Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 16 · 24 april 2003 · Årgång 33      
NADA
Vinnare av
Nadas pedagogiska priser

Draken...

Gerd Eriksson och Andreas Atle
GERD ERIKSSON-PRISET
2002


Priset går till Andreas Atle, övningsass i Numme, doktorand.

PRISKOMMITTÉNS UTLÅTANDE
Andreas Atles popularitet som övningsassistent och handledare i numerik är stor både hos studenterna och hos kursledaren. För kan man önska sig något bättre än en assistent som alltid ställer upp med gott humör och som tycks kunna vara lika glad jämt. Andreas är värd att få sitt namn inristat vid foten av upplysningens gröna drake. ...

...och Slipsen

Mikael Goldmann och Henrik Eriksson
PEDAGOGISKA SLIPSPRISET
2002


Priset går till Mikael Goldmann, kursledare i Programmering under press.

Mikael Goldmann har gjort något som troligen är unikt i Europa - en akademisk kurs i tävlingsprog-rammering - och att det blev en succé kan vi tacka hans uppfinningsförmåga, helhjärtade engagemang och entusiasm för. Han är en värdig bärare av Nadas pedagogiska slips.

Exjobb i Scientific Computing

Måndagen den 28/4, kl 14 presenteras ett exjobb i Scientific Computing av K98 Andreas Boden: "Modellering av superkondensatorer"

Plats: Biblioteket, Tillämpad Elektrokemi, Teknikringen 42, 2tr.
Handledare på Nada har varit Jesper Oppelstrup.

Lennart Edsberg
Historisk dag
för KTH idag!


I morgon torsdag den 24 april byter KTH grafisk profil! Detta manifesteras genom en enkel ceremoni på Osquars backe kl. 15 då rektor Anders Flodström och kårordförande Karolina Svensson inviger det nya märket. Kören Osqstämman sjunger vårsånger och KTHs director musices, Gunnar Julin, bjuder på fanfar i näverlur.

Det mest iögonfallande är nog att det klassiska "Kungl Tekniska Högskolan" nu försvinner från märket och kort och gott ersätts av KTH, som flyttar in i den stiliserade kransen. Med den nya grafiska profilen följer förstås ett regelverk och upplysningar om de nya märkena och hur de hämtas hem finns på
www.kth.se/internt/projekt/grafiskprofil

På gång!

Semester förläggning
I förra veckans Numero informerade jag om ny semesterrutin på KTH och Nada. Blanketterna finns nu på Nadas blankettarkiv (www.nada.kth.se/internt/
blankettarkivet). Det finns två blanketter en för forskande personal och lärare samt en för tekniska och administrativ personal. Blanketterna ska lämnas till mig senast den 15 maj.

Förkortad arbetstid för många på valborgsmässoafton den 30/4
All teknisk och administrativ personal arbetar endast på förmiddagen den 30/4. Detta innebär att vaktmästeriet och administrativ personal inte kan nås på eftermiddagen.

Många av administratörerna har dessutom valt att vara ledig dessa fyra timmar.

Ledarskapsseminarium
Vi har nu kommit till den sista av de fem ledarskapsseminarierna som vi planerat. ” Organisationen och omvärlden samt förändringskunskap” är temat denna gång och det är den 28 april kl 15.00 i E3.
Separat inbjudan kommer inom kort.

Eva-Lena
CAS Seminar

Monday 28 April 2003, @ 11.00-12.00 in Room D33 in the Main Building
Robot Interaction Control
Bruno Siciliano
Universita degli Studi de napoli Federico II
Napoli Italy

One of the fundamental requirements for the success of a robot task is the capability to handle interaction between manipulator and environment. The quantity that describes the state of the interaction more effectively is the contact force at the manipulator's end-effector. high values of contact force are generally undesirable since they stress both the manipulator and the manipulated object, and thus the need to seek for effective force control strategies. This task provides a theoretical and experimental treatment of robot interaction control. In the framework of model-based operational space control, stiffness control and impedance control are presented as the basic strategies for indirect force control; a key feature is the coverage of six-degree-of-freedom interaction tasks and manipulator kinematic redundancy. Then, direct force control strategies are presented which are obtained from motion control schemes suitably modified by the closure of an outer force regulation feedback loop. Remarkably, all control schemes are experimentally tested on setup consisting of a seven-joint industrial robot with open control architectrue and
force/torque sensor. Finally, the extension to a set-up of two cooperative robotics, as well as the integration of visual feedback into the interaction control strategy, are discussed.

The presentation will be accompanied by videos.

Grattis Professorn'

Nada vill passa på att gratulera Gunilla Kreiss till hennes befordran till professor i numerisk analys från och med 3 mars 2003.
Inbjudan till studiebesök på KTH

Som del av vårens introduktion för nyanställda är följande studiebesök inplanerade:
  • Alba Nova, tisdagen den 6 maj kl 09.00-11.00. Samling vid Alba Novas entré, Roslagstullsbacken 21.
  • KTHB, torsdagen den 8 maj kl 13.30-16.00. Samling i KTHBs reception på Osquars Backe 31.
(Kartor över Campus Valhallavägen finns på:
http://www.kth.se/om/kartor_adresser/
valhallavagen.html
)

Studiebesöken vänder sig främst till nyanställda, men även icke nyanställda är varmt välkomna, i mån av plats!

