Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 40 · 12 december 2002 · Årgång 32      
NADA
Grattis Gunilla Kreiss!
som får KTHs jämställdhetspris

Johanna Svenningsson, student i datateknik, samt universitetslektorerna Gunilla Kreiss och Herbert Henkel har visat sådant föredömligt engagemang för jämställd-heten vid KTH att de belönats för sina insatser.

Jämställdhetspriset för anställda delas mellan Gunilla Kreiss, Numerisk analys och datalogi, och Herbert Henkel, Mark och vattenteknik.

Gunilla har haft en avgörande betydelse för jämställdheten vid sin institution och är en strålande förebild, vilket är särskilt värdefullt i en manligt dominerad miljö. Hon har lyckats rekrytera många kvinnliga doktorander till institutionen. (Ur KTH-ekot 6 dec. 2002)

Numero: Grattis Gunilla! Jämställdhetspris låter som en utmärkelse man får för ett brinnande engegemang. Är du väldigt engegerad i jämställdhetsfrågor?

Gunilla: Nja, jag engagerar mig så mycket som behövs för att klara mig i en manligt dominerad värld

Numero: Visste du att du var nominerad?

Gunilla: Nej

Numero: Varför behövs det fler kvinnor inom ditt arbetsområde?

Gunilla: Det behövs duktiga människor. Om även kvinnor ägnar sig åt detta område så blir urvalet större. Dessutom är det roligt och kvinnor ska också ha roligt.

Numero: Vad önskar du dig till Jul?

Gunilla: Nya skidor

Rickard Buch

Jämställdhetspriset, 10 000 kronor i varje kategori, delas ut vid diplomutdelningen i Stockholms Stadshus den 13 december.
Nyinvalda i KVA

Numero vill uppmärksamma sina läsare om att Kungliga Vetenskapsakademien har valt in professorerna Jan-Olof Eklundh, Nada, KTH, och Bertil Gustafsson, Uppsala universitet, i akademiens VIII klass; teknikklassen.

Jan-Olof Eklundh, är professor i datalogi (särskilt bildbehandling) vid institutionen för numerisk analys och datalogi vid KTH. Han förestår forskningsgruppen "The Computational Vision and Active Perception Laboratory" som arbetar med datorseende och autonoma system. Dessa system kan beskrivas som "intelligenta robotar" med seende och känsel som kan anpassa sitt beteende och funktion till miljön.

Bertil Gustafsson tillhör de världsledande inom numeriska metoder för tidsberoende partiella differentialekvationer.
Luciafirande imorgon!

Nadas traditionella Luciafirande med sång och glögg äger rum i Nadas fikarum på plan 4 fredag den 13 december kl. 15.00.
Nationella Exjobb-poolen

Förslag på examensarbeten och uppsatsämnen
Kolla in nya Exjobb-poolen på http://exjobb.sunet.se
Sök och lägg in exjobb till teknologerna!

Här kan ni nå studenter över hela landet. Kanske vill en student i en annan dela av landet göra exjobb på KTH. Okch kanske vill en KTH-teknolog göra sitt exjobb på hemorten, t ex Gotland.

Inspireras av och utveckla förslagen i Exjobb-poolen tillsammans med studenten!

Internationaliserinspolicy

KTHs policy för internationalisering
Under året har en internationaliseringspolicy utarbetats vid KTH (bifogas). I den beskrivs kortfattat hur KTH ska utveckla sin internationella verksamhet de kommande åren.

Ett viktigt skäl för internationalisering av grundutbildningen är att förbereda studenterna för den internationella arbetsmarknad som väntar när de lämnar sina studier på KTH. För att även fortsättningsvis vara attraktiva på arbetsmarknaden behöver KTHs studenter kunskap om internationella och interkulturella frågor. Dessa kunskaper får de dels genom internationellt studentutbyte, men även genom att internationella och interkulturella inslag integreras i utbildningen och studiemiljön på KTH. Min förhoppning är att institutionerna i undervisnings-situationen kan tillvarata de utländska studenternas kunskaper och ev. annorlunda infallsvinklar för att lösa gemensamma problem.

Jag hoppas även att institutionerna på alla sätt uppmuntrar studenterna att delta i KTHs student-utbyte, då det möjliggör förbättrad konkurrenskraft på arbetsmarknaden och ett unikt kontaktnätverk av blivande civilingenjörer.

Kontakta gärna Internationella kansliet eller utbildningsområdets internationella koordinator om ni har frågor kopplade till internationaliseringsarbetet.

Vänliga hälsningar

Marianne Persson-Söderlind
Chef, Internationella kansliet

Exjobbspresentation i datalogi
och människa-datorinteraktion


Tisdagen den 17 december kl 15.15 i rum 4523


Henrik Schröder
Designriktlinjer för virtuella gemenskaper. .
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Spray Network Services AB
Handledare: Henrik Artman, examinator: Ann Lantz
Opponent: Adam Boman
Olof Kjellström
Design av följdfrågor och beräkningsstöd i webbenkäter.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: F
Uppdragsgivare: Institutionen för medicinsk epidemiologi,
Karolinska institutet
Handledare: Olle Bälter, examinator: Ann Lantz
Opponent: Hampus Edvardsson
Fredrik Näsström
Segmentering av 3D radardata.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Handledare och examinator: Tony Lindeberg
Opponent: Karin Helander
Seminariet leds av Ann Lantz

Onsdagen den 18 december kl 15.15 i rum 4523

Per Alexius
Parallellisering av mjukvara för simulering och optimering av militära och civila operationer.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: PDC Nada i samarbete med
Försvarshögskolan
Handledare: Gunnar Ledfelt, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: David McDonald
Alex Tompa
Grafisk visualisering av datanät - dynamiskt genererade nätverkskartor.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Skanova Networks
Handledare: Stefan Nilsson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: David Tunkrans
Can Mert
Bayesiansk inferens i schizofreniforskning.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Nada
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Henrik Schröder
Seminariet leds av Stefan Arnborg

Öppettider för Delfi
och studentexpeditionen


Stängt under perioden 23/12 - 6/1
Under vecka 2 (8/1 - 12/1) öppet, men för studenter
10.00-11.00

God Jul och Gott Nytt år önskar
Delfi och expeditionspersonalen
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


Kalendarium

Fre 13 december kl. 15.00 Luciafirande på Nada. Nadas Lucia med följe kommer och förgyller med allsköns sång
Mån. 16 december kl 15.15 Institutionskollegium. Sal E3.
Tis. 17 december kl 15.15 Exjobbspresentation i datalogi och MDI. Henrik Schröder, Olof Kjellström och Fredrik Näsström. Rum 4523.
Ons. 18 december kl 15.15 Exjobbspresentation i datalogi och MDI. Per Alexius, Alex Tompa och Can Mert. Rum 4523.

 

"An eye for an eye makes the whole world blind."

Mohandas Gandhi