Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 9 · 6 mars 2003 · Årgång 33      
NADA
Ansökningshandlingar till VRs
forskningsbidrag nu på webben

Nu finns blanketter, information och nyheter i årets stora ansökningsomgång tillgängliga via Vetenskaps-rådets webbplats
www.vr.se/sokbidrag/index.asp?id=471&dok_id=4070

Forskare kan söka medel inom samtliga vetenskaps-områden för projekt inom grundforskning. Om en dryg månad, i april, är det dags att lämna in ansökningar. Det är de bästa projekten med den högsta vetenskap-liga kvaliteten som kommer att få stöd.

Fredag den 11 april
Humaniora och samhällsvetenskap inkl konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete; Genusforskning med inriktning mot teori- och begreppsutveckling

Fredag den 25 april
Medicin; Naturvetenskap och teknikvetenskap; Utbild-ningsvetenskap; Dyrbar vetenskaplig utrustning; Longi-tudinella databaser Detta händer sedan I år ska alltså ansökningar om bidrag för nästa år, 2004, lämnas in.

Ansökningarna sorteras efter ämnesområden och skickas till olika grupper för beredning. Dessa grupper, som består av forskare från relevanta discipliner, lämnar förslag om vilka ansökningar som ska priorite-ras.

I november kommer beslut om bidrag.

Seminarium i
numerisk analys och
informationssökning idag

Torsdag 6 mars kl 14:15-15 i 4523
Katarina Blom, Chalmers och NADA
Information retrieval using Krylov subspace methods

Abstract finns under www.nada.kth.se/na/seminars

Välkomna

Axel Ruhe
Exjobbspresentation

Fredag den 7/3 kl 14.00 presenterar Masterstudenten Rozhgar Othman sitt exjobb "Numerical Solution of Thermal-Hydraulic Equations" i sal E2. Handledare har varit Gerd Eriksson på Nada och Marek Kosinsky på Vattenfall.

Lennart Edsberg

Seminar in Media
Technology & Graphic Arts today


Title: Genres, use quality and interactive artefacts
Speaker: Mattias Arvola, Stefan Holmlid, Jonas Lundberg
Time & date: Thursday March 6, 13-15
Venue: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5

Abstract
This seminar will provide an introduction to genre analysis and use quality analysis in relationship to interactive artefacts, as well as provide an opportunity to apply a combination of these concepts in a workshop format.

Starting out with a wide look at genres of interactive artefacts, we continue into a focused discussion on a repertoire of genre elements. As a tool for design such a repertoire is needed, in combination with other analytic as well as creative tools, to be able to understand what experience one might expect form specific designs within a genre. Furthermore, describing the use qualities of interactive artefacts relate to the concept of genre, and specific genres, in complex ways. That is, using genres and use qualities as tools for design are two cornerstones for providing balanced interactive artefacts.

We wish to be able to extend your ongoing discussion on the concept of genres, as well as provide you with loosely held tools and insights which might further your advancement of the genre concept within your field of practice.

CID seminarium

Konst och Vetenskap – två sidor av samma mynt?Ann Rosén & Ann Lantz
Datum: Onsdagen 12 Mars, 2003
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården. ingen föranmälan krävs.
Tid: Kl 14.00.- 15.00

Reflektioner utifrån en serie samtal om mötet mellan konst och vetenskap.

Presentation av exjobb
i datalogi


Tisdagen den 11 mars 2003 kl 15.15 i rum 4523
Sjödin, Johan
Bilinear hard-core functions and list-decoding.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: ETH (Eidgenössische Technische
Hochschule), Zürich
Handledare och examinator: Johan Håstad
Opponent: Clas Malmnäs
Sjögren, Edvard
Hybrid UML-based state machines in Open ebXML.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Financial Toolsmiths
Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan
Arnborg
Opponent: Elena Muste Galvez
Seminariet leds av Johan Håstad
Onsdagen den 12 mars 2003 kl 15.15 i rum 4523
Waessman, Johan
En informationstjänst för skolledare på Internet.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: BJP Infonet förlag AB
Handledare: Sten Andersson, examinator: Stefan
Arnborg
Opponent: Edvard Sjögren
Engström, Christian
Keep it simple and you will finish what you start -- a
case study of the NeuroGenerator database project.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: PDC, Nada
Handledare: Kjell Lindqvist, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Johan Sjödin
Seminariet leds av Stefan Arnborg

Torsdagen den 13 mars 2003 kl 15.15 i rum 4523

Wilhelmson, Johan
Designing the user interface of a decision support
system
for power production planning.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Optimization partner
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Ali Tofigh
Zhang, Johanna
Kvalitén hos olika textureringstekniker.
Ämne: datalogi. Program: fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Nada, IPLab
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Monica Gretzner
Mattsson, Roland
Extension of the progressive mesh representation for 3D
triangular meshes.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Ericsson Radio Systems, Media Lab
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Anders Eriksson
Seminariet leds av Lars Kjelldahl
Seminarier i Numerisk Analys

Torsdag 13 mars 2003 kl 14:15-15 i D4523
Some current examples of
computational modelling in biology
Anders Lansner, Nada, Sans

Biology is now developing along the same path as earlier physics and chemistry towards becoming more of a quantitative and hypothesis driven science. Computational modelling of biological processes has a key role in this development. The Sans group has been active in computational neuroscience and neurocomputing for a long time. We develop and investigate computational models at levels from molecules to multi-cellular networks, e.g. biochemical networks underlying synaptic plasticity and learning, insulin secretion in pancreatic b-cells, signal processing in single neurons as well as dynamics of large-scale neuronal network models.

