Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 18 · 15 maj 2003 · Årgång 33      
NADA
Licentiatexamen!

Towards Living Exhibitions
Gustav Taxén

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl. Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för teknisk licentiatexamen onsdag den 28 maj 2003, kl. 9.00 i seminarierum D3, Lindstedtsvägen 5, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm.

Robottävling
på Tekniska Muséet

Tis 20/5 kl 15.00

Kursen Robotik och Autonoma System på KTH innehåller ett projektarbete som går ut på att kursdeltagarna bygger små robotar av bland annat lego och meccano. Projektet avslutas med att deltagarnas robotar möter varandra en mot en i en turnering i robothockey. Matcherna spelas på 1,2x2,4 m stor hockeyrink och det gäller för robotarna att putta pucken in i motståndarens mål.

Årets robottävling kommer att hållas på tisdag 20/5 på Tekninska muséet, i hörsalen intill den pågående robotutställningen. Observera att åskådare måste betala entré på¨muséet, 60 kr normalpris eller 30 kr studerandepris. Turneringen börjar kl 15.00 med att alla robotar (sex stycken i år) i tur och ordning får två minuter på sig att utan motstånd göra så många mål som möjligt. Detta avgör seeedningen för gruppspelet som sedan vidtar, följt av semifinaler och final. Sammanlagt bör tävlingen ta ca en och en halv timme. Tävlingsregler på engelska finns som pdf-fil på
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1426/Rules2003.pdf.

Ytterligare information om kursen fås på
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1426/.
Bilder på förra årets robotar finns på
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1426/robots02.html tillsammans med konstruktörernas projektrapporter.
Filmer från förra och förrförra årens robottävlingar (i DivX-format; gratis codec från www.divx.com behövs) går också att ladda ner:
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1426/
RAScompetition2002.avi
(ca 340MB/81min) respektive
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1426/RASFinal2001.avi
(ca 50MB/5min).

Just nu pågår robotbygget för högtryck och det ser ut att bli många bra (och roliga!) robotar till årets tävling. Alla intresserande är varmt välkomna att komma och titta.
Seminarium i teoretisk datalogi

26 maj, kl 13.00, rum 1537.
Kvantinformationsteori.
Göran Einarsson, S3, KTH

Informationsteori för kommunikation med kvantobjekt,
t ex fotoner, har rönt stor uppmärksamhet under senare år. Kanalkapacitet för en sådan kommunikationskanal har studerats och felkorrigerande koder har presenterats.

Seminariet behandlar principerna för kvantkommunikation illustrerad med en rad exempel. Tyngdpunkten ligger på transmission av klassiska data (vanliga ettor och nollor). Överföring av hemlig information (kvantkryptering) beskrivs. För mer information om seminarier i teoretisk datalogi, se
http://www.nada.kth.se/theory/seminars.html
CID-seminarium!

Tyst ljudskulptur 20-21 maj 2003


Presentation av praktisk förstudie i laboratoriemiljöAnn Rosén konstnär och projektledare, Sven Johansson teknisk dr, Sten-Olof Hellström tonsättare och forskare, Peter Santesson arkitekt

Plats: CID-torget, Lindstedsvägen 5, plan 6.

20 maj - Seminarium - kl. 14-17:
Professor Yngve Sundblad inleder och hälsar välkommen. Presentationer: Ann Rosén - introduktion av projektet och förstudien, Sven Johansson - aktiv ljudreglering, Sten-Olof Hellström - ljudsyntes och interaktion, Peter Santesson - det offentliga rummet. Demonstration: Vad tekniken klarar idag och vad vi vill kunna göra i morgon. Diskussion och frågor kring erfarenheter från förstudien och mötet mellan konst, vetenskap och teknisk utveckling.

21 maj - Dropp in - kl. 15-18:
Kom hit och tala med projektdeltagarna och se/lyssna på resultatet av vår förstudie. Kl. 15 och 17 görs en kort presentation av projektet.

Välkommen!

