Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 1 · 9 januari 2003 · Årgång 33      
NADA
På gång

God fortsättning
Så är då helgerna slut. En lång ledighet och jag hoppas att ni kopplat av och njutit av dessa dagar, trots den bitande kylan. Själv njuter jag i fulla drag av snön och kylan, hela naturen förändras och det är en fröjd för ögat att se naturen spraka och gnista i kölden.

Må bättre året 2003
KTH och KTH-hallen arrangerar en Friskvårdsdag den 15 januari.
Det är Öppet hus i KTH-hallen. Ni kan kostnadsfritt pröva på till exempel massage, akupressur, gympa, yoga och Qigong. Företagshälsovården Feelgood och KTHs nya studenthälsa kommer att finnas på plats för att ge goda råd och svara på frågor. Hälsopedagogen Maria Flobecker, från Feelgood, ger föreläsningen
”Kan kroppen sätta krokben för dina resurser?” kl 15.15.och 16.15 i L1.
Flera aktiviteter? Gå in på www.kth-hallen.se och se de övriga aktiviterna. Till flera av essa aktiviteter måste du anmäla dig, där är det ”först till kvarn” som gäller.

Utbildning i stresshantering
Nu inbjuder KTH sina anställda att delta i Feelgoods utbildning i stresshantering. Utbildningen riktar sig till anställda som känner sig vara i riskzonen och inte är sjukskrivna eller har en maximerad sjukskrivning på 25%. Utbildningen omfattas av sju tillfällen och startar i slutet av januari 2003.
Är du intresserad så måste du omgående meddela Eva-Lena.
Upplysningsvis så håller KTH på att upphandla en liknande utbildning som planeras att genomföras senare under våren 2003.

Eva-Lena
Cid-seminarium
Freedom of the press
and economic development

Eva-Maria Jacobsson, Adam Jacobsson
Datum: 15 Januari 2003
Plats: Cid-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården.
Tid: 14.00-15.00

Abstract cont.

Exjobbspresentation

Fredagen den 10/1 kl 9.15 - 10 (ca) presenterar
Master-studenten Jayani Jayaweera sitt exjobb
"Numerical approaches for phase field simulation
of binary alloy solidification" i rum 4523.

Lennart Edsberg


Prefekten bortrest!

Jag är bortrest den 2-12/1 2003. Jag räknar med att dyka upp på Nada må den 13/1 på eftermiddagen. Fram till dess är Stefan Arnborg ställföreträdande prefekt.

Jag hoppas att det blir en bra start på året.
Gott Nytt År

Ingrid


Kurs i Bayesiansk Data Mining

Kursen 2D5342 börjar 17/1.
Fredagar kl 13:15-15 i Nada rum 1537.
Information på min hemsida.

Hälsningar, Stefan Arnborg
http://www.nada.kth.se/~stefan/


Doctoral Dissertation

Carsten Rother (CVAP)
Multi-View Reconstruction and Camera Recovery using a Real or Virtual Reference Plane

27 januari 2003 kl. 10.00 i Kollegiesalen, Administra-tionsbyggnaden, KTH.
Cont. Cid Seminarium

Abstract:

Freedom of the press is one of the cornerstones in a democracy. Much has been written on the dangers of the commercialisation of the media, and we recognise these dangers too, however, we wish to make an argument for the benefits of commercialisation, which tends to be forgotten. Empirically, wealthier countries tend to have more media freedom than do poorer countries. We provide a theoretic model, which sheds some light on the connection between economic development in a country and the press freedom in the same. We use the economics literature by providing a game theoretical model explaining how a country's economic wealth (and how this wealth is distributed) affects media freedom. We also look at the literature in media and communication for theories on the importance economic factors in the media sector. We investigate the mechanism by which economic wealth attracts commercial advertising, which in turn makes media financially stronger and less dependent on political financing. The commercialisation of the media thus provides, at least theoretically, means for politically independent journalistic work. Our theoretical results are thus at odds with the fears of commercialisation, however, very preliminary data on economic influence on media (which would constitute the basis of the fears of commercialisation) tend to support our theory.

Varmt välkommen!
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.


Kalendarium

Fre. 10 januari kl 9.15-10.00 Exjobbspresentation. Jayani Jayaweera: "Numerical approaches for phase field simulation of binary alloy solidification". Room 4523.
Ons. 15 Januari kl. 14.00-15.00 Cid seminarium. Eva-Maria Jacobsson, Adam Jacobsson: Freedom of the press and economic development.
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.
Mån. 27 januari kl 10.00 Doctoral Dissertation. Carsten Rother (CVAP): Multi-View Reconstruction and Camera Recovery using a Real or Virtual Reference Plane. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, KTH.

 

"Nobody believes the official spokesman... but everybody trusts an unidentified source."

Ron Nesen