Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 39 · 5 december 2002 · Årgång 32      
NADA
Seminarium
i teoretisk datalogi


Tid: tisdagen den 10 december, klockan 10.15.
Plats: Rum 1537, Nada plan 5.
Titel: On Some Approximation Algorithms of Magnús Halldórsson
Föredragshållare: Uri Feige, Weizmann
Institute, Israel

Sammanfattning:
Several approximation algorithms will be presented. A common theme for these algorithms is that they were either designed by Magnús Halldórsson (perhaps with coauthors), or are based on ideas that appeared in work of Magnús. Another common theme is that the algorithms have clever but simple proofs of correctness. Among the algorithms presented will be a recent algorithm with the current best approximation ratio for finding a maximum clique in a graph.

Föredraget ges på engelska.
Bättre stöd för kursledare?

Har du fler än 60 studenter eller fler än en person som rapporterar in resultat som t ex labbar på din kurs? Om något av detta gäller dig och du dessutom inte använder res-systemet idag bör du ta kontakt med Olle Bälter snarast.

E-post: balter@nada.kth.se

Öppettider för Delfi
och studentexpeditionen


Stängt under perioden 23/12 - 6/1
Under vecka 2 (8/1 - 12/1) öppet, men för studenter 10.00-11.00

God Jul och Gott Nytt år önskar
Delfi och expeditionspersonalen
Media Technology seminar

Invitation to a higher seminar at the Department of Media Technology & Graphic Arts (Medieteknik)

Title: Genres and Affordances in relation to the Design of Computer Artifacts
Speaker: Tessy Cerratto Pargman (NADA/IPLab) & Åke Walldius (NADA/CID)
Time & date: Thursday December 5, 13-15
Venue: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5

Abstrac cont.
Premiär för ny personaltidning

Campi, KTHs nya personal-tidning, kom ut med sitt första nummer i tisdags. Det kommer att följas av sex nummer i år.

Med en blandning av artiklar, reportage och nyhetsnotiser ska Campi ta upp frågor som ligger nära personalen och den vardag som gäller på alla våra campus. Självklart är tidningen öppen för debatt.

I första numret kan du bland annat läsa om NADA-lektorn Henrik Artmans undervisning och
hans tankar kring villkoren för lärarjobbet på KTH. I en annan artikel berättar centralpersonerna i de pågående löneförhandlingarna om sina mål i årets förhandling. Jim Heikkinen, webbansvarig på IT-universitet, skriver dagbok på jobbet – från frukost till utloggning. Läs mer om detta och mycket annat i Campi nr 1/02 som distribueras till ditt postfack.

Personaltidningen produceras av informationsenheten, redaktör är Christer Gummeson. Hör gärna av dig med synpunkter på och tips till tidningens innehåll, e-post: gummeson@admin.kth.se, tel 790 61 77.

Nyhetsbrev för skolan
och Högskoleveckan


1. Vill du informera om kurser för lärare, temadagar för elever eller andra aktiviteter som rör skolan under vt 2003 (fr.o.m. februari)? Skriv då till oss -- konkret, kort och lockande. Senast fredag den 17 januari 2003 vill vi få er text. SU:s nyhetsbrev för skolan når gymnasieskolorna omkring den 30 januari.

2. Under vecka 12 (17--21 mars) genomför Stockholms stads utbildningsförvaltning en "Högskolevecka" då forskare och doktorander från SU och andra universitet och högskolor -- men även från näringslivet -- föreläser på Stockholms gymnasier.

Föreläsningarna riktar sig till gymnasieelever och deras lärare och hålls t.ex. för en klass eller för hela skolan. Många av föreläsarna tidigare år kommer från SU. Det finns säkert ytterligare bra och intresserade föreläsare som skulle kunna hålla en eller flera föreläsningar kommande vecka 12 (eller vid ett senare tillfälle). Det är viktigt att talarna kan "fånga publiken", entusiasmera och lägga föreläsningen på en nivå som är anpassad till målgruppen. Den som så önskar kan ange att föreläsningen t.ex. endast kan ges till elever i en viss årskurs som har läst en viss kurs i ett visst ämne. Högskoleveckan är både en del i tredje uppgiften och en del i rekryteringsarbetet.

Tag kontakt med tänkbara medverkande och meddela oss så snart som möjligt vilka som är intresserade av Högskole-veckan.

Anita Kruckenberg & Anders Rickegård
Enheten för kommunikation och samverkan
Stockholms universitet
E-post anders.rickegard@eks.su.se
Tfn 08-16 22 83
Fax 08-15 36 93
www.eks.su.se
Vetenskapsrådet utlyser
postdoktorstipendier

inom medicin, naturvetenskap och teknikvetenskap

Stipendierna ger möjlighet för forskare med svensk doktors-examen att tillbringa mellan 6 och 24 månader vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut.

