Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 3 · 23 januari 2003 · Årgång 33      
NADA

Ny bok av Peter Pohl

"Tusen kulor" heter en ny bok av Peter Pohl. Den handlar om gymnasisten Åsa som funderar om hennes kulspel också speglar en bild av samhället och dess människor. Läs recensionen i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_3955186.asp

Peter Pohl är universitetslektor vid Nada. Han är mångfaldigt prisbelönt för sina verk både som författare och filmare.

Mer om Peter hittar du på den egna hemsidan www.nada.kth.se/~pohl/ppforf.html


NA Seminarium

Title: "Normal Multiresolution Approximation of Curves and Surfaces"
Speaker: Olof Runborg
Place: 4523
Time: 14.15-15.00 thursday 30 january

Abstract:
We consider so called "normal" multiresolution meshes for describing curves and surfaces in e.g. computer graphics. A multiresolution analysis of a curve or surface is normal if each wavelet detail vector with respect to a certain subdivision scheme lies in the local normal direction. We discuss the advantages of normal meshes and analyse properties such as regularity, convergence, and stability of a normal multiresolution analysis in one dimension. In particular we show that these properties critically depend on the underlying subdivision scheme and that in general the convergence of normal multiresolution approximations equals the convergence of the underlying subdivision scheme.
Exjobb i Scientific Computing

Måndagen den 27/1 kl 13.00 - 14.15 (ca) presenterar två av våra Masterstudenter sina exjobb i Scientific Computing:
Jing Gong: "Parallellization of Finite-Difference Time Domain (FDTD) method in Photonic Integrated Circuits" Apasara Srichok: " Computational Electromagnetics with Alternating-Direction-Implicit Finite-Difference Time Domain (ADI-FDTS) Method in Two Dimensions"

Exjobben har utförts på IMIT (Institutionen för Mikroelektronik och Informations Teknologi) i samarbete med Nada.

Handledare har varit: på IMIT prof Min Qiu, på Nada TeknDr Ulf Andersson

Presentationen sker i Kista: FMI konferensrum, plan 3, Elektrum.

Lennart Edsberg
Påminnelse - Provning av
utrymningslarm idag


Idag, torsdagen den 23 januari ca kl. 14.30 kommer vi att pröva utrymningslarmet (brandlarmet). Avsikten är att kontrollera att larmet hörs i alla Nadas lokaler.

Verksamheten i lokalerna kan fortsätta; lokalerna ska inte utrymmas. Lärare, avdelningsadministratörer o.d. som konstaterar att larmet inte hörts eller hörts dåligt ska kontakta undertecknad, ela@nada.kth.se.

Eva-Lena
SWEDEN-JAPAN FOUNDATION
Stipendier och anslag för Japanstudier

Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier för studier, forskning, samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan.

Mer information: www.swejap.a.se

Intressant forskning till TV

Hej!

Till den nationella mediaservicen Expertsvar, där KTH ingår som ett av tjugotalet universitet/högskolor, har det kommit in en fråga från SVTs vetenskapsmagasin Vetenskapens världs magasin (tidigare Nova). De frågar efter idéer från forskningsvärlden, se frågan nedan. En möjlighet att placera KTH-forskning i TV med andra ord. Jag tar gärna emot förslag från er som befinner er nära forskningen på era resp institutioner, och kanske själva har förslag eller kan höra med folk i er omgivning.

Jag har talat med Ulrica Larshamre som är redaktör för magasinet och hon är mycket intresserad av idéer från KTH. Viktigt är att det är ett konkret resultat, alltså inte reportage om HUR forskningen bedrivs. Det bör också vara hyfsat lätt att förklara någotsånär kortfattat.

Gärna ska det också gälla något som ligger en bit fram i tiden. Den som bedriver forskningen/gör experimentet bör också vara någon som kan och vill prata om sitt ämne. Professor eller doktorand saknar däremot betydelse.

Just nu är de uppenbarligen på gång med att spela in en omgång av programmet så förslag bör komma så snart som möjligt. Självklart är de intresserade av förslag även vid andra tillfällen. Förslag på lämpliga projekt med kontaktperson kan ni skicka til mig via e-post. Ring gärna om ni har några frågor, ankn 7057.

URSPRUNGLIG FRÅGA
"Önskas: spännande experiment eller fältarbeten som gör sig i tv. SVT:s vetenskapsmagasin Nova byter namn och blir Vetenskapens världs magasin som i fortsättningen sänds varje måndag, from 17 mars. Vi är ständigt, men särskilt nu, på jakt efter spännande experiment eller fältarbeten att filma och berätta om. Har ni något tips i forskningsfronten?

Hälsningar
Magnus Myrén
Informationsenheten KTH
Tel 08-790 70 57
Mob 0705-70 43 50, e-post myren@admin.kth.se

Förslag till hedersdoktor

Årets installations- och promotionshögtidlighet äger rum fredagen den 19 september i Stockholms Stadshus.
Ni ges härmed tillfälle att senast 2003-0231 till resp. sektionsdekanus inkomma med ett skriftligt, motiverat förslag till hedersdoktor. Förslaget från institutionen ska vara förankrat i lärarkollegiet.