The seminar will go through a couple of illustrative examples of the type of formalism, models and methodology used together with some results from such modeling.


Torsdag 27 mars kl 14:15-15 i D4523
Sven-Åke Gustafsson Stavanger (previously NADA)
On the numerical treatment of a Volterra equation of the first kind. An optimization approach

Hitta abstract via seminariehemsidan:
http://www.nada.kth.se/na/seminars/
Välkomna önskar

Axel Ruhe

Högskolans lärare har
för hög arbetsbelastning


Hög arbetsbelastning och mycket övertid kännetecknar många högskolelärares arbetssituation. Trots det trivs majoriteten av lärarna med sitt jobb. Det visar en stor undersökning som Högskoleverket presenterar idag onsdag 5 mars.

En genomsnittlig arbetsvecka för Sveriges cirka 23 000 högskolelärare uppgår till 48 timmar. Drygt hälften av lärarna arbetar övertid flera gånger i veckan. Tre av fem måste flera gånger i månaden ta helgerna i anspråk för att hinna med.

Rapporten finns på www.hsv.seInvigning på AlbaNOva av Natur- och Teknikvetenskap 2003

Den natur- och teknikvetenskapliga budkavlen har landat på KTH. En öppen invigning sker nu på söndag 9 mars kl. 13 - 17 på AlbaNova, Roslagstullsbacken 21. Programmet är späckat med intressanta föreläsningar och underhållning.

Rektor Anders Flodström presenterar KTHs budkavleprogram för 2003.
”Från det minsta till det största i universum” är temat på fysikprofessorn Lars Bergströms föredrag
”Livets byggstenar” handlar om DNA och cellen som professor Mathias Uhlén kan berätta det mesta om.
”Säg det i toner..” Docent Anders Askenfelt ”sjunger ut” om sin forskning i musik och akustik

Promenadorquestern underhåller och Sjunger på riktigt, till kaffet, gör Barbershopkören Sunlight Chorus.
Föreläsningarna hålls i Oscar Kleins Auditorium på AlbaNova. Alla är välkomna och allt är gratis.

Att KTH bär Vetenskapsrådets budkavle för Natur- och Teknikvetenskap vidare under 2003 betyder att man under året axlar huvudansvaret för Sveriges universitet att föra ut forskningsresultat till allmänheten samt diskutera forskningens roll, villkor och inriktning.  Det blir fullt av aktiviteter hela 2003 runt om i Stockholmsområdet även utanför campusfasaderna vid Valhallavägen, i Kista, Haninge och Södertälje.

Allt om invigningen och om Natur- och Teknikvetenskap 2003 på KTH hittar du på    http://www.kth.se/nt2003/
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.

Kalendarium

Tors. 6 mars kl. 13-15

kl 14:15-15
Seminar in Media Technology & Graphic Arts. Mattias Arvola, Stefan Holmlid, Jonas Lundberg: Genres, use quality and interactive artefacts. Venue: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5

Seminarium i numerisk analys och informationssökning.
Katarina Blom, Chalmers och NADA: Information retrieval using Krylov subspace methods. Sal 4523.
Fre. 7 mars kl 14.00 Exjobbspresentation. Rozhgar Othman: Numerical Solution of Thermal-Hydraulic Equations. Sal E2.
Mån. 10 mars kl. 13.00-14.00 Seminarium i teoretisk datalogi. Jonas Holmerin: (Icke) approximerbarhet hos ekvationer över ändliga grupper. Rum 4523.
Tis. 11 mars kl 15.15 Exjobbspresentation i datalogi: Johan Sjödin och Edvard Sjögren. Rum 4523.
Ons. 12 Mars Kl 14.00.- 15.00kl 15.15
CID seminarium. Ann Rosén & Ann Lantz: Konst och Vetenskap – två sidor av samma mynt? Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården. ingen föranmälan krävs.

Exjobbspresentation i datalogi: Johan Waessman och Christian Engström. Rum 4523.
Tors. 13 mars kl 14:15-15kl 15.15
Seminarium i Numerisk Analys. Anders Lansner, Nada, Sans: Some current examples of computational modelling in biology.
Sal D4523.

Exjobbspresentation i datalogi: Johan Willhelmsson, Johanna Zhang och Roland Mattsson. Rum 4523.
Mån. 17 mars kl 15.00-17.00 Ledarskapsseminarium. " Kommunikation". Sal E3.
Tors. 27 mars kl 14:15-15 Seminarium i Numerisk Analys. Sven-Åke Gustafsson
Stavanger (previously NADA): On the numerical treatment of a Volterra equation of the first kind. Sal D4523.

 

"You can't build a reputation on what you're going to do."

Henry Ford