Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 15 · 17 april 2003 · Årgång 33      
NADA
På gång

Nya regler om semester
Från den 1 april i år finns ett nytt kollektivavtal om förläggning av semester och möjligheten att spara semester.

Teknisk och administrativ personal
Alla anställda, förutom lärare och forskande personal, måste göra en preliminär bokning av årets semesterdagar senast den 15 maj. En blankett håller på att utarbetas för detta ändamål. Blanketten ska skrivas under av den anställde och närmaste chef och sedan vidarebefordras till personalansvarig. Nada måste sedan redovisa resultatet till KTH. Blanketten kommer att finnas i Nadas blankettarkiv från nästa vecka.

På samma blankett kan ni även ange om ni har önskemål att spara några av årets semesterdagar. Regeln för att spara semesterdagar är att ni får ha max 40 sparade dagar. Begäran om att få spara semesterdagar ska beviljas av prefekten.

Som ett förtydligande så är detta en preliminär förlägg-ning av din semester. När du sedan ska vara ledig gör du en vanlig ledighetsansökan som ska signeras av din närmaste chef. Ansökan ska sedan vidarebefordras till mig som vanligt. Semestertillägget betalas ut i samband med ledigheten.

Lärare och forskande personal
För dessa yrkesgrupper tillämpar Nada sedan flera år en rutin som KTH nu formaliserat genom kollektivavtalet. Även här förtydligar jag reglerna för semesteruttag. Hela årets semester ska förläggas till undervisningsfri tid. Ingen ledighetsansökan behöver då göras. Tänker du däremot ta semester vid annan tid så måste en ledighetsansökan göras. Ledighetsblanketten ska signeras av närmaste chef ( studierektor, professor, handledare, prefekt) och sedan lämnas till personalansvarig för beslut.

Det nya är att alla i dessa yrkesgrupper måste tillsam-mans med närmaste chef (enligt ovan) underteckna en blankett som en bekräftelse på att ni tagit del av de nya bestämmelserna. Denna blankett ska lämnas till personalansvarig senast den 15 maj.
Önskar du spara semester måste en ansökan göras som ska lämnas till personalansvarig senast den 15 maj i år. Den ansökan skall sedan godkännas av prefekt.
Semestertillägget utbetalas i oktober månad.

För tydlighetens skull redovisar jag de yrkesgrupper som omfattas av denna regel; professorer, forskare, forskningsassistenter, forskningsingenjörer, doktor-ander, fofu-ing, och samtliga lärarkategorier inklusive övningsassistenter.

Slutligen, som ett sista förtydligande. Det kommer att finnas två blanketter, en för teknisk- administrativ personal och en för lärare och forskande personal. Bägge blanketterna kommer jag att lägga in i Nadas blankettarkiv.

Förkortad arbetsdag för många
på skärtorsdagen den 17/4

All teknisk och administrativ personal arbetar endast på förmiddagen den 17/4. Detta innebär att vaktmästeriet och administrativ personal inte kommer att finnas på Nada utan har börjat att fira påsk.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Jonas Sjöstrand, övningsassistent
Staffan Ekvall, fofu-ing på Cvap/Cas
Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Ann-Charlotte Berglund, post-doc på TCS
Fredrik Zetterling, doktorand på NA
Sara Leckner, fofu-ing på Media
Gabriela Maguid, utredare på Cid
Karin Darin, forskningsingenjör på Cid
Jacob Yström, forskarassistent
Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Sist men inte minst vill jag önska alla en riktigt GLAD PÅSK

Eva-Lena
Mångvetenskaplig europeisk
konferens i Stockholm


25 - 28 augusti 2004 kommer den första europeiska mångvetenskapliga konferensen EuroScience Open Forum (ESOF2004) att äga rum i Stockholm. Syftet är att stärka den europeiska forskningens konkurrenskraft och fördjupa banden mellan forskning och samhälle. Det blir dialoger, diskussioner, debatter, föredrag och seminarier. En av finansiärerna är Vetenskapsrådet.