Behörighet
Postdoktorsprogrammet riktar sig till forskare som avlagt doktorsexamen vid svenskt lärosäte högst tre år före ansökningstillfället. Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänst-göring eller annan liknande omständighet som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen kan vara skäl för att medge undantag från treårsregeln. Även den som med säkerhet kommer att avlägga doktorsexamen före 15 juni 2003 kan ansöka om stipendium vid detta tillfälle.

Ansökan
Ansökningar avseende läsåret 2003/04 skall göras via STINTs elektroniska ansökningssystem (www.stint.se) och ska vara STINT tillhanda senast den 15 december 2002.

Seminarium om
Självkunskap och ledarskap


Margareta Asp och Britt-Marie Schönfeldt
jaduvi ab
Måndagen den 9/12 kl 15.00-17
Föreläsningssal E3
Detta är det första av 5 seminarier om ledaskap på Nada!

Övriga seminarier är:
2003
10/2 Olika roller i organisationen
17/3 Kommunikation
7/4   Konflikter och Konflikthantering
28/4 Organisation och omvärlden samt förändringskunskap


Nobelpristagare
i Aula Magna

Måndag 9 december kl. 19.00 kommer årets Nobelpristagare i litteratur, Imre Kertész, till Aula Magna. Han kommer då att på sitt eget språk, ungerska, läsa en nyskriven essä, Minnesbilder. Den svenska översättningen, som gjorts av Ervin Rosenberg - som även översatt hans senaste bok på svenska, Galärdagbok - läses av skådespelaren Björn Granath. Dennes uppläsning kommer att tolkas till teckenspråk av tolkar vid universitetet.

Dagen innan äger Kungl Vetenskapsakademiens Nobelföreläsningar i fysik, kemi och ekonomi rum i Aula Magna. De sker på engelska.

Närmare information på www.kva.se

Fri entré.


Cont. Media Technology seminar

Abstract
The aim of the talk is to continue the discussion about genres in relation to the design of computer artifacts. We will start with the presentation of a short paper presented at NordiCHI 2002, where the role of the "genres" in the analysis of the use of videoconferences at work was explored.

The paper discusses the fact that groups from different working contexts, using different videoconferencing systems, decided to avoid them and instead all chose telephone conferences to support their meetings. This result was interpreted as a sign of a gap between emerging technologies and implementations of genres (sets of conventions) in design. The interpretation raised a lot of interest and generated critique that we think will be well worth discussing at the seminar. What is the difference between genres and affordances? What is the difference between genres and the concept of design patterns? And to what degree are designers aware of the genre expectations that the artifacts they design may evoke?Folk och rövare på KTH…

Stölderna ökar
Senaste halvåret har antalet inbrott och stölder på KTH ökat. Det har skapat oro bland studenter och anställda.

Ficktjuvar finns här på dagtid/kvällstid när KTHs entréer är öppna. Studenter har blivit bestulna på mobiltelefoner, plånböcker, kursmaterial och väskor från terminalsalar, studieplatser och sektionslokaler. Anställda har blivit av med bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer.

Även nattetid har stölderna ökat och flera av KTHs institutioner har haft påhälsning. Vid dessa inbrott har tjuven/tjuvarna varit väl förtrogna med lokalerna och var den stöldbegärliga utrustningen förvaras.

Läs mer om de åtgärder som tas på KTH.
www.kth.se/internt/stolder.html
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


Kalendarium

Tors. 5 december kl. 13-15 Media Technology seminar. Tessy Cerratto Pargman & Åke Walldius: Genres and Affordances in relation to the Design of Computer Artifacts. Room: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5.
Mån. 9 december kl 15-17


kl. 9.00
Seminarieserie om ledarskap på Nada! Föreläsningssal E3


Doctoral Dissertation
. Jonas Holmerin: On Probabilistic Proof Systems and Hardness of Approximation. Kollegiesalen, Valhallavägen 79.
Tis. 10 december kl 10-12kl.10.15
Power reading och minnesträning. Öppen föreläsning för alla D1-studenter och personal på Nada. Jenny Åkerman, konsult på iMemory leder föreläsningen. Sal D2.

Seminarium i teoretisk datalogi. Uri Feige, Weizmann
Institute, Israel: On Some Approximation Algorithms of Magnús Halldórsson. Plats: Rum 1537, Nada plan 5.
Fre 13 december kl. 15.00 Luciafirande på Nada. Nadas Lucia med följe kommer och förgyller med allsköns sång
Mån. 16 december kl 15.15 Institutionskollegium. Sal E3.

 

"The only difference between a problem and a solution is that people understand the solution."

Charles Kettering