Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 4 · 30 januari 2003 · Årgång 33      
NADA
På gång

Vaktmästarnas arbetstider
För att förbättra nåbarheten (servicegraden) av vaktmästeriet kommer du att kunna nå antingen Christer eller Kent mellan 08.00-16.30 varje dag. Tidigare har vi inte haft någon vaktmästare efter kl 15.15. För att killarna ska kunna använda sig av flextidsavtalet så kommer de som grund att arbeta enligt följande:
- jämn vecka arbetar Christer till kl 16.30 och kan nås på vaktis@nada.kth.se , ank 6114 eller 070-6719438
-ojämn vecka arbetar Kent till kl 16.30 och kan nås på vaktis@nada.kth.se, ank 6114 eller 070-2629608

Utrymningslarm
Den 23/1 kl 14.30 prövade vi utrymningslarmet (brandlarmet). För att vara säkra på hur bra det hördes lät vi larmet ljuda länge. Jag hoppas att detta inte var till besvär för er. Nu vet vi mera var larmet inte hörs eller att det hörs svagt och detta måste åtgärdas. Tack för hjälpen.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Mats Andersson, fofu-ing på Media
Alexander Baltatzis, adjunkt
Katarina Blom, fofu-ing
Lina-Beth Norrström, vikarie som administratör på system-gruppen.

Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle. Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Mattias Bratt, fofu-ing på Cvap/Cas
Gunnar Guldstrand, forskningsingenjör på Media
Charlie Gullström-Hughes, forskningsingenjör på Media
Pablo Angelo, forskningsingenjör på Cvap/Cas

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena
Exjobbspresentation

Fredagen den 31/1 kl 14.00 - 15.15 (ca) presenteras två
examensarbeten i Numerisk Analys (Scientific Computing):
1) Birgitta Parmell, F-98, "Preconditioning Multiphysics Problems". Uppdragsgivare är Comsol AB med Daniel Bertilsson som handledare. På Nada har Michael Hanke varit handledare.
2) Bo Li, Masterstudent-01, "Simulation of cooling during heat treatment of steel components". Uppdragsgivare är Metallforskningsinstitutet med Dr Anders Salwén som handledare.

På Nada har Michael Hanke varit handledare.
Presentationerna görs i rum 4523.

Lennart Edsberg

Medieteknik seminarium

På torsdag den 6 februari mellan klockan 15-17 har vi ett högre seminarium på Medieteknik (Medietekniks seminarierum, Lindstedtsvägen 5, 3 trappor).

Robert Willim, Etnologiska institutionen, Lunds universitet, "Framtid.nu - Om lek och arbete i ett snabbt företag".
Disputation

Fredagen den 28 feb. kl 10.00 försvarar Rickard Domeij sin avhandling "Datorstödd språk-granskning under skrivprocessen - Svensk språkkontroll ur användarperspektiv" i Hörsal 8, Hus D, Södra huset, Stockholms universitet. Opponent är professor Koenraad de Smedt, Universitetet i Bergen, Norge.

Läs mer:
www.nada.kth.se/numero/bilagor/spikblad.pdf

Rickard Domeij
Rektor bjuder
KTH-anställda på teaterföreställning

Anders Flodström gillar Al Capone skarpt. "Det bjuder jag på," säger han.

"Enastående scenlösningar, banbrytande kreationer, talanger i diket och ett spelsuget teatersällskap som siktar på att skriva in sitt namn i teaterhistoriens annaler." Den konsiderabla tidningen Chicago Tribune sparar inte på krutet i sin recension av kårspexet Al Capone, eller dom kallar oss mobs. En lysande föreställning som du helt enkelt måste gå och se!

Torsdagen den 20 februari med start kl. 19.00 och nästan tre omtumlande timmar med omstart bjuder därför rektor alla KTH-anställda på en extraföreställning av AL CAPONE på anrika Oscarsteatern i Stockholm med 711 exklusiva sittplatser.

Du anmäler till olleb@admin.kth.se senast den 13 februari personligen eller med gemensam lista från institution/enhet. Därefter får du information om tider för biljettutlämning som kommer att ske på Kårhuset/Oscarsteatern. Först till kvarn gäller - tufft javisst, men det var värre på Al Capones tid - det kan du själv konstatera den 20 februari på Oscarsteatern! Beställ limousinen till Kungsgatan 63.


Doctoral Dissertation

IT Design for Amateur Communities
Cristian Bogdan
Nada, KTH

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie doktorsexamen fredagen den 14 februari 2003 kl 13.15 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungl Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79, Stockholm.

The electronic version is available at
http://www.nada.kth.se/~cristi/thesis/final.pdf


Abstract
The concept of community is receiving increasing attention across organizations and throughout the entire society. Voluntary association, creation of value, and solidarity in community contexts get more and more appreciated and nurtured within companies and other organizations. At the same time, lack of community is raised lately by Western sociologists as a major source of alarm while the large participation possibilities provided by the Internet are seen as a hope for remedy.

This thesis aims to contribute in the area of technology design for communities by seeking to gain understanding of voluntary community work and to design artefacts in support for such work. Community work is studied through an ethnographically-inspired approach for empirical observation of community activity and the artefacts that support it. Field study of ‘voluntary working order’ was conducted in several voluntary communities: amateur radio and three student organisations. In studying such working order, one must renounce a set of assumptions that are commonly made about work, starting with the very idea of remuneration as a basic motivation. Instead, challenge as a major motivation is proposed for work in voluntary communities. To draw inspiration for future design, an examination is made of the way this motivation is reflected in the features of technology created by the communities for their own use, in the working contexts of the field settings.