Det är första gången som nätverket Euroscience (www.euroscience.org), som består av forskare från ett 40-tal länder, ordnar ett öppet forum. Inspirationen kommer från den amerikanska motsvarigheten AAAS (American Association for the Advancement of Science). Det är meningen att forumet sedan ska hållas vartannat år.

Nu finns det tillfälle för enskida och organsiationer och universitet att komma med förslag till programmet. Det kan ske på forumets hemsida www.esof2004.org. Sista dagen för inlämnandet är 15 september 2003.

Gabriella Norlin
gabriella.norlin@esof2004.org eller tfn 546 44 154 .
Seminarium i teoretisk datalogi

28 april, 13.00-14.00, rum 1537.
Constructing Programs with Bird-Meertens Formalism
Johan Glimming, NADA, KTH.

In this seminar we present Bird Meertens formalism, a mathematical tool for the construction of generic (datatype-parametric) programs. We define the formalism starting from the category FUN of sets and total functions, and explain how recursive datatypes are represented by fixpoints of functors. We define catamorphism and anamorphism as fundamental building blocks in the formalism, and then turn to concrete examples of program
derivation. We conclude by describing our current research in the area. För mer information om seminarier i teoretisk datalogi se www.nada.kth.se/theory/seminars.html
Grattis professor Nils Enlund

Nils har belönats med The TAGA Honours Award 2003 for outstanding Contributions to the Graphic Arts Industry. TAGA, The Technical Association of the Graphic Art is an international organization of technologists, scientists, technical and production personnel in the printing and allied industries and students in accredited graphic arts programs. Priset delades ut den 8 april under den 55th Annual Technical Conference of the Technical Association of Graphic Arts in Toronto, Canada.

Motiveringen är: for his 34 ears of dedicated services to computer graphic technologies starting with innovative prototypes using primitive technologies of early 1970's; advancing to the Typlan Company that produced typesetting and editorial systems and research on computer-aided page make-up at Brown University; for his three years as Research Director with IFRA that led to large-scale research on newspaper prepress technology; and for his research from prepress paginations to production management in graphic arts and interactive digital media, TAGA honours Nils Enlund.

Ingrid
Grattis Per-Anders Forstorp!

Per-Anders Forstorp har blivit utsedd till The American-Scandinavian Foundation's Visiting Lecturer from Sweden för året 2003-2004. ASF (www.amscan.org) har sysslat med kultur- och utbildningsutbyte mellan Skandinavien och USA sedan 1910 och många forskare/lärare har sedan dess passerat Atlanten i bägge riktningar. Men det är bara tredje gången som man delar ut Visiting Lectureships, ett program som startade 2000, och som årligen ges till två skandinav-iska lärare/forskare.

Som Visiting Lecturer kommer han att vara vid The Obermann Center for Advanced Studies (www.uiowa.edu/~obermann) vid University of Iowa (www.uiowa.edu) under våren 2004 då hans kollega John Durham Peters leder ett tvärvetenskapligt seminarium med rubriken 'Sounding the Voice'. En huvudsaklig syssla blir att undervisa en graduate course med rubriken 'Discourse, Ethics and Public Controversy'. En annan blir att forsätta hans forskning kring Emmanuel Levinas och 'Ansvarets infrastrukturer' (som också ligger nära kursen). En tredje uppgift blir att göra en del utåtriktade aktiviteter både i Iowa och på andra platser (t ex vid Scandinavian House i NY) och det kommer att handla om hans forskning och om sådant som han tidigare hållt på med (t ex vetenskapssociologiska studier av emigrationsutred-ningen vid början av förra seklet).

Robotics seminar

Time: Monday, May 12, 14.30 - 15.30
Place: KTH, Maskinkonstruktion, Brinellv 83, 2nd floor, Room B442.

The Biped JOHNNIE
by Prof Friedrich Pfeiffer, Garching

Abstract
The walking machine JOHNNIE has been designed and developed within the financial framework of a DFG big project (Schwerpunktprogramm SPP ˆ DFG ˆ 1039) with the two goals to walk as fast as possible and to be really autonomous through walking by seeing. The last aspect was realized together with the Institute of Systems and Control (Prof. Schmidt). The presentation will focus on the walking problems.

