Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 17 · 8 maj 2003 · Årgång 33      
NADA
Framtidens innovatörer
presenterar spännande projekt


Välkommen till projektpresentationer i kursen Användarcentrerad programutveckling vid NADA, KTH.

Onsdagen den 14 maj mellan kl 14-17 kommer fem grupper med studenter från bland annat beteendevetenskap, datalogi, elektroteknik, teknisk fysik, media, pedagogik och industridesign vid KTH, Stockholms Universitet och Konstfack att presenterar sina arbeten.

Årets tema är: "Tillgänglighet på offentliga platser"

Viktigt i arbetet är att ta reda på behov som finns och förstå hur man ska stödja och uppmuntra aktiviteten eller målgruppen med hjälp av den tekniska lösningen.

Kom och delta i en spännande eftermiddag i riktning mot framtiden!

Vi startar klockan 14.15 i sal E1, Osquars Backe 2, plan 3, (ingång även från Lindstedtsvägen 3, till vänster i valvet till Stora Gården).

Varmt välkommen!

Kursens alla lärare, handledare och studenter genom
Ann Lantz, Yngve Sundblad och Fredrik Winberg
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1410
Entréprojektet

KTHs byggnadskommitté har startat »Entréprojektet» som syftar till göra entréerna på KTH mer praktiska och estetiska för såväl gäster som för dem som arbetar i husen. Man ska lyssna på brukarna, börja i liten skala med några »pilotentréer» och KTH ställer vissa resurser till förfogande.

Man kan tänka på:
enhetlighet inom KTH kontra institutionernas individualitet; vilken vägvisning behövs för olika slags besökare; rutiner när något brister; anslagstavlors utseende och användning; behov vid speciella arrangemang m.m.

Entrén Osquars backe 2 ingår i pilotprojektet. Om du har särskilda synpunkter på den entrén eller idéer som kan vara relevanta för projektet så kan du lämna dem till mig som är Nadas kontaktperson mot Entréprojektet.
Staffan Romberger, e-post: srom
Grundutbildningen
måste spara!


På institutionsstyrelsens uppdrag har en krisgrupp bestående av studierektorerna Viggo Kann, Lennart Edsberg och Henrik Artman arbetat fram ett sparpaket som ska göra att Nadas grundutbildning kommer i ekonomisk balans från och med läsåret 2003/2004. Det krävs besparingar på mer än 8 miljoner för att den väntade förlusten ska vändas till en liten vinst.

På institutionskollegiet redogjordes allmänt för innehållet i sparpaketet. Kort sagt ska vi lärare inte lägga ner riktigt så mycket tid på varje kurs nästa läsår. Därigenom kan Nadas anställda lärare och doktorander själva hålla den mesta undervisningen utan att gästföreläsare, konsulter och övningsassistenter behöver anlitas i samma omfattning som tidigare.
Lärare kan läsa mer detaljer på interna lärarsidan
http://www.nada.kth.se/utbildning/lararinternt

Studierektor Viggo

Viktig information
för undervisande doktorander


Högskoleförordningen säger att från och med juli 2003 måste varje doktorand som undervisar ha gått en kurs i högskolepedagogik. Det ska vi ta vara på och äntligen ge den kurs i pedagogik för doktorander som vi länge tänkt på och som många doktorande önskat sig. Alla Nadadoktorander som ska undervisa (och som inte har gått någon annan kurs i högskolepedagogik) måste gå den nya enpoängskursen som kommer att ges i period 1. Den nya kursen heter "Tillämpad pedagogik för Nadadoktorander" och ges med Henrik Eriksson. Kursen kan räknas in i kursdelen i examen. Mer information kommer att läggas upp på doktorandsidan
www.nada.kth.se/utbildning/forsk.utb/

Som en konsekvens av att den pedagogiska egenutvecklingen flyttas in i doktorandkursdelen och av att Nadas grundutbildning måste spara (se Numeroartikeln om sparpaketet) så kommer den så kallade förtroendetiden för doktorander att minskas från 20% till 7,5% från och med läsåret 2003/2004. Det betyder att 1% undervisning motsvarar 16 timmar (mot idag ca 14).

Mer information om institutionstjänstgöringen finns på
www.nada.kth.se/utbildning/forsk.utb/studietid/insttjg/

Studierektor Viggo
CAS Seminar today!

