Numero – veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdagsförmiddagar under terminstid.

Varje Numeronummer utkommer i två former: pappersversion för normal postdistribution och webbversion.

Aktuellt Numeronummer (med aktuellt kalendarium):

Arkiv – tidigare Numeronummer:

2002 1999 1996
2001 1998 1995
2000 1997 1994

Bidrag till Numero

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i möjligaste mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Lämna materialet i god tid. Det måste vara red. tillhanda senast kl. 16 på tisdagar för att komma ifråga för efterföljande torsdag. Om du lämnar material mer än en vecka före önskad publiceringsdag bör du ange tydligt när det ska publiceras.


Redaktion

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder.

Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.


Länkar till forskningsmedelsgivare


Numeropärmen

Ibland refereras i Numero till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information ibland sätts in, försett med nummer på formen 02.NNN.