The machine features are 1.80 m in height, 43 kg in weight, 17 driven joints and more than 80 sensors, amongst them an inertial platform and a six-component-force-torque-sensor. The joint drive-design applies Neodym-Bor-motors in combination with Harmonic Drive gears. Maximum achievable torques are around 200 Nm. It is able to walk with about 2.5 km/h and furthermore to make a first approach to jog. The control concept consists of a multilayer structure, where the top layer provides the system with a global trajectory planning information, and the lowest layer represents a local joint control with a model based friction compensation via an observer.

The presentation will give some more details of the design, the control concept and of recent walking experiments. In addition it will discuss the challenge of fast walking and the problems connectes to it.

Welcome

Jan Wikander
Presentation av exjobb i datalogi
Onsdagen den 23 april 2003 kl 15.15 i rum 4523
Olsson, Johnny
Framework for a microflow integrated development environmen (MIDE).
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Financial Toolsmiths AB
Handledare: Serafim Dahl och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent:
Aberra, Nurlin
Distributed command handler with Corba and a comparison of such a system with SOAP.
Ämne: datalogi. Program: fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Ericsson Utvecklings AB
Handledare: Serafim Dahl och examinator: Stefan Arnborg
Opponent:
Mowlér, Marc
Chat-like communication on mobile phones using J2ME.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Telia Mobile
Handledare: Serafim Dahl, examinator: Stefan Arnborg
Opponent:
Seminariet leds av Kerstin Frenckner

 

Torsdagen den 24 april 2003 kl 15.15 i rum 4523
Lindholm, Jonas
Utredning och implementation av Balanced Scorecard-stöd i ett verksamhetsstyrningsverktyg.
Ämne: datalogi. Program: fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: EC - Eclund Consulting AB
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Marc Mowlér
Hvatz, Sara
Webbaserat bokningssystem.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: SaabTech Systems
Handledare: Kjell Lindqvist och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Håkan Svensson
Muste, Elena
Automated submission of data to HGVbase.
The presentation will be held in English.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Karolinska institutet, centrum för genomik och bioinformatik
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent:
Gellbäck, Marie
World in War - en spelmotor för online-strategispel.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Jadestone AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Andreas Fernström
Seminariet leds av Lars Kjelldahl


NA Seminar

Title: Adaptivia metoder inom CFD.
Speaker: Claes Johnson, Chalmers.
Place. Room 4523
Time: Thursday 24 Apr. at 14.15 - 15.00


Utlysning
Kungl.fysiologiska sällskapet


Nilsson-Ehlefonderna (teoretisk och tillämpad ärftlighetsforsk-ning)
Nilsson -Ehle resestipendier för alla
Nils Olof Berggrens fond (ornitologiska området)
Kullabergsdonationen (kunskap om Kullabergsområdet)
Postdoktorsstipendier för studier utomlands (Hellmuth Hertz Foundation)

Minst 6 månader Dr-examen fordras.
Ansökan senast 30 september, se
www.fysiografen.org/
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.Kalendarium
Ons. 23 april kl. 15.15 Presentation av exjobb i datalogi. Johnny Olsson, Nurlin Aberraoch Marc Mowlér. Rum 4523.
Tors. 24 april kl. 10.15kl. 15.15


kl. 14.15 - 15.00
Doctoral Dissertation. Katarina Gustavsson: Mathematical and Numerical Modeling of 1-D and 2-D Consolidation.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

Presentation av exjobb i datalogi. Jonas Lindholm, Sara Hvatz, Elena Muste och Marie Gellbäck. Rum 4523.

NA Seminar. Claes Johnson, Chalmers: Adaptivia metoder inom CFD. Room 4523
Mån. 28 april kl. 13.00-14.00 Seminarium i teoretisk datalogi. Johan Glimming: Constructing Programs with Bird-Meertens Formalism. Rum 1537.

 

"In science it often happens that scientists say, 'You know that's a really good argument; my position is mistaken,' and then they would actually change their minds and you never hear that old view from them again. They really do it. It doesn't happen as often as it should, because scientists are human and change is sometimes painful. But it happens every day. I cannot recall the last time someting like that happened in politics or religion."

Carl Sagan

Glad Påsk

Red.