Anmälan sker per e-post senast den 25 april till
personalutbildning@admin.kth.se


INBJUDAN TILL SAMTLIG PERSONAL
Medel för Kompetensutveckling/
kompetensväxling


KTH inbjuder samtlig personal med tillsvidareanställning att söka bidrag för kompetensutveckling/ kompetensväxling. Medlen utgör en del av KTHs totala lönesumma och har reglerats i ett avtal mellan KTH och de fackliga organisationerna ATF, SACO och SEKO. Avtalet kan läsas i sin helhet på KTHs hemsida:
www.kth.se/anställd/personalutveckling.

Utvecklingsmedlen kan sökas inom följande tre huvudom-råden:
  • Individuell anpassning/kompetensutveckling, bygger på den anställdes initiativ och ansökan om medel. Syftet skall vara egen utveckling mot förnyade arbetsuppgifter.
  • Kompetensväxling, kan vara både individuell och gruppvis. Med kompetensväxling menas att man i grunden förändrar sin kompetens för att klara av helt nya arbetsuppgifter.
  • Övrig personalutveckling, främst i form av gruppvisa satsningar för att t ex stärka nätverk, mentorskap och arbetsrotation, vilka i sig har en utvecklande karaktär.

Anmälningsblankett och övrig information finns vid
www.kth.se/internt/personalutbildning/
kompetensutveckling/

IPLab-seminarium

Tid: fredag 25 april, kl. 10.00-12.00
Plats: konferensrum 1537

Så är det dags för nästa IPLab-seminarium. Vi börjar som vanligt med en halvtimmes informationsmöte med fika. Därefter är det dags för debatt om etnografi:

Etnografi är på modet inom MDI - men vad är det egentligen?

Det har minst sagt blivit populärt att använda sig av etnografi inom MDI. Var och varannan hänvisar till att de antingen använt, blivit inspirerade av eller delvis använt sig av etnografi eller etnografiska metoder. Men vad menar man egentligen med detta? Den frågan har några av oss försökt utröna under ett mindre seminarium lett. Då kom vi fram till att den livliga diskussion som vi hade borde föras på ett bredare forum. Därför bjuder vi nu upp till diskussion. Som bas finns en liten panel bestående av Sirkku Männikkö-Barbutiu, Minna Räsänen (CID), Maria Normark (IPLab), Sinna Lindquist (CID). De har fått till uppgift att fundera på följande frågor, vilka vi kommer att ha som utgångspunkt i vår diskussion:

- Vilka metoder används, inkl. tekniker för datain-samling?
- - Hur analysera data?
- - Forskarens roll
- - Textuell berabetning
- - Teoretisk grund
- - Forskningsperspektiv

Dessutom bifogas Sinnas sammanfattning av en mindre litteraturstudie som hon gjort inom ämnet.

Välkomna!
Inbjudan till konferens om
IT-Nytta på arbetsplatsen

Den 6-7 maj välkomnar Nita tillsammans med Users Award och Stimdi till en spännande och praktiskt inriktad konferens om bättre IT-nytta på arbetsplatsen. Konferensen vänder sig till beställare och användare av IT-system, verksamhetsledare, projektledare och anställda som skall arbeta med tekniken. Dessutom till alla som är delaktiga i teknikens tillkomst och införande på arbetsplatser såsom exempelvis användbarhetsutvecklare, systemleverantörer, projektledare, konsulter och forskare.

Användarnas Röst: Bättre IT-Nytta på arbetsplatsen

Bättre fungerande IT-stöd i arbetslivet leder till minskade kostnader och ökade intäkter genom ökad effektivitet, minskad ohälsa, större delaktighet och bättre arbetsmiljö. Användarnas kunskaper och behov är en nödvändig resurs när dessa produkter skall utvecklas.

Program och anmälan till konferensen:
www.nita.uu.se/fokus/arbetsliv/anvandarnas_rost.html

Konferensen arrangeras av Nita, UsersAward och Stimdi

Nita är en mötesplats för alla med intresse för användning och användare av IT. Här möts forskare, näringsliv och offentlig sektor för att utbyta kunskap och idéer samt för att planera samarbeten både inom och mellan grupperna. Avsikten är att gemensamt kunna ta itu med användarproblem för att tillsammans kunna utveckla tjänster som är både nyttiga och användbara.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.Kalendarium
Tors. 24 april kl. 10.15kl. 15.15


kl. 14.15 - 15.00
Doctoral Dissertation. Katarina Gustavsson: Mathematical and Numerical Modeling of 1-D and 2-D Consolidation.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

Presentation av exjobb i datalogi. Jonas Lindholm, Sara Hvatz, Elena Muste och Marie Gellbäck. Rum 4523.

NA Seminar. Claes Johnson, Chalmers: Adaptivia metoder inom CFD. Room 4523
Fre. 25 april kl. 10.00-12.00 IPLab-seminarium. Etnografi är på modet inom MDI - men vad är det egentligen? Konferensrum 1537.
Mån. 28 april kl. 13.00-14.00


kl. 11.00-12.00


kl.15.00
Seminarium i teoretisk datalogi. Johan Glimming: Constructing Programs with Bird-Meertens Formalism. Rum 1537.

CAS Seminar. Bruno Siciliano: Robot Interaction Control. Room D33 in the Main Building.

Ledarskapsseminarium. Sal E3

 

"The world began without man, and it will complete itself without him."

Claude Levi-Strauss