Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 12 · 27 mars 2003 · Årgång 33      
NADA
Nada söker gästlärare i
datalogi - "traineeadjunkter"


Nada annonserar just nu efter högst två lärare i datalogi som kommer att anställas som gästlärare – traineeadjunkter - under en prövoperiod på högst tre år. Under den tiden fastställs en utvecklingsplan och lärarens potential att förkovra sig till universitets-lektor prövas. Efter denna prövotid på högst tre år avslutas anställningen eller övergår i en tillsvidare-anställning som universitetsadjunkt. Sista datum för ansökan är 6 maj.

Annonsen och information om traineeadjunktsprog-rammet finns under "Lediga tjänster" på Nadas webbsida.

Viggo Kann
Seminarium i
teoretisk datalogi


Bevisbar säkerhet och svåra predikat
Gustav Hast, NADA, KTH
7 april, 13.00-14.00, rum 1537

Seminariet kommer handla om svåra predikat. Givet en funktion f och ett predikat P så är P svårt om det inte finns en algoritm som kan gissa värdet P(x), givet värdet av f(x), bättre än en slumpgissning. Vi kommer att gå igenom en känd konstruktion av ett svårt predikat som baseras på en godtycklig enkelriktad funktion (Goldreich och Levin, STOC '89).

Konceptet svåra predikat kommer bland annat till användning när man ska bevisa säkerheten hos en pseudoslumptalsgeneratorer (PSG), ett viktigt kryptografiskt primitiv. Utdata från en PSG ska inte kunna skiljas från slump av motståndare som är begränsade av en viss tidsåtgång. Bevisgången är att reducera problemet att förutsäga värdet av ett svårt predikat till problemet att "knäcka" PSG:n. Här är effektiviteten hos reduktionen viktig eftersom den relaterar direkt till hur kraftfulla motståndare beviset fungerar på. Vi kommer även att ta upp en effektivare reduktion för specifika, men vanligt förekommande, användningsområden för PSG:er (Hast, EUROCRYPT 2003).

Jonas Holmerin
Prefekten bortrest!

Jag är bortrest under perioden 29/3-5/4. Under den tiden är Stefan Arnborg ställföreträdande prefekt

Ingrid

Examensarbete i
Numerisk Analys


Fredagen 28 mars kl 14:15-15 i D4523
Talare: Elias Jarlebring
Titel: Krylov Methods for Nonlinear Eigenvalue Problems
Abstract: www.f.kth.se/~f98-eja/abstract.html
Välkomna

Axel Ruhe
Konferens för
kvinnliga doktorander

Plats: Kungsstenen, Aula Magna, Stockholms Universitet,
8 april 2003

Program för halvdag för kvinnliga doktorander

9.00-9.30 Inledning Annika Åkerblom, kanslichef för samfak
Pernilla Rosell-Steuer, doktorandombud
Karin Söderholm Lindelöf Forum för
feministisk forskning
9.30-10.00 Prof Gunnel Forsberg: om erfarenheter i akademin
10.00-10.30 Diskussion och Paus
10.30-11.00 ”De fem härskarteknikerna” en film av Berit Ås
11.00-11.30 Gruppdiskussioner
11.30-12 Uppsamling och presentation av en möjlighet till mentornätverk

Obligatorisk föranmälan senast den 4/4:
till anders.clareus@samfak.su.se

Två exjobb i Scientific Computing

Presenteras fredag 28/3, 14.15-15.30 (ca) i rum 4523:
F98 Elias Jarlebring "Krylov methods for nonlinear eigenvalue problems" utfört vid Technische Univärsität Hamburg med Prof Heinrich Voss och Axel Ruhe som handledare samt SciComp97 Chris Bording "Solving the eikonal equation with level set methods" utfört på Nada med Michael Hanke som handledare.

Lennart Edsberg

Kungöorelse om stipendium

Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning utlyser stipendier för ansökan senast den 15 maj 2003.

Enligt stadgarna gäller följande:
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom ämnesområdena reglerteknik, särskilt differentiell dynamisk programmering (DDP) inkluderande metoden med konvergenskontrollparameter (CCP), spelteori, flygmekanik och tillämpad matematik i vid bemärkelse, t ex inom människa-maskinproblematiken, ekonomi eller medicinsk teknik med matematisk inriktning.

