Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 21 · 12 juni 2003 · Årgång 33      
NADA

Presentation av exjobb
i datalogi och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 17 juni 2003 kl 15.15 i rum 4523
Knutsson, Anders
Implications of using LCG/CLCG numbers for internet casino applications.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Simovits consulting
Handledare: Mikael Goldman och examinator: Johan Håstad
Opponent: Aida Yakoub
Tellander, Henrik
Object regocnition using affine-normalised interest points.
Ämne: datalogi. Program: T
Uppdragsgivare: Cvap, Nada
Handledare: Ivan Laptev och examinator: Tony Lindeberg
Opponent: Oskar Linde
Gherman, Mihai
Identifying suitable decomposition strategies for 3D graphics applications.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Semionetex AB
Handledare: Gustav Taxén och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Max Blommé
Seminariet leds av Lars Kjelldahl


Serafimermedalj till rektor

När Anders Flodström sprättade upp sitt brev i hemmet vid Kungsholmstorg den 29 april, kunde han läsa: "Hans Majestät Konungen har behagat förläna Eder Sin medalj i 12:e storleken i serafimerordens band för betydelsefulla insatser för utbildning och forskning".

Brevet är undertecknat av riksmarskalk Gunnar Brodin som också meddelade att det officiella tillkännagivandet sker den 6 juni, vilket härmed kth-ekot hjälper till med.

Medaljen överlämnas den 10 juni kl. 16.00 vid en mottagning på Stockholms Slott. Samling sker i Drabantsalarna, Västra Valvet, där Anders med fru Barbro får vänta, klädda i "mörk kavaj", på kungen och drottningen tillsammans med bland andra Carl Bildt, nobelpristagaren Arvid Carlsson, f.d. landshövding Ingemar Eliasson och rektorn vid Umeå universitet Inge-Bert Täljedal, som också får Serafimermedalj.

KTH Ekot

Sommartider i Delfi

From v25 (16/6) tom v33 (15/8) har Delfi öppet 10-11 vardagar.
OBS! Stängt v32 (4/6 - 8/8).
Det går som vanligt bra att skriva till system@nada.kth.se även då vi inte har öppet.

Trevlig sommar!
Delfi


Exjobbspresentation

Fredag 13/6 kl 13.15 - 14 (ca) presenterar Peter Nieretnieks och Sara Woldegiorgis (bägge F98'or) sitt exjobb "Modelling of evaporation in production of CIGS thin film" i rum 1537. Exjobbet har utförts på Ångströmslaboratoriet i Uppsala med Lars Stolt som handledare. Handledare på Nada har varit Jesper Oppelstrup.

Lennart Edsberg


T.G.I.F - Påminnelse

Imorgon, fredag 13/6 kl.15-18.
Terminsavslutning på Nada 2003
Öppet hus i ljusgården, LV 3.

 

 
Dags att anmäla sig
till Hemkomstdagen


Den 25 september repriseras ett av succéarrangemangen från jubileumsåret 2003 – Hemkomstdagen. Med kreativitet, energi och entreprenörskap som årets tre teman bjuder KTH åter sina ex-teknologer på seminarier av högsta klass samt rika möjligheter att återstifta gamla bekantskaper och skapa nya kontakter.

Hemkomstdagen går av stapeln den 25 september med start kl 14. Efter de inledande seminarierna väntar aktiviteter på institutionerna. Middagen serveras kl 19 och därefter minglas det i Kårhuset resten av kvällen.

Program, anmälningsformulär och övrig information finns på Alumniwebben. Där kan också du som är KTH-alumn men ännu inte anmäld i alumni-nätverket registrera dig: www.kth.se/alumni.

Informationsenheten

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.Kalendarium

Tors. 12 juni

kl 14.15kl 15.15-16


kl 15.15

Licentiate Thesis. Sandy Sefi: Ray Tracing Tools for High Frequency Electromagnetics Simulations. Sal E33, Kungl. Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 3, Stockholm.

Docentföreläsning! Olof Runborg: Att lösa ekvationer som man inte känner till. Sal E32.

Exjobbspresentation i datalogi och människa-datorinteraktion. Johan Stigsson, Tobias Karlsson och Daniel Setterwall. Rum 4523

Fre. 13 juni

kl. 15.00-18.00


kl 13.15kl.13.15-14

TGIF på Nada. Ljusgården

Doctoral Dissertation. Fredrik Zetterling: Phase Transformations in Computer Simulated Icosahedrally Ordered Phases.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Valhallavägen 79.

NA Seminar. Professor Xiaqi Ding, Academy of Mathematics and System Science, Beijing. Title: Weak Functions and Related Problems
Place: Room 4523

Exjobbspresentation. Peter Nieretnieks och Sara Woldegiorgis: Modelling of evaporation in production of CIGS thin film. Rum 1537.

Tis. 17 juni

kl. 15.15

Exjobbspresentation i datalogi och människa-datorinteraktion. Anders Knutsson, Henrik Tellander och Mihai Gherman. Rum 4523

 

"Being in power is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't."

Margaret Thatcher