Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 14 · 10 april 2003 · Årgång 33      
NADA
NA Seminar

Next week's numerical analysis seminar is given by
Jean-David Benamou, from INRIA Rocquencourt, Paris.
Time and place: Tuesday April 15, 14.15-15 in D4523 (OBS! Tuesday!)
Title:
Introduction to Ray Tracing and Hamilton-Jacobi Solvers

Welcome!
Stöd för användare av
KTHs administrativa system


Ekonomisystemet Agresso
Studiedokumentation Ladok
Resehantering Tur & Retur
Löner/Personal HR+Lön

Användarstödet på nätet www.kth.se/internt/adminsystem/ byggs successivt upp under våren 2003. Överse därför med att informationen inte är fullständig i början. Hjälpsidorna är dessutom beroende av din medverkan som användare. Meddela gärna kontaktpersonen för respektive system dina tips och önskemål så att webbplatsen kan bli ännu bättre!

Universitetsförvaltningens Learning Center
Här får du på plats personlig hjälp av kunnig personal inom de administrativa stödsystemen: Agresso, Ladok, Tur & Retur och framöver även HR+lön.
• Info-center, Drottning Kristinas väg 4  
• Kl 9-16 enligt separat schema

Under april månad startar vi upp vår verksamhet i liten skala. Mer information kommer via mail direkt till dig som användare.

Välkommen till vår nya verksamhet!

Call for Proposals for use of
Swedish High Performance
Computing Resources


The Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC is a metacenter sorting under the Swedish Science Council. SNIC has been given the task of coordinating and developing high end computing capacity for Swedish research. The SNIC computer resources are hosted by the member centres. More information on SNIC can be found at www.snic.vr.se/.

You are hereby invited to apply for nationally available SNIC resources at HPC2N, NSC, PDC and SweGrid. Submissions should be made via the SNAC on-line application procedure.

The national application procedure for high performance computing resources allows for co-ordinated review of proposals, optimized use of the available resources, as well as a unified application procedure. Note that resources can be requested at one or more centres in the same application.

Proposed projects will be reviewed by the Swedish National Allocations Committee (SNAC), which is now responsible to SNIC. SNAC will issue calls for proposals every 6 months. The present call regards applications for allocations effective 1 July 2003.

The deadline for SNAC proposal submission is 2 May 2003 at 16:00. At that time, all access to the on-line application system will be closed. Incomplete or late proposals will be discarded.

Before submitting your application please read the detailed instructions available at
http://snac.vr.se/instructions.htm.

The on-line proposal system represents a unified application form for all national HPC resources and is located at
www.shpc.net/snac/Spring_2003/html/submit/Cognitive Science symposium
June 16-17, 2003

Cognitive Science is an interdisciplinary research area concerning thinking and communication of humans and machines from a technical and biological perspective as well as humanities/social science perspective. In society today, the growth and use of advanced information technology (IT) is accelerating. As a result, there is an increased need for people with technical knowledge as well as knowledge within the area of science of humanities. The boundaries between traditionally technical areas and areas traditionally regarded as the humanities and social science is slowly being erased. Moreover, lately the connection between these two areas and biology have grown. Research and teaching within cognitive science is greatly enhanced when social science and humanities aspects of IT are taken into consideration. This is very relevant for future IT development.

The center for cognitive Science in Stockholm together with Rutgers Center for Cognitive Science (RUCCS) has arranged this symposium in order to emphasize and shed some light on the importance of basic research within cognitive science and its relevance for future IT development.

The symposium is an excellent opportunity for private persons, universities and companies working with cognitive science or other related research, education and IT development to meet and discuss research, knowledge and related IT development questions.
You are hereby invited to participate in this symposium.

Ytterligare information:
www.nada.kth.se/numero/Sympinvitation3.pdf
Program: www.nada.kth.se/numero/Symposiumprogram.pdf
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.Kalendarium
Tors. 10 april kl. 15.15 Exjobbspresentation i datalogi och människa-datorinter-aktion. Hampus Edvardsson, Fredrik Jägerskogh, Natali Ivanova, och Julia Narmack. Rum 4523
Mån. 14 april kl. 14.00-16.00 Institutionskollegium. Sal E3
Tis. 15 april kl. 14.15-15 NA Seminar. Jean-David Benamou: Introduction to Ray Tracing and Hamilton-Jacobi Solvers. Room D4523.
Tors. 24 april kl. 10.15 Doctoral Dissertation. Katarina Gustavsson: Mathematical and Numerical Modeling of 1-D and 2-D Consolidation.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

 

" Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. "

Muriel Strode