Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 41 · 19 december 2002 · Årgång 32      
NADA
På gång

LUCIA
Tusen tack till alla som på olika sätt bidrog att Nadas luciafirande blev så stämningsfullt och fint. Ett speciellt tack till Lucia med följe. Det var härligt att få njuta av luciasångerna.

Service under helgerna
V 52 finns det ingen vaktmästar eller administrativ service. Kent kommer att arbeta 2-3 januari och kan nås på telefon 070-2629608 och på ank 8176 kommer det att finnas någon av administratörerna som svarar.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Jesper Carlsson, doktorand på Na
Mostafa Bendahmane, post-doc på Na
Daniel Gillblad, doktorand på Sans
Karin Darin, forskningsingenjör på Cid

Jag kommer att be dom presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.
Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Raoul Tempone doktorand på Na
Ning Xiong, forskare på Cvap/Cas
Ann Pan, adjunkt
Anders Hillbo, systemspecialist, Nada
Vi önskar dessa personer lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet.

Eva-Lena
KTH info för jul och nyår

Måndag och fredag i julveckan samt måndagen före nyårsafton krävs kort eller nyckel för inpassering på KTH campus Valhallavägen, AlbaNova och IT-universitetet i Kista. Entrédörrarna är alltså låsta från och med den 21 december till och med den 1 januari. På campus Telge och Haninge gäller speciella rutiner, liksom vid tentamen eller konferens.

Under klämdagarna (23, 27, 30/12) har registrators-kontoret och telefonväxeln öppet kl 9-11. KTH Post och Info-center på campus Valhallavägen har stängt. Detsamma gäller restaurang Qvantum och Systerobror. De senare har även stängt fredagen den 20 december. Nymble kök och matsalar öppnar först den 13 januari.

De nya lönerna är färdigförhandlade och utbetalda till KTHs personal måndagen den 23 december.

Robert Lawesson
Informationsenheten, KTH

Minska telefonkostnaderna - begränsa användning av mobiltelefoni

Jag vädjar om hjälp att hålla telefonkostnaderna nere!

Nu har Birgit och jag gått igenom Nadas telefon-räkning de två senaste kvartalen. Det finns några anknytningar med mycket höga kostnader. Vi kommer att ta reda på orsaken och prata med dem det direkt berör. Det är dock tydligt att vissa telefoner som finns tillgängliga för handledare och exjobbare har missanvänts. Någon har satt i system att ringa upp ett privat nummer regelbundet. Den nada-anknytningen (handledarrum) har vi stängt av.

Som ni väl känner till är det ofta mycket dyrare att ringa till mobiltelefoner än till fast anknytning. Jag uppmanar er därför att hålla sådana samtal korta. Kanske blir det en rimligare prisbild snart, där val av abonnemang ska vara av mindre betydelse.

Prefekten

Ingrid


GOTT SLUT !

Julen närmar sig och år 2002 är snart slut. Det är många, både barn och vuxna, som med tindrande ögon betraktar alla de ljus som lyser i hemmen och som sprider värme och förhoppningsvis glädje och lugn. Lite snö har vi fått men förhoppningsvis kommer det mer så att vi får en riktigt fin julstämning.

Året har som tidigare år varit fyllt av en mängd saker. Det som har hänt på Nada har i mångt och mycket präglats av Ingrids motto, resultat. Personligen funderar jag på vad jag har bidragit med, förmodligen en hel del, och hoppas att jag även på något sätt har bidragit till ert resultat.

På institutionskollegiet den 16/12 berättade Ingrid att 2003-års måtto blir samarbete och det tycker jag ska bli spännande. Att samarbeta är ett bra och nödvändigt sätt för att nå ett ännu bättre resultat.

Till sist vill jag tacka för ett gott samarbete, utan det har vi inte kunnat nå det goda resultat som vi gjort.

Jag önskar er alla en riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Eva-Lena
Automatöppnade dörrar!

Mellan jul och nyår kommer man att sätta igång med att installera automatöppnade dörrar i trapphusen på Lindstedtsvägen 3 och 5. Detta kommer säkerligen att innebära störande oljud under tiden. Vi hoppas ni har överseende med detta.

Rickard Buch


KTH utvärderar 3G-näten

KTH hjälper PTS med utvärderingen av teleoperatörernas utbyggnad av 3G-näten - nu utvidgas samarbetet ytterligare.

KTHs centrum för trådlösa system, Wireless@KTH, och Post- och telestyrelsen, PTS, samarbetar sedan ett par månader inom området för trådlösa system bland annat med utvärderingen av teleoperatörernas utbyggnad av 3G-näten. Ett avtal som bekräftar och utvidgar detta samarbete skrivs, på tisdagen 17 december, under av Anders Flodström, rektor på KTH, och Nils Gunnar Billinger, generaldirektör på PTS.

Genom avtalet får PTS till exempel tillgång till forskningsresultat, möjlighet att närvara vid konferenser och seminarier, tillgång till studenter för utförande av utredningar inom ramen för studenternas examensarbete. KTH kan också bistå PTS med granskning av rapporter som upprättas av PTS.

