Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 23 · 14 augusti 2003 · Årgång 33      
NADA
Välkomna till
höstens första
IPLab-seminarium!

Fredag 22 augusti kl. 10.15 i rum 1537,
Lindstedtsv. 3, plan 5
Marc Böhlen, Dept. of Media Study, Univ. of Buffalo:
"Rough Around the Edges: Media Arts as HCI Practice"

Abstract:
Interaction, as used in HCI, is usually not primarily concerned with time and place. In the media arts, interaction is understood to be first and foremost a function of time and place, and only thereafter, of functionality. Time, place and duration are important parameters in designing artifacts that can retain attraction beyond novelty towards long term presence. This seminar will investigate ideas in media arts that can be beneficial to HCI professionals interested in addressing the challenge of long term interaction. In particular, methods of how to address long term interaction scenarios will be discussed. The role of presence, place, control and narrative(s) as formative elements of LTI will be proposed. How can we make machines that will not bore us months after we first encounter them? What really matters when one conceives of machines that share social spaces with people for long periods of time? These and other questions will be discussed in the context of recent practical and theoretical work.

Mer utförligt abstract och biografi:
http://www.acsu.buffalo.edu/~mrbohlen/IPLab2003.html

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Kerstin S.E.

Stephen Hawking på SU

Välkommen till den öppna delen av Nobel Symposiet String Theory and Cosmology, med en föreläsning av, bland andra, den berömde fysikern Stephen Hawking.
Ingen anmälan krävs men det kan vara bra att komma i god tid för att försäkra sig om en plats.

This years Oskar Klein lecture by Stephen Hawking is part of the Nobel Symposium on "String Theory and Cosmology" arranged by the Royal Academy of Sciences and the Oskar Klein Committee of Fysikum, see
www.kva.se/KVA_Root/swe/events/detail.asp?eventid=223
for the public part of the program.

The lecture "Can Fundamental Theory Predict the Universe?" by Stephen Hawking starts at 18.15 on Tuesday, August 19th, in Aula Magna of Stockholm University, but note also the lectures

"The Promise of String Theory " by David Gross (starting 16.30) and "Inflation, Dark Energy and the Fate of the Universe" by Andrei Linde.

for the Stockholm physics colloquium,
Jouko Mickelsson Hector Rubinstein

 

Euro-debatt på KTH

Torsdagen den 4 september kl 14.15-ca 15.30
Sal Q1, Osquldas väg 6.

För Ja-sidan medverkar:
* Ulf Dinkelspiel, ordförande i "Sverige i Europa" och f d Europaminister.
* Karin Pilsäter, riksdagskvinna och ekonomisk talesman för Folkpartiet liberalerna.

För Nej-sidan medverkar:
* Nils Lundgren, ordförande i "Europa ja, euro nej" och f d chefsekonom på Nordbanken.Ytterligare en ledande representant för Nej-sidan kommer att sitta med i panelen (namn meddelas senare). Ledande representanter för de politiska partierna och övriga kampanjorganisationer är också inbjudna att delta.

Debatten med frågestund är öppen för allmänheten.

 

 
 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Fre. 22 augusti

kl 10.15

IPLab-seminarium!

Fredag 22 augusti kl. 10.15 i rum 1537,
Lindstedtsv. 3, plan 5
Marc Böhlen, Dept. of Media Study, Univ. of Buffalo:
"Rough Around the Edges: Media Arts as HCI Practice"

 

"Being in power is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't."

Margaret Thatcher