Lessons learned about amateur work are then used and refined while reflecting on amateur-work-oriented design of IT artefacts conducted within a student organisation, with a particular interest in self-sustainability of participatory design practices in such settings. Practices of participatory design are re-considered in the context of voluntary work, the absence of the employer-employee conflict, the challenges and learning trajectories of the members. As development is done by members of the student community, design interventions for self-sustainability of amateur software development are described and reflected upon. A generic approach is proposed for action aimed at self-sustainability in amateur settings.

The socio-technical features that resemble across the communities studied and practices experienced are then grouped under the generic name of the perspective developed in this thesis: “Amateur Community”. The perspective is proposed as a point of departure for further study and design intervention in similar communities. Comparisons are made between Amateur Community and other approaches such as Community of Practice.
Seminarium i
teoretisk datalogi.


Språkteknikforskning på Nada
eller Sagan om de fem oeniga taggarna

Viggo Kann och Jonas Sjöbergh, NADA, KTH
10 Februari, 13:00-14:00, rum 1537

Första delen av seminariet kommer att ägnas åt en översikt över språkteknologiforskningen på Nada från 90-talets rättstavningsprojekt till dagens forskning om informationssökning med matrismetoder och grammatikgranskning för andraspråkssvenska. Som en del i det senare projektet ingår konstruktion av en supertaggare som med hjälp av fem oeniga taggare kan märka orden i en svensk text med ordklass och böjningsform bättre än någon av de enskilda taggarna. Om detta, och skapandet av en "extra oenig" taggare, handlar andra delen av seminariet.
Matematik i fokus

Regeringen tillsätter en Matematikdelegation för att försöka förändra attityder till och öka intresset för matematik. Delegationen ska ta ett samlat grepp om matematikundervisningen allt ifrån de små barnens ramsor och räknelekar i förskolan till högskolans avancerade teoretiska modeller.

- Matematiken kan fungera både som en dörröppnare till utbildning och arbetsliv och som ett sätt att utestänga. Det är därför viktigt att se över vad som kan göras för att förstärka detta viktiga ämne. Dessutom kan det bidra till att rekrytera elever till naturvetenskapliga och tekniska utbildningsvägar både i gymnasieskolan och inom den högre utbildningen. Inte minst viktigt är det att ta till vara synpunkter och idéer från eleverna själva, säger utbildningsminister Thomas Östros.

Delegationen ska analysera den nuvarande situationen för matematikundervisningen i Sverige från förskola till högskola och bl.a. bedöma behovet av att förändra nuvarande kursplaner och andra styrdokument. Delegationen har möjlighet att på eget initiativ stimulera utvecklingsarbeten genom att t.ex. ordna seminarier, ge spridning åt intressanta utvecklingsarbeten och forskningsresultat. Delegationen ska samverka med berörda organisationer och myndigheter och bedriva sitt arbete med stor öppenhet och stimulera till diskussion om matematikämnets roll och utveckling i skolan. Uppdraget ska redovisas senast den 28 maj 2004.

Internationella undersökningar visar att svenska elevers matematikresultat står sig relativt väl i internationell konkurrens och ligger något över OECD-genomsnittet.


Exjobbspresentation

Examensarbete inom "Publiceringsteknik"
Avd. Numerisk Analys och Datalogi
Presenteras: 04 februari, 2003 Klockan 14:00
Plats: Konferenssalen, Medieteknik

3GCD, 3G Content Dilemma
Vilka problem finns i samarbetet mellan operatörer, innehållsägare och användare för att få fram välanvända 3G-tjänster?

Författare: Jonas Köpniwsky, Christoffer Kednert &
Peter Dixner

Handledare: Roger Wallis, Professor
Tomas Uppgård, Doktorand

Examinator: Nils Enlund, Professor
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.

Kalendarium

Tors. 30 januari kl. 14.15-15.00 Seminarium i numerisk analys. Olof Runborg: Normal Multiresolution Approximation of Curves and Surfaces. Place: 4523.
Fre. 31 januari kl 14.00 - 15.15 Exjobbspresentation i Numerisk Analys: Birgitta Parmell: Preconditioning Multiphysics Problems.
Bo Li: Simulation of cooling during heat treatment of steel components". Presentationerna görs i rum 4523.
Tis. 4 februari kl. 14:00 Exjobbspresentation. Jonas Köpniwsky, Christoffer Kednert &
Peter Dixner: 3GCD, 3G Content Dilemma.
Plats: Konferenssalen, Medieteknik
Tors. 6 februari kl. 15-17

Medieteknik seminarium. Robert Willim, Etnologiska institutionen, Lunds universitet: Framtid.nu - Om lek och arbete i ett snabbt företag. Medietekniks seminarierum, Lindstedtsvägen 5, 3 trappor).

Mån. 10 februari kl 15-00-17.00


kl. 13:00-14:00
Ledarskapsseminarium. "Olika roller i organisationen". Plats meddelas vid senare tillfälle.

Seminarium i teoretisk datalogi. Viggo Kann och Jonas Sjöbergh: Språkteknikforskning på Nada eller Sagan om de fem oeniga taggarna. Rum 1537.
Fre. 14 februari kl 13.15 Doctoral Dissertation. Cristian Bogdan: IT Design for Amateur Communities. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungl Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79, Stockholm.
Fre. 28 februari kl 10.00 Disputation. Rickard Domeij: Datorstödd språk-granskning under skrivprocessen - Svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Hörsal 8, Hus D, Södra huset, Stockholms universitet.

 

"Every waking moment of our lives is an opportunity to learn.
Only those who possess an observant eye will reap the knowledge and wisdom of each lesson taught. "

Scott Vanderford