Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 19 · 22 maj 2003 · Årgång 33      
NADA

Provföreläsningar i datalogi

Fyra datalogiadjunktsökande provföreläser
Vahid Mosavat, Sten Andersson, Alexander Baltatzis, Taras Kentrschynskyj

Nada har utlyst anställningar som gästlärare i datalogi (traineeadjunkter) och fått 19 ansökningar. Fyra sökande har valts ut för 20-minuters provföreläsningar.
Provföreläsningarna är offentliga och äger rum den 26 maj klockan 9.00-10.35 i sal E3. Ämnet för alla provföreläsningar är "Slingor, andra föreläsningen i den grundläggande programmeringskursen i Java för E1".

Tidsschema för provföreläsningarna:
9.00 Vahid Mosavat
9.25 Sten Andersson
9.50 Alexander Baltatzis
10.15 Taras Kentrschynskyj


Introduction to
High-Performance Computing


August 18-29, 2003
Participants will have remote access to PDC supercomputers. Lectures and PDC staff members will assist in the computer labs. Industrial participation is very welcome. The Summer School is a collaboration between PDC and the National Graduate School in Scientific Computing (NGSSC), funded by SSF.

The course will consist of about 40 hours of lectures and 40 hours of computer lab sessions. The major topics are:
* Programming Environment at PDC
* HPC Programming: Languages, Libraries and Tools
* Modern Computer Architectures
* Parallel Algorithms
* Computer Visualization
* Optimization of Serial and Parallel programs

There is a strong emphasis on understanding architectures, optimization, and programming in MPI and OpenMP.

For more details:
www.pdc.kth.se/training/2003/SummerSchool.

Registration deadline is: June 13, 2003

This intensive two-week summer school course gives an introduction to the skills needed to utilize high-performance computing resources. A number of topics will be covered in overview lectures given by international experts and in in-depth technical lectures followed by hands-on computer lab sessions. The students are strongly encouraged to bring their own problems or programs for discussion and as examination hand-in projects.

Doctoral Dissertation

Henrry Rodriguez
Designing, evaluating and exploring Web-based tools for collaborative annotation of documents

Opponent: Prof Luuk Van Waes, University of Antwerp
Huvudhandledare: Prof Kerstin Severinson Eklundh

Tid och plats: 06 juni 2003 kl 10.00 i sal D2, Lindstedtsvägen 5 , Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm.


Doctoral Dissertation

Anders Sandberg
Bayesian Attractor Neural Network
Models of Memory

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl. Tekniska Höskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av folosofie doktorexamen 6 juni 2003 kl 13.15 i sal D1, Kungl. Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.


På gång

Vaktmästarna
Bägge vaktmästarna är sjuka. Det har tyvärr medfört att servicen är mycket begränsad från ”vaktis” just nu.

Vi försöker hitta en lösning. Är det mycket bekymmersamt får du höra av dig till mig eller Agneta Jansson.

Våravslutning
Årets våravslutning blir den 13/6 mellan 15.00-18.00. Utförligare program kommer inom kort.

Kort arbetsvecka för många nästa vecka
Teknisk och administrativ personal arbetar halv dag den 28/5 och är lediga fredagen den 30/5.

Förtydligande angående semester
Jag har fått flera frågor om vad vi avser med ”undervisningsfri tid”. Undervisningfri tid är under sommar- och julledigheten.

Eva-Lena
Licentiate Thesis

Ray Tracing Tools for High Frequency Electromagnetics Simulations
Sandy Sefi

Department of Numerical Analysis and Computer Science

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl. Tekniska Höskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknisk licentiatexamen torsdagen den 12 juni 2003 kl 14.15 i sal E33, Kungl. Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 3, Stockholm.


CAS Seminar

Thursday 22 May @ 15.30 in Room BB1
Four Months in Japan at ATR
Philipp Althaus

I will try to give a summary of my stay at ATR. First an overview of the research place as such, in particular the group I worked with. Then, some results of my own research. The navigation system using the dynamcial systems approach has been applied to a robot called "Robovie". The framework has been extended to specific navigation tasks used for human-robot interaction. Finally and probably most interesting, I try to show the japanese approach to robotics in general, which in my mind is very different to the one in Europe/US. This will be underlined by some pictures from "Robodex", a huge exhibition on "personal robotics".

Välkommen

Henrik

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.Kalendarium

Tors. 22 maj

kl 15.15


kl. 15.30

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Azam Roomi och Jennifer Råsten. Rum 4523.

CAS Seminar. Philipp Althaus: Four Months in Japan at ATR. Room BB1.

Fre. 23 maj

kl 14.00

Licentiate Thesis. Erik Sundelöf: Modelling of Reactive Gas Transport. Sal D31, Lindstedtvägen 3.

Mån. 26 maj

kl 13.00


kl. 9.00-10.35

Seminarium i teoretisk datalogi. Göran Einarsson: Kvantinformationsteori. Rum 1537.

Provföreläsningar. Vahid Mosavat, Sten Andersson, Alexander Baltatzis, Taras Kentrschynskyj. Sal E3

Ons. 28 maj

kl. 9.00

Licentiatexamen! Gustav Taxén: Towards Living Exhibitions. Seminarierum D3, Lindstedtsvägen 5, KTH.

Mån. 2 juni

kl.16-22

Brainsongs – Welcome to my brain! Ett virtual reality verk av
Teresa Wennberg. www.nada.kth.se/~teresa/BRS.html

Fre. 6 juni

kl. 10.00kl. 13.15

Doctoral Dissertation. Henrry Rodriguez: Designing, evaluating and exploring Web-based tools for collaborative annotation of documents.
Ssal D2, Lindstedtsvägen 5 , Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm.

Doctoral Dissertation. Anders Sandberg: Bayesian Attractor Neural Network Models of Memory. Sal D1, Kungl. Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.

Tors. 12 juni

kl 14.15

Licentiate Thesis. Sandy Sefi: Ray Tracing Tools for High Frequency Electromagnetics Simulations. Sal E33, Kungl. Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 3, Stockholm.

Fre. 13 juni

TGIF på Nada.

 

" Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits; they become character. Watch your character; it becomes your destiny. "

Patrick Overton