May 8,
Place: BB1, Fiskartorpsv. 15A
Time: 15.30
Speaker: Danica Kragic
Task Modeling and Specification for Human Machine Collaborative Systems

This work is directed towards developing of Human-Machine Collaborative Systems (HCMS) for augmented surgical manipulation tasks. These tasks are commonly repetitive and sequential consisting of simple steps. The transitions between these steps can be driven either by the surgeon's input or sensory information. Consequently,
complex tasks can be modeled using a set of basic steps or primitives where each primitive defines some basic type of motion (e.g. translational motion along a line, rotation about an axis, etc.). In terms of control, the system can simply comply to the users input or use, for example, visual input.

In particular, the research problem considered here is the design of a system which allows for simple design of complex surgical procedures given a set of basic primitives. We consider three system levels: i)task graph generation which allows the user to easily specify or model a task, ii)task graph execution which executes the task graph, and iii)at the lowest level, the specification of primitives which allows the user to easily specify new types of primitive motions. The system is currently validated using the JHU ``Steady Hand'' robot to test the ability of the system to automatically ``parse'' traces of user execution into a task model which is then load into the execution environment providing the user with assistance using online recognition of task state.

Kurfursten

Missa inte lättoperan Kurfursten som ges igen 8-10 maj.

Från Nada medverkar
Jonas Sjöstrand (kompositör)
Viggo Kann (oboe), Stefan Nilsson (klarinett),
Gerd Eriksson (viola), Henrik Eriksson (cello).

Alla inblandade har anknytning till KTH.
Operan är drygt en timme lång och mycket underhållande.
Biljetter kostar 100 kr (stud. 80 kr) och säljs av Gerd.
Man kan också köpa biljetter direkt på www.kurfursten.se

Licentiate Thesis

Erik Sundelöf
Modelling of Reactive Gas Transport

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie licentiatexamen 23 Maj 2003 i D31, Lindstedtvägen 3.

Avhandlingen finns under
www.nada.kth.se/~eriks/lic.pdf

På gång

Semester förläggning
Här kommer en påminnelse som berör alla anställda på Nada/KTH .
  • Samtliga teknisk och administrativ personal måste förlägga året semesterdagar senast den 15/5.
  • Samtliga professorer, forskare, forskningsassistenter, forskningsingenjörer, doktorander, fofu-ing och samtliga lärarkategorier inklusive övningsassistenter ska skriva under en blankett som visar att ni tagit del av de nya bestämmelserna. Även detta ska lämnas in senast den 15/5.
De nya reglerna och blanketterna finns på Nadas hemsida.

Blanketterna lämnas till Eva-Lena

Medel för Kompetensutveckling / kompetensväxling
Vi har tidigare informerat om möjligheten för KTH:s tillsvidareanställda att söka bidrag för bl. a. individuell anpassning/kompetensutveckling, kompetensväxling och övrig personalutveckling. Ansökan ska vara inlämnad den 30/5 till UF, Personalutveckling, Solweig Gustafsson, Valhallavägen 79. För mer information se
www.kth.se/internt/personalutbildning/kompetensutveckling.

Eva-Lena
Presentation av exjobb idag
i datalogi och människa-datorinteraktion

Torsdagen den 8 maj 2003 kl 15.15 i rum 4523
Joelsson, Erik
Decompilation for visualization of code optimizations.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: BEA Systems
Handledare Viggo Kann och Mikael Goldmann, och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Ola Kragsterman
Kragsterman, Ola
Mobile identities for authentication.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Icon Medialab
Handledare: Mikael Goldman, examinator: Johan Håstad
Opponent: Carl Barck-Holst
Sjöstedt, Jonas
A security analysis of mobile identities for authentication.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Icon Medialab
Handledare: Mikael Goldman, examinator: Johan Håstad
Opponent: Jennifer Råsten
Seminariet leds av Johan Håstad

CID seminarium

Den begreppsmässiga webben –
ett mänskligt gränssnitt till den semantiska
Ambjörn Naeve & Matthias Palmér
Datum: Onsdagen 14 Maj, 2003
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården. ingen föranmälan krävs.
Tid: Kl 14.00.- 15.00

Sammanfattning:
Den semantiska webben är Tim Berners-Lee’s vision (från 1998) om en utvidgning av den vanliga webben genom att dess information beskrivs på ett sätt som är bättre anpassat för maskinell bearbetning än vanlig HTML-kod. Utvecklingen av den semantiska webben tog fart på allvar för ungefär 2 år sedan och bedrivs numera som ett W3C projekt.