Tillsammans med förslaget till hedersdoktor ska också förslag till värd för densamme/a inlämnas. Beslut om hedersdoktor fattas av dekanus efter hörande av arbetsutskottet.

Slutligen erinras om fakultetsnämndens beslut beträffande ersättning till hedersdoktor. Fakultets-nämnden betalar hälften av redovisade kostnader, dock högst 12.500 kronor per hedersdoktor.
Urpremiär för KTH-opera

Kurfursten. Så heter den nyskrivna ”retroklassicistiska” komiska kammaroperan som sätts upp av nybildade KTHs akademiska operasällskap, KAOS, med urpremiär den 13 mars.

Musiken är skriven av KTH-teknologen Jonas Sjöstrand, 21 år. För libretto och regi svarar Kimmo Eriksson, gammal KTHare och professor i kombinatorik.
– Att komponera fungerande operamusik är en utmaning liknande ett svårt matematiskt problem, men med en känslodimension tillagd, säger kompositören Jonas Sjöstrand i ett pressmeddelande.

Handlingen i Kurfursten kretsar kring en kvinnlig t-banespärrvakt och hennes kur. Tonspråket är melodiskt och harmoniskt och för tankarna till epoken från Bach till Offenbach, enligt upphovsmännen som betecknar Kurfursten som ”rolig och lättlyssnad”. Operan sätts upp i en före detta laboratoriehall på institutionen för Maskinkonstruktion, Brinellvägen 68, Campus Valhallavägen.

KTHs akademiska kapell ackompanjerar operan och dirigeras av KTHs Director Musices, Gunnar Julin. Kurfursten har fyra roller som besatts med åtta sångare i två lag. Operan engagerar ett 60-tal operaintresserade, huvudsakligen teknologer och civilingenjörer från KTH. Biljettpriset är 100 kronor (80 kronor för studenter).

Mer information och biljettbeställning:
www.kurfursten.nu.


Vad tycker Sveriges doktorander? Etik för studenter

Vad tycker Sveriges doktorander om sin forskarutbildning? Det ska Högskoleverket ta reda på genom en stor nationell undersökning - Doktorandspegeln. 10 000 av landets 18 000 doktorander har i dagarna fått en enkät att fylla i. Frågorna handlar bland annat om hur mycket tid doktoranderna lägger ned på sina studier, hur deras värderingar har påverkats av utbildningen och hur forskarstudierna finansieras. Doktorandernas syn på kurserna, handledningen och arbetsmiljön ska också undersökas, liksom om de någon gång känt sig diskriminerade eller särbehandlade.

Doktorandspegelns resultat kommer att kunna brytas ner per lärosäte och ämnesområde. Det gör det möjligt för högskolorna att jämföra sig med varandra och att se inom vilka områden det krävs förbättringar. Undersökningen beräknas vara klar i september.

Enkäten finns på http://www.hsv.se/doktorandspegeln.
Etik för studenter

P C Jersild har skrivit en liten bok "Etik för studenter", som du nu kan ladda ner från www.kth.se/student/etik.htm. Kan vara bra att läsa inför seminariet "Människan och biotekniken" med Jersild och rektor Flodström, som KTH ger tisdagen den 28 januari kl. 15.15-17 i sal Q1, Osquldas väg 4.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.


Kalendarium

Tors. 23 januari kl 14.15 - 15 (ca) Exjobbspresentation. Ahila Thillainathan: "Numerical Modelling of the electrodynamics of the nightside auroral bilge". Seminarierummet på Alvenlaboratoriet, Teknikringen 31.
Mån. 27 januari kl 10.00kl 13.00 - 14.15
Doctoral Dissertation. Carsten Rother (CVAP): Multi-View Reconstruction and Camera Recovery using a Real or Virtual Reference Plane. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, KTH.

Exjobb i Scientific Computing: Jing Gong: "Parallellization of Finite-Difference Time Domain (FDTD) method in Photonic Integrated Circuits" and Apasara Srichok: " Computational Electromagnetics with Alternating-Direction-Implicit Finite Difference Time Domain (ADI-FDTS) Method in Two Dimensions". Rum: FMI konferensrum, plan 3, Elektrum.
Tors. 30 januari kl. 14.15-15.00 Seminarium i numerisk analys. Olof Runborg: Normal Multiresolution Approximation of Curves and Surfaces. Place: 4523.
Mån. 10 februari kl 15-00-17.00 Ledarskapsseminarium. "Olika roller i organisationen". Plats meddelas vid senare tillfälle.

 

"Nobody can be so amusingly arrogant as a young man
who has just discovered an old idea and thinks it is his own. . "

Sydney J. Harris