Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 11 · 20 mars 2003 · Årgång 33      
NADA
Kallelse till
Institutionskollegium


Måndagen den 14 april kl 14-16 i Sal E3

På programmet
- utdelning av Draken och Slipsen - Nadas pedagogpriser
- hur är det med Nadas ekonomi egentligen?
- ska "Nada" byta namn? - till Nada
- matematikcentrum i Stockholm?
- annat smått och gott på gång
- Nadas rekryteringsfilm

Välkomna!

Ingrid
Seminarium i teoretisk datalogi
ÄNDRAD TID!

Rekonsiliering och ortologianalys.
Jens Lagergren, NADA/SBC, KTH
24 mars, 15.15-16.15, rum 1537.
Exjobbspresentation

Onsdag den 26/3 presenterar Andreas Bodén K98 sitt
examensarbete i Scientific Computing "Numerisk modellering av superkondensatorer"
Presentationen äger rum i seminarierummet/biblioteket
på Teknikringen 42, 2tr.

Handledare på Nada har varit Jesper Oppelstrup
Handledare på Kemisk Teknologi har varit Göran Lindbergh

Lennart Edsberg
IPLab-seminarium

Cristi Bogdan :Awareness support for nomadic work
Tid: fredag 21 mars, kl. 10.00-12.00
Plats: konferensrum 1537

Abstract forts.
Pris till Nadait!

Naturvetareförbundet delar varje år ut ett pris till bästa avhandling och bästa exjobb inom ett naturvetenskapligt ämne.

För 2002 delades priset ut inom området datavetenskap. Priset för bästa avhandling gick till Jonas Holmerin som disputerade på Nada i december 2002 för hans avhandling med titeln On probabilistic proof systems and hardness of
approximation.

Förutom äran fick Jonas 25000 kronor. Priset delades ut
den 12 mars.
NA Seminar today

Title: High Order Difference Method for Low Mach Number Aeroacoustics
Speaker: Bernhard Müller, Department of Scientific Com-puting
Information Technology Uppsala University
Time: Thursday 20 March at 14.15
Place: room 4523

Abstract cont.

SANS Seminar

On friday 28/3 at 10.15 in 1635 Martin Rehn will give a talk entitled "Sequence memory with dynamical synapses"

An attractor memory model capable of sequential recall is presented. The network is trained using a Hebbian learning rule that operates by redistribution of synaptic efficacy. The model performs free recall or sequential recall depending on parameters. Performance is compared to psychological data. Memory capacity scaling with network size is tested.

All are very welcome

Erik and Anders
Stockholms universitets
donationsstipendier 2003/2004

Stipendierna är, om ej annat särskilt anges, avsedda för dem som är studerande vid universitetet den termin ansökan inges (vt 2003) och som även har för avsikt att vara det kommande läsår (2003/2004).

Ansökningsformulär och mer information finns under
www.su.se/forskning/stipendier

Inbjudan till "konfliktsåpa"

Må bättre-manifestationerna fortsätter.

Anställda och studenter inbjudes till ett gästspel av Stockholms Improvisationsteater onsdagen den 26 mars kl 15:00-16:00 i sal Q1, Osquldas väg 4.

Principen om först till kvarn gäller. Fri entré.

Väl mött!

Må bättre-gruppen, en del av Centrala samverkans-gruppen vid KTH

Presentation av exjobb
i datalog
i

Tisdagen den 25 mars 2003 kl 15.15 i rum 4523
Tunkrans, David
Introduction of a service based architecture in a I2EE
information system.
Ämne: datalogi. Program: M
Uppdragsgivare: Contrac Solutions Nordic AB
Handledare: Serafim Dahl, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Julia Narmack
Svantesson, Anna
Using alternative multi-variate data analysis methods for
predicting physical-Chemical properties of organic
compounds.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: AstraZeneca R&D
Handledare och examinator: Anders Lansner
Opponent: Jonas Lindholm
Ekvall, Staffan
Color cooccurrence histograms for object segmentation and pose estimation.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Cas, Nada
Handledare: Frank Hoffmann, examinator: Anders Lansner
Opponent: Aurora Hafström
Seminariet leds av Anders Lansner

Onsdagen den 26 mars 2003 kl 15.15 i rum 4523
Tofigh, Ali
Modelling time in full system simulation.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Virtutech AB
Handledare: Stefan Nilsson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Yonas Gebremeskel
Wedin, Niklas
Autonomous map building in outdoor environments. .
Ämne: datalogi. Program: fristående kurs, KTH
Uppdragsgivare: Cvap, Nada
Handledare och examinator: Henrik Christensen
Opponent: Natali Ivanova
Seminariet leds av Stefan Arnborg

Torsdagen den 27 mars 2003 kl 15.15 i rum 4523
Helander, Karin
Generic railway signal planning through constraint programming.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Industrilogik L4i AB
Handledare: Karl Meinke, examinator: Johan Håstad
Opponent: Erik Joelsson
Skoglund, Elin
Säkerhet vid trådlös kommunikation med handdatorer - blåtand,
IR-kommunikation och WLAN.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Försvarets materielverk
Handledare och examinator: Johan Håstad
Opponent: Mattias Ekholm
Seminariet leds av Johan Håstad
Cont. abstract Na Seminar