Ann Rosén
 
Med stöd av: Konstnärsnämnden. Sveriges bildkonstnärsfond, KK-stiftelsen, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen framtidens kultur och Vinnova.
Sammanfattning på:
http://cid.nada.kth.se/tystljud/kalendarium/praktisk.html
Läs mer på: http://cid.nada.kth.se/tystljud

Presentation av exjobb
i datalogi och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 20 maj 2003 kl 15.15 i rum 4523
Eriksson, Anders
Evolution of metaparameters in reinforcement learning.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Advanced Telecommunication Research Institute International, Kyoto, Japan
Handledare och examinator: Anders Lansner
Opponent: Daniel Setterwall
Elfwing, Stefan
An evolutionary approach to automatic construction of the structure in hierarchical reinforcement learning.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: E
Uppdragsgivare: Advanced Telecommunication Research Institute International, Kyoto, Japan
Handledare och examinator: Anders Lansner
Opponent: Carl-Johan Zetterberg
Seminariet leds av Anders Lansner Torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.15 i rum 4523
Råsten, Jennifer
Internet café in Bosnia and Herzegovina.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: E
Uppdragsgivare: Nada, Cid
Handledare och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Gustaf Westerlund
Roomi, Azam
One step further towards a generic framework using XML.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Integrico AB
Handledare: Sten Andersson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Anna Hammarberg
Seminariet leds av Yngve Sundblad
Brainsongs –
Welcome to my brain!

Ett virtual reality verk av
Teresa Wennberg


Måndagen den 2 juni 2003 kl.16-22

Välkomna att uppleva och diskutera den virtuella världen i VR-kuben! Förfriskningar.

Anmälan till Susanne Bergman,
tel. 790 6610, e-post: susanneb@nada.kth.se
Join us for the INDA (D1)
Programming Projects Competition!


Presentations by the ten finalist teams of the annual INDA competition for best programming project.

Winners of the competition will be chosen by a distinguished panel of guest judges. Prizes will be awarded to the three winning teams at the conclusion of the competition.

22 maj kl. 13.00-16.00
Sal E1

One and all are cordially invited to attend the annual INDA programming project competition. Come and show your support for our best and brightest first year students! This year we have a distinguished panel of guest judges including Joe Armstrong (inventor of the Erlang programming language) and Kurt Katzeff (former technical director of Televerket and IIT Europe).

Once the presentations are made by our 10 finalist teams, there will be a brief pause for the judges to retire and reach their verdict. After that, the winners will be announced and prizes awarded.

Rand Waltzman

Exjobbspresentationer
i Numme

Fredagen den 16/5 kl 14.15 - 15 (ca)

F-98 Martin Winiarsky presenterar sitt exjobb "Quasi-Monte Carlo Derivative Valuation & Reduction of Simulation Bias" i rum 1625 på Nada.

Arbetet har utförst vid Handelsbanken Securities och på Nada har Anders Szepessy varit handledare.

F-98 Martin Oliw presenterar sitt exjobb "Strategic Asset Allocation" i rum 1625.

Exjobbet har utförts på Carnegie AB och handledare på Nada är Anders Szepessy


Lennart EdsbergMicrosoft-konferens

Som ett led i vårt samarbete med Microsoft har vi fått följande inbjudan:
You and your colleagues are all invited to join us at Microsoft TechEd 2003 in Barcelona, Spain, 30 June-4 July 2003. TechEd Europe has built a prominent reputation with Developers and IT Professionals over the past 9 years as the premier Microsoft technical conference in Europe. Microsoft® Tech·Ed 2003 Europe offers you over 220 unique technical sessions, as well as a number of hands-on labs, covering both developer and infrastructure content.

Find out more abut the event:
www.microsoft.com/europe/teched/home.asp

Kerstin

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.Kalendarium
Fre. 16 maj kl 14.15 - 15 Exjobbspresentationer. F-98 Martin Winiarsky: Quasi-Monte Carlo Derivative Valuation & Reduction of Simulation Bias.
F-98 Martin Oliw: Strategic Asset Allocation. Rum 1625
Tis. 20 maj Kl 14.00 - 17.00

kl 15.15
CID-seminarium!: Tyst ljudskulptur. Plats: CID-torget, plan 6.

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Anders Eriksson och Stefan Elfwing. Rum 4523.
Tors. 22 maj kl 15.15 Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Azam Roomi och Jennifer Råsten. Rum 4523.
Fre. 23 maj kl 14.00 Licentiate Thesis. Erik Sundelöf: Modelling of Reactive Gas Transport. Sal D31, Lindstedtvägen 3.
Mån. 26 maj kl 13.00 Seminarium i teoretisk datalogi. Göran Einarsson: Kvantinformationsteori. Rum 1537.
Ons. 28 maj kl. 9.00 Licentiatexamen! Gustav Taxén: Towards Living Exhibitions. Seminarierum D3, Lindstedtsvägen 5, KTH.
Mån. 2 juni kl.16-22 Brainsongs – Welcome to my brain! Ett virtual reality verk av
Teresa Wennberg.
Fre. 13 juni   TGIF på Nada.

 

"Your goal in life should be to never retire, but always have the option to ."

Thomas Hayes