Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 22 · 19 juni 2003 · Årgång 33      
NADA

På gång

Snart stundar en välbehövlig och en härlig semester för oss. Jag bara väntar på den riktiga värmen som jag hoppas kommer mycket snart.

Först ett tack till er som hörsammat uppropet om semesterförläggningen. De flesta har lämnat in sina önskemål. Materialet är inskickat till Rektor. Däremot saknar jag flera semesteransökningar som all teknisk-administrativ personal måste göra.
Därför ser jag fram emot att få dessa snarast.

Semester för
administrativ personal och vaktmästeriet

En lista över hur administrationen och vaktmästeriet har semester finns uppsatt vid postfacken på plan 4. Samtliga administratörer har motsvarande lista. Jag vill betona att det är viktigt att följa de rutiner som finns för vaktmästeriet för att få den service som ni vill ha. Vill ni ha något kopierat skriv beställningen på avsedd blankett och lägg materialet i kopieringsfacket. Det finns ett fack på plan 2 och ett vid postfacken på plan 4. För övriga ärenden gäller funktionsadressen ”vaktis”.

Hela sommaren kommer det att finnas två administratörer som arbetar. På ank 8176, som är institutionens officiella telefon, är det någon av dem som svarar mellan kl 09.00-15.00, måndag-fredag.

Till sist vill jag önska alla en härlig ledighet och hoppas att vädrets makter står oss bi. Vila och må gott så orkar vi ta tag i höstens vedermödor med nya och friska tag.

Personligen går jag på en efterlängtad ledighet den 30 juni och är åter den 4 augusti.

Eva-Lena


Handledarutbildning


Det finns platser kvar till kursen Handledning och Ledarskap på Tammsvik, 1 - 3 oktober! Vi vill understryka att kursen är öppen för alla lärare och att den uppskattats mycket av samtliga som tidigare genomgått utbildningen.

Vi förlänger nu anmälningstiden till senast 25 augusti och ber er sprida denna information till samtliga lärare/handledare på institutionen!

Bibi Pehrson bibi.pehrson@natkan.su.se

Ställföreträdande prefekter
på Nada under sommaren

Period

Prefekt

Telefonnummer

19/6 - 28/6

Yngve Sundblad

790 7147

29/6 - 12/7

Stefan Arnborg

790 7194

13/7 - 19/7

Ingrid Melinder

790 7798

20/7 -2/8

Kerstin Severinson-Eklundh

790 9103

3/8 - 9/8

Henrik Christensen

790 6792

Ställföreträdande prefekt är endast anträffbar vissa tider under sommaren, men läser e-post och kan oftast nås per telefon. Aktuellt telefonnummer kan fås av tjänstgörande administratör. Vi förutsätter god framförhållning för standardärenden.

Sommarhälsningar

Ingrid


Nytt på Nadas webb!

I samband med introduktionen av KTH:s nya grafiska profil har nödvändiga anpassningar skett även på webben. På Nadas webb har vi naturligtvis avsikt att göra detsamma och en lansering är planerad under juli månad. Generellt sett är det mest profilfärger som ändras. Sidkonstruktionen är densamma.

För de centrala ”toppsidorna” har dock en förändring skett även på siduppbyggnaden. Den nya profilen har givit utrymme för en friare disponering på denna nivå. Det är också baserat på de önskvärda åtgärder som föreslagits sedan implementering av förra omgången. Den stora förändringen förra gången har successivt lagt sig och allt har inte varit tillfredsställande. Vi har nu tagit vara på detta och hoppas att vi förbättrat mycket.


Rickard Buch

 

 

 




Sommartider i Delfi

From v25 (16/6) tom v33 (15/8) har Delfi öppet 10-11 vardagar.
OBS! Stängt v32 (4/6 - 8/8).
Det går som vanligt bra att skriva till system@nada.kth.se även då vi inte har öppet.

Trevlig sommar!

Delfi


Sista Numero före sommaren!

Trevlig sommar!

Vi återkommer torsdagen den 14 augusti

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.

 

"The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts.."

Bertrand Russell