Numero

Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.

Nummer 38 · 27 november 2002 · Årgång 32      
NADA
Kallelse till
institutionskollegium


Den 16/12 kl 15.15. Sal meddelas senare.
Det pågår flera övergripande händelser på Nada som jag gärna informerar om på institutionskollegiet. Aktuella frågor är:
  • Presentation av nyanställda
  • Jubileumsåret på KTH och Nada - resumé och fortsättning
  • Institutionen för Tal, musik, hörsel kommer att förändras. Hur påverkar detta Nada?
  • Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor våren 2002 SCB har dokumenterat sin undersökning i en rapport. Hur uppfattar anställda på KTH arbetsmiljön jämfört med övriga universitet i Sverige. Vad kan vi förbättra? Är det bara en ekonomisk fråga?
  • Datorer - kommande och redan införda nyheter
  • Nytt om lokaler på kort och lång sikt - inom ett år flyttar Cvap, Cas, KTHNoc, PDC och viss medieteknik-utbildning till nya lokaler
  • Frågor från fakultetskollegiet - val av ny fakultetsnämnd
  • Lönerevision och löneöversyn för 2002
Övriga frågor - Säg vad du tycker!

Årets motto är "resultat" - Vad blir näst års?

Alla är välkomna!

Ingrid
Beslut om KTHs emblem

"KTH saknar idag konsekventa regler och en fungerande identitetsmanual för grafiska profilfrågor.

För att förstärka totalintrycket av KTH's grafiska profil och öka funktionaliteten i KTHs emblem har ett förslag till reviderat emblem utarbetats". (Ur Rektors beslut Dnr 930-1409-02)


Detta innebär naturligtvis förändringar även för Nadas grafiska profil. Mallar för powerpoint-presentationer, webb, brevpapper, fax och avhandlingar kommer successivt att levereras under våren. Vi rekommenderar därför att ni väntar med att trycka större produktioner i den mån det är möjligt eller hålla nere storleken på upplagan.

Åsa Johansson från informationsenheten kommer under början av nästa år att besöka Nada och ge ytterligare information.

Rickard Buch
Draken och slipsen -
Nadas pedagogpris


En riktigt bra övningsassistent och en riktigt bra lärare kommer att få de pedagogiska vandringspris som Nada instiftade när Gerd och Henrik Eriksson fyllde sextio för ett år sedan. "Upplysningens gröna drake" finns i fikarummet på plan fyra och har redan en inteckning - övningsassistenten Vahid Mosavat. "Inspirationens häftiga slips" ska delas ut för första gången till en inspirerande lärare.

Vem som helst kan föreslå kandidater till prisen och undertecknade tar gärna emot nomineringarna. Utförligare information finns på Nadas webbplats.

Gerd och Henrik Eriksson
Power reading
och minnesträning


Tisdagen den 10/12 kl 10-12 i D2
Öppen föreläsning för alla D1-studenter och personal på Nada. I kommunikationskursen för D1 ingår några gästföreläsningar som är öppna även för andra studenter och lärare. En av dessa som är ny för i år handlar om hur man blir bättre på att läsa snabbt och man får lära sig knep för att minnas bättre. Detta är en påminnelse om hur viktig studietekniken är och framförallt hur den kan bli bättre! Det är något som inte bara studenterna utan även vi lärare och administrativ personal behöver.

Jenny Åkerman, konsult på iMemory (www.imemory.se) leder föreläsningen som både fungerar som en orientering inom detta fält och en inbjudan aytt medverka i kurser på samma tema. Jenny beskriver sin föreläsning på följande sätt: På en dryg timme kommer du att få veta varför du inte läser fortare än du gör, hur du kan åtgärda det, vad Imemorys kursutbud består av, OCH du kommer förmodligen under denna stund att också ha ökat din läshastighet rejält. Kom och prova. Lär dig hur och varför du kan utnyttja din egen hjärna
effektivare.

Välkomna!

Per-Anders Forstorp

Exjobbsseminarium
i datalogi och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 3 december kl 15.15 i rum 4523
Stefan Nyström
Standarder för värdepappershandel - en jämförelse mellan olika protokoll.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Computer & Audio-Technical Systems AB
Handledare: Viggo Kann, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Anne Settervall
Fredrik Mihlberg
Formell analys av protokoll som hanterar elektroniska biljetter.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Sonera Smart Trust Inc
Handledare och examinator: Johan Håstad
Opponent: Peter Porserud
Nils Granelli
Systemhjäp för Adaptlogic Personalize Engine.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Adaptlogic AB
Handledare: Maria Normark, examinator: Kerstin Severinson-Eklundh
Opponent: Rickard Norman
Seminariet leds av Johan Håstad

Onsdagen den 4 december kl 15.15 i rum 4523

Marielle Fois
An editing environment for automatic documentation generation.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Virtutech AB
Handledare: Staffan Romberger, examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Carl Tamleht
Kristoffer Hallén
Medellering av calciumoscillationer i nervceller.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: Sans, Nada
Handledare: Jeanette Hellgren Kotaleski, examinator: Örjan Ekeberg
Opponent:
Eva Svensson
Sökmotor för koordinater i mänskliga genomet.
Ämne: datalogi: Program: F
Uppdragsgivare: Center for Genomics and Bioinformatics, Karolinska institutet
Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Iohn Ryott
Seminariet leds av Lars Kjelldahl
Karl Engvers Stiftelse
för vetenskaplig forskning vid KTH

I första hand delar stiftelsen ut medel till forskare och lärare vid KTHs institutioner att användas till resor och deltagande i konferenser samt för presentationer av egna forskningsresultat. I andra hand får stiftelsens medel användas till andra projekt som drivs av studenter eller forskarstuderande vid högskolan.