Precis som den nuvarande webben har givit var och en möjligheter att länka vad som helst till vad som helst (med hjälp av hypertextlänkar), så ger den semantiska webben var och en möjligheter att uttrycka sina åsikter om vad som helst (dvs beskriva information) på ett sätt som är sökbart i maskinellt väldefinierade sammanhang.

Den semantiska webben blir bättre begriplig för maskiner, men inte - i sin råa form - för människor. KMR-gruppen på CID arbetar bl.a. med forskning och utveckling av verktyg som kan överbrygga denna klyfta. Vår övergripande forskningsvision handlar om en begreppsmässig (= människo-semantisk) webb uttryckt i form av en s.k. kunskapsmångfald, vilket gör det möjligt att skapa överblick och stödja samspelet mellan mänskliga och maskinmässiga sätt att uttrycka och bearbeta information på olika sätt.

Vi kommer att berätta mer om den semantiska webben och de nya möjligheter den erbjuder samt ”dema” några av våra verktyg för dess begreppsmässiga överbyggnad - som t.ex. SCAM, SHAME, Conzilla och Edutella.

Varmt välkommen

Ambjörn Naeve & Matthias Palmér

Formel 1 cirkusen till KTH

Två av Formel 1 cirkusens viktigaste ”kuggar” Renaults och Ferraris chefer för aerodynamisk konstruktion Matthew John Laight och Luciano Mariella kommer till KTH den 9 resp 16 maj.

Race-Car Aerodynamics by  Matthew John LAIGHT
Senior Aerodynamicist and Head of CFD, Renault Formel 1
på KTH fredagen den 9 maj kl. 13.00 - 15.00 i sal L1, Drottning Kristinas väg 30

This seminar will provide an overview of race-car aerodynamics and highlight the differences between production-car aerodynamics and those important to both open-wheeled and enclosed-wheeled race cars.

The role of CFD in the aerodynamic design of a Ferrari Formula 1 car by
Luciano MARIELLA, Head of CFD group, Ferrari Formel 1
på KTH fredagen den 16 maj kl. 13.00 - 15.00 i sal L1, Drottning Kristinas väg 30

This seminar will give a general overview on the main mathematical models available for CFD external aero simulations: focusing the attention on the applicability to a realistic F1 car shape with practical examples as: full car external aero simulations, wings development and improvement, thermal problems (like exhausts gas and brake cooling). Realistic future developments for the CFD tools applied to the aerodynamic project of F1 car.
<
IPLab seminarium

Tid: Fredag 9 maj kl. 10.30-12.00
Plats: konferensrum 1537

Vad innebär det att forska om/med barn som användare av teknik?
 
Vårens seminarium på IPLab har gått under temat "Metod". När man forskar med/om barn så ställs ofta metoderna på sin spets. Till viss del innebär barn som informanter helt egna frågeställningar men till viss del så kan vi även lära oss saker rent generellt om forskningsmetoder.
 
För att diskutera detta samt berätta om sina respektive erfarenheter har vi bjudit in följande tre personer:
 
Christina Aderklou kommer från Stockholm International Toy Research Centre (SITREC), KTH (www.sitrec.kth.se) och är där koordinator för "Virtual World of Toys". Hon är doktorand i pedagogisk psykologi, utbildningsvet. fakulteten, Göteborgs universitet. Christina är involverad i ett antal projekt som gemensamt fokuserar "Barn och Ungas annorlunda Samspelsformer och nya Tankesätt i ljuset av Högteknologiska Leksaker och Cyber-Lekplatser". Christina har sedan 1998 arbetat med att utveckla realtidsmetodik för att studera närvaro (presence) och samvaro (co-presence) med okända andra genom chat, spel, avatars etc, och vad det har för betydelse för själv-annan organisering. Metoden grundar sig i "etologisk läsning" (D.N. Stern) och barnet är analytiker, "det självobserverande barnet".