- PTS är ju en av Sveriges mäktigaste aktörer inom kommunikationsområdet och därmed en mycket viktig partner för KTH. För oss ligger det stora fördelar i att kunna samarbeta med PTS i regulativa frågor, främst i internationella sammanhang. Våra studenter kommer också att gynnas i form av mycket intressanta och aktuella examensarbeten, säger Anders Flodström.

- För PTS är det viktigt att säkerställa att vi har tillgång till teknisk spetskompetens då mobiltelefonimarknaden omsätter så mycket pengar och berör så många människor. På KTH finns just de resurser och den expertis som vi efterfrågar. Detta samarbete kommer inte bara att gynna oss, utan på sikt hela kommunikationsmarknaden, menar Nils Gunnar Billinger.

Rent formellt sker samarbetet i form av att PTS ansluter sig till Wireless@KTH som "Associate Partner" och betalar en medlemsavgift om 150.000 kronor per år.
SKAPAs Utvecklingsstipendium 2003

Stiftelsen SKAPA utlyser härmed det nationella Utvecklingsstipendiet 2003. Syftet med stipendiet är att uppmuntra initiativ och att medverka till att nyskapande och kreativitet i landet tillvaratas mer effektivt. Stiftelsen SKAPAs Utvecklingsstipendium har utdelats sedan 1986. I och med att stipendiet sedan 1990 delas ut i samband med Tekniska Mässan fokuseras intresset på innovationer inom tekniska och industriella områden.

Utvecklingsstipendiet består dels av ett diplom och dels av ett stipendiebelopp å 400.000 kronor. Den nationella stipendiejuryn utser ett vinnande förslag som tilldelas 400.000 kronor.

Ansökningsformulär och ytterligare information
www.almi.se

Doctoral Dissertation

Carsten Rother (CVAP)
Multi-View Reconstruction and Camera Recovery using a Real or Virtual Reference Plane

27 januari 2003 kl. 10.00 i Kollegiesalen, Administra-tionsbyggnaden, KTH.


Doctoral Dissertation

Lars Rasumsson
Network capacity sharing with QoS as a financial derivative pricing problem

20 december 2002 kl. 10.00 i Kollegiesalen, Administra-tionsbyggnaden, KTH.

Språkteknologidagen 2003

Vi har nöjet att med detta brev inbjuda er att medverka på Språkteknologidagen 2003.

Er intresseanmälan behöver vi ha senast 31 december 2002.

Den 16:e maj 2003 är det dags för den årliga Språkteknologidagen som arrangeras av studenter på Datalingvistprogrammet vid Göteborgs universitet. Platsen är Göteborgs universitet, Humanisten.

Språkteknologidagen som anordnas i samband med Vetenskapsfestivalen är en arbetsmarknadsdag för datalingvister/språkteknologer. Den innehåller föreläsningar från både företag och universitet om aktuella forskningsprojekt och produkter. Som är brukligt vid en arbetsmarknadsdag så innehåller den även möjligheter för företag att presentera sig själva och demonstrera sina produkter för studenter på programmet och andra intresserade.

För mer information om Språkteknologidagen hänvisas till www.cling.gu.se/sprakteknologidag

eller skriv till Christine Lundell cl0clund@cling.gu.se
Nytt ansökningstillfälle för ansökan om
Befordran till professor


Härmed inbjuds du som är tillsvidareanställd lektor på KTH att ansöka om befordran till professor. Som riktlinjer för ansökan se ansökningsmall www.kth.se/aktuellt/tjänster. En rekommendation till dig so tänker ansöka om befordran är att utifrån behörighetskraven först göra en självprovning och därefter avgöra om ansökan om befordran skall lämnas in.

Ansökan skall ställas till Rektor och skall ha inkommit till Registrator, Kungl. Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm senast fredag den 24 januari 2003. Ange ref. nr. 930-1502-02.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:
Anna Höglund Rehn, 790 7158, annahr@admin.kth.se
Anna Brising, 790 6512, annbri@admin.kth.se
Sven Englund, 790 7101, svene@admin.kth.seGod Jul och Gott Nytt år
önskar Numeroredaktionen

Nästa nummer av Numero kommer ut torsdag den 9 januari.
Öppettider för Delfi
och studentexpeditionen


Stängt under perioden 23/12 - 6/1
Under vecka 2 (8/1 - 12/1) öppet, men för studenter
10.00-11.00

God Jul och Gott Nytt år önskar
Delfi och expeditionspersonalen

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


Kalendarium

Fre. 20 december kl 10.00 Doctoral Dissertation. Lars Rasumsson: Network capacity sharing with QoS as a financial derivative pricing problem. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, KTH.
Mån. 27 januari 2003 kl 10.00 Doctoral Dissertation. Carsten Rother (CVAP): Multi-View Reconstruction and Camera Recovery using a Real or Virtual Reference Plane. Kollegiesalen, Administra-tionsbyggnaden, KTH.

 

"Reasonable people adapt themselves to the world. Unreasonable people attempt to adapt the world to themselves. All progress, therefore, depends on unreasonable people. "

George Bernard Shaw