Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 6 · 13 februari 2003 · Årgång 33      
NADA
På gång

Nadas blankettarkiv
Vi får ofta frågor om var de anställda kan hitta olika blanketter. För att underlätta för er har vi på Nadas hemsida lagt in ett blankettarkiv. De blanketter som är gemensamma för hela KTH finns på en länk till KTHs blankettarkiv. Exempel på blanketter som finns i arkivet är ledig-hetsansökan, sjukfrånvaro, reseorder/reseför-skott etc. Du hittar blankettarkivet på hemsidan under internt.

Vi kommer fortsätningsvis att lägga in flera blanketter i arkivet. Om det är någon blankett som du anser ska vara med i blankettarkivet så kontakta Birgit Ekberg, birgit@nada.kth.se , eller ring 790 7276.

Nada har subventionerade
motionsaktiviteter i KTH-hallen

NADA subventionerar olika aktiviteter i KTH-hallen. Du kan få 50 % av avgiften betald, upp till 250 kr per person och termin. Rent praktiskt går det till så att när du betalt terminsavgiften, går du med kvittot till Inger Bengtsson på plan 4 som sköter om att du får ersättning enligt ovan. Har du/ni en banhyra för exempelvis innebandy, så behövs, förutom kvitto, även en deltagar-förteckning.

Har du ytterligare frågor eller funderingar så hör av dig till mig.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Barbara Caputo, post-doc på Cvap/Cas
Linda Ericson, administratör på Cvap/Cas
Fredrik Edin, doktorand på Sans
Martin Kempe, forskningsingenjör på Cvap/Cas
Amir Filipovic, programutvecklare PDC

Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Eva-Lena
CID-seminarium
Paneldebatt:
Användbarhetsmetoder i industrin

Onsdagen 19 februari
Kl 13.00. Observera tiden!
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Ingen föranmälan krävs.

Välkomna till ett CID-seminarium om användbarhetsmetoder i industrin Vi har bjudit in tre representanter från olika företag för att presentera och diskutera hur den användarcentrerade designprocessen konkret går till i deras arbete. De kommer att berätta om hur de samlar in data om an
vändarna, hur detta dokumenteras och hur användarstudierna sedan används i designprocessen. Seminariet kommer inledas med att de tre kommer hålla var sin presentation, sedan kommer en paneldebatt med tid för frågor och seminariet avslutas sedan med fika.

De inbjudna företagsrepresentanterna är

Johan Berndtsson
- Jag heter Johan Berndtsson och jobbar som användbarhets-specialist på konsultbolaget inUse AB. Mina arbetsuppgifter omfattar oftast kravhantering och interaktionsdesign. Några av de kunder jag arbetat för är AstraZeneca, Göteborgs-Posten, Jordbruksverket, SKF och Vattenfall. Tillsammans med min kollega Ingrid Ottersten har jag också skrivit boken Användbar-het i Praktiken (Studentlitteratur 2002).
(www.inuse.se www.anvandbar.nu)
Anna Olsson
- Jag arbetar som Informationsdesigner på Creuna AB. Jag arbetar med att göra målgruppsanalyser där jag utreder de framtida användarnas situation, behov och beteenden. Jag analyserar detta och tar fram innehåll och funktioner, kravspec-ifikation, gör interaktionsdesign och sätter informationsarkitektur tillsammans med resten av projektgruppen (AD, utvecklare, strateg...), tar fram informationsskisser och flöden, användar-testar. Min bakgrund är att jag är utbildad till Kognitionsvetare, 160 p, Linköpings universitet.
Mats Berglind
- Som Interaktionsdesigner (Mediadesigner) på SEB IT Partner sysslar jag med: kravarbete mot utvecklare, dvs. tar fram målgruppsdata, användbarhetsmål och guidelines, planering och utförande av användbarhetstester, planering och framtagande av grafiska gränssnitt, tillsammans med en grafisk- och en webbdesigner, planering och framtagande av användarstöd, ex. online hjälp och manualer, att hjälpa beställaren att planera för bibehållen användbarhet efter ett projekt, samt omvärldsbe-vakning inom design och användbarhet. Utbildning (eg. karriärs-väg): Biografmaskinist, Maskiningenjör, Teknisk kommunikatör och Interaktionsdesigner.

Välkomna!

Maria Normark
Utlandsstipendier
för unga doktorander


Stiftelsen BLANCEFLOR Boncompagni-Ludovisi, född Bildt har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning för personer under 35 år, företrädesvis doktorander eller yngre doktorer, av svensk eller italiensk nationalitet. Stiftels-ens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ing-enjörsvetenskap, datavetenskap samt näraliggande områden.

Stiftelsen delar huvudsakligen ut stipendier för längre tids studier utom hemlandet i USA, Sverige, Italien, Schweiz, England, Tyskland, Japan eller Kanada. Stipendier kan inte påräknas för akademisk grundutbildning. Stipendierna är individuella och delas inte ut till grupper eller föreningar.
Under de två senaste åren har stiftelsen delat ut 100 stipendier om sammanlagt ca 12,4 miljoner kronor.


I ÅR SISTA ANSÖKNINGSDAG DEN 15 MARS 2003
Mer information på www.blanceflor.home.se/index.html

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.

Kalendarium

Tors. 13 Februari kl. 14.00-17.00 CID-Tutorial. Dr. Michael Muller, IBM Watson Research Centre:
Tutorial: Co-creating stories with users – Using the CARD method for participatory analysis and design. Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Fre. 14 februari kl 13.15 Doctoral Dissertation. Cristian Bogdan: IT Design for Amateur Communities. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungl Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79, Stockholm.
Ons. 19 februari Kl 13.00 CID-seminarium. Paneldebatt: Användbarhetsmetoder i industrin
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.
Fre. 21 februari kl. 10.00 Licentiate Thesis. Carl-Magnus Fahlcrantz: On the Evolution of Systematic Print Mottle. STFI salen, Dkv 61.
Fre. 28 februari kl 10.00 Disputation. Rickard Domeij: Datorstödd språkgranskning under skrivprocessen - Svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Hörsal 8, Hus D, Södra huset, Stockholms universitet.

 

"Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door. "

Kyle Chandler