Patrik Hernwall är lektor vid utbildningsprogrammet Multimedia pedagogik - teknik (www.mmedu.net ). Han disputerade 2001 med avhandlingen "Barns digitala rum - berättelser om e-post, chatt & Internet".
Forskningsintresset i avhandlingen var barns villkor i ett föränderligt samhälle. Detta är fortsatt ett starkt intresse, men som nu kopplat samman med människans villkor vid inträdet i cybersamhället - exemplifierat i forskningsprojektet Virtual Society (www.mmedu.net/projekt/vis ). Mer information om Patrik finns på www.ped.su.se/~hernwall.

Gustav Taxén är doktorand i människa-dator interaktion på Centrum för användarorienterad design, KTH, och har arbetat i bl.a. KidStory-projektet där man använde kooperativ design för att ta fram berättarteknologier tillsamans med barn i åldrarna 5-9 år.

Vi börjar med att varje person i panelen berättar om sitt fokus och sina erfarenheter under ca 25 minuter var. Därefter följer en allmän diskussion.
 
Välkomna!

Seminar in
Numerical Analysis!


Thu 8 May at 14:15-15 in room D4523
Speaker: Kyoung Sook Moon, NADA
Title: Adaptive Monte Carlo Algorithm
Abstract: www.nada.kth.se/na/seminars/Moon.ps

Welcome

Axel RuheIPLab seminarium!

Tisdag 13 maj, kl. 10.15 - 12.00, konferensrum 1537, Osquars Backe 2, plan
5.

Att fånga vardagen.

Den 13/5 har vi förmånen att gästas av Kajsa Ellegård som är professor på Tema teknik och social förändring på Linköpings Universitet.

Kajsa forskar om den komplexa helhet som vi kallar "vardagen" och som konstitueras av människors aktiviteter, ingående i projekt som ärmeningsfulla för den enskilda människan, enskilt eller i samverkan med andra (i hushåll, på arbetsplats etc.). Människors tidsanvändning är utgångspunkten för att analysera vardagliga kontexter (aktivitetskontexter, geografisk kontext, social kontext och teknisk kontext). Forskningen är metodorienterad och fyller ett outforskat fält eftersom man vanligen angriper vardagen utifrån något enskilt problemområde (hälsa, transporter, barnomsorg, förvärvsarbete, IT etc.) medan denna forskning utgår från hur dessa problemområden tar sig uttryck i vardagen som obruten helhet. Ett mer konkret exempel: det handlar inte om IT i vardagen utan om hur vardagen inrymmer IT-relaterade aktiviteter och hur dessa måste samsas med aktiviteter av helt annan karaktär.

Kajsa tänker presentera dagboksmetoden och några olika sätt att visualisera vardagen och berätta om några avhandlingar som just blivit klara där metoden har använts i olika sammanhang.

Välkomna!

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.Kalendarium
Tors. 8 maj kl. 15.30kl. 15.15


kl. 14:15-15
CAS Seminar. Danica Kragic: Task Modeling and Specification for Human Machine Collaborative Systems. Place: BB1, Fiskartorpsv. 15A.

Exjobbspresentation i datalogi. Erik Joelsson, Ola Kragsterman och Jonas Sjöstedt. Rum 4523

Seminar in Numerical Analysis! Kyoung Sook Moon: Adaptive Monte Carlo Algorithm. Room D4523.
Fre. 9 maj kl. 10.30-12.00 IPLab seminarium. Vad innebär det att forska om/med barn som användare av teknik? Plats: konferensrum 1537
Tis. 13 maj kl. 10.15 - 12.00 IPLab seminarium. Kajsa Ellegård, Linköpings Universitet: Att fånga vardagen. Konferensrum 1537, Osquars Backe 2, plan 5.
Ons. 14 maj kl. 14.00-17.00


Kl 14.00- 15.00


Projektpresentationer i Användarcentrerad programutveckling. Sal E1, Osquars Backe 2, plan 3.

CID seminarium. Ambjörn Naeve & Matthias Palmér: Den begreppsmässiga webben – ett mänskligt gränssnitt till den semantiska. Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.
Fre. 23 maj kl 14.00 Licentiate Thesis. Erik Sundelöf: Modelling of Reactive Gas Transport.. Sal D31, Lindstedtvägen 3.
Fre. 13 juni   TGIF på Nada.

 

"A little Government and a little luck are necessary in life; but only a fool trusts either of them."

P. J. O'Rourke