traditional methods for problems with oscillatory solutions.


Axel Ruhe

 

Licentiate thesis

On Equality Testing Protocols and their Security.
Anna Redz

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie licentiatexamen den 26 september 2003 i sal D3, Lindstedtsv. 5, KTH. The thesis can be found at:
www.nada.kth.se/~anna/lic_thesis.pdf

 

Presentation av
exjobb i datalogi

Torsdagen den 11 september 2003 kl 15.15 i rum 4523
Gästrin, Johan
Fysikbaserad figursimulering. "Rag Doll'-beteende i datorspel .
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: egen
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Gorana Vujovic
Dellkrantz, Gustaf
Cryptoanalysis of symmetric block ciphers -- breaking reduced Khazad and Safer++
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: K. U. Leuven, Belgien
Handledare och examinator: Johan Håstad
Opponent: Björn Bökelund
Seminariet leds av Lars Kjelldah

 

SVT direktsänder
Eurodebatten på KTH

Dagens stora eurodebatt på KTH kommer att kunna ses av långt fler än de som får plats i sal Q1, Osquldas väg 6 där debatten hålls i morgon 4 sept kl 14.15 - 15.30. SVT 24 direktsänder debatten och KTH sänder också direkt till Kårhuset och till stora Aulan i Kista.

Programmet följer här:
Euro - ja eller nej?
På KTH i sal Q1 Osquldas väg 6 den 4 september kl. 14.15 - 15.30
Torsdagen den 4 september arrangerar KTH denna aktuella och angelägna debatt med ledande representanter från såväl ja- som nej-sidan.
För ja-sidan medverkar:
* Ulf Dinkelspiel, ordf. i 'Sverige i Europa', f d Europaminister och i KTHs styrelse.
* Karin Pilsäter, riksdagskvinna och ekonomisk talesman för Folkpartiet.
För nej-sidan medverkar:
* Nils Lundgren, ordförande i 'Europa ja, euro nej' och f d chefsekonom på Nordea
* Jan-Erik Gustafsson, vice ordförande i 'Nej till EU' och docent vid KTH.

Som debattledare meverkar Björn von Sydow, riksdagens talman och docent vid Stockholms universitet med stort kontaktnät till KTH sedan sin universitetstid.

 

 

 

Seminarieserie på IPLab:
NARRATION, KOGNITION OCH HCI.

Seminarieserie om berättande, kognition och människa-dator-interaktion på IPLab, NADA, Kungliga tekniska högskolan.

19 September, 10.15-12.00, Narration och kognition,
Martin Ingvar (Karolinska institutet), CID-torget, plan 6 i D-huset
26 September, 10.15-12.00, Olika former av interaktivt berättande,
Marie-Louise Rinman (IPLab, NADA, KTH),
konferensrum 1537, plan 5 i E-huset
10 Oktober, 10.15-12.00, Narrativa leksaker,
Narrativa leksaker,
konferensrum 1537, plan 5 i E-huset

Ytterligare seminarier kommer annonseras under hösten.

För mer information,
kontakta Leif Dahlberg, dahlberg@nada.kth.se,
eller Marie-Louise Rinman, rinman@nada.kth.se

Välkommen!

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 


 

Kalendarium
Ons. 9 september
Kl 14.00.- 15.00

CID seminarium. Gustav Taxén: Summering av SIGGRAPH 2003, San Diego.
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Tors. 11 september

kl. 14.15kl 15.15

Seminarium i numerisk analys. Yen-Hsi Richard Tsai, Department of Mathematics and PACM,Princeton University: Heterogeneous Multiscale Methods for Stiff ODEs. Rum 4523.

Exjobbspresentation. Johan Gästrin och Gustaf Dellkrantz. Rum 4523.

Fre. 19 september

kl 10.15kl 10.15-12.00

Doctoral dissertation. Kyoung-Sook Moon: Adaptive Algorithms for Deterministic and Stochastic Differential Equations. I salongen, KTH biblioteket, Osquars backe 31.

Seminarieserie på IPLab. Martin Ingvar (Karolinska institutet): Narration och kognition. CID-torget, plan 6 i D-huset.

Mån. 22 september
kl. 10.00
Doctoral dissertaion. Roland Orre: On Data Mining and Classification Using a Bayesian Confidence Propagation Neural Network.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Vallhallavägen 79, Stockholm.
Fre. 26 september

kl.


kl. 10.15-12.00

Licentiate thesis. Anna Redz: On Equality Testing Protocols and their Security. Sal D3, Lindstedtsv. 5, KTH.

Seminarieserie på IPLab. Marie-Louise Rinman: Olika former av interaktivt berättande. Konferensrum 1537, plan 5 i E-huset.

Fre. 10 oktober
kl. 10.00
Seminarieserie på IPLab. Narrativa leksaker: Narrativa leksaker. Konferensrum 1537, plan 5 i E-huset.

 

"Beginning today, treat everyone you meet as if they were going to be dead by midnight. Extend to them all the care, kindness, and understanding you can muster, and do it with no thought of any reward. Your life will never be the same again. ."

Og Mandino