Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 24 · 21 augusti 2003 · Årgång 33      
NADA

Välkommen tillbaka
till en ny termin!


Jag hoppas att sommaren givit möjlighet till vila och den rekreation som du velat ha.

Själv har jag varit med om att riva en 100 år gammal bakugn med tillhörande skorsten och bygga upp en ny. Hur mycket kan en sådan väga? Det gick åt ca 750 tegelstenar med rätt mängd murbruk och puts.

En film om Nada
Nadafilmen finns på videoband, CD och på webben. Jag har några låneexemplar som står vid glasväggen innanför dörren. Anteckna när du lånar ett exemplar. Min förhoppning är att filmen kommer att användas flitigt i olika sammanhang. För rekrytering av studenter lämpar det sig väl att visa filmen och dela ut tidningen ”Datorer i fokus, Informationsteknologi i människan tjänst”. Den finns i Nadas förråd på plan 4 rum 1447. Tryckkostnaden är ca 7.50 k/st

Informationsmapp
Vi har tagit fram en informations- och samlingsmapp för Nada. Avsikten är att använda den i samband med konferenser och besök. Den lämpar sig knappast att dela ut till hela student- eller elevgrupper. Mapparna finns hos Richard Buch som arbetat fram mappen. Tryckkostnaden är ca 11 kr/st

Ingrid

 

Presentation av
exjobb i datalogi

Onsdagen den 27 augusti 2003 kl 15.15 i rum 4523
Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5

Wallén, Patrik
Nominalia Web Service. Sammanfattning
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Nominalia Internet AB
Handledare: Sten Andersson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Johan Gästrin
Seminariet leds av Stefan Arnborg

Cultures of programming ?
hackers, crackers and open source

Welcome to the Ph.D. course, “Cultures of programming ? hackers, crackers and open source".

The course will be given during the autumn of 2003. See the HMI webpage for the full course description (go to <http://www.hmi.kth.se>, click on "Courses").

Ph.D. students who are interested in the course or have questions about it are welcome to get in touch with Daniel Pargman by mail (pargman@kth.se) or by phone (790 82 80). - There will be an information meeting about the course at KTH on Tuesday, September 2. The meeting will be held at 10.00 in the seminar room at NADA/Media Technology & Graphic Arts (Medieteknik), Lindstedtsvägen 5, 3 tr.

- See the course description/wepage for information about how to apply to course. The very last day to apply is Friday, September 5 and the course starts one month later.

Hälsningar
Daniel Pargman

 

Exjobb

On Thursday Aug 21st at 14.15 - 15.30 two Master Thesis presentations in Scientific Computing will be given in room 4523:

1) Mohammad Motamed, SciComp-02, "PML methods for aero acoustics computations", done at Nada with prof Gunilla Kreiss as supervisor
2) Alexander Soreff, SciComp-02, "Analysis of a Stochastic Chemotaxis Model", done at Vienna Univ of Techn with prof Christian Schmeiser as supervisor

Lennart EdsbergKTHs eurodebatt

Riksdagen talman Björn von Sydow medverkar som debattledare vid KTHs eurodebatt som äger rum torsdagen den 4 sept. kl. 14.15 - ca 15.30. KTH, Osquldas väg 6, sal Q1.

För ja-sidan medverkar:

  • Ulf Dinkelspiel, ordf. i 'Sverige i Europa', f d Europaminister och i KTHs styrelse.
  • Karin Pilsäter, riksdagskvinna och ekonomisk talesman för Folkpartiet.
    För nej-sidan medverkar:
  • Nils Lundgren, ordförande i 'Europa ja, euro nej' och f d chefsekonom på Nordea
  • Jan-Erik Gustafsson, vice ordförande i 'Nej till EU' och docent vid KTH.


Debattledare är Björn von Sydow, riksdagens talman och docent vid Stockholms universitet med stort kontaktnät till KTH sedan sin universitetstid.
Debatten arrangeras inom ramen för KTHs debattforum Pro et contra och är öppen för såväl studenter, lärare och forskare som för allmänheten.

Kontakta informationsdirektör Olle Blomqvist, olleb@kth.se tfn 08-790 81 89 för ytterligare information.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium
Tors. 21 augusti kl. 14.15 - 15.30

Exjobbspresentation. Mohammad Motamed, SciComp-02: "PML methods for aero acoustics computations.
Alexander Soreff, SciComp-02: Analysis of a Stochastic Chemotaxis Model. Room 4523

Fre. 22 augusti

kl 10.15

IPLab-seminarium!

Fredag 22 augusti kl. 10.15 i rum 1537,
Lindstedtsv. 3, plan 5
Marc Böhlen, Dept. of Media Study, Univ. of Buffalo:
"Rough Around the Edges: Media Arts as HCI Practice"

Ons. 27 augusti kl 15.15 Exjobbspresentation i datalogi. Patrik Wallén: Nominalia Web Service. Rum 4523 har adress Lindstedtvägen 5, plan 5.

 

"When it comes to the future, there are three kinds of people:
those who let it happen, those who make it happen, and those who wonder what happened. "

John M. Richardson, Jr.