Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 25 · 28 augusti 2003 · Årgång 33      
NADA
Doctoral dissertation

Kyoung-Sook Moon ska disputera fredagen den 19 september 2003 kl 10.15 i salongen, KTH biblioteket, Osquars backe 31 med :
Title: Adaptive Algorithms for Deterministic and Stochastic Differential Equations

Abstract:
Adaptive methods for numerical solutions of differential equations are useful to combine the two goals of good accuracy and efficiency. This thesis contributes to the theoretical understanding of optimal convergence rates of adaptive algorithms. In particular, this work studies stopping, accuracy and efficiency behavior of adaptive algorithms for solving ordinary differential equations (ODEs), partial differential equations (PDEs) and It\^{o} stochastic differential equations (SDEs).

The main ingredient of the adaptive algorithms is an error expansion of the form ``Global error = \sum local error*weight + higher order error'', with computable leading order terms. The algorithm uses additional computational work to obtain the error estimate because of the weights. However, the approximation of the weights is required to inform where to refine the mesh to achieve optimal efficiency. Based on the a posteriori error expansions with ``error indicator := |local error*weight|'', the adaptive algorithm subdivides the time steps or elements if the error indicators are greater than TOL/N, and stops if all N time steps or elements have sufficiently small error indicators. Similar algorithms are derived with either stochastic or deterministic time steps for weak approximations of SDEs including stopped diffusions using Monte Carlo Euler method.

There are two main results on efficiency and accuracy of the adaptive algorithms. For accuracy, the approximation errors are asymptotically bounded by the specified error tolerance times a problem independent factor as the tolerance parameter tends to zero. For efficiency, the algorithms decrease the maximal error indicator with a factor, less than 1, or stop with asymptotically optimal number of final time steps or elements.

Abstract cont.

Exjobb

On Monday Sept 1st 14-15 in room 4523, the Master student Horacio Palamino will present his Master Thesis is Scientific Computing: "Visualization of two and three-dimensional numerical simulations in astrophysics: overview, analysis and interpretation. Four cases of study".

Lennart Edsberg

 

Seminarium i numerisk analys

Torsdag 28 augusti kl 14:15 i 4523
Talare: Scott B. Baden, University California, San Diego
Title: "Research overview of the KeLP project and its applications"

Address and homepage of speaker:
Department of Computer Science and Engineering University of California, San Diego
La Jolla, CA 92093-0114 USA
My web page is at
http://www-cse.ucsd.edu/~baden/

 

Doctoral dissertaion

Roland Orre

On Data Mining and Classification Using a
Bayesian Confidence Propagation Neural Network

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie doktorsexamen måndagen den 22 September 2003 kl 10.00 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79, Stockholm.

 

 Cont. abstract Kyoung-Sook Moon

Note that the optimal here refers to error densities of one sign, i.e. possible cancellation of the errors is not taken into account. For a p-th order accurate method, the L^{1/(p+1)} quasi-norm of the error density is a good measure of the convergence rate for the adaptive approximation, while the number of uniform steps is measured by the larger L^1-norm of the error density.

This analysis of convergence rates of the adaptive algorithms is based on the convergence of an error density, which measures the approximation error for each time step or element. In particular, the error density is proven to converge pointwise on structured adaptive meshes allowing hanging nodes for tensor finite elements and to converge almost surely for SDEs as the error tolerance tends to zero.

Finally, numerical experiments illustrate the behavior of the adaptive methods and show that adaptive methods can be more efficient than methods with uniform step sizes.