Stiftelsen beviljar stipendier och anslag till såväl enskilda forskare som forskningsinstitutioner. I sin verksamhet skall stiftelsen särskilt uppmärksamma kvinnliga forskare. Stipendier beviljas t. ex. för att finansiera längre eller kortare vistelser vid forskningsinstitutioner i Sverige eller utomlands och för deltagande i konferenser, kurser eller symposier. Medel kan också sökas för att bereda utländska forskare möjlighet att verka i Sverige.

Ansökan skall skickas till Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning,
c/o Stina Jƒarmark, Bernshammar, 586 65 Linköping. I ansökan skall anges vilket belopp som sökes och till vilket ändamål. Därutöver krävs ett curriculum vitae samt särtryck av relevanta vetenskapliga publikationer och övriga handlingar eller referenser som den sökande önskar åberopa.

Beslut om utdelning av stipendier meddelas senast den 19 juni 2003. Medlen utdelas den 16 september i Linköping. Vi räknar i år med att dela ut sammanlagt omkring 40 000 kronor.

Vidare upplysningar kan fås av Lars-Erik Andersson, tel 013-28 14 17 (arbetet) eller 013-17 82 78 (hem) och av Carleric Weiland, tel 013-18 16 74 (arbetet).

CAS Seminar

Friday 28 March @ 13.30 in Room D41, Lindtsedtsvägen 17 (Main building)
DLR SLAM
Udo Frese,

The talk consists of two parts:
A brief overview of the research at the Institute of Robotics and Mechatronics in Wessling (German Aerospace Centers, DLR). Including space robotics, our 7-DOF light weight robot arm, 13-DOF artificial hand with applications and surgical robotics.

Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) - A Discussion

The intention of the talk is to point out some structural properties that are specific to SLAM, making it different from many other estimation problems. We discuss the structure of the uncertainty of an estimated map (which aspects of the map are certain and which are uncertain). Then we propose three "intuitive" requirements an ideal
SLAM solution should fulfill and compare classical approaches (nonlinear / linear / place based least square, EKF) with these requirements. In the end we briefly summarize some important recent developements.

The whole talk tries to discuss SLAM on an informal level, working with arguments instead of formulas and is suited for everyone interested in this important problem.KTH-programmerare strax
utanför pallen


Tisdagen den 25 mars avgjordes VM i programmering i Hollywood, USA. KTHs stjärnor på programmerings-himlen, lagledaren Fredrik Niemelä (datateknik), Mattias de Zalenski (teknisk fysik) och David Rydh (doktorand i matematik), slutade på 13:e plats. Laget missade därmed med knapp marginal den tolfte plats som hade krävts för bronsmedalj.

Under den fem timmar långa tävlingstiden löste Niemeläs lag 6 av 10 programmeringsuppgifter. Vann gjorde det polska laget från Warsaw University som lyckades knäcka 9 uppgifter.

Läs mer på lagets hemsida :
www.nada.kth.se/theory/projects/contest.

Informationsenheten, KTH
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.

Kalendarium
Tors. 27 mars kl. 14:15-15kl 15.15
Seminarium i Numerisk Analys. Sven-Åke Gustafsson,
Stavanger: On the numerical treatment of a Volterra equation of the first kind. Sal D4523.

Exjobbspresentation i datalogi. Karin Helander och Elin Skoglund. Rum 4523.
Fre. 28 mars kl. 10.15


kl 14:15-15.30


kl. 13.30
SANS Seminar. Martin Rehn: "Sequence memory with dynamical synapses. Room 1635.

Examensarbeten i Numerisk Analys och datalogi. Elias Jarlebring: Krylov Methods for Nonlinear Eigenvalue Problems. Sal D4523. Chris Bording "Solving the eikonal equation with level set methods"

CAS Seminar. Udo Frese: DLR SLAM. Room D41, Lindtsedtsvägen 17 (Main building).
Fre. 4 april kl. 10.15 SANS Seminar. Daniel Gillblad: A short introduction to support vector machines. Room 1635.
Mån. 7 april Meddelas senare


13.00-14.00
Ledarskapsseminarium: "Konflikter/konflikthantering".
Plats meddelas senare.

Seminarium i teoretisk datalogi. Gustav Hast: Bevisbar säkerhet och svåra predikat. Rum 1537.
Mån. 14 april kl. 14.00-16.00 Institutionskollegium. Sal E3

 

"Most great men and women are not perfectly rounded in their personalities, but are instead people whose one driving enthusiasm is so great it makes their faults seem insignificant."

Charles A. Cerami