A high order finite difference method with improved accuracy and stability properties for computational aeroacoustics (CAA) at low Mach numbers is presented. The Euler equations are split into a conservative and a symmetric non-conservative portion to allow the derivation of a generalized energy estimate. Owing to the large disparity of acoustic and stagnation quantities in low Mach number aeroacoustics, the split Euler equations are formulated in perturbation form. The finite difference method is third-order accurate at the boundary and coincides with the conventional central sixth-order accurate stencil in the interior. The difference operator satisfies the summation by parts property analogous to the integration by parts in the continuous energy estimate. Thus, strict stability of the difference method follows automatically. Spurious high frequency oscillations are suppressed by a characteristic-based filter. The time derivative is approximated by the classical fourth-order explicit Runge-Kutta method. The method has been applied to simulate vortex sound at low Mach numbers. The sound generated by the Kirchhoff vortex, a rotating elliptical vortex patch, is computed much more accurately and thus efficiently with the present high order method than with a corresponding second-order method.
SANS Seminar

On friday 4/4 at 10.15 in 1635 Daniel Gillblad will give a talk entitled "A short introduction to support vector machines"

The support vector machine is a new technique for solving a variety of learning and function estimation problems. Here I will give a brief introduction to the basic concepts involved, such as the support vector machine itself and support vector regression, and a give short description of the results from statistical learning theory that motivate the algorithms.

All are very welcome

Erik and Anders
Forts. IPLab seminarium

Awareness is a widely-discussed topic in CSCW. A large variety of models have been proposed to support awareness, however, there are few reports on how these models have performed in practice. In this seminar, I will present a practice-oriented project focused applying awareness models.

In a three-month project at IPLab, I have tried to concentrate on several cases in which improving awareness will be beneficial for certain work situations in the HMI school. One of the cases is a group of students who write together a report for a course they take. An important aspect of their work is that it is what I would call 'nomadic': it takes place in a variety of work and technology conditions, at home and at school, sometimes in short bursts, othertimes in more focused 'sessions'. It is also geographically distributed over the city area, with various degrees of synchronicity and co-presence among group members.

To this work situation, I tried to apply a model that I co-authored some years ago, the model of 'cue-based' awareness. The cues out of which the users compose their awareness information are of various kinds: from
presence in the cooperative system, to actions in the system, to sensorial cues. A group of four students will perform a literature review task using the system, over a period of one week.


Seminarium i numerisk analys

Torsdag 27 mars kl 14:15-15 i D4523

Sven-Åke Gustafsson Stavanger (previously NADA)
On the numerical treatment of a Volterra equation of the first kind. An optimization approach

Hitta abstract via seminariehemsidan:
http://www.nada.kth.se/na/seminars/

Ny dekanus på KTH

Rektor har, på förslag från KTHs fakultetskollegium, utsett Folke Snickars till fakultetens dekanus och ordförande i fakultetsnämnden samt Lars Holst till prodekanus.

Folke Snickars är sedan 1985 professor i regional planering och Lars Holst är sedan 1989 professor i matematisk statistik vid KTH.

Fakultetsnämnden ansvarar för övergripande frågor när det gäller forskning och forskarutbildning samt grundutbildning. Den nya fakultetsnämnden som tillträder den 1 maj har följande ledamöter:

Folke Snickars, Infrastruktur, Lars Holst, Matematik, Henrik Christensen, Numerisk analys och datalogi, Kaye Stern, Kemiteknik/Högskoleingenjörsutbildningen, Tuula Teeri, Bioteknologi, och John Ågren, Materialvetenskap


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.

 

Kalendarium
Tors. 20 mars kl 14.15 NA Seminar. Bernhard Müller, Department of Scientific Computing Information.
Title: High Order Difference Method for Low Mach Number Aeroacoustics.
Room 4523.
Fre. 21 mars kl. 10:30-11:30kl. 14.15-14.45

kl. 10.00-12.00
Exjobbspresentation. Ognjen Lauseger: Metod för bestämning av efterfrågans priselasticitet.

Exjobbspresentation i Scientific Computing. Guangning Pei:
Visualization Toolbox for Multidimensional Data. Rum 4523.

IPLab-seminarium. Cristi Bogdan :Awareness support for nomadic work.
Plats: konferensrum 1537
Mån. 24 mars kl. 15.15-16.15


kl. 15.15
Seminarium i teoretisk datalogi. Jens Lagergren: Rekonsiliering och ortologianalys. Rum 1537

Pedagogiskt seminarium om muntliga tentor. Sal E36
Tis. 25 mars kl 15.15 Exjobbspresentation i datalogi. David Tunkrans, Anna Svantesson och Staffan Ekvall. Rum 4523
Ons. 26 mars


kl 15.15
Exjobbspresentation. Andreas Bodén: Numerisk modellering av superkondensatorer.Plats: seminarierummet/biblioteket på Teknikringen 42, 2tr.

Exjobbspresentation i datalogi. Ali Tofigh och Niklas Wedin. Rum 4523
Tors. 27 mars kl. 14:15-15kl 15.15
Seminarium i Numerisk Analys. Sven-Åke Gustafsson,
Stavanger: On the numerical treatment of a Volterra equation of the first kind. Sal D4523.

Exjobbspresentation i datalogi. Karin Helander och Elin Skoglund. Rum 4523.
Fre. 28 mars kl. 10.15 SANS Seminar. Martin Rehn: "Sequence memory with dynamical synapses. Room 1635.
Fre. 4 april kl. 10.15 SANS Seminar. Daniel Gillblad: A short introduction to support vector machines. Room 1635.
Mån. 7 april Meddelas senare Ledarskapsseminarium:"Konflikter/konflikthantering".
Plats meddelas senare.
Mån. 14 april kl. 14.00-16.00 Institutionskollegium. Sal E3

 

"In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.."

Carl Sagan