Under år 2002 finns sammanlagt 65.900 kronor tillgängliga för utdelning.

Ansökan görs helst på KTHs ansökningsblankett (www.kth.se/aktuellt/stipendier/) för resestipendier, och skall inlämnas till registrator, KTH, senast den 4 december 2002. Ange diarienr 930-1414-02.
På gång

Courses for PhD students

The Unit for Language and Communication at KTH is offering two courses for PhD students; Writing Scientific Papers, 2 credits and Swedish Language. Both courses commence some time in January 2003.

Course information is posted on the bulletin board, Floor 4, Lindstedsvägen 3, or at www.language.lib.kth.se .

LUCIA
Traditionsenligt kommer Nadas luciafirande att ske den 13/12 kl 15.00. Glädjande är att Nadas Lucia med följe kommer och förgyller med allsköns sång. Separat inbjudan kommer senare.

Ett rop på hjälp från Eva-Lena. Vi behöver hjälp med att koka kaffe, duka och att värma och servera glögg. Du som kan hjälpa till, hör av dig till mig så fort som möjligt.

Rättelse
I Numero nr 36 skrev jag att Lars Bretzner slutar som forskare på Nada. Detta är fel. Han slutar inte hos oss utan kommer att finnas kvar men har inte en formell anställning eftersom han har erhållit ett stipendium. Lars jag ber om ursäkt.

Viveca Bjur
Jag vill meddela att Viveca Bjur som är/varit anställd hos oss som administratör har avlidit. Viveca har under ett antal år varit sjukskriven.
Vi hedrar hennes minne.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Adam Ameur, forskningsingenjör, Sans
Hans Melkerud, forskningsingenjör, Cvap/Cas
Henrik Olsson, doktorand, NA
Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Personer som slutar
Per Alexius, programutvecklare PDC
Jesper Bruzelius, forskningsingenjör, Cvap/Cas
David Eriksson, forskningsingenjör, Sans
Vi önskar dom lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet.

Eva-Lena
Licentiate Thesis
Seminar in Numerical Analysis

Title: On the Stability of solutions to the two-fluid models for dispersed two-phase flow.
Speaker: Reynir Gudmundsson
Scrutineer (sv. Granskare) : Eric Peirano, Ademe - DER, Valbonne, France.
Time: Fri. 29 Nov. at 10.00
Place: E3

 

Läsårsindelningen fastställd

Terminsindelningen för läsåret 2003/2004 är nu fastställd. I enlighet med rektorsbeslut påbörjas höstterminen 2003 den 18 augusti med inledande veckor respektive omtentamenperiod fram till den schemalagda starten den 1 september. Terminsavslutningen sker den 17 januari 2004. Vårterminen startar den 19 januari och pågår fram till den 29 maj.

Undervisningen ges periodlöst för första årskurs och i fyra läsperioder för resterande årskurser. Läsåret omfattar 40 veckor.

Informationsenheten
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 02:NN-N.


Kalendarium

Tors. 28 november kl 16.15 - ca 18 Inbjudan till informationsträff för nya forskarstuderande. Doktorandsektionen och KTHs ledning inbjuder till en informationsträff om forskarstudier. Plats: Kollegiesalen, Valhallavägen 79, Administrationshuset, nb.
Fre. 29 november kl 10.00kl. 15.15-16.00
Licentiate’s Thesis. Reynir L. Gudmundsson: On stability of solutions to the two-fluid models for dispersed two-phase flow. Sal E3, Osquarsbacke 14.

Seminar in Numerical Analysis. Eric Peirano, ADEME - DER, Valbonne, France: The PDF approach to turbulent polydispersed two-phase flows. Place: 4523.
Tis. 3 december kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi och människa-dator
-interaktion.
Stefan Nyström, Fredrik Mihlberg och Nils Granelli.
Rum 4523.
Ons. 4 december kl 15.15 Exjobbsseminarium i datalogi och människa-dator
-interaktion.
Marielle Fois, Kristoffer Hallén och Eva Svensson.
Mån. 9 december kl 15-17


kl. 9.00
Seminarieserie om ledarskap på Nada! Plats meddelas senare.


Doctoral Dissertation
. Jonas Holmerin: On Probabilistic Proof Systems and Hardness of Approximation. Kollegiesalen, Valhallavägen 79.
Tis. 10 december kl 10-12 Power reading och minnesträning. Öppen föreläsning för alla D1-studenter och personal på Nada. Jenny Åkerman, konsult på iMemory leder föreläsningen. Sal D2.
Fre 13 december kl. 15.00 Luciafirande på Nada. Nadas Lucia med följe kommer och förgyller med allsköns sång
Mån. 16 december kl 15.15 Institutionskollegium. Sal E3.

 

"Take a method and try it. If it fails, admit it frankly, and try another. But by all means, try something. "

Franklin D. Roosevelt