 

CID seminarium

Summering av SIGGRAPH 2003, San Diego
Gustav Taxén
Datum: Onsdagen 9 September, 2003
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården. ingen föranmälan krävs.
Tid: Kl 14.00.- 15.00

Sammanfattning:
Summering av SIGGRAPH 2003, San Diego
ACM SIGGRAPH 2003 gick av stapeln den 27-31 juli i San Diego, Ca. Jag åkte dit för att presentera artikeln "Teaching Computer Graphics Constructively" på konferensens educators-spår. På det här seminariet kommer jag att repetera min presentation och dessutom redogöra för olika intressanta saker som visades på konferensen och den tillhörande utställningen.
Varmt Välkommen,

Gustav Taxén

Information från
KTH Innovation

KTH Innovation blev den 1/6 2003 en del av Externa Relationer på KTH. Vi finns som support till KTHs alla anställda och studenter för rådgivning i kommersialiseringsfrågor. Det kan gälla innovations-utveckling, finansiering av innovationsprojekt, patent, avtalsfrågor, marknadsfrågor, affärsplaner m.m. Nedan följer lite information om aktiviteter som sker i början av hösten.
a..

Vecka 37, den 8-12 september, kommer en doktorandkurs att ges på KTH med tema "Innovationsstrategier". Den syftar till att informera om
fakta och ge praktiska verktyg för innovationsutveckling och kommersialisering inom forskningen. För mer information kontakta Ylva Sjönell,
sjonell@innovation.kth.se, eller mobilnr 0709-51 95 07.
Information om kursen kommer även att finnas på vår hemsida, se nedan.

a.. KTH Innovation öppnar nu en egen hemsida med adress www.kthinnovation.se. Där finns både rena fakta om lärarundantag, patent, avtal etc, som information och inspiration för innovationsutveckling inom både forskning och utbildning. Sidan kommer utvecklas vidare under hösten och alla synpunkter på den och e v. information som kan saknas etc mottages gärna. Kontakta Ylva Sjönell, sjonell@innovation.kth.se

a.. Den 25 september arrangerar KTH en Hemkomstdag för KTHs alumner och vänner. På programmet finns bland annat seminarier på Entreprenörstemat, för mer information gå till KTHs hemsida, under hemkomstdagen, www.kth.se/alumni/hemkomstdagen/.

 

 

Dynamic Media

Title: Dynamic Media
Time and Place: Thursday 28th of August at 14:00 in SICS room "Knuth"
Speaker: Prof. Michael Moshell, University of Central Florida

Digital Media, an emerging academic discipline, concerns the development of technologies, artistic skill-sets and production methodologies for creating and delivering multi-sensory information via computers and networks. A number of digital media domains such as the Internet, cinematic special effects and computer games, have essentially mature 'production cultures'. It is possible to hire professionals, buy tools, quote prices and deliver products on schedule.

Emerging media such as augmented reality, Cirque du Soleil-inspired theatrics and spatial information do not yet have 'production cultures'. Every project is unique. We refer to these frontier-domains as "dynamic media". We are particularly interested in new domains and projects at the intersection of story, live performance and media technology.

This talk describes a number of projects carried out on this moving frontier during the last five years. The objective is to shed light on the evolving relationship among the arts, humanities, technology and science as academia seeks to understand and influence the creation of dynamic media.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 


 

Kalendarium
Tors. 28 augusti
kl. 14.15
Seminarium i numerisk analys. Scott B. Baden, University California, San Diego: Research overview of the KeLP project and its applications. Rum 4523.
Mån. 1 september
kl 14-15
Exjobbspresentation. Horacio Palamino: "Visualization of two and three-dimensional numerical simulations in astrophysics: overview, analysis and interpretation. Four cases of study".
Ons. 9 september
Kl 14.00.- 15.00
CID seminarium. Gustav Taxén: Summering av SIGGRAPH 2003, San Diego.
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.
Fre. 19 september
kl 10.15
Doctoral dissertation. Kyoung-Sook Moon: Adaptive Algorithms for Deterministic and Stochastic Differential Equations. I salongen, KTH biblioteket, Osquars backe 31.
Mån. 22 september
kl. 10.00
Doctoral dissertaion. Roland Orre: On Data Mining and Classification Using a Bayesian Confidence Propagation Neural Network.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Vallhallavägen 79, Stockholm.

 

"Anyone who conducts an argument by appealing to authority is not using his intelligence; he is just using his memory."

Leonardo Da Vinci